Viikon 20/2017 yritysanalyysit

Tässä kirjoituksessa lyhyesti kvartaalituloksia seuraavilta yhtiöiltä: Aflac, Dominion Energy, Deere ja Campbell Soup Company.

Aflac

AFLAC14.5.2017 | 73,43 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Aflac:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia arvopisteitä laskee liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys, missä nollakorkojen aikakausi näkyy Aflacin kohdalla. Myös omavaraisuusasteen heikko taso laskee pisteitä, mutta toisaalta tämä on väärä mittari vakuutusyhtiön kohdalla. Myös osinkotuotto (2,45 %) jää hitusen alle pisterajan (2,50 %).

Aflac:n Q1/2017 liikevaihto oli 5 309 miljoonaa ja nettotulos 592 miljoonaa USD.

Liikevaihto laski -2,6 prosenttia, johon negatiivisesti vaikutti noin 140 miljoonan dollarin sijoitustoiminnan tappiot, myynnin keskittyminen ns. kolmannen sektorin tuotteisiin sekä jenin epäedulliset valuuttakurssimuutokset.

Nettotulos laski noin 139 miljoonaa dollaria vuoden takaiseen nähden. Tätä laskua selittää samat tekijät kuin liikevaihdon laskuakin.

Aflac odottaa pretax operating earnings (osakekohtainen oikaistu tulos ennen veroja) olevan:

  • Q2/2017: 1,55 – 1,70 USD (jenikurssi 105 – 115)
  • 2017: 6,40 – 6,65 (jenikurssi 109)

Aflac Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Aflac sijoituskohteena

Dominion Energy

DOMINION ENERGY19.5.2017 | 78,00 USD
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Dominion Energy:n Talousmentor-arvoluku on 16/30. Tyydyttävällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti yhtiön korkea velkaisuus sekä heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys, mikä näkyy myös heikkoina pääoman tuottolukuina. Lisäksi tulosodotuksiin nähden osakkeen korkea hinta laskee pisteitä.

Dominion Energy:n Q1/2017 liikevaihto oli 3 384 miljoonaa ja nettotulos 632 miljoonaa USD.

Yhtiö vaihtoi nimeään Dominion Resources:ta Dominion Energy:ksi kevään aikana.

Liikevaihto kasvoi yli +15 prosenttia ja nettotulos yli +20 prosenttia. Kasvua selittää hankitun Questar yhtiön sisältyminen raportoituihin lukuihin. Tulosta paransi myös toiminnan tehostuminen, toisaalta siihen negatiivisesti vaikutti korkokulujen nousu sekä lämpimän talven tuoma lämpöenergian myynnin lasku.

Q2/2017 yhtiö odottaa noin 0,60 – 0,70 USD ”Operating EPS” tulosta (Q2/2016: 0,71 USD). Ja koko vuodelle noin 3,40 – 3,90 USD ”Operating EPS” tulosta.

Dominion Energy:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Dominion Energy sijoituskohteena

Deere & Company

DEERE & COMPANY20.5.2017 | 120,90 USD
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Deeren Talousmentor-arvoluku on 16/30. Tyydyttävällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti tuloksen heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta. Lisäksi osinkokehityksen pysähtyminen laskee pisteitä. Deeren Financial Services -segmentin pankkimainen toiminta nostaa yhtiön velkaisuuden korkeaksi, joka laskee myös pisteitä.

Deeren Q2/2017 liikevaihto oli 8 287 miljoonaa ja nettotulos 802 miljoonaa USD.

Liikevaihto kasvoi noin +5,2 % ja nettotulos yli +60 %.

Kysyntä kasvoi erityisesti ”Farm & Construction” segmentissä, ja muutenkin markkinatilanne näyttää edelleen tasaantuvan. Yleisesti voidaan sanoa, että myyntimäärät ja -hinnat nousivat kvartaalin aikana. Tulosta paransi myös kulutason lasku sekä SiteOn Landscape Supply yhtiön myynnistä tulleet tuotot (176 M USD ennen veroja).

Q1-Q2 aikana myynti P-Amerikassa on laskenut -6 prosenttia, kun taas muualla maailmassa myynti on noussut yli +13 prosenttia.

Hyvän kehityksen johdattelemana yhtiö antoi tilikaudelle 2017 seuraavat ennusteet

  • liikevaihto: +9 % eli noin 29,0 Mrd USD
  • nettotulos: 2,0 Mrd USD

Yhtiö arvioi tulosraportissa tilanteen Brasiliassa vakaantuvan ja paranevan, mutta viime päivien uutiset Brasiliasta (pörssin -9% alamäki ja presidentin korruptiosyytteet) on hyvä huomioida, mikäli vaikea tilanne jatkuu pidempään.

Deeren Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Deere sijoituskohteena

Campbell Soup Company

CAMPBELL SOUP COMPANY20.5.2017 | 55,78 USD
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Campbell:n Talousmentor-arvoluku on 16/30, missä pisteitä laskee erityisesti heikko tuloksen kehitys sekä siihen nähden korkea osakkeen hinta. Pisteitä lähtee myös korkeasta liikearvosta ja velkaisuudesta. Myös osingon tason jääminen paikalleen moneksi vuodeksi rasittaa arvolukua.

Campbell:n Q3/2017 liikevaihto oli 1 853 miljoonaan ja nettotulos 176 miljoonaa dollaria.

Liikevaihto laski noin -1,0 prosenttia ja nettotulos noin -4,9 prosenttia. Q1-Q3/2017 aikana liikevaihto on laskenut noin -0,8 prosenttia 6,2 miljardiin dollariin (Q1-Q3/2016: 6,3 Mrd USD). Sen sijaan nettotulos on laskenut roimasti eli yli -10 prosenttia 569 miljoonaan dollariin (Q1-Q3/2016: 644 M USD).

Yhtiön mukaan koko teollisuuden markkinatilanne on erittäin haastava, myynnin jatkaessa laskuaan. Campbell pystyi kuitenkin kasvattamaan markkinaosuuttaan, joten liikevaihdon lasku jäi yleistä markkinatilannetta pienemmäksi. Nettotulokseen negatiivisesti vaikutti suuremmat markkinoinnin ja myynnin kulut. Virvoitusjuomapuolella myyntimääriin ja tulokseen vaikuttaa edelleen kapasiteettiongelmat sekä tuotannon laatuhaasteet.

Campbell päivitti koko tilikauden 2017 ennusteitaan:

  • liikevaihto: -1…0 prosenttia vuodesta 2016 (7 961 M USD)
  • oikaistu EBIT: +2…4 prosenttia vuodesta 2016

Campbell:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Campbell Soup Company sijoituskohteena

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 20/2017 yritysanalyysit”

Kommentit on suljettu.