Viikon 29/2017 tulospäivitykset osa (1/2)

Tässä kirjoituksessa lyhyesti Orionin, Alfa Lavalin, Betssonin, Ericssonin, Telenorin ja Yaran Q2/2017 tuloksista.

Lyhyesti:

 • Telenor: Nosti näkymiään ja aloittaa omien osakkeiden ostot.
 • Alfa Laval: Tilauskertymä jatkoi kasvuaan. Onko Energy ja Marine segmenttien pohjat nähty?
 • Ericsson: Vaikea tilanne jatkuu. Kevään 2018 osinko vaarassa?
 • Yara: Energian hinnan nousu ja lannoitteiden hintojen ylitarjonta näkyi tuloksen reippaana laskuna.
 • Betsson: Casino- ja mobiili-pelien nopea kasvu veti liikevaihdon ja tuloksen hyvään nousuun.
 • Orion: Tulosta heikensivät Easyhaler:n markkinointipanostukset sekä kiristyneen kilpailun seurauksena ohentuneet katteet. Yhtiö toisti aikaisemman ohjeistuksensa vuodelle 2017.

Telenor

TELENOR17.7.2017 | 151,50 NOK
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Telenor:n Talousmentor-arvoluku on 15/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti nettotuloksen heikko kehitys, jota laskee erinäiset alaskirjaukset ja myyntitappiot. Lisäksi taseen liikearvo ja korolliset velat ovat koholla. Myös pääoman tuottoluvut ovat heikolla tasolla, johtuen heikosta tuloskunnosta. Voitonjaon pisteitä laskee nollaosinko vuodelta 2008 sekä korkea osingonmaksusuhde. Osakkeen hinta on PE-luvuilla laskettuna korkealla tasolla.

Telenorin Q1-Q2/2017:

 • liikevaihto: 61 927 M NOK (62 420 M NOK / -0,8 %)
 • EBITDA: 24 283 M NOK (22 573 M NOK / +7,6 %)
 • nettotulos: 4 001 M NOK (5 367 M NOK / -25,4 %)

Alkuvuosi on lähtenyt Telenorin osalta hyvin liikkeelle, vaikka yllä olevista luvuista voisi äkkiseltään toisin tulkita.

Q1-Q2/2017 liikevaihto jäi hieman viime vuodesta – tässä Q1/2017 heikko kehitys näkyy. Mutta Q2:lla tilanne oli jo parempi, sillä liikevaihto kasvoi +1,8 prosenttia. Parasta liikevaihdon kehitys on ollut Banladeshissa (+11,6 %) ja Pakistanissa (+ 9,3 %). Kun taas heikointa kehitys oli Malesiassa (-11,4 %) ja Broadcast-segmentissä (-8,7 %).

Telenorin osakkeenomistajille (mistä siis on vähennetty vähemmistön osuus) kuuluva nettotulos laski reippaasti, mutta tähän sisältyy noin -5,2 miljardin NOK:n kertaluontoinen erä VEON:n (-8,5 Mrd NOK) ja SnT Classifields (+3,1 Mrd NOK) myynneistä.

Tästä syystä esitän myös EBITDA-luvun, joka ehkä jollain tavalla näyttää todellisen Telenorin tuloksentekokyvyn ja sen kehittymisestä. EBITDA kasvoi yli +7 prosenttia. Tätä parannusta selittää yhtiön vuonna 2017 aloittama kustannuskuri, joka varsin nopeasti alkaa tuottaa hedelmää. Yhtiö pystyi vähentämään kuluja 0,6 miljardia NOK, mikä näkyi myös marginaalien parantumisena kautta linjan.

Telenorin johto on niin vakuuttunut hyvästä kehityksestä, että se aloittaa omien osakkeiden osto-ohjelman.

Vuoden 2017 näkymistään yhtiö toteaa

 • liikevaihdon orgaaninen kasvu on 1 – 2 prosenttia
 • EBITDA-marginaali nousee 38 – 39 prosenttiin aiemmasta 37 prosentista

Näillä arvioilla tilikauden 2017 liikevaihdon tulisi olla noin 125,5 – 126,0 Mrd NOK ja EBITDA noin 47,7 – 49,1 Mrd NOK (2016: 45,0).

Telenorin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Telenor sijoituskohteena

Alfa Laval

ALFA LAVAL17.7.2017 | 190,50 SEK
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Alfa Laval:n Talousmentor-arvoluku on 15/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkealla tasolla oleva liikearvon määrä sekä heikko tuloksen ja osingon kehitys. Pisteitä laskee myös korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna.

Alfa Laval:n Q1-Q2/2017

 • liikevaihto: 17 033 M SEK (17 149 M SEK / -0,7 %)
 • EBIT: 2 157 M SEK (2 201 M SEK / -2,0 %)
 • nettotulos: 1 255 M SEK (1 802 M SEK / -30,4 %)

Alkuvuosi on lähtenyt Alfa Laval:n osalta lähtenyt varsin mollivoittoisesti liikkeelle. Alkuvuoden liikevaihto oli hieman edellisvuotta alhaisempi, missä Marine-segmentin vaikeudet vetivät koko konsernin liikevaihdon punaiselle.

Nettotuloksen osalta tulos näyttää karmeaa laskua, mutta varsinaisen liiketoiminnan tulos (ebit) oli vain pari prosenttia viime vuotista alhaisempi. Nettotuloksen suurta laskua selittää rahoitustuottojen ja -tappioiden määrä. Alkuvuonna ne olivat -156 miljoonaa kruunua, kun vuosi sitten ne olivat lähes saman verran plussalla (+154 M SEK). Tämä huomioiden nettotuloksen ero kaventuu 310 miljoonalla kruunulla viime vuoteen nähden. Ja kun huomioidaan vielä vuoden 2017 lähes 200 miljoonaa suuremmat verot, niin nettotuloksen erot on oikeastaan siinä.

Ja juuri tätä EBIT-luku oikeastaan kertookin.

Alkuvuoden 2017 tilauskertymä kasvoi +17 prosenttia 18,4 miljardiin kruunuun. Tätä voi pitää hyvänä merkkinä, sillä saatujen tilausten määrä on vähentynyt jokaisella kvartaalilla 2 vuoden ajan, kunnes nyt alkuvuoden 2017 aikana tilausten määrä näyttäisi kääntyvän vihdoin nousuun.

Alfa Laval:n segmenttien numerot alkavat Q2/2017 tilanteen perusteella hakea asemia hyvälle nousulle. Tilauskertymät ovat nousussa ja etenkin Energy ja Marine -segmenttien pohjat näyttäisivät olevan käsillä. Jos segmentit kääntyvät yhtäaikaa nousuun, niin Alfa Lavalin tuloskunto voi parantua nopeastikin.

Kustannussäästöohjelma on tuonut noin 140 miljoonan kruunun säästöt alkuvuoden 2017 aikana. Yhtiö arvioi, että vuoden 2017 aikana tavoitellusta 500 miljoonan kruunun ohjelmasta saavutetaan noin 75 prosentin taso ja kokonaisuudessaan ohjelman tavoitteet saavutetaan vuoden 2018 aikana.

Alfa Lavalin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Alfa Laval sijoituskohteena

Ericsson

ERICSSON18.7.2017 | 55,00 SEK
11
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ericsson:n Talousmentor-arvoluku on 11/30. Heikkoja pisteitä laskee erityisesti tuloksen romahtaminen sekä osingon vaimea kehitys. Myös liikearvon määrä on koholla, joka laskee pisteitä.

Ericssonin Q1-Q2/2017

 • liikevaihto: 96 308 M SEK (106 317 M SEK / -9,4 %)
 • nettotulos: -11 907 M SEK (3 553 M SEK / -420 %)

Ericssonin alkuvuosi on ollut todella vaikea liikevaihdon laskiessa lähes -10 prosenttia. Kun samaan aikaan katteet ovat alentuneet (33 % -> 22 %), tuotekehityksen sekä myynnin kulut ovat nousseet, niin tulos valahti raskaasti tappiolliseksi. Lisäksi tulosta veti alaspäin kohonneet uudelleenjärjestelykulut sekä reippaasti kohonneet tuotekehityskulut, jotka oli aiemmin kirjattu taseeseen capex-investointeina.

Yhtiön luettelema tilannekatsaus on karmeaa luettavaa

 • Radio Access Network laitteiden markkinat laskevat noin 5 – 10 prosenttia vuonna 2017
 • Tehostustoimenpiteiden ja virtaviivaistamisen jäljiltä myynnin odotetaan laskevan 10 miljardia kruunua vuoteen 2018 mennessä.
 • Kustannussäästöohjelmaa nopeutetaan ja tavoitteena on saada 10 miljardin kruunun vuosisäästöt kesään 2018 mennessä.
 • Uudelleenjärjestelykulujen odotetaan olevan aiempaa suurempia eli noin 6 – 8 miljardia kruunua.
 • Eräiden asiakasprojektien alaskirjausriski on noussut, mikä voi laskea nettotulosta 6 – 8 miljardia kruunua seuraavien 12 kuukauden aikana.
 • Tuotekehitystoimintoja tehostetaan, josta johtuen aiemmin capex-kuluina taseeseen tehdyt kirjaukset tuodaankin tuloslaskelmaan, joka voi laskea tulosta noin 3 miljardia kruunua Q3-Q4/2017 aikana.

Odotuksena on, että keväällä 2018 osinkoa ei jaeta. Samalla alkaa nousemaan epäilys siitä, että jos tilanne ei nopeasti kohene, niin yhtiö kerää omistajilta rahaa osakeantien muodossa.

Ericssonin liiketoiminnan muutos on ollut nopeaa ja rajua. Mikä osaltaan korostaa sitä, että välttämättömiin muutostoimenpiteisiin olisi ehkä pitänyt ryhtyä paljon aikaisemmin.

Ericssonin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Ericsson sijoituskohteena

Yara International

YARA INTERNATIONAL18.7.2017 | 315,00 NOK
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Yara:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee liikevaihdon ja tuloksen heikko kehittyminen viime vuosien aikana, joka näkyy myös pääoman tuoton pisteissä. Myös vuoden 2016 osingon leikkaaminen laskee pisteitä.

Yaran Q1-Q2/2017

 • liikevaihto: 46 106 M NOK (50 919 M NOK / -9,5 %)
 • nettotulos: 2 392 M NOK (5 872 M NOK / -59 %)

Yaran alkuvuosi on ollut vaikea, mikä näkyy em. luvuissa

Markkinoilla on tällä hetkellä ylitarjontaa sekä ureasta että muista typpituotteista. Tämän takia Yara on kohdistanut toimenpiteitä toimintojen kehittämiseen sekä investointeja premium-luokan lannoitteisiin ja teollisiin sovelluksiin. Näiden toimenpiteiden odotetaan tuovan 7 NOK/osake parannuksen tulokseen vuoteen 2020 mennessä.

Yaran noin 500 miljoonan dollarin tehokkuusohjelmasta on tähän vuoden aikana saatu noin 120 miljoonan USD hyödyt, kun tavoite koko vuodelle on 150 miljoonaa USD. Kokonaisuudessa tehokkuusohjelman vaikutus tulokseen odotetaan olevan noin 10 NOK vuoteen 2020 mennessä.

Alkuvuoden heikkoa tulosta selittää marginaalien heikentyminen. Raaka-aineiden hinnat nousivat (maakaasu +27 %), kun taas myytyjen lannoitteiden hinnat (urea -5 %, nitraatit -8 %) laskivat. 3,5 miljardin NOK:n tuloserosta noin 2,6 miljardia NOK selittyykin juuri näistä tekijöistä.

NÄKYMÄT

Yara odottaa, että kaasun hinnat pysyvät korkealla tasolla myös loppuvuoden 2017 ajan.

Pidemmän ajan näkymistään Yara toteaa, että 4 viimeistä vuotta ruoan tuotanto on ylittänyt sen kulutuksen. Näin viljelijöiden ei ole kannattanut käyttää suuria summia lannoitteisiin, kun lisääntyvästä tuotannosta ei ole panostuksiin nähden hyötyä. Nyt odotettavissa on, että vihdoin kaudella 2017/2018 kulutus ylittäisi tuotannon, jolloin lannoitteiden kysynnänkin odotettaisiin kääntyvät nousuun. Viljan hinta on kuitenkin vielä ollut varsin alhaisella tasolla, joten hintojen tulee ensin toipua, ennen kuin lannoitekysynnän voi odottaa kasvavan.

Yaran Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Yara sijoituskohteena

Betsson

BETSSON19.7.2017 | 75,00 SEK
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Betssonin Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee oikeastaan osingon lasku vuonna 2013 sekä alle 10 vuoden osinkohistoria. Lisäksi korkealla tasolla oleva liikearvo laskee pisteitä.

Betssonin Q1-Q2/2017:

 • liikevaihto: 2 279 M SEK (1 936 M SEK / +17,8 %)
 • nettotulos: 400,5 M SEK (380,3 M SEK / +5,3 %)

Alkuvuoden 2017 aikana Betssonin liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti. Liikevaihto on hyvässä kasvussa ja yhtiön mukaan se pystyi kasvattamaan markkinaosuuksiakin Euroopassa. Asiakkaita oli Q2/2017 lopussa noin 12,4 miljoonaa ja aktiivisia asiakkaita noin 552 000. Tämä on hieman vähemmän kuin vuosi sitten, mutta on hyvä muistaa, että viime vuosi oli pelaajia aktivoiva suurkisojen vuosi (mm. EM-jalkapallo, Copa America ja Olympialaiset).

Myös tulos oli hyvä, siitäkin huolimatta, että tulokseen negatiivisesti vaikutti mm. kohonneet lisenssimaksut, kasvaneet markkinointikulut sekä valuuttakurssien negatiivinen vaikutus.

Liikevaihtoa veti ylöspäin Casino-pelien kasvava suosio (kasvua yli +25 %) sekä hankitut liiketoiminnot. Yhdessä Casino-pelien kanssa liikevaihtoa kasvattaa mobiilipelaamisen voimakas kasvu. Mobiilipelaamisen liikevaihto kasvoi yli +60 prosenttia Q2/2017 aikana ja se vastaa nyt yli puolta koko konsernin liikevaihdosta.

Betssonin toimitusjohtaja toteaa Q2/2017 tulosraportissa vielä, että

It is also a good indication of the stability and balance of the business. Betsson is larger and a significantly more well-balanced business with higher growth rates, compared with a year ago”.

Eli suurempi koko tuo vakautta liiketoimintaan.

Yhtiö aikoo olla jatkossakin aktiivinen osapuoli markkinakonsolidaatioiden osalla.

Osingon kehityksessä on huomioitava sekin, että yhtiö on käyttänyt noin 1,8 miljardia kruunua yhtiöjärjestelyihin yms. viimeisten vuosien aikana. Ja samankaltainen kehitys jatkunee tulevina vuosina. Osinko on ollut noin 125 prosenttia investointien jälkeisistä rahavirroista, joten tähän suhteutettuna yhtiön uusi osinkopolitiikka (50 % tuloksesta) on tarpeen.

Betsson Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Betsson sijoituskohteena

Orion

ORION19.7.2017 | 48,00 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Orionin Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee osingon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta. Yrityksen tase ja tuloskunto ovat hyvällä tasolla.

Orionin Q1-Q2/2017:

 • liikevaihto: 551,6 M EUR (535,1 M EUR / +3,1 %)
 • nettotulos: 126,7 M EUR (129,0 M EUR / -1,7 %)

Orion alkuvuosi on alkanut kaksijakoisesti: liikevaihto on pienoisessa kasvussa, kun taas nettotulos on hieman laskussa. Sen sijaan Q2:n tuloskehitys oli markkinoiden silmissä myrkkyä ja osakkeen kurssi laski yli 12 prosenttia.

Easyhaler-tuoteperheen myynti oli vahvassa kasvussa ja Orion on jättänyt myyntilupahakemuksen salmeteroli-flutikasoni-yhdistelmävalmisteelle. Tehohoitorauhoitteen Dexdorin myynti on edelleen vahvaa, vaikka sen geneerinen kilpailu on alkanut Saksassa. Myös Simdax:n (sydämen vajaatoiminta) myynti on jatkanut kasvuaan.

Sen sijaan Parkinson-lääkkeiden (Stalevo, Comtess ja Comtan) myynti jatkoi odotetusti laskuaan. Kokonaisuutena alkuperäislääkkeiden myynti oli suurempaa verrattuna Q1-Q2/2016.

Erityistuotteiden liikevaihto nousi sekin hieman, missä kiristynyt hintakilpailu Suomessa (ns. hintaputken kavennus) vaikutti liikevaihtoon negatiivisesti. Yhtiö toteaakin Q2/2017 tulosraportissa, että ”Geneeristen tuotteiden osuus Orionin kokonaismyynnistä on merkittävä, ja hintakilpailu on jatkunut monilla markkinoilla. Orionille tärkeimmällä geneerisellä markkinalla Suomessa kilpailu jatkuu kireänä myös vuonna 2017.” Toisaalta tarjouskilpailun voitto Norjassa toi lisää myyntiä.

Q1-Q2/2017 nettotulosta laski oikeastaan kaksi seikkaa. Toinen oli markkinoinnin kulujen (vaikutus -10 M EUR) kasvu Easyhaler markkinoinnin johdosta. Toinen oli bruttokatteen (vaikutus -8 M EUR) lasku, missä kireä kilpailutilanne näkyy katteiden ohentumisina. Koska liikevaihto kasvoi noin 16 miljoonaa euroa, niin em. kulujen nousu yhteensä 18 miljoonalla eurolla selittää pitkälti tuloksen noin -2,3 miljoonan euron pudotusta.

Orion piti näkymäarvionsa ennallaan eli vuoden 2017 liikevaihto on samalla tasolla kuin vuonna 2016 (eli noin 1 075 M EUR) ja että liikevoitto ilman olennaisia myyntivoittoja on vähintään 280 miljoonaa euroa.

Orionin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Orion sijoituskohteena

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 29/2017 tulospäivitykset osa (1/2)”

Kommentit on suljettu.