Skanska

Talousmentor-yritysanalyyseihin on lisätty ruotsalainen rakennusyhtiö Skanska, joka kuuluu maailman kymmenen suurimman rakennusyhtiön joukkoon. Yhtiöllä on toimintaa Pohjoismaissa, USA:ssa, UK:ssa sekä Puolassa, Tsekissä, Slovakiassa, Unkarissa ja Romaniassa.

Skanskan Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
Skanska sijoituskohteena.

Ruotsalainen Rudolf Fredrik Berg perusti Skånska Cementgjuteriet -nimisen yhtiön vuonna 1887. Nimi muuttui nykyiseen muotoon ”Skanska” vuonna 1984. Toiminta laajeni nopeasti myös ulkomaille, mutta nykyisenlainen Skanska muotoutui 1990-luvulla. Tuolloin yhtiö jalkautui mm. Pohjoismaihin, UK:n, Puolaan ja Tsekkeihin.

Skanskan ehkä nimekkäimpiin rakennusurakoihin kuuluu mm. Juutinrauman silta, New York:n LaGuardia lentokentän laajennustyöt ja Lontoon Gherkin (30 St Mary Axe). Yhtiö on myös ollut rakentamassa Länsimetron Lauttasaaren ja Keilaniemen metroasemia.

Skanska-projekti-Gherkin
Kuva: Lontoon Gherkin https://group.skanska.com/projects/57248/30-St-Mary-Axe%2c-London

Skanskan markkina-arvo on noin 78 miljardia SEK ja sillä on noin 41 500 työntekijää. Talousmentor-yritysanalyysien toinen rakennusyhtiö, norjalainen AF Gruppen, on Skanskaa selvästi pienempi. Sen markkina-arvo on noin 14 miljardia NOK ja sillä on noin 3 600 työntekijää.

Liiketoiminnan ajureina ja trendeinä yhtiö pitää mm.

  • Bruttokansantuotteen yleisen kehityksen, sillä rakentamisen aktiviteetti seuraa vahvasti BKT:n kehitystä.
  • Kaupungistuminen luo paineita uusien asuntojen sekä julkisen infrastruktuurin rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten laajentamiseen.
  • Asuntotuotanto monessa kaupungissa on jäänyt muuttoliikkeen jalkoihin ja asuntotuotanto ei vastaa kysyntää. Tämä epätasapaino nostaa asuntojen hintoja, joka puolestaan houkuttelee rakennusyhtiöitä uusien kohteiden rakentamiseen.

Taloudellinen tilanne

Skanskan liikevaihto on kehittynyt mukavasti vuosikymmenen alun noin 120 miljardista nykyiseen noin 150 miljardiin kruunuun. Samoin nettotulos on noussut noin 3,8 – 4,2 miljardista tilikauden 2016 noin 5,7 miljardiin kruunuun. Hyvästä markkinatilanteesta kertoo myös ennätyskorkealla oleva 202,2 miljardin kruunun tilauskertymä.

Yhtiön tase on vahvassa kunnossa ja korollisia velkoja on suhteellisen vähän. Tästä kertoo nettovelkaantumisaste, joka on ollut noin 30 – 40 prosentissa jo pitkään. Myös oman pääoman tuottoluku (ROE) on ollut hyvällä noin 18 – 22 prosentissa viimeiset 4 vuotta.

Skanska siis kasvaa ja tekee suhteellisen hyvää tulosta, missä rakentamisen aktiviteetin kasvu näkyy. On kuitenkin hyvä korostaa, että tilikauden 2017 tulosta rasittaa noin 780 miljoonan kruunun alaskirjaukset, jotka syntyivät UK:n ja USA:n projektien myöhästymisistä.

Osinkosijoittajaa Skanskan osake kiinnostaa, sillä kevään 2018 ennustettu osinko on 8,50 kruunua. Tämä antaisi noin 4,5 prosentin osinkotuoton tällä osakkeen hinnalla (188 SEK). Osakkeen PE on tilikauden 2017 alaskirjauksista johtuen 19,4x tasolla, jota voi pitää korkeasti hinnoiteltuna. Toisaalta 3 tai 7 vuoden keskimääräisillä tuloksilla lasketut PE:t ovat 16,0x ja 16,7x, joten näihin tasoihin nähden osakkeen hinnan voi ajatella olevan kutakuinkin kohdallaan.

SKANSKA2.10.2017 | 188,00 SEK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Skanskan Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee liikevaihdon kehityksen jääminen alle pisterajojen sekä vuoden 2012 osingon pysyminen edellisvuoden tasolla.

Skanskan Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
Skanska sijoituskohteena.