CSX Corporation

Talousmentor-yritysanalyyseihin on lisätty rautatieyhtiö CSX Corporation, joka toimii USA:n itärannikolla. Yhtiöllä on noin 21 000 mailin rataverkko 23 osavaltion alueella.

CSX:n juuret yltävät vuoteen 1827, kun ”Baltimore and Ohio Railroad” aloitti toimintansa. Yhtiön rataverkko oli tuolloin noin 20 kilometriä ja vaunuja vetivät hevoset. Varsinainen CSX syntyi 1980-luvun alussa, kun Chessie System ja Seaboard Cost Line Industries yhdistyivät. CSX:n nimessä C tarkoittaa Chessie:tä, S Seaboard:ia ja X kerroinvaikutusta, mitä nämä kaksi yhtiötä yhdessä tulevat saavuttamaan.

CSX:n pääasiallisin kilpailija on Norfolk Southern Railway, joka toimii samalla maantieteellisellä alueella. Liikevaihdolla mitattuna CSX Corporation (2016: 11,1 Mrd USD) on noin puolet pienempi kuin toinen Talousmentor-yritysanalyysien rautatieyhtiö Union Pacific Corporation (2016: 19,9 Mrd USD). Oheinen kartta kuvaa CSX:n rataverkon laajuutta:

csx-toiminta-alue

Rautateitse kuljetetun rahdin polttoainetarve per tonni per kilometri on paljon pienempi kuin esimerkiksi rekkatoimitusten. CSX:n keskimääräinen polttoainekulutus vuonna 2016 oli sellainen, että 1 gallonalla pystyttiin kuljettamaan 1 tonnia kuormaa noin 474 mailia.

Yhtiön rahti koostuu mm.

  • autoista ja niihin liittyvistä komponenteista
  • maatalouden ja metsäteollisuuden tuotteista
  • lannoitteista ja kemikaaleista
  • metalleista ja mineraaleista
  • hiilestä
  • konttirahdista

Taloudellinen tilanne

CSX:n liikevaihto ja nettotulos ovat polkeneet paikoillaan oikeastaan koko tämän vuosikymmenen. Odotuksissa on kuitenkin se, että luvut kääntyisivät tänä vuonna selvään nousuun. Parina viime vuotena liikevaihto laski yhteensä noin -13 prosenttia, joten käänne olisi varsin tervetullut. Yhtiö on kuitenkin pystynyt tekemään tulosta noin 15,5 – 16,5 prosentin marginaalilla.

csx-veturi

Taseessa korollisten velkojen määrä on trendinomaisessa kasvussa, ja mittarista riippuen velkaa on paljon (omavaraisuusaste 34 %) tai sopivasti (gearing 73,4 %).

PE-luvulla (noin 27x) mitattuna osakkeen hinta on kalliisti hinnoiteltu. Vuoden vaihteen jälkeen osakkeen hinta on noussut lähes +50 prosentilla, sillä odotuksena on rahtimäärien kasvu etenkin hiilen sekä auto- ja konttirahdin osalta.

Pääoman tuottoluvut, ROE ja ROI, ovat olleet jo useampana vuotena varsin hyviä (noin 14,7 – 19,0 %) ja tasaisia. Tuottoluvuissa on nähtävissä pientä trendinomaista laskua, mitä selittää oman pääoman kasvu, kun samaan aikaan nettotulos on polkenut paikallaan.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,82 dollaria, joka antaisi tällä osakkeen hinnalla (53,40 USD) vain noin 1,5 prosentin osinkotuoton.

CSX CORPORATION7.6.2017 | 53,41 USD
19
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

CSX:n Talousmentor-arvoluku on 19/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen lyhyen aikavälin heikko kehitys. Lisäksi pisteitä laskee mm. korollisten velkojen korkeahko taso sekä osakkeen korkea hinta.

CSX:n Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä: CSX Corporation sijoituskohteena.

Yksi ajatus artikkelista “CSX Corporation”

Kommentit on suljettu.