Viikon 28/2017 yritysanalyysit

Tässä kirjoituksessa lyhyesti Elisa, Fastenal:n, Orklan ja Gjensidige Forsikring:n Q2/2017 tuloksista.

 • Fastenalin liikevaihto ja tulos hyvässä nousussa. Osake reagoi voimakkaasti (-6 … +7 %) tulosjulkaisupäivänä.
 • Elisan tulos oli vahva, marginaalit ennätystasolla
 • Orkla myy Sapa:n Norsk Hydrolle, josta se jakaa 5 NOK:n lisäosingon kaupan toteuduttua.
 • Gjensidigen tulos jäi viimevuotisesta ja osake laski lähes 7 prosenttia. Yhdistetty kulusuhde oli edelleen hyvällä 85 prosentin tasolla.

Fastenal Company

FASTENAL COMPANY13.7.2017 | 42,72 USD
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Fastenal Company:n Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyviä pisteitä korostaa se, että liikevaihto ja nettotulos on kasvutrendissä, korollisia velkoja on vähän eikä liikearvoa ole lainkaan. Lisäksi pääomien tuottoluvut ovat hyvällä tasolla. Pisteitä laskee se, että osakkeen hinta on korkealla tasolla. Lisäksi yksi piste lähtee vuoden 2015 toimitusjohtajaruletin takia.

Fastenal:n Q1-Q2/2017

 • liikevaihto: 2 169 M USD (2 001 M USD / +8,4 %)
 • nettotulos: 283,1 M USD (257,7 M USD / +9,9 %)

Osakkeen kurssi heilahti varsin voimakkaasti tulosjulkistuspäivänä. Osake nousi heti avauksessa noin +6,9 % (43,60 -> 46,60), mutta pian sen jälkeen se laski 41,06 dollariin eli noin -5,8 % edellisestä päivästä – ja yli -12 prosenttia aamun huipusta. Lopulta osake päätyi 42,72 dollariin eli laskua edelliseen päivään tuli noin -2 %.

Mielestäni tulos ja kehitys oli varsin mallikas. Oliko sitten tulosjulkistustilaisuudessa jotain, joka aiheutti kurssiheilunnan?

Liikevaihto ja tulos olivat siis selvässä kasvussa alkuvuoden aikana. Rakennustuotteiden markkinakysyntä kasvoi, mutta Fastenal pystyi kasvamaan muuta markkinaa nopeammin. Kasvua vauhditti mm. myymälöiden sekä automaattien määrän kasvu, mutta myös hankitun Manufacturers Supply Company (”Mansco”) sisältyminen lukuihin.

Tulos parani liikevaihtoa nopeammin siksi, että yhtiö on tämän vuoden aikana kiinnittänyt erityistä huomiota kuluihin, toimitusketjun sujuvuuteen sekä myymälöiden tehokkaampaan tilanhallintaan. Tämä on nostanut katteita, mikä näkyy tuloksen paranemisena.

Q4/2016 aikoihin vaivannut isojen asiakkaiden epävarmat näkymät ovat ohi. Silloin 100 suurimman asiakkaan joukosta vain 51 arvioi kasvattavansa hankintojaan ja 49 laskevansa. Nyt luvut ovat 68/100 ja 32/100.

Fastenal:lla on nyt 66 577 myyntiautomaattia (+14,1 %) ja näiden myynti kasvaa ”kaksinumeroisella tahdilla”. Yhtiö ei kuitenkaan erittele sen tarkemmin näiden myynnin osuutta koko konsernista.

Yhtiön ns. onsite-myymälöiden määrä kasvaa sekin hyvää tahtia, sillä Q2:n aikana perustettiin 68 uutta onsite-myymälää. Onsite-myymälät sijaitsevat rakennustyömaalla tai sen välittömässä läheisyydessä. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa näiden onsite-myymälöiden määrää 275 – 300 vuoden 2017 aikana.

Fastenal:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Fastenal Company sijoituskohteena

Elisa

ELISA14.7.2017 | 34,70 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Elisan Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti osingon heikko kehitys sekä taseen korkea liikearvo ja yhtiön korkea velkaisuus. Pisteitä laskee myös osakkeen korkealle kohonnut hinta.

Elisan Q1-Q2/2017

 • liikevaihto: 861,0 M EUR (783,0 M EUR / +10,0 %)
 • nettotulos: 180,6 M EUR (123,2 M EUR / +47 %)
 • oikaistu nettotulos: 136,6 M EUR (123,2 M EUR / +10,9 %)

Nettotulos sisältää Comptelin osakkeiden myynnistä saadut 44 miljoonaa euroa, joten tämä huomioiden oikaistu ja vertailukelpoinen nettotulos oli 136,6 miljoonaa euroa.

Toki tämä 44 miljoonaa euroa on oikeaa rahaa, jota voi käyttää investointeihin taikka osinkojen tai velkojen maksuun. Mutta, kun pohtii Elisan liiketoiminnan ja tuloksentekokyvyn kehittymistä, niin silloin tämä kertaluontoinen erä on hyvä siivota pois.

Elisan alkuvuosi 2017 on lähtenyt mukavasti liikkeelle, sillä sekä liikevaihto että oikaistu nettotulos ovat kasvaneet +10 prosenttia verrattuna viime vuoteen.

Liikevaihtoa kasvatti hankittujen yritysten sisältyminen lukuihin. Anvian osalta Q2/2017 oli viimeinen kvartaali, joka toi lisän lukuihin vertailtaessa viime vuoden vastaavaa aikaa. AS Starman:n ja Santa Monica Networks:n yritysostot sisältyivät Elisan lukuihin 1.4.2017 alkaen.

Liikevaihtoon positiivisesti vaikutti myös digitaalisten palveluiden myynnin kasvu. Elisan liittymäkanta kasvoi +29 000 liittymällä ja keskimääräinen liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi noin +2,9 prosenttia verrattuna Q1/2017 tilanteeseen (17,7 vs 17,2 euroa).

Kuten edellä todettiin, niin nettotulokseen sisältyi 44 miljoonan euron tuotto Comptelin osakkeiden myynnistä. Nettotulosta paransi myös toiminnan tuottavuuden paraneminen sekä myöskin digitaalisten palveluiden myynnin kasvu.

Q1-Q2 aikana Yritysasiakkaiden segmentin liikevaihto oli hyvässä noin +9,7 prosentin kasvussa, mutta liiketulos (ebit) jäi -5,5 prosenttia viime vuodesta. Tähän vaikutti kasvaneet poistot, mutta myös eräät alaskirjaukset.

Elisa arvioi näkymissään, että ”liikevaihdon arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2016”.

Elisa alkaa siis olemaan hyvässä iskussa, sillä tilikauden 2017 ennustettu (oikaistu nettotulos) marginaali asettuisi noin 16 prosentin tasolle, joka olisi korkein viimeiseen 14 vuoteen – ja tätä aikaisempia lukuja minulla ei ole käytössä.

Elisan Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Elisa sijoituskohteena

Orkla

HUOM! Orkla ilmoitti heinäkuussa 2017 myyvänsä Sapa:n Norsk Hydrolle. Koska kaupan yksityiskohtia ei ole vielä tiedossa, niin tässä analyysissä ei ole huomioitu tämän kaupan vaikutuksia nettotulokseen taikka taseen eri eriin.

ORKLA14.7.2017 | 86,05 NOK
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Orklan Talousmentor-arvoluku on 15/30. Tyydyttävällä tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti osakkeen korkea hinta sekä heikko osingon kehitys. Myös korkea liikearvon määrä sekä heikot pääoman tuottoluvut laskevat pisteitä.

Orklan Q1-Q2/2017:

 • liikevaihto: 18 852 M NOK (18 043 M NOK / +4,5 %)
 • nettotulos: 2 125 M NOK (2 112 M NOK / +0,6 %)

Alkuvuoden aikana liikevaihto kasvoi +4,5 prosenttia, missä orgaanista kasvua oli +1,1 prosenttia. Pääosa kasvusta syntyi siis yrityskauppojen ja muiden laajentumisten seurauksena. Parasta liikevaihdon kasvu oli Orkla Care -segmentissä (+11,8 %).

Nettotuloksen kasvu oli sen sijaan vaatimatonta. Tähän vaikutti negatiivisesti mm.

 • valuuttakurssien heilahtelut
 • tehostamistoimenpiteiden aiheuttamat kertaluontoiset kulut (-203 M NOK)
 • Jotun:n heikko kasvu

Sapa:n myynti

Orkla siis ilmoitti myyvänsä Sapa:n Norsk Hydrolle, josta se saa noin 5 Mrd NOK:n verottoman myyntivoiton. Myynti vaatii vielä eri maiden viranomaishyväksynnät, mutta kaupan odotetaan toteutuvan vielä vuoden 2017 puolella. Kun kauppa on toteutettu, niin Orkla jakaa 5 NOK:n ylimääräisen osingon eli se käytännössä jakaa myyntivoiton osinkoina omistajilleen.

Lopullinen kauppahinta on hieman epäselvä. Tiedotteessa sanotaan ”The parties have agreed on a purchase price that values Sapa at a total of NOK 27 billion (on a debt-free basis)”. Itse tulkitsen tuon ”values Sapas at a total of NOK 27 billion” niin, että Orklan saama osuus on puolet tuosta eli 13,5 miljardia kruunua. Ylimääräisen osingon jälkeen tästä jäisi Orklalle noin 8,5 miljardia NOK erilaisiin järjestelyihin.

Sapan myynti aiheuttaa harmaita hiuksia analysoijalle 🙂 Varsinkin, kun Orkla tekee kaikenlaisia järjestelyjä kaiken aikaa. Laskelmissa vilisee kertaluontoisia eriä, myyntivoittoja (ja -tappioita) sekä vertailutiedot vuodentakaiseen on vaikeaa, kun sieltä puuttuu nykyisiä eriä (tai nykyään ei ole eriä, joita vertailutiedoissa on).

Tähän ”sekamelskaan” tuo järjestystä Vapaa rahavirran (FCF) laskelma. Vapaa rahavirta (FCF) on kehittynyt varsin suoraviivaisesti. Rahavirtapohjaisessa arvonmäärityksessä tämä trendi näyttää hyvältä ja arvoa voisi tämän perusteella jopa arvioidakin. Näyttää siis siltä, että yrityksen johdolla olevan langat hyvin käsissä.

orkla-vapaa-rahavirta-q22017

Vaikka yritysmyynneistä on kertynyt rahaa kahmalokaupalla, niin osinko oli pitkään 2,50 kruunussa. Tämä selittyisi sillä, että osinko oli reippaasti yli 100 prosenttia suhteessa vapaaseen rahavirtaan. Tässäkin yrityksen johto on halunnut pitää osingon sellaisena, joka vastaa yrityksen liiketoiminnan tasoa.

Orklan Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Orkla sijoituskohteena

Gjensidige Forsikring

GJENSIDIGE FORSIKRING15.7.2017 | 137,90 NOK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Gjensidigen Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lyhyt historia (yhtiö pörssiin 2010) sekä sen heikko kehitys. Tosin osingon heikko kehitys on osittain harhaa, sillä yhtiö on jakanut kahteen kertaan runsaat lisäosingot. Voidaan todeta, että yhtiön arvolukupisteet ovat itse asiassa erinomaisia, sillä hieman erilainen osingonjakopolitiikka ja -historia olisi tuonut 2 – 4 lisäpistettä.

Gjensidigen Q1-Q2/2017:

 • liikevaihto: 14 120 M NOK (13 351 M NOK / +5,8 %)
 • nettotulos: 2 205 M NOK (2 404 M NOK / -8,3 %)
 • yhdistetty kulusuhde: 85,0 % (79,0 %)

Liikevaihtona on tässä tuloslaskelman rivi ”Total operating income and net income from investments”. Nettotuloksena on Gjensidigen osakkeenomistajille kuuluva tulos, josta on vähennetty vähemmistön osuus.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihtoa kasvatti mm. perus- ja eläkevakuutusmaksujen sekä pankkiliiketoiminnan korkotuottojen nousu.

Sen sijaan nettotulosta veti alaspäin perus- ja eläkevakuutuskorvausten nousu, joka oli kuitenkin linjassa saatujen maksujen kanssa. Mutta negatiivisesti tulokseen vaikutti vakuutustoimintojen kulujen nousu 1,7 miljardiin NOK edellisvuoden 1,2 miljardista. Viime vuoden korkeammat verot tasoittivat nettotuloksen eron noin -200 miljoonaan NOK.

Yhdistetty kulusuhde oli alkuvuoden aikana 85,0 prosenttia, mikä verrattuna viime vuoden 79,0 prosenttiin on vaatimaton suoritus. Toisaalta 85 prosentin kulusuhde on sellaisenaan varsin erinomainen suoritus – viime vuoden suoritus taisi olla poikkeuksellisen hyvä. Edellä mainittu vakuutustoimintojen kulujen nousu näkyy myös yhdistetyn kulusuhteen nousuna.

Norjan talous on edelleen toipumassa öljyn hinnan voimakkaasta laskusta, mikä näkyy myös vakuutustuotteiden kovassa hintakilpailussa. Nordic-segmentin toiminnot olivat vielä tappiollisia, mutta käänne parempaan on käsillä, sillä Q2:lla tilanne oli jo ”plus-miinus-nolla”. Baltian toiminnot olivat vielä tappiollisia, mutta yhtiön mukaan voitollinen taso saavutetaan tavoitteiden mukaisesti vuonna 2018.

Sijoitusten kokonaistuotto Q1-Q2/2017 oli +1,9 prosenttia (+1,6 %), missä

 • Match-portfolio: +1,6 (+1,9 %)
 • Free-portfolio: +2,6 % (+1,1 %)

Osakkeen kurssi laski tulosjulkistuspäivänä lähes -7 prosenttia, missä sijoittajat pelästyivät tuloksen reipasta laskua. Mutta oliko niin, että vuoden takaiset vertailuluvut olivat vain niin kovia, että niihin nähden nykytaso oli vaatimatonta? Olihan toteutunut yhdistetty kulusuhde vielä ihan kelpo tasoa.

Gjensidigen Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Gjensidige Forsikring sijoituskohteena

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 28/2017 yritysanalyysit”

Kommentit on suljettu.