Viikon 32/2017 tulospäivitykset

Tässä kirjoituksessa lyhyesti Aktian, Ponssen, Raision, Sammon ja Dominion Energy:n Q2/2017 tuloksista.

Lyhyesti

 • Aktia:  Palkkiotuotot kasvoivat n. +20 %. Uusi pankkijärjestelmä otettiin vihdoin käyttöön. Kulut kasvoivat IT-kulujen sekä henkilöstön muutostoimenpiteiden seurauksena.
 • Ponsse: Hyvä markkinatilanne Pohjoismaissa ja Venäjällä vetivät liikevaihdon noin +9 % kasvuun. Tulosta laski valuuttakurssitappiot.
 • Raisio: Liikevaihto laski selvästi viime vuodesta, kun huomioidaan Southall:n kiinteistön myynti. Tulosta laski Leicesterin makeistehtaan haasteet sekä punnan heikkeneminen. Vertailukelpoinen tulos oli viime vuoden tasolla, kun huomioidaan viime vuoden erilaiset kertaluontoiset alaskirjaukset yms.
 • Sampo: Sijoitustoiminnan nettotuottojen kasvu nosti liikevaihtoa noin +14,6 %. Tulos jäi viime vuodesta vakuutus- ja sopimusvelkojen muutoksen ja kasvaneiden vahinkokorvausten seurauksena. If:n kulusuhde oli hyvällä 86,5 % tasolla.
 • Dominion Energy (USA): Liikevaihto kasvoi hankitun Questar:n ja sähkön kapasiteettituottojen ansiosta. Investointiohjelman asettuminen 4 Mrd USD kääntänee vapaat rahavirrat vihdoin positiivisiksi tulevien vuosien aikana.

Dominion Energy

DOMINION ENERGY7.8.2017 | 77,87 USD
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Dominion Energy:n Talousmentor-arvoluku on 16/30. Tyydyttävällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti yhtiön korkea velkaisuus sekä heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys, mikä näkyy myös heikkoina pääoman tuottolukuina. Lisäksi tulosodotuksiin nähden osakkeen korkea hinta laskee pisteitä.

Dominion Energy:n Q1-Q2/2017

 • liikevaihto: 6 197 M USD (5 519 M USD / +12,3 %)
 • nettotulos: 1 022 M USD (976 M USD/ +4,7 %)

Alkuvuoden liikevaihto kasvoi noin +680 miljoonaa dollaria. Tästä syksyllä 2016 hankitun Questarin osuus oli noin 500 miljoonaa dollaria. Toinen merkittävä liikevaihtoa kasvattava tekijä oli sähkön kapasiteettituotot (electric capcity benefit) noin 143 miljoonan dollarin edestä.

Nettotulokseen vaikutti samat tekijät kuin liikevaihdon kasvuun eli Questar ja kapasiteettituotot. Toisaalta tulokseen negatiivisesti vaikutti korko- ja muiden vastaavien kulujen kasvu 600 miljoonaan dollariin viime vuoden 465 miljoonasta dollarista.

Yhtiön investoinnit etenevät aikataulussa ja budjetissa

 • The Cove Point Liquefaction: 95 % valmis ja tuotantokunnossa H2/2017
 • Greensville County Power Station: 47 % valmis ja tuotantokunnossa H2/2018
 • Atlantic Coast Pipeline & DETI Supply Header: rakennusvaihe alkaa H2/2017 ja arvioitu valmistuminen on H2/2019

Yhtiö arvioi, että se käyttää yhteensä noin 13 – 15 miljardia dollaria investointeihin vuoteen 2020 mennessä. Merkittävin tekijä lienee kuitenkin se, että tämä investointitarve (4 Mrd USD/vuosi) kääntänee vihdoin vapaat rahavirrat (FCF) positiiviseksi, mikä osaltaan antaa tukea luvatuille +8 prosentin vuotuisille (2018 – 2020) osinkojen kasvulle.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 3,15 USD, mikä antaisi noin 4 prosentin osinkotuoton.

Näkymät

Dominion Energy arvioi, että oikaistu EPS (Operating EPS)

 • Q3/2017: 0,95 – 1,15 USD
 • 2017: 3,40 – 3,90 USD

Lisäksi yhtiö ennustaa, että oikaistu EPS kasvaa yli 10 prosenttia vuonna 2018 ja noin 6-8 prosentin vuotuisella vauhdilla aina vuoden 2020 loppuun asti.

Dominion:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Dominion Energy sijoituskohteena

Ponsse

PONSSE8.8.2017 | 24,17 EUR
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ponssen Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lasku tilikaudella 2012 sekä alle 3 prosentin osinkotuotto. Ponssen liikevaihdon ja tuloksen kehitys on ollut hyvää.

Ponssen Q1-Q2/2017

 • liikevaihto: 258,7 M EUR (237,1 M EUR / +9,1 %)
 • liiketulos (ebit): 28,2 M EUR (26,2 M EUR / +7,6 %)
 • nettotulos: 16,6 M EUR (22,9 M EUR / -17,5 %)

Alkuvuoden liikevaihto kasvoi lähes +10 prosenttia. Liikevaihdon kasvussa näkyy hyvä markkinatilanne Pohjoismaissa ja Venäjällä. Sen sijaan E- ja P-Amerikassa liikevaihto laski noin -15 prosenttia vuoden takaisesta. Huoltopalveluiden liikevaihto jatkoi kasvuaan, missä konekannan kasvu näkyy huoltopalveluiden kysynnässä.

Edellä mainituista syistä myös liiketulos oli hyvässä kasvussa. Noin 20 miljoonaa korkeampi liikevaihto kutistui pääasiassa kasvaneiden materiaali- ja palvelukulujen (-19 M EUR) sekä palkkakulujen (-2 M EUR) johdosta. Nämä kulut kasvoivat liikevaihtoa nopeammin.

Nettotuloksen laskua selittää rahoituskulujen noin -7,5 miljoonan euron oleva muutos viime vuoteen nähden. Vuosi sitten rahoitustuotot olivat +1,9 miljoonaa euroa, kun nyt ne olivat tappiota -5,6 miljoonaa euroa. Tappio syntyi pääasiassa valuuttakurssitappioista.

Tilauskanta oli Q2/2017 lopussa 141,4 miljoonaa euroa (166,1 M EUR).

Näkymät vuodelle 2017

Ponsse piti näkymänsä ennallaan eli ”euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2017 samalla tasolla kuin 2016”.

Ponssen Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Ponsse sijoituskohteena

Sampo

SAMPO9.8.2017 | 45,85 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Sampon Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevaa arvolukua laskee liikevaihdon heikko kehitys (nollakorkojen aikakausi näkyy tässä) sekä heikot pääoman tuottoluvut. On kuitenkin muistettava, että pääoman tuottolukujen mittarit sopivat huonosti rahoitusyhtiöiden käyttöön.

Sammon Q1-Q2/2017

 • Liikevaihto: 3 667 M EUR (3 200 M EUR / +14,6 %)
 • Nettotulos: 753 M EUR (783 M EUR / -3,8 %)
 • If:n yhdistetty kulusuhde: 86,5 % (83,7 %)

Tässä liikevaihtona on tuloslaskelman erät vakuutusmaksutulo, sijoitustoiminnan nettotuotot ja liiketoiminnan muut tuotot.

Liikevaihtoa kertyi mukavat +467 miljoonaa euroa eli lähes +15 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Tämä kasvu syntyi kokonaisuudessaan sijoitustoiminnan nettotuottojen nousun (+485 M EUR) ansiosta.

Sen sijaan nettotulos jäi viime vuotisesta noin -30 miljoonaa euroa. Näin voidaan todeta, että liikevaihdosta nettotulokseen sisältyi kuluja noin 500 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten. Suurin selittävä tekijä oli vakuutus- ja sopimusvelkojen muutos noin 410 miljoonalla eurolla. Lisäksi korvauskulut nousivat noin 60 miljoonaa euroa Ruotsin ja Norjan yritysasiakkaiden kasvaneiden suurvahinkokorvausten seurauksena.

If:n yhdistetty kulusuhde oli edelleen erinomaisella tasolla eli 86,5 prosentissa. Vertailukauden kulusuhteeseen sisältyi kertaluonteisia eriä ja ilman niitä vertailuluku olisi ollut 87,1 prosenttia.

Mandatum Life:n oman pääoman tuotto (ROE) oli 15,6 prosenttia, kun yhtiön tavoitteena on yli 17,5 prosentin tuotto.

Sampo omistaa Topdanmarkista nyt noin 46,7 prosenttia ja 49,3 prosenttia äänivallasta.

Sammon Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Sampo sijoituskohteena

Raisio

RAISIO10.8.2017 | 3,58 EUR
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Raision Talousmentor-arvoluku on 16/30. Tyydyttäviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkealla tasolla oleva osakkeen hinta sekä heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys. Myös liikearvon korkea määrä sekä heikko pääoman tuotto (ROE ja ROI) laskevat pisteitä.

Raision Q1-Q2/2017

 • Raportoitu
  • liikevaihto: 236,5 M EUR (238,1 M EUR / -0,7 %)
  • nettotulos: 11,8 M EUR (-1,0 M EUR / selvästi parempi)
 • Vertailukelpoinen
  • liikevaihto: 196,8 M EUR (238,1 M EUR / -17,3 %)
  • nettotulos: 18,7 M EUR (18,7 M EUR / -)

Raportoitu liikevaihto oli hieman viime vuotista pienempi, mutta vertailukelpoinen liikevaihto laski reippaasti. Alkuvuoden 2017 vertailukelpoisuuteen vaikutti Southallin kiinteistön myynti (39,8 M EUR), joka on merkitty raportoituun liikevaihtoon.

Englannin punnan kurssivaikutus oli liikevaihdon osalta noin -7 miljoonaa ja tuloksen osalta noin -1 miljoonaa euroa.

Leicesterin makeistehtaan haasteet sekä punnan heikentyminen vaikuttivat heikentävästi tulokseen. Benecolin ainesosan (kasvistanoliesterin) hinta nousi lääke- ja kosmetiikkateollisuuden kysynnän seurauksena, mikä nosti Benecolin tuotantokustannuksia.

Kaura ja sen hyvinvointivaikutukset kiinnostivat edelleen kuluttajia.

Raportoitu nettotulos oli viimevuotista selvästi parempi, mutta viime vuoden lukuihin sisältyi erilaisia alaskirjauksia yms. noin 21 miljoonan euron edestä. Sen sijaan vertailukelpoinen tulos, missä em. erät on huomioitu, oli viime vuoden tasolla.

Viimeisen 4 vuoden keskimääräinen osingonmaksusuhde on ollut 125 prosenttia, joten tuloksen tulisi kasvaa reilusti lähivuosien aikana. Toisaalta vapaaseen rahavirtaan nähden osinko on ollut 55 – 60 prosentissa, joten siinä mielessä tilanne ei ole niin vakava, miltä se tuloksen kautta näyttää.

Raision Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Raisio sijoituskohteena

Aktia

AKTIA13.8.2017 | 9,20 EUR
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Aktian Talousmentor-arvoluku on 17/30.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Aktia on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Aktia on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Varsinaisesti arvoluvun pisteitä laskee heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä lyhyt osinkohistoria (yhtiö pörssiin 2009).

Aktian Q1-Q2/2017

 • liikevaihto: 107,3 M EUR (109,8 M EUR / -2,3 %)
 • nettotulos: 24,7 M EUR (29,9 M EUR / -17,4 %)

Raportoidut liikevaihto ja nettotulos laskivat siis selvästi viime vuodesta. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että Aktia sai vertailuvuonna Visa Europen myynnistä noin 5,9 miljoonan euron kertaluontoisen tuoton. Tämä huomioiden tulos olisi ollut hieman parempi.

Suomen talouden ja kuluttajien luottamuksen nousun johdosta Aktian rahastojen ja varainhoidon myynti on ollut vahvaa. Tämä näkyi palkkiotuottojen +19 prosentin kasvuna.

Aktian peruspankkijärjestelmä otettiin vihdoin käyttöön kesällä 2017. Pitkittyneestä käyttöönotosta johtuen IT- ja muut henkilöstökulut olivat nousussa. Uuden järjestelmän odotetaan kuitenkin tuovan tehokkuutta ja matalampaa kulurakennetta vuodesta 2018 alkaen. Pelkästään vuosittaisten IT-kulujen odotetaan laskevan noin 5 miljoonalla eurolla. Toisaalta tämä hyöty katoaa korkeimpiin poistoihin, sillä projektin kuluja on aktivoitu taseeseen noin 61 miljoonaa euroa, joista tehdään noin 6 miljoonan euron vuosipoistot seuraavien 10 vuoden aikana.

Näkymät

Aktia arvioi, että tilikauden 2017 liikevoitto jää viime vuotista alemmaksi. Tähän vaikuttaa alhainen korkotaso sekä etenkin viime vuoden liikevoittoon sisältyneet kertaluontoiset erät. Vuonna 2016 liikevoitto oli 62 miljoonaa euroa.

Aktian Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Aktia sijoituskohteena

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 32/2017 tulospäivitykset”

Kommentit on suljettu.