Viikon 19/2017 yritysanalyysit (osa 2/2)

Tässä kirjoituksessa lyhyesti Sammon, Raision, Aktian, Orklan ja Gjensidige Forsikring:n Q1/2017 tuloksista.

Raisio

RAISIO10.5.2017 | 3,61 EUR
14
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Raision Talousmentor-arvoluku on 14/30. Välttäviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkealla tasolla oleva osakkeen hinta sekä heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys. Myös liikearvon korkea määrä sekä heikko pääoman tuotto (ROE ja ROI) laskevat pisteitä.

Raision Q1/2017 liikevaihto oli 92,5 miljoonaa ja nettotulos 7,8 miljoonaa EUR.

Liikevaihto laski noin 21,5 miljoonaa euroa eli -18,9 prosenttia, mutta nettotulos parani 0,4 miljoonaa euroa eli +5,4 prosenttia.

Liikevaihdon laskua selittää noin 17,5 miljoonan euron edestä myyty välipalapatukkaliiketoiminta sekä punnan heikkeneminen. Lisäksi Raisioagro-segmentin lannoitemyynnin lasku sekä asiakkaiden siirtyminen alempikatteisiin rehuihin vaikutti negatiivisesti liikevaihtoon.

Tuloksen nousua selittää myyty tappiollinen välipalapatukkaliiketoiminta, muutoin toiminta oli lähes edellisvuoden tasolla.

Raisio arvioi, että vuoden 2017 vertailukelpoisen liiketuloksensa jäävän hieman vuoden 2016 vertailukelpoista liiketulosta matalammaksi.

Raision Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Raision sijoituskohteena

Sampo

SAMPO11.5.2017 | 45,49 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Sammon Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevaa arvolukua laskee liikevaihdon heikko kehitys (nollakorkojen aikakausi näkyy tässä) sekä heikot pääoman tuottoluvut. On kuitenkin muistettava, että pääoman tuottolukujen mittarit sopivat huonosti rahoitusyhtiöiden käyttöön.

Sammon Q1/2017 liikevaihto oli 2 154 miljoonaa ja nettotulos 378 miljoonaa EUR.

Liikevaihto nousi yli +25 prosenttia ja nousua selittää suurelta osin sijoitustoiminnan nettotuottojen noin +200 miljoonan euron parannus verrattuna viime vuoteen. Nettotulos nousi +4,4 prosenttia 378 miljoonaan euroon. Tulokseen vaikutti edellä mainitun liikevaihdon kasvun lisäksi mm. Nordean ja Topdanmarkin tuoma 28 miljoonan euron lisäys. Negatiivisesti tulokseen vaikuttivat korvauskulujen sekä vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen nousut.

Sammon omistusosuus tanskalaisesta Topdanmarkista nousi Q1/2017 aikana 46,7 prosenttiin (äänistä 49,3 %). Topdanmark ei ole tähän mennessä maksanut osinkoa lainkaan, vaan se on ostanut kertyneillä voittovaroilla omia osakkeitaan, jotka se on mitätöinyt. Topdanmark:n yhtiökokouksen päätöksen seurauksena yhtiö alkaa maksamaan osinkoa keväästä 2018 alkaen, joten Sampo saa neljännen (If:n, Mandatum Life:n ja Nordean lisäksi) osinkovirtaa turvaamaan.

If:n yhdistetty kulusuhde alkuvuoden 2017 aikana oli 87,4 prosenttia (2016: 84,4 %). Mandatum Life:n ROE nousi 24,4 prosenttiin.

Sammon Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Sampo sijoituskohteena

Aktia

AKTIA11.5.2017 | 9,00 EUR
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Aktian Talousmentor-arvoluku on 17/30.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Aktia on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Aktia on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Varsinaisesti arvoluvun pisteitä laskee heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä lyhyt osinkohistoria (yhtiö pörssiin 2009).

Aktian Q1/2017 liikevaihto oli 53,1 miljoonaa ja nettotulos 13,5 miljoonaa EUR.

Liikevaihto kasvoi noin +2,7 miljoonaa euroa eli +5,4 prosenttia. Kasvua selittää varainhoidon palkkiotuottojen ja henkivakuutusten myynnin kasvu noin 1,9 miljoonalla eurolla. Korkokate pieneni -1,2 miljoonalla eurolla, mutta palkkiotuottojen (korttien ja maksujen välitys, rahastopalkkiot yms) nousu +1,4 miljoonalla eurolla paikkasi tätä laskua.

Nettotulos kasvoi noin +1,6 miljoonaa euroa, jota selittää oikeastaan samat tekijät kuin liikevaihdon kasvuakin.

Aktian uuden peruspankin varsinainen käyttöönotto on jälleen siirtynyt ja nyt käyttöönoton odotetaan tapahtuvan vuoden 2017 jälkimmäisellä puoliskolla. Tästä myöhästymisestä johtuen peruspankkiprojektin kokonaiskulut nousevat yli 65 miljoonaan euroon. Vuoden 2017 IT-kulut ovat edellisvuosia korkeampia johtuen juuri järjestelmän käyttöönotosta. Uuden järjestelmän tuomat kustannussäästöt alkavat realisoitumaan asteittain vasta vuoden 2017 loppupuolella.

Aktian näkymät vuodelle 2017 pysyivät ennallaan eli vuoden 2017 liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2016 liikevoittoa (62 M EUR) alemmaksi, koska suuria kertaluonteisia tuottoja ei ole odotettavissa.

Aktian Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Aktia sijoituskohteena

Orkla

ORKLA12.5.2017 | 81,30 NOK
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Orklan Talousmentor-arvoluku on 16/30. Tyydyttävällä tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti osakkeen korkea hinta sekä heikko osingon kehitys. Myös korkea liikearvon määrä sekä heikot pääoman tuottoluvut laskevat pisteitä.

Orklan Q1/2017 liikevaihto oli 9 081 miljoonaa ja nettotulos 1 095 miljoonaa NOK.

Liikevaihto kasvoi noin +5,5 prosenttia viime vuodesta. Liikevaihtoa kasvatti mm. hankittujen liiketoimien tuomat lisät alkaneelle kaudelle sekä hyvä orgaaninen kasvu. Valuuttakursseilla oli negatiivinen vaikutus raportoituihin lukuihin.

Nettotulos pysyi viime vuoden tasolla. Nettotulokseen vaikuttivat em. liikevaihtoon vaikuttaneet tekijät, mutta myös tehokkuustoimenpiteiden tuomat säästöt. Toisaalta tehostamistoimenpiteisiin sisältyi kertaluontoisia kuluja, jotka vaikuttivat raportoituun tulokseen laskevasti. Yhtiö jatkaa tehostamistoimenpiteitä myös vuonna 2017.

Yhtiön osaketta voi pitää kalliisti hinnoiteltuna, sillä PE on noin 19x, ROE on noin 12,3 % ja ennustettu osinko 2,60 – 2,70 NOK, joka antaisi noin 3,1 – 3,3 prosentin osinkotuoton.

Orklan Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Orklan sijoituskohteena

Gjensidige Forsikring

GJENSIDIGE FORSIKRING13.5.2017 | 136,30 NOK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Gjensidigen Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lyhyt historia (yhtiö pörssiin 2010) ja sen heikko kehitys. Tosin osingon heikko kehitys on osittain harhaa, sillä yhtiö on jakanut kahteen kertaan runsaat lisäosingot.

Gjensidigen Q1/2017 liikevaihto oli 7 055 miljoonaa ja nettotulos 1 110 miljoonaa NOK. Vakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde oli 86,4 prosenttia.

Liikevaihto kasvoi +7,8 prosenttia, mutta nettotulos oli edellisvuoden tasolla. Tulokseen positiivisesti vaikutti mm. Norjan isojen vahinkojen vähyys sekä hankitun Vardia-yhtiön sisältyminen lukuihin. Sen sijaan Tanskan isojen vahinkojen määrä pysyi korkeana, joka vaikutti tulokseen negatiivisesti.

Alkuvuoden 2017 aikana rahoitustuotot olivat kokonaisuudessaan 1,0 prosenttia (0,6 %) tuottaen 566 miljoonaa NOK (324 M NOK). Match-portfolion (34,8 Mrd NOK) tuotto oli alle 1 prosentin, kun taas Free-portfolion (21,1 Mrd NOK) tuotto oli noin 1,5 prosenttia.

Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on noin 29 miljardia ja nettotulos 4,2 – 4,3 miljardia NOK. Tällä osakkeen hinnalla (136,30 NOK) PE=16x ja ROE=18,6%. Lisäksi kevään 2018 ennustettu osinko on 7,20 NOK, joka antaisi noin 5,3 % osinkotuoton. Voidaan siis todeta, että mielenkiintoinen yhtiö, johon kannattaa tutusta tarkemmin.

Gjensidigen Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Gjensidige sijoituskohteena

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 19/2017 yritysanalyysit (osa 2/2)”

Kommentit on suljettu.