Cramo Oyj

Talousmentor-yritysanalyyseihin on lisätty Cramo Oyj, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa siirtokelpoisa tiloja. Yhtiö toimii Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä 15 maassa ja 330 toimipisteessä.

Työntekijöitä Cramolla on 2 570 ja yhtiön markkina-arvo on 1,2 miljardia euroa (Q1/2017).

Cramon Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
Cramo sijoituskohteena.

Cramon historia ulottuu vuoteen 1953, kun Suomen Rakennusinsinöörien Liitto perusti Rakentajain Konevuokraamon tyydyttääkseen sotien jälkeisen jälleenrakennuksen luomaa kysyntää. Nykyinen Cramo syntyi vuoden 2006 alussa, kun Rakentajain Konevuokraamo ja ruotsalainen Cramo yhdistyivät.

cramo-tyomaa
Kuva: Cramo kuvapankki https://www.cramogroup.com/fi/kuvapankki/

Cramon toimintaympäristö on hyvin yhtenevä Ramirentin kanssa, jotka molemmat toimivat samoilla markkina-alueilla. Venäjällä ja Ukrainassa Cramolla on Ramirentin kanssa yhteisyritys, josta molemmat omistavat 50 prosenttia.

Pohjoismaissa vuokrausmarkkinat ovat varsin kehittyneet, mutta Keski- ja Itä-Euroopassa markkinat ovat vasta kehittymässä, mikä tarjoaa Cramolle hyviä kasvumahdollisuuksia.

Lisäksi rakennus- ja teollisuusyritykset pyrkivät luopumaan ydintoimintaansa kuulumattomasta kalustosta, joka myöskin luo mahdollisuuksia Cramon kaltaisille vuokrausyrityksille. Konevuokrauksen toimiala on hyvin pirstaleinen ja Euroopassa toimii yli 14 000 vuokrausyritystä. Kolmen suurimman yrityksen osuus kokonaismarkkinasta on alle 10 prosenttia. Tämä antaa aktiiviselle toimijalle mahdollisuuden laajentaa toimintaansa esimerkiksi yritysostojen avulla.

Taloudellinen tilanne

Cramon liiketoiminta seuraa rakentamisen aktiviteetin kehittymistä etenkin Pohjoismaissa. Muutama viime vuoden aikana kehitys on ollut vahvaa ja alkuvuosi 2017 lähti vahvasti liikkeelle. Markkinanäkymät vuodelle 2017 ovat ”pääosin myönteiset”.

Mutta ollaanko suhdanteiden suhteen lähestymässä huippua? Tulosmarginaali on yli 10 prosenttia, mikä on paras lukema sitten vuoden 2007. Vuoden 2017 ennustettu nettotulos on ennätystasoa ja tästä syystä PE-luku on 14,1x.

Toisaalta 7 vuoden keskimääräisellä tuloksella laskettu PE on 25x. Vuosien 2015 – 2017e keskimääräinen tulos on ollut 67 miljoonaa euroa, kun se vuosina 2011 – 2014 oli 31 miljoonaa euroa. Tässä suhdanteiden paraneminen näkyy selvästi.

Tuhannen taalan kysymys onkin se, että onko Cramon liiketoiminta ja osakkeen hinta juuri nyt ”petollisen” hyvällä tasolla? Mikä on Cramon pitkän aikavälin tuloksentekokyky eli onko se 30, 50 vaiko 70 miljoonaa euroa?

Vuosittain nousevaa osinkoa hakevalle osinkosijoittajalle Cramon osaketta ei voi suositella. Näin siksi, että yhtiön strategiana on maksaa osinkoa noin 40 prosenttia tuloksesta. Tämä taso on ylittynyt jokaisena vuotena vuodesta 2009 alkaen. Lisäksi osinko laski vuonna 2014 edellisvuoden tasosta. Koska yhtiön liiketoiminta seuraa rakentamisen suhdanteita, niin voi hyvin olla, että tulevina vuosina osinkoa leikataan uudemman kerran.

CRAMO12.7.2017 | 26,34 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Cramon Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee voitonjaon heikko kehitys sekä alhaiset pääomien tuotot (ROE ja ROI).

Cramon Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
Cramo sijoituskohteena.