Markkinoiden tehokkuus: Markkinoiden lyöminen

Markkinoiden tehokkuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki uusi informaatio heijastuu välittömästi arvopapereiden hintoihin. Markkinoiden uskotaan täyttävän keskivahvat tehokkuuden ehdot, mikä tarkoittaa sitä, ettei osake- tai teknisestä analyysistä ole tämän takia hyötyä.

Tässä kirjoituksessa pohditaan sitä, että onko markkinoiden lyöminen mahdollista.

Viime kerralla (katso kirjoitus: Markkinoiden tehokkuus) käytiin läpi markkinoiden tehokkuuden kolme eri tyyppiä: Heikko, keskivahva ja vahva tehokkuus. Toistetaan vielä edellisen kirjoituksen lause, johon pureudutaan tässä kirjoituksessa:

Tehokkailla markkinoilla kukaan toimija ei voi säännöllisesti voittaa markkinoita ja saada otettuun riskiin nähden ylituottoa.

Kysymys on, että voiko piensijoittaja silti voittaa markkinat? Vastaus on varsin savolaisittain ”ei voi”, mutta samalla, että ”kyllä voi”.

Miksi ei voi voittaa?

Sijoittaja häviää markkinoille lähtökohtaisesti jo kaupankäynti- yms. kustannusten sekä verojen muodossa. Tämä tekee markkinoiden voittamisen lähtökohtaisesti astetta vaikeammaksi. Tästä syystä mm. Seligsonin Phoebus-rahaston salkunhoitaja Anders Oldenburg muistuttaa ”Pyrin pitkällä aikavälillä markkinoita parempaan tuottoon, mutta ei ole mitään takeita, että siinä onnistuisin. Päinvastoin, kertoimet ovat meitä vastaan, lähinnä rahaston hallinnointipalkkiosta johtuen” (https://www.seligson.fi/resource/seligson_rahastot_1-2017.pdf, sivu 14).

Tärkeää on huomata se, miten tuo markkinoiden voittolause on kirjoitettu ja kiinnitetään huomio siinä kohtaan ”… saada otettuun riskiin nähden ylituottoa”. Kuten kirjoituksessa CAPM – mikä se on? todettiin, niin tuotto-odotus ja riski kulkevat käsi kädessä. Kirjoituksessa oli myös oheinen kuva.

capm2

Jos sijoitussalkkuni on kohdassa Rm ja haluan lisätä riskiä kohden pistettä B, niin tuotto-odotukseni kyllä kasvaa. Mutta, kun teen siirtymän, niin markkinoiden tuotto-odotus siirtyy ns. tehokasta rintamaa pitkin pisteeseen B myöskin, joten en hyödy lisäriskin ottamisesta.

Riski käsitetään yleisesti yritys- tai markkinariskiksi, mutta piensijoittajan kohdalla ehkä se pahin riski on sijoittaja itse. Hyvä tuotto sössitään liialla kaupankäynnillä (eli kuluilla), spekuloinnilla, pelolla, ahneudella ja muilla psykologisilla tekijöillä. Tämä tekee markkinoiden voittamisesta vielä vaikeampaa.

Miksi voi voittaa?

Markkinoiden heilahtelut

Vaikka markkinat voivat olla tehokkaat, niin joskus ne hullaantuvat hinnoittelemaan osakkeita varsin räikeästi väärin. Oheisessa kuvassa on Helsingin pörssin OMXH25-indeksin kehitys viimeiseltä 18 vuodelta.

omxhel25-indeksi
Kuva: Kauppalehti

Vuosituhannen vaihteen IT-kuplan nousun ja romahduksen sekä finanssikriisin romahduksen näkee kuviosta hyvin. Esimerkiksi finanssikriisissä monet pankit ja rahastot joutuivat myymään omistamiaan osakkeita hinnasta välittämättä, jotta ne olisivat selvinneet velvoitteistaan. Tällaisessa tilanteessa monen osakkeen hinta painui selvästi alle osakkeen ”oikean” arvon.

Yksittäisen osakkeen heilahtelut

Yksittäisten osakkeiden osalta väärin hinnoiteltuja tilanteita esiintyy useammin kuin IT-kuplan tai finanssikriisin tapaisia koko markkinaa koskevia tilanteita. Jos ostan Nokian Renkaiden osakkeita, niin tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan en voi voittaa markkinoita.

Mutta, mitkä nämä markkinat ovat?

Tarkoittaako se markkinoita yleisesti – vaiko tässä kohtaa Nokian Renkaiden analyytikoita ja markkinatoimijoita? Äärimmilleen vietynä se tarkoittaisi sitä, että ostettaessa vähän vaihdettua osaketta ainoa markkinatoimija tuona päivänä (tai viikkona) olitkin juuri sinä (ja se toinen osapuoli).

stock-exchange.jpg

Kahden edellisen kappaleen perusteella voidaan siis todeta, että markkinat voivat olla tehokkaita, mutta ne eivät ole aina oikeassa. Lisäksi yksittäisten osakkeiden kohdalla markkinatehokkuus voi olla vähäistä ja hinnoitteluvirheet voivat olla yleisempiä.

Markkinoiden eli indeksin voittaminen

Toistetaan vielä kysymys, mitkä nämä markkinat ovat?

Yleisesti katsottuna markkinoilla tarkoitetaan osakeindeksiä esimeriksi S&P500 tai alussa mainittua Helsingin pörssin OMXH25 indeksiä. Käytännön syistä indeksi on ehkä se ainoa vastine markkinoille ja markkinatuoton mittaamiselle. Ja kun puhekielessä puhutaan markkinoiden voittamisesta, niin puhutaan juurikin indeksin voittamisesta.

Kun vaihdetaan markkinoiden voittaminen indeksin voittamiseksi, niin tilanne muuttuu helpommaksi. Ei helpoksi, vaan helpommaksi, sillä vaikeaa se on tämän termikikkailun jälkeenkin.

Indeksissä isojen tai paljon vaihdettujen yritysten painoarvo on yleensä suurempi kuin pienempien. Esimerkiksi Nokian, UPM:n tai Koneen painoarvo on Helsingin indeksissä suurempi kuin Nurminen Logistics:n. Tämä on selvää, sillä isojen yhtiöiden pörssivaihto on yleensä kymmeniä miljoonia euroja päivässä, kun pienillä se voi jäädä alle 10 000 euroon.

Tässä vielä kirjoituksen alun riski-tuotto-odotus kuvaaja uudelleen:

capm2

Nyt, kun kyse on markkinoiden voittamisen sijasta indeksin voittaminen, niin riskin kasvattaminen kohentaa voittamisen todennäköisyyksiä. Jos indeksi on pisteessä Rm, niin oman sijoitussalkun riskiä kasvattamalla (esim. pisteeseen B) tuotto-odotus nousee indeksin tuotto-odotusta korkeammaksi.

Yleisesti ottaen oman salkun koostumuksen tulee olla riittävän erilainen suhteessa valittuun vertailuindeksiin. Toki salkku voi sisältää edelleen Konetta ja Nokiaa yms., mutta niiden suhteellinen osuus salkussa tulee olla selvästi indeksistä poikkeava. Lisäksi salkussa tulee olla indeksiä enemmän kooltaan pienempiä yhtiöitä, jotka osaltaan kasvattavat salkun riskiä.

Tämä sotii hieman tehokkaiden markkinoiden lausetta vastaan eli ”saada otettuun riskiin nähden ylituottoa”. Mutta, jos tavoitteena on voittaa indeksi, niin silloin tämä sallittaneen. Siksi sijoittajan on hyvä valita sopivaksi vertailuindeksiksi omaan sijoitusstrategiaan sopiva indeksi. Itseään ei kannata huijata sillä, että voittaa yleisindeksin esimerkiksi pienyhtiöstrategialla, jos samalla olisi hävinnyt vastaavalle pienyhtiö-ETF:lle.

Toinen merkittävä asia on se, että koska indeksin osakepainot on asetettu esim. yrityksen koon tai vaihdon perusteella, niin onko silloin indeksi yllä olevan kuvaan ns. tehokkaalla rintamalla (vihreä alue)? Entä jos se onkin paraabelin sisällä? Eli onko mahdollista, että oman salkun ja indeksin riskitaso ovat samat, mutta salkun tuotto-odotus olisi indeksiä korkeammalle?

Piensijoittajalle tämä on kuitenkin enemmän teoreettista pohdiskelua, sillä salkun riskitason laskeminen on haastavaa. Tämäkin kuitenkin korostaa sitä, että osakevalinnat tulee olla riittävän erilaisia verrattuna indeksiin.

Yhteenveto

Sijoittajat tavoittelevat yleisesti markkinatuottoa parempaa tuottoa analysoimalla yhtiön tiedotteita, markkinoita, kurssikäyriä yms. Tämän pitäisi tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan olla turhaa. Mutta, kun muistetaan, että markkinoilla yleisesti tarkoitetaan indeksiä, niin tilanne muuttuu helpommaksi.

Sijoittaja voi voittaa indeksin, mikäli hän nostaa sijoitustensa riskiä suhteessa valittuun indeksiin. Lisäksi osakesalkun tulee olla vertailuindeksiin nähden riittävästi erilainen. Jos osakesalkku on laajasti hajautettu ja sisältää samoja osakkeita kuin vertailuindeksi, niin silloin vertailuindeksin voittaminen voi käydä ylivoimaiseksi.

Sijoittajan tulee uskaltaa hyödyntää markkinoiden ylilyöntejä. Kun ”Mr Market” on voimakkaan maaninen tai surkean depressiivinen, niin silloin on osattava toimia. Toki se on vaikeaa, sillä maaninen tai depressiivinen vaihe voi kestää pitkäänkin. Yksittäisten osakkeiden kohdalla houkuttelevia tilanteita voi tulla useammin – varsinkin pienemmissä ja vähän vaihdetuissa osakkeissa.

Sijoittajan tulee pitää kulut ja verot mahdollisimman pieninä, sillä ne heikentävät merkittävästikin sijoittajan menestysmahdollisuuksia. On hyvä muistaa sekin, miten Warren Buffett (yksi maailman rikkaimmista ihmisistä) on menestynyt sijoituksissaan. Hänen strategianaan on ollut ostaa

  • hyvien yhtiöiden osakkeita,
  • järkevään hintaan,
  • pitkäksi (”ikuiseksi”) aikaa,
  • vähäisellä velalla

Tässä kirjoituksessa on pohdittu erilaisia tekijöitä, joilla markkinat eli indeksin voi voittaa. Se on siis periaatteessa mahdollista, mutta onnistuuko siinä säännöllisesti, on toinen kysymys.

Talousmentor-salkku on yksi esimerkki siitä, että voittaminen on vaikeaa. Sijoittamalla vertailusalkun rahastoihin tuottoa olisi tähän mennessä kertynyt yli 3 000 euroa enemmän. Usko omiin taitoihin on tietenkin korkealla, ja tilanne korjaantuu tietenkin heti-kohta-pian…