Viikon 42/2017 tulospäivitykset (osa 2/2)

Tässä kirjoituksessa lyhyesti Telia Companyn, Betssonin, Ericssonin ja Yaran Q3/2017 tuloksista.

Lyhyesti:

 • Telia Company (SWE): Tulos pullollaan kertaluontoisia eriä, joten todellisen tuloksentekokyvyn selvittäminen on haasteellista. Yhtiö jatkaa strategianmukaista vetäytymistä Euraasiasta kohti Pohjoismaissa ja Baltiassa toimivaksi teleyhtiöksi. Ruotsissa kuituyhteyksien asentamisessa viivästyksiä, joiden vaikutus liikevaihtoon -124 M SEK.

 • Yara International (NOR): Markkinoilla ylitarjontaa lannoitetuotteista, mikä painaa hintoja. Samalla maakaasun hinta on 23 %:n nousussa, joten marginaalit ovat paineessa. Tehokkuusohjelma etenee edellä aikataulua ja tähän mennessä on saatu kerättyä noin 210 M USD hyödyt vuoden 2020 lopun kokonaistavoitteesta 500 M USD:sta.
 • Betsson (SWE): Casino- ja mobiilipelien kasvu jatkuu, joten liikevaihto noin +15 %:n kasvussa. Q3-tuloskehitys oli pettymys, mihin vaikutti keväällä 2017 hankittujen NetPlay:n ja Premier Casinon epätyydyttävä kehitys. Myös kohonneet lisenssimaksut ja markkinointikulut sekä valuuttakurssien epäedullinen kehitys vaikuttivat negatiivisesti tulokseen.
 • Ericsson (SWE): Alkuvuoden tulos -11,3 Mrd SEK tappiollinen, jota rasittaa erilaiset alaskirjaukset ja uudelleenjärjestelykulut. Myös Q4:lle on odotettavissa noin 5 Mrd SEK:n edestä vastaavia kuluja. Jääkö kevään 2018 osinko saamatta?

Telia Company

TELIA COMPANY19.10.2017 | 38,90 SEK
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Telia Company:n Talousmentor-arvoluku on 15/30. Heikkoa arvoluvun pistemäärää selittää tuloksen ja taseen kunnon heikkeneminen sekä osingon pienentyminen. Vaikeuksia oikeastaan kautta linjan. Irtautuminen Euraasiasta sekä korruptioskandaali näkyy osaltaan pisteissä. Yhtiön onneksi liiketoiminnan perusta (Pohjoismaiden teleoperaattori-bisnes) on suhteellisen vankalla tasolla.

Telia Company:n Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 58 681 M SEK (63 049 M SEK / -6,9 %)
 • nettotulos (raportoitu): 9 377 M SEK (-829 M SEK / -)
 • nettotulos (omistajille): 8 855 M SEK (-3 605 M SEK / -)

Alkuvuoden liikevaihto oli laskussa, mutta tähän vaikuttaa myytyjen liiketoimintojen näkyminen vielä vertailuluvuissa.

Tulosvertailu onkin sitten astetta haastavampaa, sillä tuloslaskelmassa on monenmoisia kertaluonteisia eriä sekä lukuja myytäviksi merkityistä tytäryhtiöistä (mm. Euraasian maat) ja yhteisyrityksistä, jotka hämärtävät vertailtavuutta.

Alkuvuoden liikevoitto oli 7 560 miljoonaa, kun se vuosi sitten oli 13 068 miljoonaa kruunua. Tätä liikevoiton noin -5,5 miljardin kruunun laskua selittää mm.

 • liikevaihdon noin -4,4 Mrd SEK:n lasku
 • myynnin ja hallinnon noin +3,6 Mrd SEK:n positiivinen muutos vertailukauteen nähden
 • yhteisyritysten -4,8 Mrd SEK:n muutos vertailukauteen nähden

Raportoitu nettotulos oli siis 9,4 miljardia, kun vuosi sitten se oli noin -0,8 miljardia kruunua. Tätä selittää suurelta osin em. liikevoiton muutokset mutta myös myytäviksi merkittyjen liiketoimintojen (”discontinued operations”) +4,8 miljardin tulos, kun vuosi sitten erä oli -10,2 miljardia kruunua tappiollinen.

Mikä on siten Telia Company:n tuloksentekokyky? Sen selvittämiseksi sijoittajan kannattaakin koostaa Pohjoismaiden ja Baltian liiketoiminnoista liikevaihto- ja liikevoittoluvut, jotta perusliiketoiminnan tasosta saa paremman kuvan. Näistä koostettu tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on noin 73,2 miljardia (2016: 71,2) ja liikevoitto 13,1 miljardia kruunua (13,7).

Yhtiö on myynyt Turkcell:n ja MegaFon:n osuuksiaan noin 12 miljardilla kruunulla ja on saanut noin 2,8 miljardin kruunun (josta 0,5 Mrd SEK tulee Q4 aikana) osingot yhteisyrityksiltään. Telia pääsi myös viranomaisten kanssa sopimukseen Uzbekistanin korruptioskandaaliin liittyen. Korvaussumma tarkentui 965 miljoonaan dollariin eli noin 7,7 miljardiin kruunuun. Tästä summasta on maksettu jo Q3:n aikana noin 757 miljoonaa dollaria.

Telian liiketoimintoihin Ruotsissa vaikuttaa etenkin kuituyhteyksien asentamisessa tulleet viivästykset. Tämän vaikutus alkuvuoden 2017 liikevaihtoon oli -124 miljoonaa kruunua. Yhtiön kustannussäästöohjelma Ruotsissa on purrut hyvin ja yhtiö on saavuttanut noin 5 prosentin kustannussäästöt jo Q3:n aikana.

Norjassa liiketoiminta kehittyi vahvasti, missä hankitun Phonero-liiketoiminnot lisäsivät liikevaihtoa ja tuovat arviolta 400 miljoonan synergiaedut vuoden 2018 aikana.

Vuoden 2017 näkymiin ei tullut merkittäviä muutoksia. Vapaa rahavirran arvioidaan nousevan 7,0 miljardista 7,5 miljardiin kruunuun (ja tämän päälle em. 2,8 miljardin kruunun osingot).

Telia Company:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Telia Company sijoituskohteena

Yara International

YARA INTERNATIONAL20.10.2017 | 359,00 NOK
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Yara:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee liikevaihdon ja tuloksen heikko kehittyminen viime vuosien aikana, joka näkyy myös pääoman tuoton pisteissä. Myös vuoden 2016 osingon leikkaaminen laskee pisteitä.

Yaran Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 69 875 M NOK (74 843 M NOK / -6,6 %)
 • liiketulos: 3 321 M NOK (8 251 M NOK / -60 %)
 • nettotulos: 3 101 M NOK (6 693 M NOK / -54 %)

Yaran alkuvuosi on ollut vaikea, mikä näkyy liikevaihdon noin -7 prosentin laskuna, mutta etenkin nettotuloksen yli -50 prosentin laskuna.

Markkinoilla on tällä hetkellä ylitarjontaa sekä ureasta että muista typpituotteista. Tämän takia Yara on kohdistanut toimenpiteitä toimintojen kehittämiseen sekä investointeja premium-luokan lannoitteisiin ja teollisiin sovelluksiin. Näiden toimenpiteiden odotetaan tuovan noin 7 NOK/osake parannuksen tulokseen vuoteen 2020 mennessä.

Yhtiön tehokkuusohjelma etenee aikataulua edellä, sillä Q3:een mennessä siitä on saatu noin 210 M USD hyödyt. Alkuperäinen ennuste oli, että vuoden 2017 lopussa hyötyjä olisi saatu kasaan noin 150 M USD edestä.

Alkuvuoden heikkoa tulosta selittää marginaalien heikentyminen. Raaka-aineiden hinnat nousivat (maakaasu +23 %), kun taas myytyjen lannoitteiden hinnat (urea -3 %, nitraatit -1 %) laskivat. 3,6 miljardin NOK:n tuloserosta noin 2,9 miljardia NOK selittyykin juuri näistä tekijöistä.

Alkuvuoden 2017 rahoituskulut ovat noin -400 M NOK pienempiä kuin vuosi sitten. Vaikka korkotuotot ovat laskeneet noin -60 M NOK, niin korkomenot olivat vastaavasti -220 M NOK pienempiä. Lisäksi valuuttakurssimuutokset toivat noin +210 M NOK:n hyödyn. Tämä selittää liiketuloksen ja nettotuloksen välisen pienen eron, mikä korostui myös Q3-tuloksessa. Siinä liiketulos oli 694 M NOK, kun nettotulos oli tätä hieman suurempi eli 706 M NOK, vaikka veroja meni 164 M NOK.

Näkymät

Yara odottaa, että kaasun hinnat pysyvät korkealla tasolla myös Q4/2017 ja Q1/2018 ajan.

Pidemmän ajan näkymistään Yara toteaa, että 4 viimeistä vuotta ruuan tuotanto on ylittänyt sen kulutuksen. Näin viljelijöiden ei ole kannattanut käyttää suuria summia lannoitteisiin, kun lisääntyvästä tuotannosta ei ole panostuksiin nähden hyötyä. Nyt odotettavissa on, että vihdoin kaudella 2017/2018 kulutus ylittäisi tuotannon, jolloin lannoitteiden kysynnänkin odotettaisiin kääntyvät nousuun. Viljan hinta on kuitenkin vielä ollut varsin alhaisella tasolla, joten hintojen tulee ensin toipua, ennen kuin lannoitekysynnän voi odottaa kasvavan.

Tilikauden 2017 ennusteina voidaan antaa

 • liikevaihto: 90 – 92 M NOK (97,2)
 • nettotulos: 3,7 – 4,0 M NOK (6,4)
 • PE: 24,5 – 26,5x (osakkeen hinta 359 NOK)
 • osinkoennuste: 10,00 NOK (10,00)
 • osinkotuotto: 2,8 %

Yaran Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Yara International sijoituskohteena

Betsson

BETSSON20.10.2017 | 68,30 SEK
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Betssonin Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee oikeastaan osingon lasku vuonna 2013 sekä alle 10 vuoden osinkohistoria. Lisäksi korkealla tasolla oleva liikearvo sekä tilikauden 2017 ennustetun tuloksen lasku vähentää pisteitä.

Betssonin Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 3 460 M SEK (2 999 M SEK / +15,4 %)
 • nettotulos: 587,6 M SEK (634,5 M SEK / -7,4 %)

Alkuvuoden hyvä tuloskunto kääntyi Q3:lla laskuun (-24 %) jopa niin pahasti, että Q1-Q3 tulos jäi -7 prosenttia viime vuodesta. Näin siitäkin huolimatta, että liikevaihto nousi yli +15 prosenttia.

Liikevaihtoa veti ylöspäin casino-pelien kasvava suosio (kasvua yli +19 % Q3:lla) sekä hankitut liiketoiminnot. Yhdessä casino-pelien kanssa liikevaihtoa kasvattaa mobiilipelaamisen voimakas kasvu. Mobiilipelaamisen liikevaihto kasvoi yli +50 prosenttia Q3/2017 aikana ja se vastaa nyt yli puolta koko konsernin liikevaihdosta.

Asiakkaita oli Q3/2017 lopussa noin 12,7 miljoonaa ja aktiivisia asiakkaita noin 619 000 (515 100).

Tuloskehitys oli Q3:lla pettymys. Tähän vaikutti erityisesti keväällä 2017 hankitun NetPlay:n ja Premier Casinon epätyydyttävä kehitys. NetPlay:n ostohinta oli 323 miljoonaa kruunua eli iso hankinta Betssonin kokoiselle yhtiölle. Toivottavasti haasteet ovat vain väliaikaisia. Tulospettymystä selittää osaltaan myös kohonneet lisenssimaksut, kasvaneet markkinointikulut sekä valuuttakurssien negatiivinen vaikutus.

Yhtiön johdossa käy myös ovi, sillä sekä toimitusjohtaja että talousjohtaja (CFO) ovat lähteneet vuoden 2017 aikana. Toimitusjohtaja Ulrik Bengtsson ehti toimia tehtävässään vain noin 1,5 vuotta.

Ruotsissa ja Hollannissa on valmisteilla lainsäädännön uudistuksia, mikä kiristäisi peliyhtiöiden regulaatioita. Riskinä on, että Betssonin liiketoimintamahdollisuudet päättyvät tai vaikeutuvat merkittävästi näissä maissa. Lainsäädännön odotetaan tulevan voimaan vuoden 2019 aikana.

Näkymät

Q4:lla yhtiön johdon fokus on NetPlay tilanteen korjaamisessa.

Tulospettymys oli niin vahva, että koko tilikauden 2017 ennusteita on vedetty hieman alaspäin. Nyt ennusteena on:

 • liikevaihto: 4,8 Mrd SEK (4,1)
 • nettotulos: 750 – 850 M SEK (878)
 • PE = 11,1x – 12,6x (osakkeen hinta 68,30 SEK)
 • osinko: 3,00 – 3,50 SEK
 • osinkotuotto: 4,4 – 5,1 %

Betssonin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Betsson sijoituskohteena

Ericsson

ERICSSON21.10.2017 | 52,65 SEK
11
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ericssonin Talousmentor-arvoluku on 11/30. Heikkoja pisteitä laskee erityisesti tuloksen romahtaminen sekä osingon vaimea kehitys. Myös liikearvon määrä on koholla, joka laskee pisteitä.

Ericssonin Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 144 104 M SEK (157 393 M SEK / -8,4 %)
 • nettotulos (omistajille): -11 359 M SEK (3 320 M SEK / – %)

Ericssonin kulunut vuosi on ollut todella vaikea liikevaihdon laskiessa lähes -10 prosenttia. Kun samaan aikaan katteet ovat alentuneet (31 % -> 23 %) ja tuotekehityksen sekä myynnin kulut ovat nousseet, niin tulos valahti raskaasti tappiolliseksi. Lisäksi tulosta veti alaspäin kohonneet uudelleenjärjestelykulut sekä reippaasti kohonneet tuotekehityskulut, jotka oli aiemmin kirjattu taseeseen capex-investointeina.

Yhtiö työntekijämäärä väheni yhteensä noin 3 000 työntekijällä Q3/2017 aikana, siitäkin huolimatta, että tuotekehitykseen palkattiin 1 100 uutta työntekijää.

Yhtiön luettelema tilannekatsaus on karmeaa luettavaa

 • Radio Access Network laitteiden markkinat laskevat noin -8 prosenttia vuonna 2017
 • Tehostustoimenpiteiden ja virtaviivaistamisen jäljiltä myynnin odotetaan laskevan 10 miljardia kruunua vuoteen 2018 mennessä.
 • Kustannussäästöohjelmaa nopeutetaan ja tavoitteena on saada 10 miljardin kruunun vuosisäästöt kesään 2018 mennessä.
 • Uudelleenjärjestelykulujen odotetaan olevan aiempaa suurempia eli noin 9 – 10 miljardia kruunua vuonna 2017.
  • Q4/2017 kulujen odotetaan olevan noin 3 – 4 Mrd SEK
 • Eräiden asiakasprojektien alaskirjausriski on noussut, mikä voi laskea nettotulosta 3 – 5 miljardia kruunua kesään 2018 mennessä.
 • Tuotekehitystoimintoja tehostetaan, josta johtuen aiemmin capex-kuluina taseeseen tehdyt kirjaukset tuodaankin tuloslaskelmaan, joka voi laskea tulosta noin 3 miljardia kruunua vuonna 2018.
  • Q4/2017 vaikutus noin -1,4 Mrd SEK

Median uutisoinnissa sanottiin, että Ericsson teki nollatuloksen. Miten tähän päästiin? Q3/2017 tulosraportin kahdella viimeisellä sivulla on koottuna laskelmat siitä, miten erilaiset kertaluontoiset (joita on tehty kyllä monta vuotta peräkkäin) alaskirjaukset, uudelleenjärjestelykulut yms. ovat vaikuttaneet.

Raportoitu Q1-Q3/2017 liikevoitto (ebit) oli -18,4 miljardia kruunua. Tämä sisälsi 6,1 miljardia uudelleenjärjestelykuluja, 3,0 miljardia alaskirjauksia ja liiketoimintojen myyntitappioita sekä 10,6 miljardia kruunua asiakasprojekteihin liittyviä kuluja ja alaskirjauksia. Kun nämä siivotaan pois, niin liikevoitto oli +1,3 miljardia kruunua voitollinen. Vastaavanlainen laskelma on tehty myös Q3:lle tulosraportin sivulla 43.

Näkymät

Kuten edellä jo listattiin, niin Q4/2017 uudelleenjärjestelykulujen odotetaan olevan noin 3-4 miljardia sekä tuotekehitysmenojen odotetaan olevan noin 1,4 miljardia kruunua. Näin voidaan arvioida, että tilikauden 2017

 • liikevaihto on noin 200 Mrd SEK
 • nettotulos on noin -20…-23 Mrd SEK tappiollinen
 • osinko on 0…1 SEK

1,00 kruunun osinko olisi osittain myös symbolinen, eikä se katkaisisi vuotuisten osinkojen putkea. Edellinen nollaosinko oli vuonna 2004, joten kovin pitkä tuo putki ei kuitenkaan ole. Lisäksi osingon kassavaikutus olisi noin 3,3 miljardia kruunua ja yhtiöllä on tällä hetkellä noin 26,2 miljardia käteistä, joten siinä mielessä osinkoon olisi mahdollisuuksia.

Ericssonin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Ericsson sijoituskohteena

 

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 42/2017 tulospäivitykset (osa 2/2)”

Kommentit on suljettu.