Tuloskausi Q3/2017 – tunnuslukuvertailua

Talousmentor-yritysanalyysi on nyt tehty 49 eri yrityksestä. Ennen kuin Q3/2017 tuloskausi pääsee kunnolla vauhtiin, niin laitetaan nämä yritykset järjestykseen osinkotuoton, PE-luvun, ROE:n sekä Talousmentor-arvoluvun perusteella.

Talousmentor-yritysanalyysin 49 yritystä on listattu Yrityslista-sivulla. Listalla on tätä kirjoittaessa 16 suomalaista, 7 ruotsalaista, 6 norjalaista ja 20 amerikkalaista yhtiötä.

Jokaisesta yrityksestä on kolme eri osiota:

Talousmentor-yritysanalyysin periaatteita on kuvattu kirjoitussarjassa, jonka voi ladata PDF:nä (Talousmentor-yritysanalyysi.pdf). Talousmentor-arvoluvun periaatteita kuvaavan kirjoitussarjan voi myös ladata PDF:nä (Talousmentor-arvoluku.pdf).

HUOM! Seuraavat tunnuslukuvertailut on koostettu käyttäen perjantain 13.10.2017 päätöskursseja.

Parhaat osinkotuotot

Osinkosijoittajaa kiinnostaa hyvät osingon maksajat ja listalla on 7 yritystä, joiden seuraavan 12 kk:n ennustetut osinkotuotot ylittävät 5 prosenttia.

YRITYS Osake Osinko %
Aktia 9,35 € 0,54 € 5,8%
AF Gruppen 143,00 kr 8,00 kr 5,6%
Lassila-Tikanoja 17,83 € 0,97 € 5,4%
Telia Company 39,53 kr 2,10 kr 5,3%
Sampo 45,39 € 2,40 € 5,3%
Ford Motor Company 12,05 $ 0,60 $ 5,0%
Gjensidige Forsikring 143,90 kr 7,20 kr 5,0%

Korkean osinkotuoton lisäksi sijoittajan on hyvä tarkistaa se, onko osinko nousutrendissä ja onko ennustetulle osingon nousulle tilaa. Tällöin kannattaa tutustua yhtiön osinko/nettotulos ja osinko/FCF tunnuskuihin ja niiden noin 5 vuoden trendeihin.

Halvimmat osakkeet (PE)

Tilikauden 2017 ennustettujen nettotuloksien perusteella halvimmat (PE < 15) osakkeet ovat.

YRITYS Osake Tulos PE
Ford Motor Company 12,05 $ 1,63 $ 7,4
Technopolis 3,95 € 0,38 € 10,4
Betsson B 74,20 kr 6,86 kr 10,8
IBM 147,10 $ 11,92 $ 12,3
Aflac 84,01 $ 6,60 $ 12,7
Cramo 22,18 € 1,73 € 12,8
Aktia 9,35 € 0,71 € 13,2
Harley-Davidson 46,62 $ 3,41 $ 13,7
UPM 23,98 € 1,65 € 14,5
Metsä-Board B 6,16 € 0,42 € 14,7
Ponsse 26,29 € 1,79 € 14,7

Q3/2017 tulosten sekä yritysten antamien ennusteiden perusteella sijoittajille alkaa muodostua jo kuva vuoden 2017 tuloskunnosta. Kuten ollaan jo aikaisemmilta tuloskierroksilta nähty, niin osakkeen hinta voi laskea yli 10 prosenttia vain siksi, ettei odotuksiin oltu päästy. Näissä tilanteissa on hyvä katsoa, että oliko odotukset hilattu jo alunperinkin liiankin korkealle ja aukeaisiko kurssilaskusta ostopaikka.

Pelkän PE-luvun perusteella ei sijoituksia tule tehdä. Sijoittajan tuleekin katsoa aina erikseen syitä alhaiselle PE-luvulle. Onko tulos laskussa tai onko ennuste turhan optimistinen? Entä uhkaako yritystä jokin sakko tai muu vastaavanlainen seuraamus, joka romahduttaisi tuloskunnon.

Alhaisimmat Graham:n luvut

Sijoita kuin Guru -kirjan innoittamana oheiseen listaan on listattuna alhaisimmat Graham:n luvut. Graham:n luku on tunnuslukujen PE ja PB tulo. Ideana on löytää yhtiöt, joiden hinta suhteessa tulokseen sekä tasearvoon on alhainen.

Tunnusluvun arvon tulisi olla alle 22,5, mikä vastaa PE=15x ja PB=1,5x tuloa.

YRITYS Osake PE PB Graham
Technopolis 3,95 € 10,4 0,87 9,0
Ford Motor Company 12,05 $ 7,4 1,42 10,5
Aktia 9,35 € 13,2 1,02 13,5
Aflac 84,01 $ 12,7 1,50 19,1
UPM 23,98 € 14,5 1,50 21,8
Cramo 22,18 € 12,8 1,76 22,5

Tällä kertaa Graham-listalla vain sellaisia yhtiöitä, jotka olivat myös edellä PE-listalla.

Parhaimmat pääoman tuotot (ROE)

Sijoittajan ostaessa osakkeita, niin hän ostaa osuuden yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta. Liiketoimintaa rahoitetaan sekä omalla että vieraalla pääomalla. Osakkeenomistajien varat yhtiössä ovat omassa pääomassa, joka kasvaa (tai pienenee) yhtiön nettotuloksen mukaan. Mitä parempi tälle omalle pääomalle saatava tuotto (ROE) on, sitä paremmin yhtiö tuottaa sen omistajille. Siksi ROE on tärkeä sijoittajan tunnusluku.

Tilikauden 2017 ennustettujen nettotuloksien perusteella parhaimmat oman pääoman tuoton (ROE > 30 %) osakkeet ovat.

YRITYS Osake ROE Gearing
Home Depot 164,47 $ 178,0% 331,8%
PepsiCo 112,62 $ 57,3% 143,7%
IBM 147,10 $ 54,5% 126,9%
Campbell Soup Company 46,18 $ 46,1% 137,9%
Orion B 37,89 € 38,7% -6,6%
Texas Instruments 93,59 $ 37,8% -3,6%
General Mills 51,53 $ 35,3% 190,5%
CH Robinson Worldwide 77,26 $ 35,1% 66,0%
AF Gruppen 143,00 kr 33,8% -16,7%
Elisa 36,38 € 32,6% 106,3%
H&M 221,20 kr 31,3% -5,4%
Ponsse 26,29 € 30,2% 22,7%
Harley-Davidson 46,62 $ 30,1% 297,2%

Sijoittajan tulee tarkistaa kuitenkin se, että johtuuko hyvät tuotot pelkästään siitä, että yritys käyttää suurta velkavipua tuoton saamiseksi. Taulukossa onkin esitettynä nettovelkaantumisaste eli gearing, joka kertoo nettovelan (korolliset velat – käteiset varat) suhteen omiin pääomiin. Mitä alhaisempi gearing on, sitä parempi. Ja alle 100 prosentin lukemaa voi pitää jo hyvänä.

Taulukosta esiin nousee erityisesti negatiivisella gearing:lla olevat yhtiöt eli Orion B, Texas Instruments, AF Gruppen ja H&M. Myöskään Ponssea ei pidä unohtaa.

Talousmentor-arvoluku – eri tekijöiden yhdistelmä

Sijoittajan ei tulisi tehdä sijoituspäätöksiään yksittäisen tunnusluvun perusteella. Ei, vaikka osinkotuotto, PE-luku taikka ROE olisivat houkuttelevilla tasoilla.

Seppo Saario toteaa kirjassaan ”Miten sijoitan pörssiosakkeisiin osa II” (painos vuodelta 2005, sivut 54 – 56) että parhaimpia tuottoja on saatu yhdistelemällä eri tunnuslukuja. Esimerkiksi korkea osinkotuotto (tai korkea ROE) yhdistettynä alhaisen PE:n kanssa ovat tuottaneet historian valossa parhaimpia tuottoja.

Talousmentor-arvoluku pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen. Arvoluku koostuu 5 eri kokonaisuudesta, joita ovat:

  • Yritysriski
  • Tuloksen kehitys
  • Taseen kunto
  • Voitonjako
  • Osakkeen hinta

Arvoluvun perusteella parhaimmat yritykset ovat (23/30 pistettä tai enemmän):

YRITYS Osake Arvo-luku
Ponsse 26,29 € 25
Cummins 172,62 $ 25
Orion B 37,89 € 24
Texas Instruments 93,59 $ 24
Fastenal Company 46,58 $ 24
Betsson B 74,20 kr 24
Olvi 28,19 € 24
Amer Sports 21,20 € 24
Aflac 84,01 $ 23
Archer-Daniels-Midland 44,00 $ 23

22 pistettä on 8 yhtiöllä: Cramo, Gjensidige Forsikring,  Harley-Davidson, H&M, Home Depot, Sampo, Skanska ja UPM.

Yhteenveto

Tämänkertaisessa tunnuslukuvertailussa oli 5 eri listaa (Osinkotuotto%, PE, Graham, ROE ja arvoluku). Yksikään yritys ei ollut listattuna kaikkiin listoihin, vaan parhaimmillaan yritys oli kolmella listalla. Näitä yrityksiä oli vain 4 eli

  • Aflac
  • Aktia
  • Ford Motor Company
  • Ponsse

Sijoittajan on tärkeää ymmärtää, että tunnusluvut taikka erilaiset arvoluvut ovat vain erittäin yksinkertaistettuja näkymiä yritysten sen hetkiseen tilanteeseen. Niiden tarkoitus on vain nostaa esiin yrityksiä, joihin ehkä kannattaisi tutustua tarkemmin. Sijoituspäätöstä tunnuslukujen perusteella ei tule tehdä.