Markkinoiden tehokkuus

Sijoittajalle markkinoiden tehokkuus tarkoittaa sitä, että normaalia suurempaa tuottoa ei kannata hakea teknisellä analyysillä. Myöskään tilinpäätösten tankaamisen ja tunnuslukujen laskemisen avulla ylituottoa ei voi saavuttaa.

Tässä kirjoituksessa tutustutaan tarkemmin markkinoiden tehokkuuteen kolmeen eri tyyppiin: heikosti, keskivahvasti ja vahvasti tehokkaisiin markkinoihin.

Taloustieteen Nobelisti Eugene Fama tunnetaan tehokkaiden markkinoiden hypoteesin kehittämisestä. Tehokkailla markkinoilla kukaan toimija ei voi säännöllisesti voittaa markkinoita ja saada otettuun riskiin nähden ylituottoa.

Heikot ehdot

Markkinoiden ollessa heikosti tehokkaat, arvopaperien hinnat sisältävät kaikki historialliseen informaatioon perustuvat tiedot. Tällaista informaatiota ovat mm. aikaisempi kurssikehitys ja kaupankäyntimäärät. Heikosti tehokkailla markkinoilla teknisen analyysin menetelmin ei voi saavuttaa normaalia tuottoa suurempia voittoja eli ylituottoa.

Tätä selitetään sillä, että kaikilla markkinoilla olevilla toimijoilla on sama informaatio käytössä. Jos kaikki tietäisivät (edellisiin arvottuihin numeroihin perustuen) seuraavan lauantain oikeat lottonumerot, niin kenestäkään ei tulisi miljonääriä.

Markkinoilla kuitenkin sanotaan olevan ns. anomalioita, joita ovat muun muassa, niin sanottu Tammikuu-ilmiö tai ”Sell in May and go away” eli myy toukokuussa ja palaa markkinoilla syksyllä. Nämä anomaliat toimivat joskus paremmin ja joskus huonommin. Jos anomalian perusteella jonkinlaista tuottoa tulee, niin onko saatu tuotto otettuun riskiin nähden ylituottoa? Varsinkin, jos huomioidaan kaupankäyntikulut ja mahdolliset luovutusvoittoverot. Nämä anomaliat ovat kuitenkin oman blogikirjoituksen aihe, joten palataan näihin tulevissa kirjoituksissa.

osakekurssikayra

Markkinoiden toimiessa heikosti voi olla mahdollista saada ylituottoa esimerkiksi tilinpäätösanalyysin yms. tunnuslukujen perusteella.

Keskivahvat ehdot

Keskivahvoilla markkinoilla arvopaperien hinnat sisältävät kaiken julkisesti saatavilla olevan informaation. Näitä ovat muun muassa yritysten julkaisemat tiedotteet, uutiset sekä tilinpäätöstiedot. Yrityksen kurssikäyrä voi heilahtaa rajustikin heti yllättävän tiedon (tulosvaroitus tms.) tullessa julkisuuteen. Tästä syystä tilinpäätösanalyysin avulla sijoittaja ei voi keskivahvoilla markkinoilla saada ylituottoa.

Tämän perusteella analyyttisesti osakevalintaa tekevän ei kannata naureskella teknistä analyysiä tekevälle sijoittajalle, sillä periaatteessa kummankin työ on turhaa. Keskivahvoilla markkinoilla ylituottoa ei teorian mukaan voi saavuttaa näillä menetelmillä.

Vahvat ehdot

Vahvat ehdot täyttävillä markkinoilla arvopaperin hinnat sisältävät kaiken julkisen tiedon lisäksi sisäpiiritiedon. Eli arvopaperin hinta on ”oikea” etkä voisi saada ylituottoa ”vaikka tekisit mitä”.

USA:n osakemarkkinoiden uskotaan täyttävän puolivahvat ehdot. Vahvojen ehtojen täyttyminen edellyttäisi sitä, että julkistamaton sisäpiiritieto olisi markkinoiden tiedossa ja siten hinnoissa. Tällöin sisäpiiritieto ei enää olisikaan julkistamatonta, eikä oikeastaan sisäpiiritietoakaan.

On syytä korostaa, että markkinat voivat hinnoitella arvopaperin väärin suhteessa ”oikeaan” arvoon. Sijoittajan on kuitenkin mahdotonta hyödyntää tätä, sillä poikkeamat oikeasta hinnasta ovat ennalta-arvaamattomia ja satunnaisia. Jos osakkeen hinta heilahtelee vuoden aikana 8 – 10 euron välimaastossa, niin myös osakkeen oikea hinta voi heilahdella tällä välillä. Tai oikea hinta voi olla 7 tai 11 euroa – tai…

Yhteenveto

Kuten kirjoituksessa tuli ilmi, niin tehokkaiden markkinoiden teoreeman mukaan sijoittajat eivät voi saada ylituottoa, sillä kaikki julkinen informaatio on jo mukana osakkeen hinnassa. Mitä tehokkaammat markkinat ovat, niin sitä vaikeampaa ylituoton saavuttaminen on.

Siksi yleinen ohje on, että sijoittajan tulisi hajauttaa salkkunsa riittävästi ja/tai ostaa alhaisten kulujen indeksirahastoja.

Monille piensijoittajille yritysanalyysi ja markkinoiden seuraaminen on harrastus sinänsä, jossa voi samalla vaurastua. Tästä enemmän tai vähemmän aikaa vievästä työstä seuraa monesti palkinto eli sijoitus onnistuu ja tuottaa voittoa. Tämä tuo konkreettisella tavalla onnistumisen iloa, jopa siinä määrin, että markkinoiden keskimääräiselle tuotolle voi vähän hävitäkin. Jos sijoitustavoitteeseen pääsee ja makoilee tyytyväisenä hiekkarannalla palmun alla, niin on aika lailla sama, voittiko markkinat vaiko ei.

Lisää markkinoiden tehokkuudesta mm. Wikipediassa:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Markkinoiden_tehokkuus

Yleisesti ottaen sijoittajien tavoitteena on voittaa markkinat, vaikka sen pitäisi olla tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan mahdotonta. Voiko piensijoittaja lyödä markkinat omilla osakevalinnoillaan? Pohditaan tätä ensi kerralla.

3 vastausta artikkeliin “Markkinoiden tehokkuus”

 1. Pohdin jo vähän ennakkoon tuota tehokkaiden markkinoiden teemaa ja markkinoiden voittamista. Markkinat eivät ainakaan tulevaisuuteen peilaten ole tehokkaat, vaikka periaatteessa on mahdollista että lyhyellä aikavälillä ne sitä ovat. Tehokaat markkinathan tarkoittavat vain sitä, että juuri kyseisellä hetkellä hinta on oikea, mutta se ei ota kantaa kovin pitkälle tulevaan. Otetaan esimerkkinä Nokian Renkaiden romahtaminen Venäjän vaikeuksien aikaan ja ruplan arvon alennuttua. Hinta oli varmaan silloin kuopan pohjalla periaatteessa ihan oikea ja markkina tehokas siihen nähden millaista tulosta yhtiö siinä tilanteessa teki, mutta hinnoittelumalli ei ottanut kantaa siihen että NRE kykeni voimakkaasti kasvamaan muilla markkinoilla samanaikaisesti.

  Liked by 1 henkilö

  1. Kiitoksia kommentista.

   Juuri näin. Lisäksi on sanottu, että markkinat ovat oikeassa suurimman osan aikaa, mutta eivät aina. Kuten esimerkiksi IT-kuplan huippuvuosina ja siitä seuranneessa krapulassa – saatikka sitten finanssikriisin aikoihin, kun osa isoista pelureista oli pakotettu myymään isoja eriä osakkeita ”hintaan mihin hyvänsä”.

   Tykkää

Kommentit on suljettu.