Viikon 30/2017 tulospäivitykset (osa 1/2)

Tässä kirjoituksessa lyhyesti Cramon, UPM:n, Stora Enson, Norsk Hydron ja Union Pacific:n Q2/2017 tuloksista.

Lyhyesti:

 • Cramo: Kone- ja laitevuokrauksen hyvä kehitys jatkui, mutta siirtokelpoisten tilojen kannattavuus laski. H1/2017 liikevaihto kasvoi +2% ja tulos +26%.
 • Stora Enso: Sellun ja aaltopahvin hintojen nousu ja toimitusmäärien kasvu vetivät lukuja ylöspäin. Kunnossapito- ja logistiikkakustannusten nousu jarruttivat tuloksen kehitystä. H1/2017 tulos kuitenkin +7%.
 • UPM: Tulos oli kasvussa mittavista kunnossapitoseisokeista (vaikutus -65 mEUR) huolimatta (H1/2017: +4,5%). Hyvä kannattavuus jatkunee Q3:lla, jolloin myös kunnossapitotöitä on vähemmän.
 • Norsk Hydro: Alumiinien korkea kysyntä ja alhainen tarjonta nostivat hintoja ja Hydron toimitusmääriä. Tämä näkyi liikevaihdon (+17%) ja ebit:n (+46%) selvinä parannuksina. Laskennalliset valuuttakurssitappiot vetivät tulosta alaspäin.
 • Union Pacific: Hiilirahdin määrä kasvatti liikevaihtoa (+8%) ja tulosta (+14%). Hyvä toiminnan tehokkuus jatkui ja rahavirrat olivat vahvoja.

Union Pacific Corporation

UNION PACIFIC CORP24.7.2017 | 104,85 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Union Pacific:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen lyhyen aikavälin heikko kehitys. Lisäksi pisteitä laskee mm. osakkeen hinnan korkeahko taso.

Union Pacific:n Q1-Q2/2017

 • liikevaihto: 10 382 M USD (9 599 M USD / +8,2 %)
 • nettotulos: 2 240 M USD (1 958 M USD / +14,4 %)

Union Pacific:n alkuvuosi on sujunut mukavissa kasvumerkeissä.

Alkuvuoden 2017 liikevaihtoon positiivisesti vaikutti kuljetusmäärien kasvu. Etenkin hiilirahdin kasvu oli voimakasta, mutta toisaalta auto- ja kemikaaliteollisuuden rahtimäärissä oli laskua. Myös kasvaneet polttoainekorvaukset sekä hintatason nousu tukivat liikevaihdon kasvua. Kokonaisliikevaihto kasvoi parhaiten hiili- (+25 %) sekä teollisuustuotteiden rahdeissa (+16 %).

Nettotuloksen kasvuun ei löydy yksiselitteistä syytä. Resurssien ja työvoiman käytön tehokkuus on kuitenkin parantunut niin, että esimerkiksi 1 400 veturia oli varikolla ja noin 1 100 työntekijää oli lomautettuna tai ”toisissa tehtävissä” (yhtiöllä noin 42 000 työntekijää). Nettotulosmarginaali oli nyt noin 21,6 prosenttia, kun se vuosi sitten oli 20,4 prosenttia.

Näkymät

Vahva rahtimäärien kehitys jatkunee loppuvuoden 2017 ajan, mutta suhteessa vertailukauteen 2016 kehitys ei liene alkuvuoden tapaista. Tämä siksi, että viime vuoden loppu oli jo selvästi parempi kuin alkuvuosi, joten 10 prosentin kasvulukuihin voi olla haastavaa päästä.

Yhtiö panostaa kasvumahdollisuuksiin sekä toiminnan yleiseen tehokkuuteen eli tulosmarginaalien voi olettaa olevan hyvällä tasolla jatkossakin.

Union Pacific:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Union Pacific sijoituskohteena

Norsk Hydro

NORSK HYDRO25.7.2017 | 51,50 NOK
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Norsk Hydron Talousmentor-arvoluku on 19/30. Tyydyttäviä pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkeahko hinta sekä osingon heikko kehitys. Myös pääoman tuotto on ollut alle pisterajan.

Norsk Hydron Q1-Q2/2017

 • liikevaihto: 48 865 M NOK (41 614 M NOK / +17,4 %)
 • liiketulos (ebit): 5 356 M NOK (3 672 M NOK / +45,9 %)
 • nettotulos: 3 247 M NOK (4 244 M NOK / -23,5 %)

Norsk Hydron alkuvuosi on sujunut todella vahvassa kasvussa.

Liikevaihtoa kasvatti mm. metallien ja alumiinien kohonneet hinnat (+20…25 %) sekä Kiinan alumiinin kasvanut kysyntä. Tuotanto ei ihan pysynyt kysynnän perässä, joten hinnat lähtivät nousuun. H2/2017 aikana alumiinin kysynnän ja tarjonnan odotetaan kuitenkin tasapainottuvan.

Liiketulos kasvoi hurjasti verrattuna viime vuoteen oikeastaan samoista syistä, jotka vaikuttivat liikevaihdon nousuun.

Nettotulos (omistajille kuuluva osuus) sen sijaan laski yli -20 prosenttia. Tähän vaikutti valuuttakurssien epäedullinen kehitys verrattuna viime vuoteen.

 • Brasiliassa realin heikentyminen dollariin nähden vaikutti dollarimääräisiin velkoihin
 • Euron vahvistuminen suhteessa NOK vaikutti negatiivisesti eräiden johdannaisten laskennallisiin arvoihin

Laskennallisia valuuttakurssitappioita kertyi alkuvuodelle 2017 noin 700 miljoonaan, kun vuosi sitten tuottoja oli 1 935 miljoonaa NOK. Eli eroa on noin 2,6 miljardia tämän vuoden tappioksi. Tämän kun huomioi nettotuloksessa, niin myös nettotulos kasvoi selvästi.

Rolled Products -segmentin liikevaihtoa kasvatti mm. auto- ja juomateollisuuden lisääntynyt kysyntä. Toisaalta yhtiöllä oli tuotanto-ongelmia Hampurissa ja Alunorf:ssa, jotka saataneen korjattua vielä H2/2017 aikana.

Norsk Hydron yhteisyrityksellä (Qatalum) Qatar:ssa on logistisia vaikeuksia saada tuotteita ulos maasta. Qatariin kohdistuneiden pakotteiden takia toimitusreitit on pitänyt järjestää uudelleen. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että tilanteella on suhteellisen vähäisiä vaikutuksia lukuihin.

Norsk Hydro on tehnyt sopimuksen Orklan kanssa siitä, että Orkla myy omistamansa osuuden alumiiniprofiileja valmistavasta Sapa:sta Hydrolle. Kaupan odotetaan toteutuvan H2/2017 aikana ja se vaatii vielä joukon viranomaishyväksyntöjä.

Vauhdikkaasta alkuvuodesta johtuen koko tilikauden 2017 ennusteita nostettiin niin, että liikevaihto on noin 92 – 95 miljardia kruunua ja liikevoitto (ebit) noin 9 – 11 miljardia kruunua. Näissä arvioissa ei ole huomioitu Sapan yhdistymistä Hydroon.

Norsk Hydron Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Norsk Hydro sijoituskohteena

UPM

UPM25.7.2017 | 23,40 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

UPM:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys sekä pääoman tuottolukujen jäädessä alle pistetason. Myös osinkojen pysyminen samalla tasolla vuosien 2011 – 2013 aikana laskee pisteitä.

UPM:n Q1-Q2/2017
* liikevaihto: 4 946 M EUR (4 891 M EUR / +1,1 %)
* nettotulos: 444 M EUR (425 M EUR / +4,5 %)

UPM:n vuosi 2017 on alkanut tuloksen osalta ihan hyvissä merkeissä.

H1/2017 liikevaihto oli siis noin +50 miljoonaa euroa parempi kuin vuosi sitten. Liikevaihtoon negatiivisesti vaikutti Paper ENA -segmentin laskeva trendi. Alkuvuoden aikana sen liikevaihto oli noin -100 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Muun liiketoiminnan terävyydestä kertookin se, että se on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan +150 miljoonalla eurolla.

Alkuvuoden nettotulos oli myös viimevuotista parempi. Näin siitäkin huolimatta, että yhtiöllä oli mittavia kunnossapitoseisokkeja, jotka nostivat kustannuksia ja laskivat toiminnan tehokkuutta. On hyvä huomata, että kunnossapitotöiden kokonaisvaikutus H1/2017 liikevoittoon (ebit) oli noin -65 miljoonaa euroa verrattuna vuoden takaiseen.

Yhtiön mukaan kustannukset olivat yleisesti nousussa, mutta UPM pystyi omilla toimillaan lieventämään vaikutusta. Myös sellun hinnan nousu sekä sen kysyntä paransi tulosta

Yleisesti ottaen alkuvuoden markkinakysyntä oli hyvällä tasolla ja toimitukset kasvoivat kautta linjan – poislukien Paper ENA -segmentti. UPM toteaa vielä, että viime vuosien kasvuhankkeet ovat onnistuneet hyvin ja vaikuttavat merkittävästi tulokseen.

Näkymät

Vuoden 2016 hyvän kannattavuuden odotetaan jatkuvan myös vuonna 2017. Kysynnän odotetaan jatkavan hyvää trendiään – paitsi Paper ENA -segmentissä, missä laskun odotetaan jatkuvan.

Q3:lle huoltotoimenpiteitä odotetaan olevan huomattavasti vähemmän kuin Q2:lla. Lisäksi, jos Saksassa, Itävallassa ja USA:ssa sijaitsevat vesivoimalaitosten myynti toteutuu, niin näistä tulee Q3/2017 tulokseen myyntivoittoa noin 65 miljoonaa euroa.

UPM:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
UPM sijoituskohteena

Cramo

CRAMO26.7.2017 | 24,80 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Cramon Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee voitonjaon heikko kehitys sekä alhaiset pääomien tuotot (ROE ja ROI).

Cramon Q1-Q2/2017
* liikevaihto: 340,9 M EUR (334,5 M EUR / +1,9 %)
* nettotulos: 31,4 M EUR (24,9 M EUR / +26,1 %)

Hyvin alkaneen alkuvuoden liikevaihdon kasvu hyytyi Q2:lla. Tähän vaikutti pääsiäisen ajoittuminen Q2:lle, jonka vaikutus Q1:llä oli reilusti positiivinen, mutta Q2:lla vastaavasti negatiivinen. Tämän jäljiltä liikevaihto kasvoi noin pari prosenttia.

Nettotulos kasvoi selvästi, missä noin 6 miljoonaa korkeampi liikevaihto jaksoi kantaa nettotulokseen asti. Cramon toiminnan kannattavuus parani siis viime vuoteen nähden.

Tulokseen vaikutti positiivisesti kone- ja laitevuokrauksen hyvä kehitys erityisesti Ruotsissa ja Suomessa. Myös Saksassa tilanne oli hyvä, missä koneiden jälleenmyynti vaikutti positiivisesti.

Sen sijaan siirtokelpoisten tilojen kannattavuus laski viime vuodesta joidenkien hankkeiden kustannusten ylitysten seurauksena. Euroopan pakolaistilanteen hellittäminen näkyy mm. siinä, että siirtokelpoisista tiloista on markkinoilla tällä hetkellä ylikapasiteettia. Tämä osaltaan heikensi segmentin kehitystä.

Cramo järjesteli toimintojaan Tanskassa, missä se osti Just Pavillon A/S:n siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan sekä myi Tanskan kone- ja laitevuokraustoimintonsa Loaxm A/S:lle.

Näkymät vuodelle 2017

Cramo toteaa näkymistään, että ”rakentamisen markkinanäkymät vuodelle 2017 ovat Cramo-maissa pääosin myönteiset”.

Rakentamisen kokonaismarkkinoiden odotetaan kasvavan noin 2 prosenttia Pohjoismaissa sekä Saksassa. Sen sijaan Tsekeissä, Liettuassa ja Venäjällä kasvua ei ole odotettavissa.

ERA:n (Euroopean Rental Association) ennusteen mukaan kone- ja laitevuokrauksen odotetaan lisääntyvän kaikissa Cramon toimintamaissa vuonna 2017.

Cramon Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Cramo sijoituskohteena

Stora Enso

STORA ENSO26.7.2017 | 10,92 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Stora Enson Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee osingon pysyminen 0,30 eurossa vuosina 2012-2015 sekä heikko liikevaihdon kehitys. Lisäksi pisteitä laskee alhaiset pääoman tuottoluvut.

Stora Enson Q1-Q2/2017

 • liikevaihto: 5 025 M EUR (4 971 M EUR / +1,1 %)
 • nettotulos: 260 M EUR (243 M EUR / +7,0 %)

Stora Enson vuosi 2017 on alkanut tuloksen osalta hyvissä merkeissä.

Liikevaihdon kehitys voi tuntua heikolta, mutta pitää muistaa, että paperitehtaiden myynneistä huolimatta se piti pintansa viime vuoteen nähden. Liikevaihto ilman paperiliiketoimintaa kasvoi +8,3 prosenttia. Stora Enson toimitusjohtaja totesikin, että ”Muutoksemme uusiutuvia raaka-aineita tuottavaksi kasvuyhtiöksi kiihtyy”.

Liikevaihtoa kasvatti mm. sellun ja aaltopahvin hintojen nousu sekä niiden toimitusmäärien kasvu. Myös Beihain, Murów’n ja Varkauden tehtaiden ylösajot vaikuttivat positiivisesti liikevaihtoon.

Nettotulos kasvoi siis mukavasti, johon em. tekijät vaikuttivat positiivisesti. Kunnossapito- ja logistiikkakustannusten nousu jarruttivat nettotuloksen kehitystä.

Näkymät

Yhtiö arvioi, että Q3/2017

 • liikevaihto on samalla tasolla kuin Q2/2017 liikevaihto eli noin 2 528 M EUR.
 • operatiivinen liikevoitto on jonkin verran (tai jopa selvästi) parempi kuin Q2/2017 219 M EUR

Yhtiö arvioi myös, että

 • Beihain kuluttajapakkauskartonkikone saavuttaa kannattavuusrajan Q4/2017 aikana ja täyden kapasiteetin H1/2018 aikana.
 • Varkauden kraftlaineritehdas saavuttaa täyden kapasiteetin H2/2017 aikana.

Stora Enson Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Stora Enso sijoituskohteena

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 30/2017 tulospäivitykset (osa 1/2)”

Kommentit on suljettu.