Viikon 43/2017 tulospäivitykset (osa 1/2)

Tässä kirjoituksessa lyhyesti UPM:n, Cramon, L&T:n, Securitaksen ja Corning:n Q3/2017 tuloksista.

Lyhyesti:

 • UPM: Alkuvuoden tulosta tukee mm. kasvaneet toimitusmäärät ja hinnat (mm. sellu, erikoispaperi ja vaneri). Myös toimintojen tehostaminen näkyy tuloksessa.
 • Lassila-Tikanoja: Tulosta rasittivat erityisesti kasvaneet polttoainekulut sekä ERP-järjestelmän käyttöönoton kulut. Sen sijaan Teollisuuspalvelu-segmentin kannattavuus parani hyvän kysynnän ansiosta.
 • Cramo: Kone- ja laitevuokraus kehittyi hyvin, mutta Suomessa hyvää kehitystä jarruttaa kiristynyt kilpailutilanne. Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto kasvoi peräti +25 prosenttia projektitoimitusten kasvun vetämänä.
 • Corning (USA): Ebit yli 30 %:n kasvussa, missä kuituasennukset sekä Gorilla-lasin toimitukset näkyvät. Yhtiö jatkaa pääomien palautusta kasvavilla osingoilla sekä omien osakkeiden ostoilla. Omia osakkeita on tämän vuoden aikana ostettu jo 2,1 miljardilla dollarilla.
 • Securitas (SWE): Alkuvuoden liikevaihto (+4,2 %) ja tulos (+7,8 %) hyvässä nousussa. Kehitys oli hyvää etenkin USA:ssa sekä Ibero-America -segmentissä. Yhtiö on pystynyt siirtämään nousevia palkkakuluja hintoihin, mikä piti kannattavuuden hyvänä.

Securitas

SECURITAS23.10.2017 | 136,20 SEK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Securitaksen Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee korkea liikearvo sekä osingon heikko kehitys. Osakkeen korkeahko hinta laskee PE-perustaisia pisteitä.

Securitaksen Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 68 173 M SEK (64 447 M SEK / +4,2 %)
 • nettotulos: 2 093 M SEK (1 942 M SEK / +7,8 %)

Liiketoiminnan orgaaninen kasvu oli hyvää siitäkin huolimatta, että yhtiö menetti muutaman ison ja pitkäaikaisen asiakkaansa Euroopassa. Näiden sopimusten yhteismäärä oli 720 M SEK. Lisäksi liikevaihtoon laskevasti vaikutti Euroopan pakolaistilanteen helpottuminen.

USA:ssa myynti jatkoi kasvuaan, missä elektronisten turvallisuusratkaisujen kysyntä on laajaa. Syyskuiset hurrikaanit toivat lisämyyntiä Securitakselle.

Hyvä kehitys E-Amerikassa sekä Espanjassa ja Portugalissa nosti Ibero-America -segmentin orgaanisen kasvun +14 prosenttiin. Sen sijaan Argentiinassa kova hintakilpailu sekä asiakasvaihtuvuus lisääntyi Q3:lla, minkä uskotaan jatkuvan myös tulevina kvartaaleina.

Liikevoittomarginaaliin vaikutti hieman se, että Euroopassa turvallisuuspalveluissa on ollut hieman ylitarjontaa. Tämä ylitarjonta kuitenkin tasaantui Q3:n loppua kohden.

Palkkakustannukset ovat nousussa hyvän taloustilanteen sekä työntekijäpulan johdosta. Kokonaisuutena Securitas on pystynyt siirtämään kasvaneet palkkakustannukset hintoihin, mitä voi pitää merkittävänä asiana, sillä yrityksellä on noin 330 000 työntekijää maailmanlaajuisesti.

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on

 • liikevaihto noin 91,5 – 93,5 Mrd SEK
 • nettotulos noin 2,8 – 2,9 Mrd SEK
 • EPS noin 7,67 – 7,94 SEK
 • PE 17,1x – 17,8x (osakkeen hinta 136,20 SEK)
 • osinkoennuste 4,00 SEK
 • osinkotuotto 2,9 %

Securitaksen Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Securitas sijoituskohteena

UPM

UPM24.10.2017 | 25,25 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

UPM:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys sekä pääoman tuottolukujen jäädessä alle pistetason. Myös osinkojen pysyminen samalla tasolla vuosien 2011 – 2013 aikana laskee pisteitä.

UPM:n Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 7 439 M EUR (7 336 M EUR / +1,4 %)
 • nettotulos: 730 M EUR (693 M EUR / +5,3 %)

UPM:n vuosi 2017 on sujunut tuloksen osalta hyvissä merkeissä.

Alkuvuoden 2017 liikevaihto oli noin +100 miljoonaa euroa parempi kuin vuosi sitten. Tähän vaikutti positiivisesti kasvaneet toimitusmäärät sekä myyntihintojen nousu (mm. sellu, erikoispaperit sekä vaneri).

Liikevaihtoon negatiivisesti vaikutti Paper ENA -segmentin laskeva trendi. Kuluneen vuoden aikana sen liikevaihto oli noin -100 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Muun liiketoiminnan terävyydestä kertookin se, että se on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan +200 miljoonalla eurolla.

Alkuvuoden nettotulos oli myös viimevuotista parempi. Toimintaa on pystytty tehostamaan ja kohonneet kustannukset on saatu vietyä hyvin myyntihintoihin. Myös noin 65 miljoonaa euroa alemmat poistot vaikuttivat positiivisesti nettotulokseen. H1/2017 kunnossapitotöiden kokonaisvaikutus tulokseen oli noin -65 miljoonaa euroa verrattuna vuoden takaiseen. Q3:lla mittavia kunnossapitotöitä ei juurikaan ollut.

Yleisesti ottaen alkuvuoden markkinakysyntä oli hyvällä tasolla ja toimitukset kasvoivat kautta linjan. UPM toteaa vielä, että viime vuosien kasvuhankkeet ovat onnistuneet hyvin ja vaikuttavat merkittävästi tulokseen.

Näkymät vuodelle 2017

Vuoden 2016 hyvän kannattavuuden odotetaan jatkuvan myös vuonna 2017. Kysynnän odotetaan jatkavan hyvää trendiään – paitsi Paper ENA -segmentissä, missä laskun odotetaan jatkuvan. Q4:lle huoltotoimenpiteitä odotetaan olevan enemmän kuin Q3:lla (Biorefining ja Paper ENA).

Yhtiö toteaa, että ”vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016”.

Tilikauden 2017 ennusteiksi (Talousmentor) voidaan antaa:

 • liikevaihto noin 9,9 Mrd EUR (9,8)
 • nettotulos noin 920 – 940 M EUR (879)
 • EPS noin 1,72 – 1,76 EUR (1,65)
 • PE = 14,3x – 14,6x (osakkeen hinta 25,25 EUR)
 • ennustettu osinko 1,05 EUR
 • osinkotuotto 4,2 %

UPM:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
UPM sijoituskohteena

Corning

CORNING INC24.10.2017 | 31,90 USD
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Corning:n Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti osingonjaon heikkoudet muutaman vuoden takaa sekä nettotuloksen laskutrendi. Vahva tase näkyy siinä, että ROE:n ja ROI:n pisterajat ovat jääneet ylittämättä.

Corning:n Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 7 479 M USD (6 914 M USD / +8,2 %)
 • liiketulos (ebit): 1 258 M USD (959 M USD / +31,2 %)
 • nettotulos (raportoitu): 915 M USD (2 123 M USD / -57 %)

Corning:n alkuvuoden liikevaihto on kehittynyt hienosti, missä etenkin Optical Communications (+20 %) ja Speciality Materials (+28 %) segmenttien myynti oli vahvaa. Näihin vaikuttivat USA:ssa kotitalouksien kuituasennusten hyvä buumi sekä Gorilla-lasin lisääntyneet toimitukset.

Sen sijaan LCD-näyttöpaneeleja valmistavan Display Technologies segmentin myynti jäi -6,5 prosenttia viime vuodesta. Tähän vaikutti myyntihintojen lasku.

Corning:n kohdalla liiketulos on nettotulosta käyttökelpoisempi mittari tuloksentekokyvyn kehitykselle. Liiketulos kasvoi +31 prosenttia, mutta viime vuoteen sisältyi 78 miljoonaa dollaria kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja. Tämä huomioidenkin liiketulos kasvoi noin +20 prosenttia.

Vuoden 2016 nettotulos sisältää noin +380 miljoonaa dollaria valuuttajohdannaisten ja sijoitusten uudelleenjärjestelyistä kertynyttä tuottoa sekä noin +835 miljoonaa dollaria verohyötyjä. Nämä huomioiden viime vuoden nettotulos oli karkeasti laskien noin 880 miljoonaa dollaria, joten alkuvuoden 2017 aikana kasvua tähän on tullut noin +4 prosenttia.

Corning jatkoi omien osakkeiden osto-ohjelmaa ja osti Q1-Q3/2017 aikana omia osakkeitaan noin 2,1 miljardilla dollarilla.

Näkymät

Yhtiö arvioi (varsin ympäripyöreästi) Q4/2017 liikevaihtojen kehittyvän (verrattuna Q4/2016) segmenteittäin seuraavasti:

 • Display Technologies: ”laskee”
 • Optical Communications: +7…9% (high single digits)
 • Environmental Technologies: +12…13% (low-teens)
 • Speciality Materials: +12…15% (low-to mid-teens)
 • Life Sciences: +4..6 % (mid-single digits)

Joka tapauksessa yhtiön johdon luottamus on korkealla Q4:n suhteen.

Näin tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 10,1 – 10,3 Mrd USD (2016: 9,4)
 • liiketulos (ebit): 1,60 – 1,65 Mrd USD (1,4)
 • nettotulos: 1,20 – 1,25 Mrd USD (3,7)
 • 12 kuukauden osinkoennuste: 0,680 USD
 • osinkotuotto: 2,1 % (osakkeen hinta 31,90 USD)

Tuloslukuja voi heilauttaa erilaiset valuuttasuojausten kirjaukset.

Corning:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Corning sijoituskohteena

Lassila-Tikanoja

LASSILA-TIKANOJA25.10.2017 | 18,48 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Lassila-Tikanojan Talousmentor-arvoluku on 20/30. Arvoluvun pisteitä laskee liikevaihdon vaimea kehitys. Myös korkea liikearvon määrä sekä osingon kehityksen heikkoudet laskevat pisteitä.

Lassila-Tikanojan Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 505,1 M EUR (493,5 M EUR / +2,4 %)
 • nettotulos: 25,1 M EUR (34,9 M EUR/ -28 %)

Liikevaihto oli hienoisesti nousussa, johon hankittu Veolia FM AB:n alkaa tulevina kvartaaleina vaikuttamaan.

Yhtiön alkuvuoden tulos oli selvästi viimevuotista heikompi. Tähän vaikutti mm. ympäristöpalveluiden (kasvaneet polttoainekulut) ja kiinteistöpalveluiden (toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät kulut) heikko tulos. Teollisuuspalveluiden kannattavuus sen sijaan parani hyvän kysynnän ansiosta.

Lisäksi tulosta rasittivat hankitun Veolia FM AB:n yritysostoon ja integroimiseen liittyvät 1,1 miljoonan euron kulut.

L&T:n antamat näkymät vuodelle 2017 ovat:

 • liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016 (662 M EUR)
 • liikevoiton (ebit) odotetaan laskevan vuoden 2016 tasosta (44 M EUR)

Liikevaihdon osalta näkymäarvio vaikuttaa vaatimattomalta. Tähän mennessä liikevaihtoa on kertynyt 505 miljoonaa euroa ja kahtena aikaisempana vuotena Q4:n liikevaihto on ollut 165 – 168 miljoonan euron tietämissä. Lisäksi hankittu Veolia FM vaikuttaa positiivisesti Q4:n raportoitavaan liikevaihtoon. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli noin 100 miljoonaa euroa eli karkeasti arvioiden noin 20 – 25 miljoonaa euroa Q4:lle.

Näin tilikauden 2017 ennusteina voidaan antaa (Talousmentor):

 • liikevaihto noin 675 – 690 M EUR (2016: 662)
 • nettotulos 34 – 37 M EUR (43)
 • EPS 0,89 – 0,96 EUR (1,12)
 • PE 19,2x – 20,9x (osakkeen hinta 18,48 EUR)
 • osinkoennuste 0,95 EUR (0,92 EUR)
 • osinkotuotto 5,1 %

L&T:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
L&T sijoituskohteena

Cramo

CRAMO25.10.2017 | 21,02 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Cramon Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee osingon heikko kehitys sekä alhaiset pääomien tuotot (ROE ja ROI).

Cramon Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 532,8 M EUR (519,4 M EUR / +2,6 %)
 • nettotulos: 61,2 M EUR (53,2 M EUR / +15,0 %)

Elokuussa 2017 yhtiö myi Latvian ja Kalingradin toiminnot sekä Tanskan kone- ja laitevuokraustoiminnot.

Kuluneen vuoden 2017 liikevaihto on ollut noin +2,6 prosentin kasvussa. Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto kasvoi +2,0 prosenttia myydyistä liiketoiminnoista huolimatta. Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto kääntyi kasvuun projektitoimitusten vetäminä.

Nettotulos kasvoi selvästi, missä noin 14 miljoonaa korkeampi liikevaihto kutistui noin 8 miljoonaan euroon. Merkittävimmät muutokset näkyivät palkkakustannusten (-2,9 M EUR), muiden kulujen (-2,6 M EUR) sekä verojen (-2,0 M EUR) kasvuna verrattuna viime vuoteen.

Tulokseen vaikutti positiivisesti kone- ja laitevuokrauksen hyvä kehitys erityisesti Ruotsissa, Itävallassa, Tsekeissä ja Slovakiassa. Myös Saksassa tilanne oli hyvä, missä koneiden jälleenmyynti vaikutti positiivisesti. Suomen markkinoilla kilpailutilanne kiristyi Q3:lla, mikä näkyi Q3:n Suomen liikevaihdon laskuna.

H1/2017 siirtokelpoisten tilojen kannattavuudessa oli haasteita kustannusylitysten sekä ylikapasiteetin suhteen. Q3/2017 tilanne kääntyi Cramon suhteen positiivisemmaksi, sillä Q3:n liikevaihto kasvoi peräti +25 prosenttia. Tähän hyvään kehitykseen vaikutti projektitoimitusten kasvu kaikilla markkina-alueilla.

Näkymät vuodelle 2017

Cramo toteaa näkymistään, että ”rakentamisen markkinanäkymät vuodelle 2017 ovat Cramo-maissa pääosin myönteiset”.

Rakentamisen kokonaismarkkinoiden odotetaan kasvavan noin 2 prosenttia Pohjoismaissa sekä Saksassa. Sen sijaan Tsekeissä, Liettuassa ja Venäjällä kasvua ei ole odotettavissa.

ERA:n (Euroopean Rental Association) ennusteen mukaan kone- ja laitevuokrauksen odotetaan lisääntyvän kaikissa Cramon toimintamaissa vuonna 2017.

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 725 – 735 M EUR (2016: 712)
 • nettotulos: 75 – 80 M EUR (69)
 • EPS: 1,69 – 1,80 EUR (1,55)
 • PE: 11,7x – 12,5x (osakkeen hinta 21,02 EUR)
 • Osinkoennuste: 0,85 EUR (0,75 EUR)
 • Osinkotuotto: 4,0 %

Cramon Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Cramo sijoituskohteena

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 43/2017 tulospäivitykset (osa 1/2)”

Kommentit on suljettu.