Viikon 18/2017 yritysanalyysit (osa 1)

Tässä kirjoituksessa lyhyesti Alfa Laval:n, Betssonin, Corning:n, CHRW:n, Fordin ja Norsk Hydron Q1/2017 tuloksista.

Alfa Laval

ALFA LAVAL29.4.2017 | 181,70 SEK
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Alfa Laval:n Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkealla tasolla oleva liikearvon määrä sekä heikko tuloksen ja osingon kehitys. Pisteitä laskee myös korkeahko osakkeen hinta.

Alfa Laval:n Q1/2017 liikevaihto oli 8 126 miljoonaa ja nettotulos 776 miljoonaa SEK.

Saatujen tilausten määrä oli hieman parempi kuin Q4/2016 ja +14 prosenttia parempi kuin vuosi sitten. Positiivista oli se, että tilauskertymä kasvoi ensimmäisen kerran sitten Q1/2015.

Kustannussäästöohjelma (500 M SEK) on käynnissä, ja yhtiön mukaan sen ensimmäisiä hyötyjä (mm. myynnin ja hallinnon alhaisemmat kulut) aletaan jo saamaan. Mitään rahamääräisiä summia ei kuitenkaan raportissa mainittu.

Energy ja Marine -segmenttien laskutrendi tuntuu edelleen jatkuvan, kun taas Food & Water -segmentti kehittyi hyvin. Sen liikevaihtoa kasvatti erityisesti lääketeollisuuden ja biotekniikan vahva kehitys.

Tilikaudesta 2017 odotetaan vuoden 2016 kaltaista eli varsin vaikeaa. Näin koko vuoden ennustettu liikevaihto on 34 – 37 miljardia ja nettotulos noin 3 miljardia kruunua. Nettotulos nousee siis hieman, mutta vertailuvuoteen 2016 sisältyi kertaluontoisia alaskirjauksia sekä uudelleenjärjestelykuluja yms.

Osakkeen PE-luku on 25x tasolla, mikä indikoi varsin kalliisti hinnoitellusta osakkeesta. Varsinkin, kun huomioidaan tuloskunnon nihkeä kehittyminen. Kevään 2018 osinkoennuste on 4,25 SEK, mikä antaisi noin 2,3 prosentin tuoton.

Alfa Laval:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Alfa Laval sijoituskohteena

Betsson

BETSSON30.4.2017 | 75,70 SEK
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Betssonin Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee oikeastaan osingon lasku vuonna 2013 sekä alle 10 vuoden osinkohistoria. Lisäksi korkealla tasolla oleva liikearvo laskee pisteitä.

Betssonin Q1/2017 liikevaihto oli 1 102 miljoonaa ja nettotulos 214 miljoonaa SEK.

Liikevaihto kasvoi noin +10 prosenttia ja sitä kasvatti erityisesti kasinopelien vahva kehitys sekä hankittujen yhtiöiden tuoma lisä raportoituihin lukuihin.

Sen sijaan nettotulos laski noin -8,4 prosenttia. Nettotulokseen negatiivisesti vaikuttivat mm. valuuttakurssien epäsuotuisa vaikutus sekä lisenssimaksujen nousut.

Koko tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on noin 4,5 – 4,6 miljardia ja nettotulos noin 0,9 – 1,0 miljardia kruunua. Näin PE on noin 11,6x eli osaketta voi pitää edullisesti hinnoiteltuna. Varsinkin, kun ROE on noin 25 prosentissa.

Kevään osinko (4,76 SEK) tai ”redemption share” irtoaa 12.5.2017. Yhtiö ilmoitti, että se aikoo muuttaa osingonmaksupolitiikkaansa niin, että vastaisuudessa se jakaa osinkoa noin 50 prosenttia nettotuloksesta. Tämä tarkoittaisi sitä, että kevään 2018 osinko jäänee noin 3,25 – 3,75 kruunun paikkeille.

Betssonin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Betsson sijoituskohteena

CH Robinson Worldwide

CH ROBINSON WORLDWIDE30.4.2017 | 72,70 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

CH Robinson Worldwide:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Yrityksen hyvä kehitys näkyy siinä, että arvoluvun osa-alueet ovat kaikki vahvoja. Pisteitä laskeekin oikeastaan osakkeen korkea hinta sekä liikearvon kohonnut määrä.

CHRW:n Q1/2017 liikevaihto oli 3 451 miljoonaa ja nettotulos 122 miljoonaa USD.

Liikevaihto kasvoi yli 10 prosenttia vuoden takaiseen nähden rahtimäärien kasvun vetämänä. Sen sijaan nettoliikevaihto kasvu jäi vain 0,9 prosenttiin marginaalipaineiden seurauksena.

Q1/2017 aikana nettotulos nousi hieman ollen 122 miljoonaa dollaria (Q1/2016: 119 M USD). Tähän vaikutti positiivisesti noin 15 miljoonaa dollaria pienemmät verot. Sen sijaan henkilöstökulut sekä myynnin ja hallinnon kulut vetivät nettotulosta alaspäin. Lisäksi luottotappioiden määrä oli viime vuotista korkeammalla tasolla.

Sijoittajan on hyvä tiedostaa, että vuodesta 2017 näyttäisi tulevan neljäs vuosi peräjälkeen, kun liikevaihto on noin 13,1 – 13,5 miljardissa dollarissa. Samoin nettotulos näyttäisi asettuvan kolmatta vuotta peräkkäin noin 510-520 miljoonaan dollariin.

CHRW on listautumisestaan eli vuodesta 1997 alkaen maksanut nousevaa osinkoa. Osinko on näin kasvanut noin 20 vuotta peräjälkeen. Seuraavan 12 kk:n osingoksi ennustetaan noin 1,84 dollaria, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla noin 2,5 prosentin osinkotuoton.

CHRW:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
CHRW sijoituskohteena

Ford Motor Company

FORD MOTOR COMPANY1.5.2017 | 11,47 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ford:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyvällä tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys sekä osingonjaon keskeytyminen vuonna 2010. Lisäksi Financial Services -segmentin korolliset velat vaikuttavat taseen kunnon pisteisiin.

Ford:n Q1/2017 liikevaihto oli 39 146 miljoonaa ja nettotulos 1 587 miljoonaa USD.

Kappalemääräinen automyynti laski prosentin verran, mutta liikevaihto nousi 3 prosenttia. Myynti kohdistui siten korkeampi hintaisiin malleihin.

Nettotulos laski selvästi ja siihen negatiivisesti vaikuttivat mm. kiinteiden kulujen nousu, kasvaneet takuukorjaukset, panostukset uusiin teknologioihin (sähköautot sekä itseajavat autot) sekä epäedulliset valuuttakurssimuutokset.

Q1/2017 aikana P-Amerikan autotoimitukset laskivat noin -5 prosentilla, mutta liikevaihto nousi prosentin verran. E-Amerikassa myynti piristyi talouden toipuessa, mutta toiminta alueella on edelleen hieman tappiollista. Euroopassa autotoimitukset kasvoivat noin 13 prosenttia ja liikevaihto dollareissa nousi noin 10 prosenttia. Aasiassa liikevaihto kasvoi 18 prosenttia myynnin kohdistuessa parempi katteisiin malleihin.

Ford:n ennuste tilikauden 2017 oikaistusta tuloksesta ennen veroja (adjusted pre-tax profit) on 9 miljardia dollaria. Vuonna 2016 tämä tulos oli 10,4 Mrd USD.

Markkinoiden odottama EPS on 1,50 USD vuodelle 2017.

Fordin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Ford Motor Company sijoituskohteena

Corning

CORNING INC1.5.2017 | 28,85 USD
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Corning:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti osingonjaon heikkoudet muutaman vuoden takaa sekä nettotuloksen laskutrendi. Vahva tase näkyy siinä, että ROE:n ja ROI:n pisterajat ovat jääneet ylittämättä. Osakkeen viime kuukausien hinnannousu nipistää myös pisteitä.

Corningin Q1/2017 liikevaihto oli 2 375 miljoonaa ja nettotulos 86 miljoonaa USD.

Display Technologies -segmentin liikevaihto nousi 4 prosenttia LCD-paneelien kysynnän kasvun ja Japanin jenin vahvistumisen johdosta. Liikevoitto nousi reippaasti liikevaihdon kasvun sekä valmistustekniikan tehostumisen johdosta.

Optical Communications -segmentin liikevaihto nousi 34 prosenttia myynnin vahvan kehityksen vetämänä. Lisäksi vertailuvuoteen sisältyi tuotanto-ongelmia, jotka haittasivat toimituksia.

Kokonaisuutena Q1/2017 oli hyvä, sillä liikevaihto kasvoi +16 prosenttia ja liikevoitto +140 prosenttia.

Yhtiö osti alkuvuoden 2017 aikana omia osakkeita noin 15,3 miljoonaa kappaletta eli noin 1,4 prosenttia osakekannasta.

Corning Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Corning sijoituskohteena

Norsk Hydro

NORSK HYDRO1.5.2017 | 49,05 NOK
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Norsk Hydron Talousmentor-arvoluku on 19/30. Pisteitä laskee erityisesti heikko liikevaihdon kehitys sekä pääoman tuottolukujen jääminen alle 10 prosenttiin. Lisäksi pisteitä lähtee yhtiön osinkohistorian perusteella.

Norsk Hydron Q1/2017 liikevaihto oli 23 599 miljoonaa ja nettotulos 1 762 miljoonaa NOK.

Alumiinioksidin ja alumiinin hintojen nousut näkyivät liikevaihdon (+15,5 %) ja liikevoiton (+42,4) vahvana kehityksenä verrattuna Q1/2016.

Sapan hyvä kehitys jatkui Q1/2017 aikana ja liikevoitto nousi 313 miljoonaan NOK viime vuoden 209 miljoonasta NOK:sta.

Raaka-aineiden hintojen nousu tuo vastaavasti kustannuspaineita tulevina kuukausina.

Kustannussäästöohjelman vuoden 2017 tavoitteena on saada 500 miljoonan NOK:n säästöt. Ohjelman tulisi tuottaa noin 2,9 miljardin NOK:n vuosisäästöt vuodesta 2019 alkaen, josta vuonna 2016 realisoitui 1,4 miljardia NOK.

Yhtiökokous on 3.5.2017, joten 1,25 NOK:n osinko irtoaa seuraavana päivänä. Norsk Hydron osinkostrategiana on maksaa tasaista tai nousevaa osinkoa, joka on noin 40 prosenttia nettotuloksesta pitkällä aikavälillä. Näin kevään 2018 osinkoennusteena on 1,25 – 1,50 NOK.

Norsk Hydron Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Norsk Hydro sijoituskohteena

2 vastausta artikkeliin “Viikon 18/2017 yritysanalyysit (osa 1)”

Kommentit on suljettu.