Viikon 43/2017 tulospäivitykset (osa 2/2)

Tässä kirjoituksessa lyhyesti Amer Sports:n, Olvin, Orionin, Stora Enson, AMD:n ja Texas Instruments:n Q3/2017 tuloksista.

Lyhyesti:

 • Stora Enso: sellun ja kartongin toimitusmäärien kasvu ja hintojen nousu vetivät liikevaihtoa ja tulosta ylöspäin. Tehtaiden ylösajot ovat sujuneet hyvin, mikä osaltaan myös tukee hyvää tuloskehitystä. Stora suunnittelee kahta tuotantoinvestointia Suomeen (95 M EUR).

 • Orion: Easyhalerin (+18%), Dexdorin (+43%) ja Simdaxin (+55%) myynti kehittyneet hyvin. Parkinson-lääkkeiden myynti jatkoi odotetusti laskuaan. Suomen ns. hintaputken kavennus vaikutti negatiivisesti, mutta Norjan tarjouskilpailun voitto näkyy kasvaneena myyntinä. Oriolan jakeluvaikeuksien vaikutus ei ole toistaiseksi ollut olennainen. Orion ei muuttanut näkymäarviotaan.
 • Amer Sports: kasvu on ollut vakaata Euroopassa ja Kiinassa, mutta USA:ssa markkinat ovat edelleen haastavia. Asusteiden myynti kehittyi vahvasti (+12 %), mutta pyöräilyssä kauppojen täydet varastot vaikuttivat negatiivisesti tilauksiin. Amer jatkaa panostuksiaan digitaalisuuteen sekä omaan verkkokauppaan sekä jatkaa toimintojen tehostamista. Yhtiö ilmoitti myös jatkavansa omien osakkeiden ostojaan.
 • Olvi: Kulunut vuosi on sujunut hyvin niin liikevaihdon (+9%) kuin nettotuloksen (+15%) osalta. Kehitys on ollut hyvää sateisesta ja kylmästä kesästä huolimatta. Viron alkoholiveron nosto näkyi Q2:lla myyntiä lisäävästi ja Q3:lla myyntiä laskevasti. Osa myynnistä on siirtynyt Latvian puolelle, missä liikevoitto (ebit) nousi +39%.
 • Texas Instruments (USA): Kuluneen vuoden liikevaihto (+13%) ja tulos (+38%) ovat kehittyneet vahvasti. Etenkin autoteollisuuden veto on vahvaa. Yhtiön kvartaaliosinkoa nostettiin äskettäin +24% ja viimeisen 6 vuoden aikana osinko on noussut keskimäärin 25% per vuosi.
 • AMD (USA): Yhtiön uudet prosessori ja näytönohjain mallit ovat saaneet markkinoilla hyvän vastaanoton. Liikevaihto on noin 20%:n kasvussa ja yhtiö teki voitollisen kvartaalin. Onkin mielenkiintoista nähdä saako yhtiö kammettua koko vuoden tuloksen voitolliseksi – edellisen kerran voittoa yhtiö teki vuonna 2011.

Stora Enso

STORA ENSO26.10.2017 | 13,08 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Stora Enson Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee osingon pysyminen 0,30 eurossa vuosina 2012-2015, heikko liikevaihdon kehitys sekä alhaiset pääoman tuottoluvut. Myös aavistuksen korkea osakkeen hinta laskee PE- ja PB-perustaisia pisteitä.

Stora Enson Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 7 534 M EUR (7 364 M EUR / +2,3 %)
 • nettotulos: 441 M EUR (351 M EUR / +25,6 %)

Stora Enson vuosi 2017 on kulunut tuloksen osalta hyvissä merkeissä.

Liikevaihdon kehitys voi tuntua heikolta, mutta pitää muistaa, että paperitehtaiden myynneistä huolimatta se piti pintansa viime vuoteen nähden. Liikevaihto ilman paperiliiketoimintaa kasvoi noin +9,2 prosenttia. Stora Enson toimitusjohtaja totesikin, että ”tällä neljänneksellä olemme vaihtaneet rytmiä muutoksessamme uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi”.

Liikevaihtoa kasvatti mm. sellun ja aaltopahvin hintojen nousu sekä niiden toimitusmäärien kasvu. Myös Beihain, Murów’n ja Varkauden tehtaiden ylösajot vaikuttivat positiivisesti liikevaihtoon. Yhtiön mukaan merkittävä muutos oli myös China Packaging -yksikön kääntyminen kasvu-uralle.

Stora Enso ilmoitti kahdesta investoinnista Suomeen. Toisessa Enocellin tehtaan liukosellukapasiteettia kasvatetaan 150 000 tonnista 430 000 tonniin ja toisessa Imatran tehtaan kemihierteen kapasiteettia kasvatetaan. Investointien yhteisarvo on noin 95 miljoona euroa.

Nettotulos kasvoi siis hienosti, johon liikevaihdon tekijät (hintojen nousu ja toimitusmäärien kasvu) vaikuttivat positiivisesti. Lisäksi kustannusten hallinta näkyy luvuissa. Kehitys oli hyvää kaikilla liiketoiminta-alueilla (paitsi paper-segmentissä).

Kuluneen vuoden 2017 noin 170 miljoonaa euroa suurempi liikevaihto näkyi noin 90 miljoonaa euroa parempana tuloksena. Näin ylimmän ja alimman rivin välissä kului noin 80 miljoonaa euroa enemmän kuluja. Kasvaneeseen liikevaihtoon liittyviä kuluja olivat mm. suuremmat materiaalit ja palvelut (-120 M EUR) sekä poistot ja arvonalentumiset (-48 M EUR). Sen sijaan henkilöstökulut (+25 M EUR) sekä rahoituserät (+38 M EUR) ja verot (+22 M EUR) olivat viimevuotista alhaisemmalla tasolla.

Näkymät

Yhtiö arvioi, että Q4/2017

 • liikevaihto on samalla tai hieman korkeammalla tasolla kuin Q3/2017 (2 509 M EUR) ja
 • operatiivinen liikevoitto on jonkin verran alhaisempi (tai pysyvän samalla tasolla) kuin Q3/2017 (290 M EUR).

Yhtiö arvioi myös, että

 • Beihain kuluttajapakkauskartonkikone saavuttaa kannattavuusrajan Q4/2017 aikana ja täyden kapasiteetin H1/2018 aikana ja
 • Varkauden kraftlaineritehdas saavuttaa täyden kapasiteetin Q4/2017 aikana.

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on

 • liikevaihto: 10,0 Mrd EUR (2016: 9,8)
 • nettotulos: 600 – 625 M EUR (463)
 • EPS: 0,76 – 0,79 EUR (0,59 EUR)
 • PE: 16,5x – 17,2x (osakkeen hinta 13,08 EUR)
 • Osinkoennuste: 0,40 – 0,43 EUR (0,37 EUR)
 • Osinkotuotto: 3,1 – 3,3 %

Stora Enson Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Stora Enso sijoituskohteena

Orion

ORION26.10.2017 | 35,30 EUR
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Orionin Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee osingon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta. Yrityksen tase ja tuloskunto ovat hyvällä tasolla.

Orionin Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 804,3 M EUR (793,6 M EUR / +1,3 %)
 • nettotulos: 170,8 M EUR (201,5 EUR / -15,2 %)

Orion alkuvuosi on alkanut kaksijakoisesti: liikevaihto on pienoisessa kasvussa, kun taas nettotulos on selvässä laskussa.

Easyhaler-tuoteperheen myynti oli vahvassa kasvussa (+18 %) ja sen maantieteellinen laajentuminen jatkuu. Tehohoitorauhoitteen Dexdorin myynti on edelleen vahvaa (+43 %), vaikka sen geneerinen kilpailu on alkanut Saksassa. Myös Simdax:n (sydämen vajaatoiminta) myynti on jatkanut kasvuaan (+5 %).

Sen sijaan Parkinson-lääkkeiden (Stalevo, Comtess ja Comtan) myynti jatkoi odotetusti laskuaan, mutta muiden tuotteiden myynti kehittyi hyvin. Kokonaisuutena alkuperäislääkkeiden myynti (261 M EUR) oli kuitenkin hieman laskussa verrattuna Q1-Q3/2016 (269 M EUR).

Erityistuotteiden liikevaihto nousi sekin hieman, missä kiristynyt hintakilpailu Suomessa (ns. hintaputken kavennus) vaikutti liikevaihtoon negatiivisesti. Toisaalta tarjouskilpailun voitto Norjassa toi lisää myyntiä. Yhtiö toteaakin Q2 ja Q3/2017 tulosraportissa, että

Geneeristen tuotteiden osuus Orionin kokonaismyynnistä on merkittävä, ja hintakilpailu on jatkunut monilla markkinoilla. Orionille tärkeimmällä geneerisellä markkinalla Suomessa kilpailu jatkuu kireänä myös vuonna 2017.

Orion toteaa Oriolasta, että ”Oriolan jakeluvaikeudet heijastuivat hieman syyskuun myyntiin, mutta vaikutus ei ole toistaiseksi ollut olennainen”.

Raportoitu nettotulos laski noin -31 miljoonaa euroa eli noin -15 prosenttia. Tässä on kuitenkin hyvä huomata, että vertailukauteen sisältyi 22 miljoonan euron myyntivoitto ja tälle vuodelle on kertynyt noin -2 miljoonaa euroa vähemmän etappimaksuja. Nämä huomioiden tulos laski noin -7 miljoonaa euroa.

Em. oikaistua nettotulosta laski oikeastaan kaksi seikkaa. Toinen oli markkinoinnin kulujen (vaikutus -9 M EUR) kasvu Easyhaler markkinoinnin johdosta. Toinen oli bruttokatteen (vaikutus -10 M EUR) lasku, missä kireä kilpailutilanne näkyy katteiden ohentumisina.

Näkymät

Orion piti näkymäarvionsa ennallaan eli vuoden 2017 liikevaihto on samalla tasolla kuin vuonna 2016 (eli noin 1 074 M EUR) ja että liikevoitto ilman olennaisia myyntivoittoja on vähintään 280 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 1 075 – 1 100 M EUR (2016: 1 074)
 • nettotulos: 220 – 230 M EUR (249)
 • EPS: 1,56 – 1,64 EUR (1,77)
 • PE: 21,6x -22,6x (osakkeen hinta 35,30 eur)
 • osinkoennuste: 1,40 eur (1,35 + 0,20 eur)
 • osinkotuotto: 4,0 %

Orionin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Orion sijoituskohteena

Amer Sports

AMER SPORTS26.10.2017 | 21,80 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Amer Sports:n Talousmentor-arvoluku on 22/30, missä hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta. Pisteitä laskee myös alle tavoitetason olevat pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI). Sen sijaan yrityksen tase on vahvassa kunnossa ja tuloksentekokyky on hyvällä tasolla.

Amer Sports:n Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 1 882 M EUR (1 850 M EUR / +1,7 %)
 • nettotulos: 46,1 M EUR (79,0 M EUR / -42 %)

Kuluneen tilikauden 2017 liikevaihto on ollut hienoisessa kasvussa, missä kasvu on ollut vakaata Euroopassa ja Kiinassa. Sen sijaan USA:n vähittäiskauppamarkkinat ovat edelleen haastavia.

Ulkoilu-segmentin liikevaihto kasvoi noin 3 prosenttia, missä etenkin asusteiden myynti oli hyvää (+12 %). Pyöräilyssä myyntiin vaikuttaa negatiivisesti kauppojen täydet varastot.

Raportoitu Q1-Q3/2017 tulos jäi noin -33 miljoonaa euroa eli noin -42 prosenttia vuodesta 2016. Yhtiön mukaan tämä sisältää noin 40 miljoonaa euroa pääasiassa uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja. Tuloslaskelmaa tutkiessa suurimmat erot viime vuoteen ovat: bruttokatteen lasku (-18 M EUR) ja tuotekehityskulujen (-26 M EUR) sekä myynnin ja markkinoinnin kulujen (-17 M EUR) nousut. Sen sijaan hallinnon ja muiden kulujen osuus oli laskenut (+13 M EUR) samoin kuin verojen (+13 M EUR).

Amer tekee siis panostuksia digitaalisuuteen ja omaan vähittäiskauppaan sekä tehostaa edelleen toimintaansa.

Amer on ostanut omia osakkeitaan vuoden 2017 aikana noin 1 070 000 kappaletta. Lisäksi yhtiö ilmoitti 26.10.2017 jatkavansa omien osakkeiden ostoa.

Näkymät

Amer odottaa, että vuoden 2017 (vertailukelpoisin valuutoin ja ilman vertailukelpoisia eriä)

 • liikevaihto kasvaa vuodesta 2016
 • liiketulos (ebit) on vuoden 2016 tasolla

Näin tilikauden 2017 ennusteiksi (Talousmentor) voidaan antaa:

 • liikevaihto: 2 625 – 2 675 M EUR (2016: 2 622)
 • nettotulos: 95 – 105 M EUR (127)
 • EPS: 0,81 – 0,89 EUR (1,08)
 • PE: 24,4x – 26,9x (osakkeen hinta 21,80 EUR)
 • osinkoennuste: 0,64 – 0,68 EUR (0,62)
 • osinkotuotto: 2,9 – 3,1 %

Amer Sports:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Amer Sports:n sijoituskohteena

Olvi

OLVI27.10.2017 | 28,20 EUR
24
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Olvin Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti epätasainen osingon kehitys sekä osinkotuoton jääminen alle 3 prosentin. Olvin tuloksentekokyky on hyvä ja tase on hyvässä kunnossa.

Olvin Q1-Q3/2017

 • Liikevaihto: 271,4 M EUR (249,7 M EUR / +8,7 %)
 • Nettotulos: 32,1 M EUR (27,9 M EUR / +14,8 %)

Olvin alkuvuosi 2017 on sujunut hyvin niin liikevaihdon kuin nettotuloksen osalta. Kehitys on ollut hyvää sateisesta ja kylmästä kesästä huolimatta. Q3:n lukuihin vaikutti negatiivisesti myös Viron alkoholiveron nosto, mutta osa tästä myynnistä oli siirtynyt Q2:n puolelle.

Olvi on pystynyt kasvattamaan markkinaosuuttaan Suomessa, mikä on mahdollistanut tuotanto- ja logistiikkakapasiteetin tehokkaan hyödyntämisen. Tämä hyöty näkyykin kasvaneena tuloksena (ebit +20 %).

Viron alkoholiveron nousu 1.7.2017 näkyi liikevaihtoa nostavasti Q2:n puolella, mutta vastaavasti Q3:lla myynti laski selvästi (-24 %). Latvian kehitys on ollut hyvää (ebit +39 %) osittain Viron veron korotuksen seurauksena. Valko-Venäjän liikevoitto kehittyi hyvin (kasvu +26 %) alkuvuoden aikana. Siellä myyntiä veti hyvä paikallinen myynti sekä vienti Venäjälle.

Näkymät

Olvi piti vuoden 2017 näkymänsä ennallaan eli ”konsernin myyntivolyymin, liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna”.

Näin tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 340 – 350 M EUR (2016: 321)
 • nettotulos: 36 – 38 M EUR (33)
 • EPS: 1,74 – 1,83 EUR (1,59)
 • PE: 15,4x – 16,2x (osakkeen hinta 28,20 EUR)
 • osinkoennuste: 0,80 EUR (0,75)
 • osinkotuotto: 2,8 %

Olvin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Olvi sijoituskohteena

Texas Instruments

TEXAS INSTRUMENTS INC27.10.2017 | 96,15 USD
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Texas Instruments:n Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyviä pisteitä laskee oikeastaan vain osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Liikearvon määrä on vain hieman yli pisterajan, joten pisteitä voisi varsin hyvin olla 25/30.

TI:n Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 11 211 M USD (9 956 M USD / +12,6 %)
 • nettotulos: 3 340 M USD (2 415 M USD / +38,3 %)

TI:n vuosi 2017 on alkanut loistavasti ja ei ihme, että osake on noussut parissa kuukaudessa noin +20 prosenttia (21.08.17: 80 USD -> 26.10.17: 96 USD).

Liikevaihto ja tulos ovat kasvaneet siis hurjasti viime vuoteen nähden. Autoteollisuuden sekä perusteollisuuden kasvanut kysyntä vetävät lukuja ylöspäin. Toiminnan tehostuminen ja katteiden parantuminen näkyy tuloksen voimakkaana kasvuna.

Yhtiön johto kertoi, että autoteollisuuden kysyntä vahvinta yli 4 vuoteen. Eikä kyse ole vain sähkö- taikka itseohjautuvista autoista. Myös erilaiset mittaristot, turvaratkaisut, valaistus sekä auton peruselektroniikka luovat kysyntää laajalla rintamalla. Vahvistunut kysyntä on globaalia, sillä kaikki autovalmistajat toimivat aktiivisesti ”älyautojen” parissa.

Digitalisaation ja IoT:n trendit yleisesti teollisuudessa ja miksei muuallakin tuntuvat satavan TI:n pussiin.

Syyskuussa 2017 kvartaaliosinkoa nostettiin 0,50 dollarista 0,62 dollariin eli +24 prosenttia. Lisäksi omien osakkeiden osto-ohjelmaa laajennettiin 6 miljardilla dollarilla.

Näkymät

TI arvioi, että Q4:n

 • liikevaihto: 3,57 – 3,87 Mrd USD (3 414 M USD / +4,5…+13,3 %)
 • EPS: 1,01 – 1,15 USD (1,02 USD / -1,0…+12,7 %)

Eli hyvä kehitys näyttäisi jatkuvan edelleen Q4:lla. Yahoo Finance! listaamien analyytikkoennusteiden haarukka on tätä kirjoitettaessa kapeampi eli

 •  liikevaihto: 3,72 – 3,83 Mrd USD
 • EPS: 1,03 – 1,13 USD

Alkuvuoden kehityksen sekä em. ennusteiden pohjalta koko tilikauden 2017 ennusteena (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 14,8 – 14,9 Mrd USD (2016: 13,4)
 • nettotulos: 4,35 – 4,5 Mrd USD (3,6)
 • EPS: 4,30 – 4,45 USD (3,52)
 • PE: 21,6x – 22,4x (osakkeen hinta 96,15 USD)
 • 12 kuukauden osinkoennuste: 2,48 USD
 • osinkotuotto: 2,6 %

Texas Instruments:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Texas Instruments sijoituskohteena

AMD

AMD27.10.2017 | 11,60 USD
5
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

AMD:n Talousmentor-arvoluku on 5/30 eli heikko kaikilla tasoilla.

AMD:n Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 3 849 M USD (3 166 M USD / +21,6 %)
 • liiketulos (ebit): 122 M USD (-369 M USD / -)
 • nettotulos: -18 M USD (-446 M USD / –)

AMD:n liikevaihto on ollut hyvässä kasvussa vuoden 2017 aikana. Lisäksi yhtiö teki voitollisen (+71 M USD) kvartaalin Q3:lla. Lukuja paransi myös AMD:n saama patenttimaksu, jonka suuruus ei tulosraportista käynyt selville.

Hyvää oli kuitenkin se, että liiketulos (ebit) oli jo toisen kerran peräkkäin voitollinen: Q2/2017 noin +25 ja Q3/2017 noin +126 miljoonaa dollaria.

AMD:n uudet Ryzen-prosessorit, Vega-grafiikkasuorittimet sekä EPYC-datakeskusten tuotteet saivat markkinoilla hyvän vastaanoton.

Näkymät

AMD arvioi, että tilikauden 2017 liikevaihto nousee yli +20 prosenttia vuodesta 2016 (4 272 M USD). Tämä tarkoittaisi noin 5,1 – 5,2 miljardin dollarin liikevaihtoa.

On jännittävää nähdä, tekeekö AMD voitollisen tilikauden. Viimeksi voittoa on tehty vuonna 2011.

AMD:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
AMD sijoituskohteena

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 43/2017 tulospäivitykset (osa 2/2)”

Kommentit on suljettu.