Viikon 19/2017 yritysanalyysit (osa 1)

Tässä kirjoituksessa lyhyesti Ramirentin, Spondan, Securitaksen, Telenorin, Archer-Daniels-Midland:n ja Cummins:n Q1/2017 tuloksista.

Sponda

SPONDA6.5.2017 | 4,13 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Spondan Talousmentor-arvoluku on 20/30. Arvoluvun pisteitä laskee erityisesti paikallaan polkeva osinko, korkea velkaisuus sekä heikot pääoman tuotot. Hyvää yhtiön arvoluvussa ovat osakkeen hinnan tunnusluvut (PE), jotka indikoisivat edullisesti hinnoiteltua osaketta.

Spondan Q1/2017 liikevaihto oli 66 miljoonaa ja nettotulos 32 miljoonaa euroa.

Vuokrausaste nousi 89,1 prosenttiin viime vuoden 88,7 prosentista.

Spondalla on kaksi suurta rakennusprojektia käynnissä, joista toinen Tampereella (Ratinan ostoskeskus) ja toinen Vantaalla (Tikkurilan toimistorakennus). Nämä molemmat hankkeet etenevät suunnitellunmukaisesti ja ne valmistuvat keväällä 2018.

Sponda toisti arvion vuoden 2017 nettotuotoista: 182–192 milj. euroa. Nettotuottojen kehitykseen vaikuttavat kiinteistöverojen korotus vuonna 2017 sekä yhden suuren kiinteistön tyhjeneminen ja peruskorjauksen aloitus.

Spondan Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Sponda sijoituskohteena

Securitas

SECURITAS7.5.2017 | 137,60 SEK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Securitaksen Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee korkea liikearvo sekä osingon heikko kehitys. Osakkeen korkeahko hinta laskee PE-perustaisia pisteitä.

Securitaksen Q1/2017 liikevaihto oli 22 491 miljoonaa ja nettotulos 625 miljoonaa SEK.

Liikevaihto kasvoi +9,1 prosenttia ja nettotulos +7,8 prosenttia. Myyntiä kasvatti mm. Secuitaksen sähköisten turvallisuusratkaisujen hyvä kysyntä, vähäinen asiakasvaihtuvuus sekä hyvä myynti yleisesti. Myös valuuttakurssimuutoksilla oli positiivinen vaikutus raportoituihin lukuihin.

Euroopassa Securitaksen lukuihin negatiivisesti vaikutti mm. marraskuussa 2016 ja helmikuussa 2017 päättyneet sopimukset, joiden arvo oli yhteensä 720 miljoonaa kruunua. Lisäksi kustannustasoa nosti yhtiöllä oleva ylikapasiteetti, jonka uskotaan kuitenkin tasaantuvan kasvavan kysynnän johdosta loppuvuoden aikana.

Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on 92,4 Mrd SEK ja nettotulos 2,85 Mrd SEK.

Securitaksen Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Securitas sijoituskohteena

Telenor

TELENOR7.5.2017 | 138,60 NOK
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Telenor:n Talousmentor-arvoluku on 15/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti nettotuloksen heikko kehitys, jota laskee erinäiset alaskirjaukset ja myyntitappiot. Lisäksi taseen liikearvo ja korolliset velat ovat koholla. Myös pääoman tuottoluvut ovat heikolla tasolla, johtuen heikosta tuloskunnosta. Voitonjaon pisteitä laskee nollaosinko vuodelta 2008 sekä korkea osingonmaksusuhde. Osakkeen hinta on PE-luvuilla laskettuna korkealla tasolla.

Telenorin Q1/2017 liikevaihto oli 30 458 miljoonaa ja nettotulos (osakkeenomistajille kuuluva osuus) 4 168 miljoonaa NOK. Liikevaihto laski noin -3,3 prosenttia ja nettotulos -2,0 prosenttia verrattuna Q1/2016.

Odotin jo Q1/2017 tulokseen VEON:n (VimpelCom:n) myynnistä tulevaa alaskirjausta, mutta se tuleekin Q2/2017 raporttiin.

Raportista on vaikea löytää punaista lankaa, vaan jokaisessa toimintamaassa liiketoiminnot kehittyvät omiin suuntiinsa. Merkillepantavaa on se, että liikevaihto oli laskussa kaikissa toimintamaissa paitsi Bangladeshissa (+7,6%), Pakistanissa (+7,2%) ja Myanmarissa (+1,6%). Pahinta lasku oli Malesiassa (-12,2%), Thaimaassa (-9,7%) ja Montenegro&Serbiassa(-9,2%).

Jos jotain trendiä Telenorista näkee, niin se on taseen kunnon selvä heikkeneminen. Oma pääoma on laskenut vuosittain vuodesta 2010 alkaen (87,9 -> 47,9 Mrd NOK). Samaan aikaan korollisten velkojen määrä on noussut samassa ajassa lähes vuosittain (34,5 -> 85,5 Mrd NOK). Omavaraisuusaste on laskenut hyvältä, noin 55 prosentin tasolta nykyiseen noin 25 prosenttiin. Ja gearing noussut alle 50 prosentista nykyiseen 125 prosenttiin.

Telenor Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Telenor sijoituskohteena

Archer-Daniels-Midland

ARCHER-DANIELS-MIDLAND8.5.2017 | 42,57 USD
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Archer-Daniels-Midland:n Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys sekä heikolla tasolla olevat pääoman tuottoluvut.

ADM:n Q1/2017 liikevaihto oli 14 988 miljoonaa ja nettotulos 339 miljoonaa USD.

Liikevaihto kasvoi +4,2 ja nettotulos peräti +47 prosenttia Q1/2016 nähden. Kasvua selittää myyntihintojen ja -määrien nousu. Kurssi laski tulosjulkistuspäivänä -8,9 prosenttia (45,73 -> 41,67 USD). Tätä laskua selitettiin sillä, että EPS jäi 0,01 USD odotuksista!?

ADM:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Archer-Daniels-Midland sijoituskohteena

Cummins

CUMMINS8.5.2017 | 155,54 USD
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Cummins:n Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee heikko tuloskehitys parin viime vuoden aikana. Lisäksi aavistuksen korkea osakkeen arvostus laskee pisteitä.

Cummins:n Q1/2017 liikevaihto oli 4 589 miljoonaa ja nettotulos 396 miljoonaa USD. Liikevaihto nousi +6,9 % ja nettotulos +23,4 % viime vuoteen nähden.

Hyvää kehitystä selittää oikeastaan kaikkien segmenttien kasvaneet toimitukset sekä hintojen nousut. Myös valuuttakurssimuutoksilla oli positiivinen vaikutus.

Näin muutaman vuoden nihkeä kehitys kääntyi Q1:n aikana selvästi positiiviseen suuntaan. Eli olisiko raskaan teollisuuden käänne parempaan käsillä?

Markkinareaktio oli positiivinen, sillä osakkeen hinta nousi noin 6 prosenttia tulosjulkistuspäivänä. Nyt parina päivänä osake on ottanut nousua hieman takaisin päin. Osakkeen hinta lähestyy nyt parin vuoden takaista ennätystasoa 160 dollaria. Tästä huolimatta PE on 17.5x, ROE noin 20% ja seuraavan 12kk:n osinko on 4,25 USD, mikä antaisi noin 2,7 prosentin osinkotuoton.

Cummins:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Cummins sijoituskohteena

Ramirent

RAMIRENT9.5.2017 | 8,42 EUR
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ramirent Talousmentor-arvoluku on 16/30. Tyydyttävää arvolukua laskee erityisesti heikko osingon kehitys, korkea liikearvo ja velkaisuus. Lisäksi osakkeen korkea hinta (PE) laskee arvolukua.

Ramirentin Q1/2017 liikevaihto oli 165 miljoonaa ja nettotulos 8,5 miljoonaa EUR. Liikevaihto nousi 12,7 prosenttia ja nettotulos yli kolminkertaistui.

Konevuokrauksen myynti kasvoi etenkin Puolassa, Baltiassa ja Ruotsissa. Suomessa palvelumyynti oli korkealla tasolla. Kannattavuuteen positiivisesti vaikutti mm. volyymin ja hintojen nousut sekä kustannustehokkuuden paraneminen.

Yleisesti voidaan todeta, että Ramirentin kvartaalia veti vahva suhdannetilanne niin asuntojen uudisrakentamisessa kuin myös toimitilarakentamisessakin.

Ramirent arvioi, että vuonna 2017 vertailukelpoinen EBITA-liiketulos kasvaa vuoden 2016 tasolta (68,1 M EUR).

Ramirentin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Ramirent sijoituskohteena

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 19/2017 yritysanalyysit (osa 1)”

Kommentit on suljettu.