Viikon 31/2017 tulospäivitykset

Tässä kirjoituksessa lyhyesti Lassila-Tikanojan, Metsä-Board:n, Ramirentin, Aflac:n, Archer-Daniels-Midland:n, Cummins:n ja Edison International:n Q2/2017 tuloksista.

Lyhyesti

 • Lassila-Tikanoja: Tulos laski selvästi korjausrakentamisen ja kiinteistötekniikan heikon tuloksen sekä ERP-järjestelmän käyttöönoton kulujen seurauksena. Yhtiö arvio liikevoiton (ebit) laskevan viime vuodesta.
 • Metsä-Board: Kartonkien (+15 %) ja sellun (+6 %) toimitusten kasvu sekä hintojen nousu vaikuttivat liikevaihtoon positiivisesti. Q3/2017 vertailukelpoinen liiketulos paranee hieman Q2/2017 (43,5 M EUR)
 • Ramirent: Liikevaihtoa ja tulosta nosti hyvä markkinatilanne Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Konevuokrauksen veto oli vahvaa.
 • Aflac (USA): Jenin kurssilasku painoi liikevaihdon hienoiseen laskuun. Aflac jatkoi strategianmukaista panostusta ns. kolmannen sektorin tuotteisiin (myynti kasvoi +6 prosenttia). Yhtiö arvio, että Q3/17 pretax op-EPS: 1,51 – 1,69 USD.
 • Archer-Daniels-Midland (USA): Soijan, maissin, vehnän ja lihan yleinen hinnan lasku painoi liikevaihtoa (-0,3 %). Bruttokatteen paraneminen näkyi nettotuloksen selvänä kasvuna (+20 %).
 • Cummins (USA): Liikevaihtoa ja tulosta kasvatti mm. kysynnän piristyminen niin P-Amerikassa kuin myös Kiinassa, Intiassa ja Venäjällä. Yhtiö arvioi, että vuoden 2017 liikevaihto kasvaa 9-11 % ja liikevoitto on noin 12 % liikevaihdosta.
 • Edison International (USA): Tulosta paransi aiemmin liikaa perittyjen maksujen palautus. Yhtiö nosti tulosennustettaan em. palautuksen sekä veronpalautuksen johdosta.

Edison International

EDISON INTERNATIONAL31.7.2017 | 78,30 USD
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Edison International:n Talousmentor-arvoluku on 17/30. Tyydyttäviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti tuloksen heikko kehitys ja osakkeen korkea hinta. Pisteitä laskee myös korkea velkaisuus sekä pääomavaltaisena yhtiönä heikot pääoman tuottoluvut.

Edisonin Q1-Q2/2017

 • liikevaihto: 5 428 M USD (5 218 M USD / +4,0 %)
 • nettotulos: 640 M USD (561 M USD / +13,1 %)

Liikevaihtoon positiivisesti vaikutti eräiden vuoden 2015 CPUC:n maksamatta jääneiden kulujen tilitys (CPUC=California Public Utilities Comission). Tämä vaikutti myös tuloksen kasvuun, sillä vaikka toimintakulut olivat viime vuotta alhaisempia, niin korkeammat poistot, korot ja verot tasasivat toimintakulujen säästöt.

Liikevaihto ja tulos kasvoivat siis suurelta osin kertaluontoisen erän vetämänä.

Projektien viivästymiset ja hallinnon säästöt vaikuttavat tulevien vuosien investointeihin alentavasti. Aiempi summa vuosien 2017 – 2020 investoinneille oli noin 19,3 miljardia dollaria, niin nyt se on noin 18,6 miljardia dollaria.

Näkymät

Yhtiö nosti näkymiään vuodelle 2017 niin, että ”Core EPS” on 4,13 – 4,33 USD. Aiempi arvio oli 4,04 – 4,24 USD.

Arvion nosto perustuu edellä mainittuun CPUC-palautukseen sekä odotettua suuremmista veronpalautuksista liittyen vuosien 2007 – 2012 verotarkastukseen.

Edison International:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Edison International sijoituskohteena

Lassila-Tikanoja

LASSILA-TIKANOJA2.8.2017 | 19,05 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Lassila-Tikanojan Talousmentor-arvoluku on 21/30. Arvoluvun pisteitä laskee liikevaihdon vaimea kehitys. Myös korkea liikearvon määrä sekä osingon kehityksen heikkoudet laskevat pisteitä.

Lassila-Tikanojan (L&T) Q1-Q2/2017

 • liikevaihto: 329,2 M EUR (327,5 M EUR / +0,5 %)
 • nettotulos: 11,6 M EUR (20,0 M EUR/ -42 %)

Yhtiön alkuvuoden tulos oli selvästi viime vuotista heikompi. Tähän vaikutti mm. korjausrakentamisen ja kiinteistötekniikan (Kiinteistöpalvelut) heikko tulos sekä uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät kulut.

Sen sijaan liikevaihto oli viime vuoden tasolla.

Kevään 2017 osinko oli 0,92 ja sitä ennen 0,85 euroa. Arvio kevään 2018 osingosta on 0,97 euroa, mutta ehkä tuohon pitää tuoda lisää skaalaa alaspäin eli asettuisikohan se 0,95 – 0,97 euroon?

Näkymät

Heikosta tuloksesta johtuen L&T laski näkymäarvioitaan liikevoiton osalta

 • liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016 (662 M EUR)
 • liikevoiton (ebit) odotetaan laskevan vuoden 2016 tasosta (44 M EUR)

L&T:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Lassila-Tikanoja sijoituskohteena

Ramirent

RAMIRENT3.8.2017 | 9,20 EUR
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ramirent Talousmentor-arvoluku on 16/30. Tyydyttävää arvolukua laskee erityisesti heikko osingon kehitys, korkea liikearvo ja velkaisuus. Lisäksi osakkeen korkea hinta (PE) laskee arvolukua.

Ramirentin Q1-Q2/2017

 • liikevaihto: 338,7 M EUR (315,4 M EUR / +7,4 %)
 • nettotulos: 21,1 M EUR (11,3 M EUR / +87 %)

Alkuvuoden liikevaihto kasvoi noin +23 miljoonalla eurolla, mistä noin 17 miljoonaa euroa tuli konevuokrauksesta ja noin 4 miljoonaa euroa palveluista. Loppuosa tuli kaluston myyntituotoista. Markkinatilanne oli hyvä Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Sen sijaan markkina-aktiviteetti oli heikkoa Norjassa ja Tanskassa.

Tulos parani selvästi liikevaihdon kasvun ja parantuneen kannattavuuden johdosta. Yhtiö aloitti kannattavuuden parantamisohjelman noin vuosi sitten ja se alkaakin tuottaa jo hedelmää.

Näkymät

Yhtiö arvioi, että markkinatilanne jatkunee suotuisana ja yhtiö jatkaa kannattavuuden parantamisohjelmaa H2/2017.

 • Suomi: Suotuisa – asuntojen uudisrakentaminen ja toimitilarakentaminen
 • Ruotsi: Suotuisa – rakentamisen vahva suhdannetilanne
 • Tanska ja Norja: Vakaat
 • Baltia: Paranee – uudet projektialoitukset
 • Europe Central: Puola ja Slovakia markkinatilanne hyvä, mutta Tsekeissä alhainen

Ramirentin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Ramirent sijoituskohteena

Metsä Board

METSÄ BOARD4.8.2017 | 5,87 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Metsä Board:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon lasku muutosprosessin seurauksena. Sen lisäksi alhainen pääoman tuotto ja vuoden 2011 nollaosinko rasittaa arvolukua. Yhtiön läpikäymä muutosprosessi oikeastaan näkyy jokaisella rintamalla.

Metsä Boardin Q1-Q2/2017

 • liikevaihto: 918,7 M EUR (858,5 M EUR / +7,0 %)
 • nettotulos: 69,1 M EUR (47,1 M EUR/ +47 %)

Alkuvuoden liikevaihtoon positiivisesti vaikutti mm. kartonkien (+15 %) ja sellun (+6 %) toimitusten kasvu sekä hintojen hienoinen nousu. Valuuttakurssisuojaukset kompensoivat keskeisten valuuttojen muutoksia.

Nettotulos kasvoi roimasti osittain liikevaihdon kasvun seurauksena. On hyvä huomata, että varaston muutoksen vaikutus vertailutulokseen oli noin +40 miljoonaa euroa, kun H1/2017 tulokseen se oli -10 miljoonaa euroa. Näin tulosluvut voisivat olla (ilman verovaikutuksia) myöskin 79 vs 7 miljoonaa euroa – eli merkittävää kasvua. Varastomäärät heilahtelevat jatkossakin, joten jossain vaiheessa tämä tasoittuu toiseen suuntaan.

Näkymät

Husumin tehtaan tulosparannuspotentiaali vuoteen 2019 mennessä on noin 100 miljoonaa euroa, mistä suurin osa saavutetaan silloin, jos tehtaan käyttöaste nousee 95 prosenttiin (nyt 75 %).

Metsä Board arvioi, että Q3/2017 vertailukelpoinen liiketulos paranee hieman Q2/2017 (43,5 M EUR). Kartonkien markkinakysyntä ja hintataso ovat hyvällä tasolla, mikä tukee yhtiön arviota.

Valuuttakurssien muutoksilla odotetaan olevan lievä heikentävä vaikutus loppuvuoden lukuihin – riippuen siitä, miten valuuttakurssisuojaukset purevat.

Metsa Board:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Metsa Board sijoituskohteena

Aflac

AFLAC4.8.2017 | 81,10 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Aflac:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia arvopisteitä laskee liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys, missä nollakorkojen aikakausi näkyy Aflacin kohdalla. Myös omavaraisuusasteen heikko taso laskee pisteitä, mutta toisaalta tämä on väärä mittari vakuutusyhtiön kohdalla. Myös osinkotuotto (2,20 %) jää hieman alle pisterajan (2,50 %).

Aflac:n Q1-Q2/2017

 • liikevaihto: 10 737 M USD (10 888 M USD / -1,4 %)
 • nettotulos: 1 305 M USD (1 279 M USD/ +2,0 %)
 • EPS: 3,25 USD (3,06 USD / +6,2 %)

Alkuvuoden raportoitua liikevaihtoa laski jenin kurssin hienoinen lasku viime vuoteen nähden. Aflac jatkoi strategianmukaista panostusta ns. kolmannen sektorin tuotteisiin ja tämä myynti kasvoi noin +6 prosenttia. Myös korkoherkästä ns. ensimmäisen sektorin tuotteista irtautuminen jatkuu ja sen myynti laski lähes -80 prosenttia, mutta sen osuus kokonaisuudesta alkaa olemaan jo varsin pieni. Näin kokonaisuutena liikevaihto laski hieman.

Alkuvuoden nettotulosta nosti viime vuotta pienemmät tappiot johdannaisista ja valuuttasuojauksista. EPS nousi tulosta enemmän siksi, että yhtiö on jatkanut omien osakkeiden osto-ohjelmaa niin, että alkuvuoden aikana yhtiö osti noin 11,2 miljoonaa omaa osakettaan.

Näkymät

Yhtiö arvioi, että

 • Japanin kolmannen sektorin tuotemyynti kasvaa keskimäärin noin 4…6 % vuodessa (pitkä aikaväli)
 • USA:n myynti kasvaa noin 3…5 % vuodessa (pitkä aikaväli)
 • se käyttää omien osakkeiden ostoon noin 0,5 – 0,7 Mrd USD H2/2017 aikana
 • pretax operating EPS
  • Q3: 1,51 – 1,69 USD
  • tilikausi 2017: 6,40 – 6,65 USD

Aflac:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Aflac sijoituskohteena

Cummins

CUMMINS5.8.2017 | 160,16 USD
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Cummins:n Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee heikko tuloskehitys parin viime vuoden aikana. Lisäksi aavistuksen korkea osakkeen arvostus laskee pisteitä.

Cummins:n Q1-Q2/2017

 • liikevaihto: 9 667 M USD (8 819 M USD / +9,6 %)
 • nettotulos: 820 M USD (727 M USD/ +12,8 %)

Alkuvuoden liikevaihto kasvoi P-Amerikassa raskaan liikenteen sekä öljy- ja kaasuteollisuuden kysynnän piristymisen johdosta. Kiinan, Intian ja Venäjän markkinoilla kysyntä kasvoi rakennus- ja kaivosteollisuudessa.

Tulosta paransi liikevaihdon kasvun ohella bruttomarginaalin paraneminen sekä rojaltien yms. sijoitusten tuottojen kasvu. Lisäksi vertailukauteen 2016 sisältyi eräitä kertaluontoisia kuluja noin 39 miljoonan dollarin edestä. Tämä huomioiden (ilman verokorjausta) nettotulos olisi kasvanut noin +7 prosenttia.

Näkymät

Hyvän alkuvuoden johdosta Cummins nosti arvioitaan tilikaudelle 2017:

 • liikevaihto: +9…11 % viime vuodesta eli olisi noin 19,1 – 19,4 Mrd USD
 • liikevoitto: 11,75…12,5 % liikevaihdosta eli olisi noin 2 250 – 2 425 M USD

Cummins:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Cummins sijoituskohteena

Archer-Daniels-Midland

ARCHER-DANIELS-MIDLAND5.8.2017 | 42,59 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Archer-Daniels-Midland:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys sekä heikolla tasolla olevat pääoman tuottoluvut.

Archer-Daniels-Midland:n Q1-Q2/2017

 • liikevaihto: 29 931 M USD (30 013 M USD / -0,3 %)
 • nettotulos: 615 M USD (514 M USD/ +20 %)

Vuoden alun hyvä liikevaihdon kehitys kääntyi selvään laskuun Q2:lla (-4,4 %). Liikevaihdon vaikeaa kehitystä selittää maataloustuotteiden (soija, maissi, vehnä ja liha) yleinen hintojen lasku.

Nettotuloksen kasvua selittää bruttokatteen selvä parantuminen vertailuvuodesta. H1/2016 myytyjen tuotteiden kustannukset olivat 95,1 prosenttia liikevaihdosta, kun se nyt se oli 94,1 prosenttia. Näin bruttokate oli +237 miljoonaa dollaria enemmän kuin vuosi sitten.

ADM:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Archer-Daniels-Midland sijoituskohteena

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 31/2017 tulospäivitykset”

Kommentit on suljettu.