Viikkokatsaus 22/2017 (salkkukatsaus Q1/2017)

Tässä viikkokatsauksessa tarkastellaan Talousmentor-salkun tilannetta Q1/2017 tulosraporttien jälkeen. Lisäksi pureudutaan salkun omistuksiin yhtiö yhtiöltä. Metsä Board:n ja Yaran osuuksia vähennetään, mikäli hinnat nousevat nykytasosta muutamalla prosentilla.

Talousmentor-salkku

Viikon 21/2017 lopussa

 • Talousmentor-salkku: 28 279,01 € (+1,9 %)
 • Seligson vertailusalkku: 31 085,77 € (+1,0 %)

Tarkastellaan tässä viikkokatsauksessa hieman tarkemmin salkun tilannetta.

Osingot

Talousmentor-salkku on ollut nyt olemassa hieman yli vuoden ja viimeisen 12 kuukauden (06/2016 – 05/2017) aikana salkkuun on tullut osinkoja noin 1 139 euroa. Alkuvuoden 2017 aikana osinkoja on kertynyt noin 932 euroa, mikä on hieman alle vuoden 2017 tavoitetasosta 1 000 eurosta. Toisaalta loppuvuoden aikana osinkoja on vielä odotettavissa yhteensä noin 210 euroa, joten tavoitetaso ylittynee kirkkaasti.

Tuotot

Salkun omistukset on esitettynä oheisessa taulukossa, ja siinä on esitettynä tuottoprosentti osakkeen arvonnousuna (ja -laskuna) sekä tuotto, joka sisältää kaikki kertyneet osingot.

YRITYS OSAKE ARVO TUOTTO % (sis. osingot)
Aktia 9,33 € 2 799 € 6,3% 13,1%
Metsä Board B 6,93 € 6 237 € 40,2% 44,0%
Nordea 11,63 € 3 489 € 47,2% 55,4%
Telia Company 4,09 € 2 045 € 0,5% 6,9%
Yara International 323,00 kr 5 170 € 11,4% 17,4%
H&M B 223,70 kr 3 694 € -10,2% -8,2%
Ford Motor Company 10,93 $ 1 955 € -7,6% -5,8%
Amer Sports 20,85 € 1 877 € -8,6% -5,9%
Käteinen 869 €
Verokorjaus 145 €
YHTEENSÄ 28 279 € 13,1%

Kuten taulukosta nähdään, niin selvimmät menestyjät ovat olleet Metsä Board ja Nordea, jotka molemmat ovat tuottaneet yli 40 prosenttia. Näiden ostot ovat ajoituksen suhteen onnistuneet lähes täydellisesti. Salkun kehitystä alaspäin ovat vetäneet H&M, Ford ja Amer Sports.

Aktian, Telian ja Yaran tuotot ovat olleet keskinkertaisia, mutta osingot huomioiden näidenkin tuotot nousevat ihan mukaviksi. Jos salkku tavoittelee esimerkiksi 7,5 – 10,0 prosentin keskimääräistä vuotuista tuottoa, niin nämä 3 ovat lähes tässä haarukassa. Toki on hyvä muistaa ja ymmärtää, että salkun ikä on vasta yhden vuoden mittainen, joka on auttamatta liian lyhyt aika tehdä pitkän aikavälin johtopäätöksiä.

Lisäksi osakkeiden lyhyen aikavälin kurssikehitys ei ole tärkeää, vaan tärkeää on se, että salkussa olevien yritysten liiketoiminta kehittyy suotuisasti. Tämä näkyy sitten ennen pitkää osakkeen kurssissakin.

Tuloksen kehitys

Oheiseen taulukkoon on koottuna sijoittajan osuus yrityksen nettotuloksesta. Eli jos salkussa on 200 osaketta ja yritys tekee 1,25 euron EPS, niin silloin sijoittajan osuus tästä tuloksesta on 250 euroa (=200 * 1,25). Tämä tuo perspektiiviä siihen, millaisella painolla yrityksen tuloskunto näkyy koko salkun (laskennallisessa) tuloskunnossa.

YRITYS 2017e 2016 2015 17e vs 16
Aktia 216 € 221 € 235 € -2%
Metsä Board B 380 € 228 € 347 € 67%
Nordea 293 € 280 € 272 € 5%
Telia Company 149 € 44 € 102 € 235%
Yara International 351 € 372 € 470 € -6%
H&M B 200 € 186 € 208 € 7%
Ford Motor Company 269 € 206 € 329 € 31%
Amer Sports 96 € 97 € 94 € -2%
YHTEENSÄ 1 954 € 1 634 € 2 057 € 20%

Talousmentor-salkun tavoite tilikaudelle 2017 on saada nettotuloksena 1 760 euroa, mikä näyttäisi ylittyvän, sillä ennustettu nettotulos on 1 954 euroa.

Kuten taulukosta nähdään, niin vuosittaiset vaihtelut nettotuloksissa ovat isoja. Tämä oikeastaan alleviivaa sitä, miksi yksittäisen vuoden tulokselle ei pitäisi antaa liian suurta painoa. Tärkeämpää on pyrkiä selvittämään yrityksen todellinen tuloksentekokyky, ja tästä syystä katsonkin yleensä yrityksen toimintaa useammalta vuodelta. Lisäksi annan enemmän arvoa osingon kehittymiselle, sillä se heilahtelee vähemmän ja yleensä kehittyy tasaisemmin kuin EPS.

Salkun ennustettu nettotulos nousee mukavat +20 prosenttia viime vuodesta, mutta jää vielä selvästi vuoden 2015 tasosta. Tilanne on valoisa verrattuna tavoitetasoon, mutta se ei kestä isoa negatiivista yllätystä. Lisäksi ensi vuonna tavoitetaso nousee jälleen 10 prosenttia 1 936 euroon, joten katse pitää myös pitää tulevaisuuden tuloksentekokyvyssä.

Tunnuslukuja

Oheiseen taulukkoon koottuna salkussa olevien yhtiöiden keskeisimpiä tunnuslukuja, missä PE on laskettu vuoden 2017 ennustetulle tulokselle ja osinkotuotto on seuraavan 12 kk:n osinkoennuste.

YRITYS OSAKE Osinko 12kk Osinko-tuotto PE ROE Arvoluku
Aktia 9,33 € 0,54 € 5,8% 13,0 7,7% 17
Metsä Board B 6,93 € 0,21 € 3,0% 15,9 13,6% 20
Nordea 11,63 € 0,66 € 5,7%
Telia Company 4,09 € 0,22 € 5,3% 13,7 13,0% 13
Yara International 323,00 kr 11,00 kr 3,4% 14,7 7,6% 22
H&M B 223,70 kr 9,85 kr 4,4% 18,5 31,7% 22
Ford Motor Company 10,93 $ 0,62 $ 5,9% 7,3 19,2% 21
Amer Sports 20,85 € 0,68 € 3,3% 19,7 12,3% 24
Aktia

Aktian alkuvuosi 2017 lähti mukavasti liikkeelle, kun nettotulos oli 1,6 miljoonaa euroa parempi kuin vuosi sitten. Palkkiotuottojen (varainhoidon sekä korttien ja maksujen välitys) ja rahastopalkkioiden hyvä kehitys tukivat tulosta, kun taas korkokatteiden pieneneminen vaikutti negatiivisesti tulokseen.

Aktian antama ohjeistus vuodelle 2017 on: ”Liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2016 liikevoittoa (62 M EUR) alemmaksi, koska suuria kertaluonteisia tuottoja ei ole odotettavissa”.

Aktian haasteena on se, että liikevaihto ja nettotulos ovat olleet samalla tasolla jo 7 – 8 vuoden ajan. Osingonmaksusuhde on samassa ajassa noussut noin 35 prosentista nykyiseen noin 75 prosenttiin. Mikäli Suomen talous lähtee parempaan nousuun, niin tämä voi näkyä Aktian tuloskunnon parantumisena.

Oma näkemykseni on, että nousupotentiaali on varsin rajattu, ja mahdollinen kasvu on vahvasti ulkopuolisten tekijöiden hallussa. On vaikea nähdä, että Aktia pystyisi nostamaan tulostaan taikka osinkoaan 10 prosenttia vuosittain tulevien vuosien aikana.

Aktia on tuonut salkkuun noin 13 prosentin tuoton (sis. osingot), joten Aktiasta irtautumista voi alkaa harkita. Mikään paniikkikiire ei kuitenkaan irtautumisessa ole, sillä yhtiö pystyy tekemään ihan kelpo tulosta. Näin tavoitehinnaksi voi asettaa viime tammikuun noin 10,50 euron tason.

Metsä Board

Metsä Board:n kohdalla on vuoden verran puhuttu Husumin kartonkikoneen käynnistysviivästyksistä yms. Nyt koneen käyttöaste on noin 70 prosentin tasolla, ja täysi kapasiteetti saavutetaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Metsä Board on tuonut salkkuun noin 44 prosentin tuoton (sis osingot), joten kehitys on ollut hyvää. Kurssikehitys on nostanut yhtiön salkun suurimmaksi omistukseksi (22 %) samalla, kun osinkotuotto on laskenut noin 3 prosenttiin. Tästä syystä Metsä Board:n painoa salkussa tullaan pienentämään myymällä puolet osakkeista (450/900). Tavoitemyyntihinta on 7,00 – 7,20 eurossa.

Nordea

Nordean tuotto on ollut satumaisen hyvää eli noin 55 prosenttia (sis. osingot). Jopa niin hyvää, että pitää kysyä ”onko nousua tullut jo tarpeeksi”? Tällä hetkellä Nordean paino salkussa on ok-tasolla ja yhtiön osinkotuotto on noin 5,7 prosenttia. Siinä mielessä yhtiö sopii salkkuun perusosakkeeksi, joka tahkoaa hyvää osinkoa vuodesta toiseen. Toisaalta kevään 2017 osinkoa taidettiin nostaa jo hieman ”hampaat irvessä”, joten jää nähtäväksi se, paljonko osingon nostoille on tulevaisuudessa tilaa.

Laitetaan ”pohdi irtautumista” -hinnaksi nykyistä noin 10 prosenttia korkeampi 12,50 – 13,00 euron taso.

Telia Company

Telia ilmoitti vastikään, että se saa Turkcell:stä osinkoina noin 2,1 miljardia SEK (verojen jälkeen). Telia itse maksaa osinkoa noin 2,00 SEK eli noin 8 – 9 miljardia SEK, joten tähän suhteutettuna summa on 20 – 25 prosenttia. Toki tämäkin tukee Telian omaa osingonmaksukykyä, mutta mistään varsinaisesta jättipotista ei voitane puhua.

Telia asetettiin salkussa tarkkailuun vuoden vaihteen tienoilla, ja pidetään se siellä vieläkin. Mikään kiire yrityksestä irtautumiselle ei kuitenkaan ole, sillä on mielenkiintoista nähdä, mikä on yrityksen tuloksentekokyky sitten, kun yhtiö on saanut tilanteen rauhoitettua.

Laitetaan ”pohdi irtautumista” -hinnaksi nykyistä noin 15 prosenttia korkeampi 4,75 euron taso.

Yara International

Yaran alkuvuosi 2017 alkoi vaikeissa merkeissä, sillä liikevaihto ja nettotulos laskivat -9,7 ja -40 prosenttia vastaavasti. Laskuun vaikuttivat mm. lannoitteiden hintojen lasku (5-15 %) sekä maakaasun hintojen nousu (+28 %). Näin marginaalit pienenivät, mikä näkyi etenkin nettotuloksessa. Yhtiö arvioi, että marginaalipaineet jatkuvat vuoden 2017 ajan.

Yaran kohdalla suurin pettymys on ollut osingon lasku 10 NOK viime vuoden 15 NOK:sta. Tämä tuntui salkun osinko-odotuksissa, sillä Yara on salkun toiseksi suurin omistus (18,3 %). Ensi keväälle ennustettu 11 NOK:n osinko antaisi noin 3,4 prosentin osinkotuoton.

Yara on tuonut salkkuun noin 17,4 prosentin tuotot (sis. osingot), mitä voi pitää jopa yllättävänä. Näin siksi, että tuntuu siltä, että osake olisi ollut noin 300 – 330 NOK:n tuntumassa ”ikuisuuden”. Koska Yaran paino salkussa on korkea ja osinkotuotto on pienentynyt, niin Yaran painoa salkussa vähennetään puolella (75/150). Tavoitemyyntihinta on 330 – 350 NOK.

H&M

H&M:n myynti on kehittynyt varsin mallikkaasti, mutta tässä on hyvä muistaa se, että yhtiö on avannut uusia myymälöitä varsin vauhdikkaalla tahdilla. Näin myymäläkohtainen myynti onkin itse asiassa laskenut.

Yhtiön tulos on sakannut useamman kerran sen takia, että kesä- tai talvisesonki ei ole alkanut normaaliin aikaan. Näin tavaraa on jäänyt hyllyyn, ja lopulta sitä on jouduttu myymään isoilla alennuksilla. Yhtiö kertoikin panostavansa varastonhallintaansa (IT-järjestelmät yms.), jotta tämän kaltaisia isoja varastotappioita voitaisiin jatkossa vähentää. Ihan hyvä, mutta yllätys oli mielestäni se, ettei näin ole tehty jo aiemmin. Siis yli 10 vuotta sitten, kuten varmasti kaikki muut isot ketjut ovat maailmalla tehneet.

Nämä haasteet ovat näkyneet myös yhtiön salkkuun tuottamassa noin -8,2 prosentin tappiossa (sis. osingot). Tästä tappiosta tosin selittää 3,6 prosenttiyksikköä kruunun heikentyminen (0,1070 -> 0,1032) suhteessa euroon.

H&M:lle ei ole asetettu tavoitemyyntihintoja, joten seurataan sitä, mihin suuntaan yhtiön liiketoiminta kehittyy. Osinkotuotto on tällä hetkellä ihan kelpotasolla eli noin 4,4 prosenttia.

Ford Motor Company

Ford:n toimitusjohtaja vaihtui kuluneella viikolla. Vuonna 2014 aloittanut Mark Fields sai väistyä James P Hackett:lle. Hackett on toiminut Ford:lla mm. älyliikenteen johtajana. Lisäksi yhtiön on huhuttu irtisanovansa jopa 10 prosenttia työvoimastaan, mikä tarkoittaisi potkuja jopa 20 000 työntekijälle.

Osakkeen kurssikehitys on ollut varsin pettymys, vaikka yhtiön tunnusluvut ovat varsin hyvät: PE 7,3x, osinkotuotto 5,9 % ja ROE 19,2 %. Lisäksi yhtiö on maksanut kahtena vuotena peräkkäin ylimääräistä osinkoa yhteensä 0,25 USD, kun normaali vuosiosinko on ollut 0,60 USD:ssa.

Alkuvuoden 2017 aikana kappalemääräinen automyynti laski prosentin verran, mutta liikevaihto nousi 3 prosenttia. Myynti kohdistui siten korkeampi hintaisiin malleihin. Ford:n ennuste tilikauden 2017 oikaistusta tuloksesta ennen veroja (adjusted pre-tax profit) on 9 miljardia dollaria. Vuonna 2016 tämä tulos oli 10,4 Mrd USD.

Ford:n paino salkussa on sopivalla tasolla, ja lähes 6 prosentin osinkotuotto tuo selkänojaa osakkeen pitämiselle salkussa. Toki mahdolliset irtisanomiset, automyynnin lasku sekä investointitarpeet autonomisten autojen kehitykseen voivat asettaa osingon uhatuksi.

Samoin kuin H&M:n kohdalla, niin Ford:lle ei ole asetettu tavoitemyyntihintaa, vaan fokus on siinä, miten yrityksen liiketoiminta lähtee kehittymään uuden toimitusjohtajan käsissä.

Amer Sports

Alkuvuoden 2017 liikevaihtoon vaikutti mm. USA:n haastavat vähittäiskauppamarkkinat, vähittäiskaupan korkeat varastotasot sekä baseball-mailavarastojen tyhjennykset. Lisäksi Fitness-segmentin tuotelanseeraukset tukivat liikevaihtoa.

Vähittäiskauppa on murroksessa – etenkin USA:ssa. Perinteiset kivijalkamyymälät ovat vaikeuksissa, kun kuluttajat ostavat yhä enemmän tavaroita netistä. Tämä muutos alkaa näkymään jo hieman Amer Sports:n luvuissa. Tämä sama kehitys vaivaa myös H&M:ää.

Myöskään Amerille ei ole asetettu tavoitemyyntihintoja, joten katsotaan tässäkin, miten liiketoiminta kehittyy. Yhtiön tuloksentekokyky on pienoisesta nikottelusta huolimatta ollut ihan hyvällä tasolla. Eli jos sijoittaja uskoo Amerin kasvun jatkuvan tulevaisuudessa, niin ehkä seuraavat 6 kuukautta voi tuoda houkuttelevia ostotilaisuuksia.

Amerin paino salkussa on sellainen, että mikäli hinta laskee tarpeeksi alas, niin osakemäärän tuplaaminen pitäisi osuuden vielä kohtuullisella tasolla.

Yhteenveto

Talousmentor-salkussa on tällä hetkellä 8 eri yhtiön osakkeita. Yhtiöiden tulos- ja osinkokehitys menee salkun tavoitteisiin nähden oikeaan suuntaan. Vuoden vaihteen tienoilla asetettiin tavoitteeksi se, että salkun hajautusta lisätään parilla uudella yhtiöllä. Tämä tarkoittaa sitä, että osa olemassa olevista omistuksista pitää myydä, jotta hajautuksen voi toteuttaa.

Myy

 • Metsä Board (450 kpl), tavoitehinta 7,00 – 7,20 EUR (hinta nyt 6,93 EUR)
 • Yara (75 kpl), tavoitehinta 330 – 350 NOK (hinta nyt 323 NOK)

Pohdi myymistä jos

 • Aktia: 10,50 EUR
 • Nordea: 12,50 – 13,00 EUR
 • Telia Company: 4,75 SEK

Tarkkaile liiketoiminnan kehittymistä

 • H&M
 • Ford Motor Company
 • Amer Sports

7 vastausta artikkeliin “Viikkokatsaus 22/2017 (salkkukatsaus Q1/2017)”

 1. Lostavat nämä sinun lyhyet katsauksesi salkun omistuksiin, soisi muiden bloggareiden ottavan mallia.

  Tykkää

  1. Kiitoksia kannustavasta palautteesta!

   Sitä sanotaan, että salkussa olevia yrityksiä tulisi seurata tarkasti, jotta pysyy kärryillä siitä, miten niillä menee jne. Liian usein seuraaminen tapahtuu pelkästään pörssikussien kautta, jolloin fokus on helposti lyhyen aikavälin kurssimuutoksissa. Milloin pörssi laskee tai nousee yleisesti, tai analyytikoiden korkealle viritetyistä odotuksista jäätiin 0,01 euroa ja kurssi laskee tämän takia.

   Siksi pyrin aika ajoin katsomaan, että miten yrityksillä menee suhteessa salkun tavoitteisiin. Aluksi ehkä työlästä, mutta muuttuu kerta kerralta aavistuksen helpommaksi, kun yritykset tulevat tutuimmiksi.

   Tykkää

Kommentit on suljettu.