AF Gruppen

Talousmentor-yritysanalyyseihin on lisätty norjalainen rakennusyhtiö AF Gruppen. Yhtiö toimii pääasiallisesti Norjassa ja Ruotsissa, mutta sillä on toimintaa myös Pohjanmerellä öljynporauslauttojen purku-urakoissa. Yhtiön markkina-arvo on noin 14 miljardia NOK ja sillä on noin 3 600 työntekijää.

AF Gruppenin Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
AF Gruppen sijoituskohteena.

AF Gruppenin historia ulottuu vuoteen 1985, jolloin sen liiketoiminnan fokus oli Norjan isoissa rakennushankkeissa. Vuonna 1991 yhtiö rakensi tunnelin Troll:iin, jonka ansiosta yhtiön liiketoiminta laajeni öljy- ja kaasumarkkinoille. Rakennusliiketoiminnan mukana yhtiö erikoistui myös purku- ja kierrätysliiketoimintaan.

Nykyään suurin osa yhtiön liikevaihdosta tulee erilaisista julkisen sektorin infraprojekteista sekä julkisen ja yksityisen sektorin talonrakennushankkeista sekä niihin liittyvistä purku-urakoista.

af-gruppen-tyomaa
Kuva: https://afgruppen.com/about-af/

On arvioitu, että Norjan ja Ruotsin väestö kasvaa 6 ja 11,4 miljoonaan henkilöön vastaavasti vuoteen 2031 mennessä. Yhdessä kaupungistumisen kanssa kasvun odotetaan kohdistuvan kaupunkeihin. Tämä luo paineita uusien asuntojen sekä julkisen infrastruktuurin rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten laajentamiseen.

Rakennushankkeiden koot ovat kasvamaan päin ja hankkeisiin osallistuu paljon toimijoita, mikä tekee hankkeiden hallinnasta haastavaa. Tämän odotetaan muuttavan perinteistä urakkakilpailutusta kohti urakan kokonaishallinnan (suunnittelu, läpivienti, riskinhallinta yms.) puolelle.

Taloudellinen tilanne

AF Gruppenin liikevaihto on yli kaksinkertaistunut ja tulos yli viisinkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Huikeita suorituksia rakennusyhtiölle. Lisäksi yhtiön tilauskertymä nousi ennätystasolle Q2/2017 aikana ollen noin 18,9 Mrd NOK (Q2/2016: 11,6 Mrd NOK), joten hyvän kehityksen voi odottaa jatkuvan lähivuosina.

Yhtiön strategiana on kasvattaa liikevaihtoa nykyisestä noin 12 miljardista noin 20 miljardiin NOK vuoteen 2020 mennessä. Tämä vaatii yritysjärjestelyitä sekä hyvää orgaanista kasvua lähivuosien aikana.

Osinkosijoittaja on mielissään noin 5,6 prosentin ennustetusta osinkotuotosta. Toisaalta häntä pohdituttaa osingon jääminen 8 NOK:n tasolle tilikausilla 2015 ja 2016. Myös se, että jaettu osinko on ollut yli 100 prosenttia tuloksesta jo vuodesta 2012 alkaen. Voiko yhtiö pitää yllä tätä osinkotasoa samalla, kun se tavoittelee strategianmukaista suurta kasvua?

PE-luvuilla (20,0x) mitattuna yhtiön osakkeen hinta on hieman koholla. Toisaalta yhtiön ennätyskorkea tilauskertymä antaa olettaa hyvän tuloskehityksen jatkuvan lähitulevaisuudessa. Ja mikäli strategianmukainen liikevaihto nousee 20 miljardiin NOK, niin tämän voi odottaa nostavan tuloskunnon noin 1,0 miljardiin NOK nykyisestä 700 miljoonasta. Tähän skenaarion nähden 20x PE-luku ei välttämättä olekaan enää kallis.

AF GRUPPEN15.9.2017 | 144,00 NOK
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

AF Gruppenin Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee etenkin osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna sekä osinkojen pysyminen samalla tasolla.

AF Gruppenin Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
AF Gruppen sijoituskohteena.