Tuloskausi Q2/2017 – tunnuslukuvertailua

Talousmentor-yritysanalyysi on nyt tehty 45 eri yrityksestä. Ennen kuin Q2/2017 tuloskausi pääsee kunnolla vauhtiin, niin laitetaan nämä yritykset järjestykseen osinkotuoton, PE-luvun, ROE:n sekä Talousmentor-arvoluvun perusteella.

Talousmentor-yritysanalyysin 45 yritystä on listattu Yrityslista-sivulla. Listalla on tätä kirjoittaessa 15 suomalaista, 6 ruotsalaista, 5 norjalaista ja 19 amerikkalaista yhtiötä.

Näin 3 uutta yritystä on lisätty sitten edellisen tunnuslukuvertailun – ja kaikki amerikkalaisia yhtiöitä. Pitää sopivan paikan tullen taas lisätä pohjoismaalaisia yhtiöitä. Varsinkin, kun Sponda poistuu listalta yrityskaupan seurauksena.

Jokaisesta yrityksestä on kolme eri osiota:

Talousmentor-yritysanalyysin periaatteita on kuvattu kirjoitussarjassa, jonka voi ladata PDF:nä (Talousmentor-yritysanalyysi.pdf). Talousmentor-arvoluvun periaatteita kuvaavan kirjoitussarjan voi myös ladata PDF:nä (Talousmentor-arvoluku.pdf).

HUOM! Seuraavat tunnuslukuvertailut on koostettu käyttäen maanantain 10.7.2017 päätöskursseja.

Parhaat osinkotuotot

Osinkosijoittajaa kiinnostaa hyvät osingon maksajat ja listalla on 7 yritystä, joiden seuraavan 12 kk:n ennustetut osinkotuotot ylittävät 5 prosenttia.

Yritys              Osake       Osinko     Osinkotuotto
Aktia          9,46 EUR  0,54 EUR  5,7 %
Telenor        138,40 NOK  7,90 NOK  5,7 %
Ford Motor Company   11,34 USD  0,64 USD  5,6 %
Telia Company     38,44 SEK  2,10 SEK  5,5 %
Sampo         46,60 EUR  2,40 EUR  5,2 %
Lassila-Tikanoja    19,06 EUR  0,97 EUR  5,1 %
Gjensidige Forsikring 144,70 NOK  7,20 NOK  5,0 %

Korkean osinkotuoton lisäksi sijoittajan on hyvä tarkistaa se, onko osinko nousutrendissä ja onko ennustetulle osingon nousulle tilaa. Tällöin osinko/nettotulos ja osinko/FCF tunnuskuihin ja niiden noin 5 vuoden trendeihin kannattaa tutustua. Osingon suhde vapaaseen kassavirtaan (FCF) lisätään uutena tietona Talousmentor-analyyseihin Q2/2017 tuloskierroksen yhteydessä.

Halvimmat osakkeet (PE)

Tilikauden 2017 ennustettujen nettotuloksien perusteella halvimmat (PE < 15) osakkeet ovat.

Yritys         Osake    Tulos    PE
Ford Motor Company   11,34 USD  1,50 USD  7,6
Betsson         69,70 SEK  6,50 SEK  10,7
Technopolis       3,70 EUR  0,32 EUR  11,6
Aflac          77,65 USD  6,56 USD  11,8
IBM          153,42 USD  11,92 USD  12,9
Aktia          9,46 EUR  0,72 EUR  13,1
Telia Company      38,44 SEK  2,89 SEK  13,3
Ponsse         24,00 EUR  1,79 EUR  13,4
Yara International   310,50 NOK  21,96 NOK  14,1
Norsk Hydro       49,45 NOK  3,43 NOK  14,4
Archer-Daniels-Midland 40,81 USD  2,76 USD  14,8
Stora Enso       11,42 EUR  0,76 EUR  15,0

Q2/2017 tulosten sekä yritysten antamien ennusteiden perusteella sijoittajille alkaa muodostua jo kuva vuoden 2017 tuloskunnosta. Kuten ollaan jo aikaisemmilta tuloskierroksilta nähty, niin osakkeen hinta voi laskea yli 10 prosenttia vain siksi, ettei odotuksiin oltu päästy. Näissä tilanteissa on hyvä katsoa, että oliko odotukset hilattu jo alunperinkin liiankin korkealle ja aukeaisiko kurssilaskusta ostopaikka.

Pelkän PE-luvun perusteella ei sijoituksia tule tehdä. Sijoittajan tuleekin katsoa aina erikseen syitä alhaiselle PE-luvulle. Onko tulos laskussa tai onko ennuste turhan optimistinen? Entä uhkaako yritystä jokin sakko tai muu vastaavanlainen seuraamus, joka romahduttaisi tuloskunnon.

Alhaisimmat Graham:n luvut

Sijoita kuin Guru -kirjan innoittamana oheiseen listaan on listattuna alhaisimmat Graham:n luvut. Graham:n luku on tunnuslukujen PE ja PB tulo. Ideana on löytää yhtiöt, joiden hinta suhteessa tulokseen sekä tasearvoon on alhainen.

Tunnusluvun arvon tulisi olla alle 22,5, mikä vastaa PE=15x ja PB=1,5x tuloa.

Yritys         Osake   PE  PB  Graham
Technopolis       3,70 EUR 11,6 0,81  9,4
Ford Motor Company   11,34 USD  7,6 1,36 10,3 
Aktia          9,46 EUR 13,1 1,01 13,3
Yara International   310,50 NOK 14,1 1,06 14,9 
Norsk Hydro       49,45 NOK 14,4 1,08 15,6
Aflac          77,65 USD 11,8 1,43 17,0
Archer-Daniels-Midland 40,81 USD 14,8 1,33 19,6 
Stora Enso       11,42 EUR 15,0 1,46 22,0
---
Telia Company      38,44 SEK 13,3 1,72 22,9

Tällä kertaa Graham-listalla vain sellaisia yhtiöitä, jotka olivat myös edellä PE-listalla. Periaatteessa listalla voisi olla yhtiö, jonka PE=20 ja PB=1,00.

Parhaimmat pääoman tuotot (ROE)

Sijoittajan ostaessa osakkeita, niin hän ostaa osuuden yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta. Liiketoimintaa rahoitetaan sekä omalla että vieraalla pääomalla. Osakkeenomistajien varat yhtiössä ovat omassa pääomassa, joka kasvaa (tai pienenee) yhtiön nettotuloksen mukaan. Mitä parempi tälle omalle pääomalle saatava tuotto (ROE) on, sitä paremmin yhtiö tuottaa sen omistajille. Siksi ROE on tärkeä sijoittajan tunnusluku.

Tilikauden 2017 ennustettujen nettotuloksien perusteella parhaimmat oman pääoman tuoton (ROE > 20 %) osakkeet ovat.

Yritys         Osake     ROE
Home Depot       151,18 USD  147,9 %
IBM          153,42 USD   53,6 %
Campbell Soup Company  50,96 USD   48,4 %
Orion          55,20 EUR   38,6 %
CH Robinson Worldwide  68,23 USD   37,4 %
Texas Instruments    78,78 USD   35,6 %
General Mills      53,40 USD   34,3 %
Hennes & Mauritz    208,50 SEK   33,4 %
Ponsse         24,00 EUR   30,2 %
Harley-Davidson     52,49 USD   26,9 %
Deere & Company    128,14 USD   26,9 %
Eilsa          33,92 EUR   26,8 %
Fastenal Company    43,75 USD   26,1 %
Betsson         69,70 SEK   24,7 %
Union Pacific Corp.  108,50 USD   22,1 %

Komeita oman pääoman tuottoja! Mutta sijoittajan tulee tarkistaa kuitenkin se, että johtuuko hyvät tuotot pelkästään siitä, että yritys käyttää suurta velkavipua tuoton saamiseksi. Näin on esimerkiksi Home Depot:n kohdalla, jonka oma pääoma vähenee hurjaa vauhtia yhtiön ostaessa omia osakkeitaan.

Arvoluku – eri tekijöiden yhdistelmä

Sijoittajan ei tulisi tehdä sijoituspäätöksiään yksittäisen tunnusluvun perusteella. Ei, vaikka osinkotuotto, PE-luku taikka ROE olisivat houkuttelevilla tasoilla.

Seppo Saario toteaa kirjassaan ”Miten sijoitan pörssiosakkeisiin osa II” (painos vuodelta 2005, sivut 54 – 56) että parhaimpia tuottoja on saatu yhdistelemällä eri tunnuslukuja. Esimerkiksi korkea osinkotuotto (tai korkea ROE) yhdistettynä alhaisen PE:n kanssa ovat tuottaneet historian valossa parhaimpia tuottoja.

Talousmentor-arvoluku pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen. Arvoluku koostuu 5 eri kokonaisuudesta, joita ovat:

 • Yritysriski
 • Tuloksen kehitys
 • Taseen kunto
 • Voitonjako
 • Osakkeen hinta

Arvoluvun perusteella parhaimmat yritykset ovat (23/30 pistettä tai enemmän):

Yritys         Osake    Arvopisteet
Ponsse         24,00 EUR  26
Cummins        165,08 USD  25
CH Robinson Worldwide  68,23 USD  24
Texas Instruments    78,78 USD  24 
Fastenal Company    43,75 USD  24
Betsson B        69,70 SEK  24
Archer-Daniels-Midland 40,81 USD  24
Aflac          77,65 USD  23
Amer Sports       22,66 EUR  23
Stora Enso       11,42 EUR  23

22 pistettä on 7 yhtiöllä: Gjensidige Forsikring, H&M, Home Depot, Orion, Sampo, Securitas ja Yara International.

Huomio- ja tavoitehinnat

Huomio- ja tavoitehintojen tarkoituksena on olla signaaleja siitä, että yrityksen osakkeen hinta on laskenut tai noussut houkuttelevalle tasolle, jolloin tarkempi yritysanalyysi olisi paikallaan.

Huomio- ja tavoitehinnat on listattuna täällä: Tavoitehinnat.

Edellisiin Talousmentor-arvolukuihin nähden huomiohinnat ovat seuraavat (%-sarake kertoo sen, kuinka paljon osakkeen hinnan pitäisi laskea, jotta se alittaisi huomiohinnan):

Yritys         Osake    Huomiohinta  %
CH Robinson Worldwide  68,23 USD  67,07 USD  -1,7 %
Archer-Daniels-Midland 40,81 USD  39,86 USD  -2,3 %
Fastenal Company    43,75 USD  41,56 USD  -5,0 %

Muilla yli 23 pisteen arvoluvun yhtiöillä kurssin tulisi laskea 9 – 15 prosenttia.

Yhteenveto

Tämänkertaisessa tunnuslukuvertailussa oli 5 eri listaa (Osinkotuotto%, PE, Graham, ROE ja arvoluku). Yksikään yritys ei ollut listattuna kaikkiin listoihin, vaan parhaimmillaan yritys oli kolmella listalla. Nämä yritykset olivat:

 • Aflac
 • Aktia
 • Archer-Daniels-Midland
 • Betsson
 • Ford Motor Company
 • Ponsse
 • Stora Enso
 • Telia Company

Sijoittajan on tärkeää ymmärtää, että tunnusluvut taikka erilaiset arvoluvut ovat vain erittäin yksinkertaistettuja näkymiä yritysten sen hetkiseen tilanteeseen. Niiden tarkoitus on vain nostaa esiin yrityksiä, joihin ehkä kannattaisi tutustua tarkemmin. Sijoituspäätöstä tunnuslukujen perusteella ei tule tehdä.