Viikon 42/2017 tulospäivitykset (osa 1/2)

Tässä kirjoituksessa lyhyesti Ponssen, Elisan, IBM:n Harley-Davidson:n ja CSX:n Q3/2017 tuloksista.

Lyhyesti:

 • Ponsse: Hyvä markkinatilanne Pohjoismaissa ja Venäjällä vetivät liikevaihdon noin +14 % kasvuun. Huoltopalveluiden liikevaihto jatkoi kasvuaan. Tulosta rasittaa valuuttakurssitappiot.
 • Elisa: Liikevaihto ja oikaistu nettotulos noin +10 % kasvussa. Yrityskaupat sekä digitaalisten palveluiden myynnin kasvu vaikuttivat positiivisesti lukuihin.
 • IBM: Q3 tulos oli yhtiön johdon ennusteiden mukainen, mutta markkinat palkitsivat noin +9 prosentin kurssinousulla. Ohjeistus ennallaan eli EPS 11,95 USD. Vapaa rahavirta vahvalla tasolla.
 • Harley-Davidson: Vuosi kulunut vaikeissa merkeissä. Pyörätoimitukset -12 % ja tulos peräti -20 %. Pyöräkohtainen myyntihinta laskenut noin -550 USD asiakkaiden ostaessa edullisempia malleja.
 • CSX: Liikevaihto ja tulos noin +6 % kasvussa. Tulosta rasittaa noin 300 M USD kertaluontoiset erät. Ilman tätä tulos olisi +20 %. Q3:lla kasvu hidastui lukujen jäädessä viime vuoden tasolle.

Ponsse

PONSSE17.10.2017 | 27,50 EUR
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ponssen Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lasku tilikaudella 2012 sekä alle 3 prosentin osinkotuotto. Lisäksi korkea osakkeen hinta (PE-luvuilla mitattuna) laskee pisteitä. Ponssen liikevaihdon ja tuloksen kehitys on ollut hyvää.

Ponssen Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 398,3 M EUR (349,9 M EUR / +13,8 %)
 • liiketulos (ebit): 46,8 M EUR (37,0 M EUR / +26,5 %)
 • nettotulos: 30,1 M EUR (30,3 M EUR / -0,7 %)

Alkuvuoden liikevaihto kasvoi noin +14 prosenttia. Liikevaihdon kasvussa näkyy hyvä markkinatilanne erityisesti Venäjällä. Myös muiden markkina-alueiden tilanne on hyvä ja aiemmin tänä vuonna heikosti kehittyneen E- ja P-Amerikan markkinatilanne on palautunut paremmaksi.

Huoltopalveluiden liikevaihto jatkoi kasvuaan, missä konekannan kasvu näkyy huoltopalveluiden kysynnässä. Myös vaihtokoneiden liikevaihto kasvoi voimakkaasti verrattuna viime vuoteen.

Edellä mainituista syistä myös liiketulos oli hyvässä kasvussa ja oli noin 10 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten. Noin 50 miljoonaa korkeampi liikevaihto kutistui pääasiassa kasvaneiden materiaali- ja palvelukulujen (-34 M EUR) sekä palkkakulujen (-4,4 M EUR) johdosta. Nämä kulut kasvoivat liikevaihtoa nopeammin.

Nettotuloksen laskua selittää rahoituskulujen noin -7,9 miljoonan euron oleva muutos viime vuoteen nähden. Vuosi sitten rahoitustuotot olivat +1,4 miljoonaa euroa, kun nyt ne olivat tappiota -6,5 miljoonaa euroa. Tappio syntyi pääasiassa valuuttakurssitappioista. Tämä on hyvä huomioida, kun pohtii osakkeen hintaa PE-lukun (16,7x) avulla, sillä valuuttakurssimuutokset heilahtelevat vuodesta toiseen.

Tilauskanta oli Q3/2017 lopussa 154,2 miljoonaa euroa (163,2 M EUR).

Näkymät vuodelle 2017

Ponsse nosti näkymiään eli ”euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2017 hieman parempi kuin 2016

Ponssen Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Ponsse sijoituskohteena

Harley-Davidson

HARLEY-DAVIDSON18.10.2017 | 47,52 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Harley-Davidsonin Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee sekä liikevaihdon että nettotuloksen lyhyen aikavälin heikko kehitys. Myös Financial Services -segmentin aiheuttama vaikutus velkaisuuteen pienentää arvolukua. Financial Services -segmentin vaikutuksen eliminointi voisi nostaa arvolukua parilla pisteellä.

Harley Davidsonin Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 4 418 M USD (4 886 M USD / -9,6 %)
 • nettotulos: 513,4 M USD (645,0 M USD / -20,4 %)
 • pyörätoimitukset: 194 300 (219 807 / -11,6 %)

Alkuvuosi 2017 on siis sujunut varsin surkeasti verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Liikevaihto (joka sisältää myös Financial Services -segmentin liikevaihdon) on lähes 10 prosentin laskussa. USA:n heikko markkinatilanne näkyy tässä, vaikka yhtiö pystyikin nostamaan markkinaosuutensa 53,1 prosenttiin Q3:n aikana. Pyöräkohtainen liikevaihto laski Q3:n aikana noin 550 dollaria asiakkaiden ostaessa halvempia malleja. Myös käytettyjen pyörien hinnoissa oli laskupaineita.

Nettotulos on myös kovassa laskussa. Tähän vaikutti liikevaihdon laskun lisäksi myös epäedulliset valuuttakurssiliikkeet sekä bruttokatteen lasku 34,4 prosenttiin viime vuoden 36,1 prosentista. Q3:n aikana bruttokatteen heikkeneminen jatkui ollen vain 28,9 prosenttia (Q3/2016: 33,6 %).

Pyörätoimitukset jälleenmyyjille laskivat yli -10 prosenttia, sillä yhtiön tavoitteena on pitää varastot kysyntää vastaavilla tasoilla.

Yhtiö jatkaa kansainvälistä kasvuaan tavoitteenaan lisätä jälleenmyyjien määrää 150 – 200 vuoteen 2020 mennessä. Alkuvuoden 2017 aikana jälleenmyyjien määrä on lisääntynyt 35.

Ohjeistus

Yhtiö arvioi, että koko vuoden 2017 pyörätoimitusten määrä jää 241 000 – 246 000 pyörään, mikä on noin 6 – 8 prosenttia viimevuotista vähemmän. Q4/2017 pyörätoimitusten odotetaan olevan noin 46 700 – 51 700 pyörää, mikä olisi 10 – 20 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten (42 414). Tämä vastaisi kuitenkin vuoden 2015 Q4:n toimitusmääriä, jotka olivat 48 149 pyörää.

Näin voidaan arvioida, että tilikauden 2017

 • liikevaihto on noin 5 400 – 5 500 M USD (5 996 M USD)
 • nettotulos on noin 540 – 560 M USD (692 M USD)
 • 12 kk:n osinko on 1,505 USD
 • 3,2 prosentin osinkotuotto (osakkeen hinta 47,52 USD)

Harley-Davidson:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Harley-Davidson sijoituskohteena

Elisa

ELISA18.10.2017 | 35,00 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Elisan Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti osingon heikko kehitys sekä taseen korkea liikearvo ja yhtiön korkea velkaisuus.

Elisan Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 1 315 M EUR (1 202 M EUR / +9,4 %)
 • nettotulos: 265,2 M EUR (198,6 M EUR / +34 %)
 • oikaistu nettotulos: 221,2 M EUR (198,6 M EUR / +11,4 %)

Nettotulos sisältää Comptelin osakkeiden myynnistä saadut 44 miljoonaa euroa, joten tämä huomioiden oikaistu ja vertailukelpoinen nettotulos oli 221,2 miljoonaa euroa. Toki tämä 44 miljoonaa euroa on oikeaa rahaa, jota voi käyttää investointeihin taikka osinkojen tai velkojen maksuun. Mutta, kun pohtii Elisan liiketoiminnan ja tuloksentekokyvyn kehittymistä, niin silloin tämä kertaluontoinen erä on hyvä siivota pois.

Elisan alkuvuosi 2017 on lähtenyt mukavasti liikkeelle, sillä sekä liikevaihto että oikaistu nettotulos ovat kasvaneet noin 9 – 11 prosenttia verrattuna viime vuoteen.

Liikevaihtoa kasvatti hankittujen yritysten sisältyminen lukuihin. Anvian osalta Q2/2017 oli viimeinen kvartaali, joka toi lisän lukuihin vertailtaessa viime vuoden vastaavaa aikaa. AS Starman:n ja Santa Monica Networks:n yritysostot sisältyivät Elisan lukuihin 1.4.2017 alkaen.

Liikevaihtoon positiivisesti vaikutti myös digitaalisten palveluiden myynnin kasvu. Elisan liittymäkanta kasvoi Q3:n aikana +9 600 (Q2/2017: +29 000) liittymällä ja keskimääräinen liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi 17,8 euroon verrattuna Q2/2017:n 17,7 eurosta. Q1/2017 lopussa ARPU oli 17,2 euroa. Liikevaihtoon negatiivisesti vaikutti mm. kiinteän verkon liittymämäärien sekä roaming-tuottojen lasku.

Kuten edellä todettiin, niin nettotulokseen sisältyi 44 miljoonan euron tuotto Comptelin osakkeiden myynnistä. Nettotulosta paransi myös toiminnan tuottavuuden paraneminen sekä myöskin digitaalisten palveluiden myynnin kasvu.

Näkymät 2017

Elisa arvioi näkymissään, että ”liikevaihdon arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2016”.

Näin tilikauden 2017 ennusteina voidaan pitää:

 • liikevaihto: 1 750 – 1 800 M EUR (1 636 M EUR)
 • nettotulos: 330 – 350 M EUR (257 M EUR)
 • kevään 2018 osinko: 1,55 – 1,60 EUR (1,50 EUR)
 • osinkotuotto: 4,4 – 4,6 % (osakkeen hinta 35,00 EUR).

Elisan Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Elisa sijoituskohteena

CSX Corportaion

CSX CORPORATION18.10.2017 | 54,23 USD
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

CSX:n Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen lyhyen aikavälin heikko kehitys. Lisäksi pisteitä laskee mm. korollisten velkojen korkeahko taso sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna.

CSX:n Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 8 545 M USD (8 032 M USD / +6,4 %)
 • nettotulos: 1 331 M USD (1 256 M USD / +6,0 %)

CSX:n alkuvuosi on sujunut mukavissa kasvumerkeissä, mutta Q3:lla kasvu hidastui liikevaihdon ja tuloksen jäädessä viime vuoden tasolle.

Alkuvuoden 2017 liikevaihtoa on kasvattanut liiketoiminnan kasvu kautta linjan rahtimäärien sekä hintojen nousujen seurauksena. Erityisesti liikevaihtoa on nostanut hiilirahti, jonka liikevaihto on kasvanut lähes +20 prosenttia viime vuoteen nähden. Hiilirahdissakin kasvu hiipui Q3:lla ja se oli ”vain” noin +10 prosenttia viimevuotista parempi.

Alkuvuoden 2017 aikana kulut ovat nousseet noin 352 miljoonaa dollaria viime vuodesta. Tähän sisältyy mm. noin 296 miljoonaa dollaria uudelleenjärjestelyihin liittyviä kertaluontoisia kuluja sekä polttoaineen hinnannousua 125 miljoonaa dollaria.

Hurrikaani Irma vaikutti mm. lannoitetuotantoon Floridan alueella, mikä vaikutti negatiivisesti lannoitekuljetuksiin Q3:n aikana. Hurrikaani vaikutti myös jonkin verran hiilikuljetuksiin.

Näkymät vuodelle 2017

CSX:n johto arvelee, että EPS on noin +20…25 prosenttia parempi kuin viime vuoden 1,81 USD.

Näin EPS olisi noin 2,18 – 2,25 USD. Tässä pitää huomioida edellä mainittu 296 miljoonan dollarin uudelleenjärjestelykulut, jonka vaikutus verotus huomioiden olisi noin 0,22 USD EPS. Näin ennustettu EPS olisi noin 1,95 – 2,05 USD eli nettotulos olisi noin 1 800 – 1 900 M USD.

Liikevaihtoennuste vuodelle 2017 on 11,6 Mrd USD (11,1 Mrd USD) ja seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,84 USD, mikä antaisi noin 1,5 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 54,23 USD).

CSX:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
CSX sijoituskohteena

IBM

IBM19.10.2017 | 159,53 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

IBM:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti heikko tuloksen kehitys. Myös taseen korkea liikearvo sekä yhtiön korkea velkaisuus rasittavat arvolukua.

IBM:n Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 56 597 M USD (58 149 M USD / -2,7 %)
 • nettotulos: 6 807 M USD (7 371 M USD / -7,7 %)
 • EPS: 7,24 USD (7,67 USD / -5,6 %)

IBM:n alkuvuosi 2017 on siis sujunut edelleen laskevassa trendissä.

Mutta, kuten yhtiö Q1/2017 raportissa toteisikin, niin ”vain 37 prosenttia koko tilikauden 2017 tuloksesta syntyy Q1-Q2/2017 aikana ja peräti 63 prosenttia loppuvuoden aikana”. Ja tähän ennusteeseen myös Q3:n luvut asettuivat. Jotta yhtiön ennustamaan 11,95 USD EPS:iin päästäisiin, niin Q4/2017:n EPS:n tulisi olla noin 4,71 USD (Q4/2016: 4,72 USD). EPS-luvuissa on hyvä huomioida se, että IBM ostaa omia osakkeitaan, joten dollarimääräinen tulos voi laskea enemmän kuin EPS.

Pilvi-palveluiden liikevaihto on jatkanut kasvuaan ja se oli noin 15,8 miljardia dollaria viimeisen 12 kk:n aikana. Tämä vastaa lähes 20 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Yhtiö totesi myös, että ns. uudet liiketoiminnot alkavat tuottaa jo orgaanista kasvua, mikä näkyy näiden palveluiden katteiden hienoisessa nousussa.

IBM:n Q3:n liiketoiminnan oleellisia kehityskaaria olivat mm.

 • Pilvipalveluiden kasvu +20%
 • Analytiikkapalvelut +5%
 • Mobiilipalvelut +7%
 • Tietoturvapalvelut +51%
 • Uusi z14 mainframe otettiin markkinoilla hyvin vastaan, minkä johdosta mm. Systems-segmentin liikevaihto oli jopa nousussa. Myös tietojen tallennusratkaisut (”big data”) vetivät hyvin.

Vahvaa kehitystä laajalla rintamalla, missä myös maailmantalouden hyvä kehitys näkyy, sillä IBM:n asiakkaita ovat isot organisaatiot, kuten esimerkiksi pankit, vakuutusyhtiöt, terveydenhoito. Eli organisaatiot, joilla on paljon dataa, mutta jota ei voi tietoturvasyistä laittaa ”julkisiin” pilvipalveluihin (Amazon AWS, Microsoft Azure yms).

Näkymät

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2017 EPS on ”vähintään 11,95 USD”, jolloin PE=13,3x (osake 159,53 USD).

Näin voidaan arvioida, että tilikauden 2017

 • liikevaihto on noin 77,0 Mrd USD (79,9)
 • nettotulos on noin 11,2 Mrd USD (11,9)
 • seuraavan 12 kk:n ennustettu osinko 6,20 USD
 • osinkotuotto 3,9 % (osakkeen hinta 159,53 USD)

IBM:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
IBM sijoituskohteena

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 42/2017 tulospäivitykset (osa 1/2)”

Kommentit on suljettu.