Sijoitusstrategia

Edellisissä kirjoituksissa on pohdittu sijoitusstrategiaa monilta eri kantilta. Tässä kirjoituksessa käydään läpi sijoitusstrategian kirjoittamista ja samalla luodaan strategia Talousmentor-salkulle.

Yhteisenä teemana edellisissä kirjoituksissa on ollut se, miten sijoittaja voisi kehittää omaa toimintaansa sekä suojautua omilta virheiltään. Sanotaanhan, että sijoittajan suurin riskitekijä on hän itse. Markkinatunnelmat yms. psykologiset tekijät vaikuttavat sijoittajien tekemisiin yllättävän paljon.

On varsin vaikeaa toimia rationaalisesti silloin, kun kurssit laskevat päivästä toiseen ja laskua on kertynyt yli 20 prosenttia. Salkun sijoitukset ovat vahvasti punaisella, lehtien otsikot huutavat pörssiromahdusta ja niin edelleen. Vaikka sillä hetkellä olisi mitä parahin osakkeiden ostotilaisuus, niin ei vain kerta kaikkiaan uskalla tarttua tilaisuuteen.

Toisaalta samankaltainen tilanne on silloin, kun osakekurssit ovat nousseet vuosikausia – niin kuin ne ovat juuri nyt tehneet. Sijoittajien itsevarmuus on huipussaan ja jopa ne, jotka eivät muuten osakkeisiin sijoittaisi, kokeilevat onneaan. Sitä paitsi, kaikki mihin rahansa on laittanut, niin ne ovat tuottaneet toistakymmentä prosenttia pienessä hetkessä. Lehtien otsikoihin alkaa nousemaan haastatteluja, missä ihmiset ovat lopettaneet työnteon ja ovat taloudellisesti riippumattomia. Sijoittamisesta tulee tällöin helposti lyhyen aikavälin spekulointia ja riskitaso nousee yli oman normaalin sietokyvyn.

Tarkoitus

Edellä mainittuja tilanteita varten sijoittajan on hyvä luoda itselleen säännöstöt, joiden puitteissa sijoituksia tehdään – tapahtui markkinoilla melkeinpä mitä tahansa. Tärkeää strategiassa on se, että se on kirjoitettu ylös – ja tietenkin se, että sitä noudatetaan.

kirjoituskone

Sijoitusstrategiassa lähtökohtana on pohtia sitä, miksi sijoittaa ja mitkä ovat sijoittamisen tavoitteet. Tavoitteena voi olla vanhuuden varalle säästäminen, ennenaikaiselle eläkkeelle siirtyminen, taloudellinen riippumattomuus, lapsille tai lapsenlapsille säästäminen jne. Sijoittaminen tulee nähdä pitkäjänteisenä toimintana vuosien, mielellään vuosikymmenten päähän. Ja mitä pidempi aikajänne on, sitä enemmän sijoituksista tulisi olla osakkeissa tai osakerahastoissa.

Oma sijoitusstrategian tavoite voisi olla vaikka:

Sijoittamisen tavoitteena on luoda turvaa elämän odottamattomiin tilanteisiin (työttömyys, sairastuminen, sapattivapaa, aikuisopinnot, avioero). Lisäksi tavoittelen taloudellista riippumattomuutta, joka todennäköisesti realisoituu siinä, että voin siirtyä muutamia vuosia aikaisemmin eläkkeelle. Sijoittamisen aikajänne on useita vuosikymmeniä, sillä sijoittaminen jatkuu eläkkeelle siirtymisen jälkeenkin.

Vararahasto

Näin nollakorkojen aikaan voi tuntua hullulta tehdä sijoituksia talletustileille tai korkorahastoihin, sillä niiden tuotot ovat nollassa tai jopa negatiivisia. Joka tapauksessa itselle kannattaa luoda ns. vararahasto, joka toimii puskurina erilaisten elämän yllätysten varalle. Tällaisia ovat mm. työttömyys, sairastuminen, avioero, iso taloudellinen vahinko jne. (Lue lisää: Talouden puskurit kuntoon).

Tällä hetkellä oma tilanne on sellainen, että laajennan vararahaston kokoa paraikaa, joten sijoitusstrategiassani voisi olla seuraavanlainen lauseke:

Rakennan vararahastoa, missä säästän X euroa kuukaudessa Seligsonin korkorahastoihin. Tavoitteena on, että parin vuoden päästä minulla on vararahastossa noin 8 kuukauden kulutusta vastaava summa. Vararahaston kohdalla sen tuottama tuotto ei ole tärkeää, vaan se, että se säilyttää arvonsa ja on nopeasti muutettavissa käteiseksi.

Passiivinen sijoittaminen

Monille meistä parhaiten sopii passiivinen ”osta-ja-unohda” -tyyppinen sijoittaminen alhaisten kulujen osakerahastoihin. Pienet kulut ovat tärkeitä, sillä ne voivat tuoda useiden kymmenien tuhansien eurojen säästöt varsin pienissä kk-säästösummissa (lue lisää: Rahaston kuluilla on iso merkitys).

Riippuen omista tavoitteista ja riskinsietokyvyistä, niin osa sijoituksista tulisi olla osakerahastoissa. Painotus voisi olla, että 50 prosenttia osakkeisiin ja toinen 50 prosenttia korkorahastoihin. Prosenttiluvut tulee itse pohtia omaan tilanteeseen sopiviksi. Kannattaa aloittaa varovasti, ja kun kokemusta karttuu, niin sitten jakoa voi korjata sopivampaan suuntaan. Iso korkorahastojen osuus voi olla perusteltua myös silloin, jos rakentaa itselleen edellä mainittua vararahastoa.

Passiivisessa kk-säästämisen strategiassa voi määritellä sen, miten säästettävät rahat hajautetaan eri rahastojen välillä. Kaikkia säästöjä ei ehkä kannata laittaa pelkästään Suomi-rahastoon, vaan ehkä hajauttaa laajasti ympäri maailmaa. Näin ainakin osa sijoituksista on mukana parhaiten menestyvillä markkinoilla. Esimerkiksi Talousmentor-salkun vertailusalkkuna on Seligsonin rahastoista koostettu virtuaalisalkku, missä sijoitukset on jaettu 5 eri rahastoon 20 prosentin osissa (Talousmentor-salkku).

omenan-jako

Passiivisen sijoittajan sijoitusstrategia voisi olla tällainen (prosenttiosuudet ja rahastot esimerkinomaisia):

Säästän 200 euroa joka kuukausi, tapahtui markkinoilla mitä tahansa. 200 euroa jaetaan seuraavasti:
* 3
0 % (60 euroa) korkorahastoon
*
15 % (30 euroa) Suomi-rahastoon
* 1
5 % (30 euroa) Eurooppa-rahastoon
*
20 % (40 euroa) USA-rahastoon
*
20 % (40 euroa) Aasia-rahastoon

Mikäli sijoitukset automatisoi verkkopankissa vaikkapa palkkapäivälle, niin silloin kiusaus tehdä pieniä spekulatiivisia muutoksia laskee varsin pieneksi.

Tasapainotus

Mikäli sijoitusten painotukset ovat muuttuneet oleellisesti kurssilaskujen tai -nousujen seurauksena, niin salkkua voi alkaa tasapainottamaan. Tasapainotukseen kannattaa ryhtyä ehkä 1-2 kertaa vuodessa eli esimerkiksi jouluna ja juhannuksena.

Verotussyistä tasapainotusta ei ehkä kannata tehdä myymällä eniten kehittynyttä ja ostamalla heikointen kehittynyttä rahastoa. Sen sijaan tasapainotusta voi tehdä painottamalla uusia sijoituksia niin, että parhaiten kehittyneeseen ei laiteta uusia sijoituksia esimerkiksi seuraavaan 6 kuukauteen, vaan tämä osa sijoituksista laitetaan heikointen kehittyneeseen rahastoon.

Tasapainottamisesta ei tule tehdä liian vaikeaa ja turhaa kikkailua kannattaa välttää.

Osakesijoittaminen

Monet osakesijoittajat noudattavat jotain selkeää sijoitusperiaatetta, kuten arvo- tai osinkostrategiaa. Mutta, jos näitä periaatteita ei ole kirjattu ylös omaan sijoitusstrategiaan, niin kiusaus ostaa strategiaan sopimattomia osakkeita kasvaa.

Sijoitusstrategiaan ei kuitenkaan kannata hirveän tarkasti määritellä yksittäisen osakkeen osto- ja myyntikriteerejä, vaan ehkä koko salkun kokonaisuutta.

Talousmentor-salkun tavoitteena on tavoitella nousevaa osinkotuottoa, niin että yhtiöiden nettotuloskertymä nousee samaa tahtia eli 10 %/vuosi. Koko salkun osingonmaksusuhteen tulisi olla alle 65 prosentissa, jotta osingon nousu olisi kestävällä tasolla.

Talousmentor-salkkua hallinnoidaan toteuttamalla ns. sijoitusyhtiön rahoitusjohtajan ideaa. Salkussa oleva yhtiö vaihdetaan toiseen (parempaan), jos se tuo lisäarvoa salkun oleellisimpiin tunnuslukuihin eli osinko- ja nettotuloskertymään. Uusi yritys voi myös pienentää salkun laskennallista velkaisuutta, parantaa ROE-tuottoa, laskea PE:tä yms. Osakkeiden myynnissä ja ostoissa on huomioitava myös realisoituvat verot ja kulut, sillä nämä voivat syödä syntyvät hyödyt.

Kuten kirjoituksessa Kohti sijoitusstrategiaa: Päiväkirja todettiin, niin sijoituspäiväkirjaan voi kirjata tarkemmin jokaisen oston ja myynnin kohdalla ne tekijät, joiden perusteella tapahtuma tehtiin.

Tappionrajaus ja lisäostot

Kuten kirjoituksessa Kohti sijoitustrategiaa todettiin, niin sijoittaja voi tarvittaessa määritellä itselleen osakekohtaiset maksimitappiot, jonka täyttyessä kyseinen osake poistetaan salkusta. Maksimitappio voi olla esimerkiksi 10 prosenttia tai xxx euroa sijoitetusta summasta. Tässä voi käyttää osakevälittäjän Stop-loss toimeksiantoa hyväkseen.

Lisäksi sijoittaja voi määritellä etukäteen, miten mahdolliset lisäostot tehdään kyseiseen osakkeeseen. Lisäostojen periaatteet voi olla parempi tehdä päiväkirjaan, sillä aina ei ole varoja lisäostojen tekoon.

epatoivoinen-lego

Talousmentor-salkussa tappionrajausklausuulista olisi ollut hyötyä Ericssonin kohdalla. Ericssonista kertyi noin puolessa vuodessa 680 euron eli 28 prosentin tappiot.

Talousmentor-salkussa yksittäisen osakkeen maksimitappio rajataan 15 prosenttiin, jonka jälkeen nämä osakkeet tulee myydä pois. Tappiota laskiessa huomioidaan edeltävän 12 kk:n osingot, jottei tappiorajan rikkoontuminen johdu osingon irtoamisesta.

Hajautus

Kuten kirjoituksessa Markkinariski todettiin, niin salkussa olevien eri yritysten määrän tulisi olla yli 10 (tai yli 15). Näin salkun riski pienenee ilman, että tuotto-odotus kärsii merkittävästi.

Jos salkku on vasta muodustusvaiheessa, niin silloin yritysten lukumäärä voi olla alle tavoitetason. Tällöin uudet sijoitukset kannattaa kohdistaa uusiin yrityksiin, kunnes salkun hajautus on riittävää.

Talousmentor-salkussa on tällä hetkellä 8 eri yhtiön osakkeita. Tämän on todettu olevan liian vähän ja tarkoitus on kasvattaa yritysten määrää 10 vuoden 2017 aikana (lue lisää: Viikkokatsaus 22/2017 – Salkkukatsaus Q1/2017).

Talousmentor-salkussa tulee olla vähintään 10 eri yhtiön osakkeita.

Yhteenveto

Tässä kirjoituksessa käytiin läpi asioita, joita tulisi olla kirjoitettuna sijoitusstrategiaan. Sijoitusstrategian tulisi olla yksinkertainen ja joustava, joten siitä ei tule tehdä liian seikkaperäistä. Hyvin laaditut periaatteet antavat sijoittajalle selkänojaa silloin, kun tunteet ottavat vallan sekä markkinoista että itse sijoittajasta.

Otsikkotasolla strategiassa on hyvä määritellä muun muassa

 • mikä on sijoittamisen tarkoitus – miksi säästän?
 • miten rakennan vararahaston
 • miten jaan sijoitukset eri lajien välillä eli paljonko korkosijoituksiin ja paljonko osakerahastoihin
 • miten teen mahdollisen sijoituslajien välisen tasapainotuksen ja millä periaatteilla
 • osakesijoittamisessa
  • osakevalinnan perusperiaatteet (esim. osinkostrategia)
  • tappionrajauksen periaatteet
  • hajautus eli eri yhtiöiden minimilukumäärä

Korostetaan lopuksi vielä sitä, että on ihan ok korjata sijoitusstrategiaa sitä mukaan, kun kokemusta karttuu. Myös elämäntilanteet voivat muuttua, jonka tulisi sitten tietenkin näkyä strategiassa.

Esimerkkistrategia 1 – Aloitteleva sijoittaja

Aloitan heti kesäkuussa 2017 rahastosäästämisen niin, että kerrytän vararahastoa pahan päivän varalle ja samalla kerään kokemuksia ja oppia sijoittamisesta.

Monet ystäväni, jotka ovat harrastaneet sijoittamista jo pidempään, korostivat sitä, että osakerahastoihin tulisi sijoittaa vain sellaista rahaa, jota ei todennäköisesti tarvitse seuraavaan 5 ehkä 10 vuoteen. Tämä on ok, sillä vararahaston tulisi hoitaa puskurin virkaa, kun olen saanut kerättyä siihen noin 3 kuukauden kulutusta vastaavan summan.

Säästösumma 250 euroa/kk, josta

 • 150 euroa erilliselle pankkitilille
 • 50 euroa Seligsonin Suomi-rahastoon
 • 50 euroa Seligsonin USA-rahastoon

Säästämisaika tällä jakosuhteella parisen vuotta ja katsotaan sitten tilanne uudelleen. Ei tarvetta tasapainottamiselle.

Esimerkkistrategia 2 – Talousmentor-salkku

Talousmentor-salkun tavoitteena on voittaa Seligsonin rahastoista luotu virtuaalinen vertailusalkku pitkällä aikavälillä (5 v). Jos salkku häviää vertailusalkulle, niin silloin tämä kaikki olisi turhaa.

Salkun periaatteena on tavoitella nousevaa osinkotuottoa, niin että yhtiöiden nettotuloskertymä nousee samaa tahtia eli 10 %/vuosi. Koko salkun osingonmaksusuhteen tulisi olla alle 65 prosentissa, jotta osingon nousu olisi kestävällä tasolla.

Salkkua hallinnoidaan toteuttamalla ns. sijoitusyhtiön rahoitusjohtajan ideaa. Salkussa oleva yhtiö vaihdetaan toiseen (parempaan), jos se tuo lisäarvoa salkun oleellisimpiin tunnuslukuihin eli osinko- ja nettotuloskertymään. Uusi yritys voi myös pienentää salkun laskennallista velkaisuutta, parantaa ROE-tuottoa, laskea PE:tä yms. Osakkeiden myynnissä ja ostoissa on huomioitava myös realisoituvat verot ja kulut, sillä nämä voivat syödä syntyvät hyödyt.

Salkussa yksittäisen osakkeen maksimitappio rajataan 15 prosenttiin, jonka jälkeen nämä osakkeet tulee myydä pois. Tappiota laskiessa huomioidaan edeltävän 12 kk:n osingot, jottei tappiorajan rikkoontuminen johdu osingon irtoamisesta.

Salkussa tulee olla vähintään 10 eri yhtiön osakkeita.