Viikon 44/2017 tulospäivitykset (osa 1)

Tässä kirjoituksessa lyhyesti Skansan, Telenorin, Alfa Laval:n, Orklan ja Norsk Hydron Q3/2017 tuloksista.

Lyhyesti:

 • Skanska (SWE): Markkinatilanne edelleen hyvä kaikilla toiminta-alueilla. Tilauskertymä pysyi hyvällä tasolla. USA:sta lisää alaskirjauksia, nyt niitä alkuvuoden aikana noin 1,0 Mrd SEK.

 • Telenor (NOR): Kustannussäästöohjelman tulokset näkyivät selvästi luvuissa (9M EBITDA +7,7%). Fokus tällä hetkellä orgaanisessa kasvussa ja konsernirakenteen selkiyttämisessä (mm. VEON:n myynti).
 • Alfa Laval (SWE): Tulos kääntyi Q3:lla positiiviseen suuntaan (+672 M SEK vs -100 M SEK), vaikka Marine-segmentissä vielä haasteita. Tilauskertymä kasvoi +15%, mikä luo odotuksia tulevien kuukausien kehitykselle
 • Orkla (NOR): Alkuvuoden liikevaihto noin 5%:n kasvussa. Raaka-aineiden hintojen nousu pitää tuloskasvun hitaampana. Orkla myi Sapan Norsk Hydrolle, josta saadulla käteispotilla maksettiin 5 NOK ylimääräinen osinko.
 • Norsk Hydro (NOR): Alumiinin kysyntä ja metallien hintojen korkeat hinnat ovat kirittäneet alkuvuoden liikevaihdon (+16%) ja ebit:n (+52%) hyvään nousuun. Auto- ja juomateollisuuden hyvä kysyntä jatkui. Sapan liittyminen lukuihin Q4:lla vaikuttaa positiivisesti tulevien kvartaalien lukuihin.

Skanska

SKANSKA29.10.2017 | 175,10 SEK
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Skanskan Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyviä pisteitä laskee liikevaihdon kehityksen jääminen alle pisterajojen sekä vuoden 2012 osingon pysyminen edellisvuoden tasolla.

Skanskan Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 112 575 M SEK (105 815 M SEK / +6,4 %)
 • nettotulos: 2 926 M SEK (3 417 M SEK / -14,4 %)
 • tilauskertymä: 194,7 Mrd SEK (Q2/2017: 202,2 Mrd SEK / -3,7 %)

Skanskan kohdalla on tärkeää huomata, että yhtiö julkaisee kahdenlaisia (virallisia IFRS-standardin mukaisia sekä Skanskan itsensä laskemia) lukuja. Tässä analyysissä käytetään raportoituja IFRS-standardin lukuja.

Raportoitu liikevaihto on mukavassa +6 prosentin nousussa. Etenkin Construction ja Residental Development -segmenttien liikevaihdot kehittyivät vahvasti. Markkinatilanne on yleisesti hyvä kaikilla Skanskan toiminta-alueilla.

Raportoitu nettotulos laski selvästi, jota selittää noin 1 000 miljoonan kruunun alaskirjaukset Q2:lla (780 M SEK) ja Q3:lla (220 M SEK). Nämä liittyivät UK:n ja USA:n toimintojen rakennusprojektien viivästymisten sopimussakkoihin sekä kustannusylityksiin. Ilman näitä alaskirjauksia raportoitu nettotulos olisi ollut viimevuotista parempi. Tulosta parantaa myös alhaiset verot, joita alkuvuoden 2017 aikana on kertynyt -304 miljoonaa kruunua (Q1-Q3/2016: -909), mikä tarkoittaa noin 9,4 prosentin veroastetta (21 %).

Hyvästä markkinatilanteesta kertoo myös Construction-segmentin korkealla oleva 194,7 miljardin kruunun tilauskertymä, joka laski hieman Q2:n ennätyslukemista.

Näkymät

 • Pohjoismaat: Markkinatilanne kehittyy vahvasti. Suomen ja Norjan markkinoilla nähdään selviä piristymisen merkkejä.
 • UK: Brexit tuo epävarmuutta niin kuluttajissa kuin myös yrityksissäkin. Tämä näkyy investointien varovaisuudessa ja siten yleisesti markkinatilanteessa.
 • Eurooppa: Puolassa tilanne on kääntymässä parempaan suuntaan
 • USA: Rakentamisen markkinatilanne kehittyy vahvasti, mutta kilpailutilanne on kiristymässä

Skanskan kohdalla tulosennusteiden antaminen on haastavaa, sillä yhtiön tulokseen vaikuttaa toimitilojen myynnit ja niistä saatavat myyntivoitot. Tilikauden 2017 karkeina ennusteina (Talousmentor) voidaan antaa:

 • liikevaihto: 152 – 158 Mrd SEK (2016: 145,4)
 • nettotulos: 5,1 – 5,3 Mrd SEK (5,7)
 • EPS: 12,38 – 12,86 SEK (13,88)
 • PE: 13,6x – 14,1x (osakkeen hinta 175 SEK)
 • osinkoennuste: 8,50 SEK (8,25)
 • osinkotuotto: 4,9 %

Skanskan Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Skanska sijoituskohteena

Orkla

ORKLA29.10.2017 | 79,90 NOK
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Orklan Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisella tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti osakkeen korkea hinta sekä heikko osingon kehitys. Myös korkea liikearvon määrä sekä heikot pääoman tuottoluvut laskevat pisteitä.

Orklan Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 28 710 M NOK (27 472 M NOK / +4,5 %)
 • nettotulos (oikaistu): 2 602 M NOK (2 568 M NOK / +1,3 %)
 • nettotulos (raportoitu): 7 626 M NOK (3 268 M NOK / -)

Alkuvuoden aikana liikevaihto kasvoi +4,5 prosenttia, missä orgaanista kasvua oli +1,2 prosenttia. Pääosa kasvusta syntyi siis yrityskauppojen ja muiden laajentumisten seurauksena. Parasta liikevaihdon kasvu oli Orkla Care -segmentissä (+10,8 %).

Myynnin hienoisesta kasvusta ja hintojen korotuksista huolimatta oikaistun nettotuloksen kasvu jäi hennoksi. Tähän vaikutti mm. raaka-aineiden hintojen nousu sekä Jotunin nihkeästi kehittyvä tulos.

Sapa:n myynti

Orkla myi Sapa:n Norsk Hydrolle, josta se sai noin 5 Mrd NOK:n verottoman myyntivoiton. Tämä näkyy raportoidussa nettotuloksessa. Teknisesti kauppa toteutuu Q4:n puolella, mikä näkyy mm. kassavirtalaskelmassa. Yhtiö jakaa tämän myyntivoiton osinkoina (5 NOK ylimääräinen osinko), joka on tätä kirjoitettaessa jo irronnut.

Yhtiö ilmoitti ostavansa Norjalaisen Arne B. Corneliussen:n liiketoiminnot.

Kevään 2017 osinkoennuste (Talousmentor) on 2,70 NOK eli osinkotuotto 3,4 % (osakkeen hinta 79,90 NOK).

Orkla Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Orkla sijoituskohteena

Norsk Hydro

NORSK HYDRO29.10.2017 | 63,35 NOK
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Norsk Hydron Talousmentor-arvoluku on 19/30. Tyydyttäviä pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkeahko hinta sekä osingon heikko kehitys. Myös pääoman tuotto on ollut alle pisterajan.

Norsk Hydron Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 72 276 M NOK (62 140 M NOK / +16,3 %)
 • liiketulos (ebit): 7 678 M NOK (5 047 M NOK / +52,1 %)
 • nettotulos: 5 284 M NOK (5 328 M NOK / -0,8 %)

Norsk Hydron alkuvuosi on sujunut todella vahvassa kasvussa.

Liikevaihtoa kasvatti mm. metallien ja alumiinien kohonneet hinnat (+25 – 35 %) sekä Kiinan alumiinin kasvanut kysyntä. Tuotanto ei H1/2017 aikana pysynyt kysynnän perässä, mikä nosti hintoja. Nyt Q3:lla tilanne tasapainottui, mutta piti hintoja vielä koholla.

Liiketulos kasvoi hurjasti verrattuna viime vuoteen oikeastaan samoista syistä, jotka vaikuttivat liikevaihdon nousuun.

Nettotulos sen sijaan laski noin prosentin verran. Tähän vaikutti valuuttakurssien epäedullinen kehitys verrattuna viime vuoteen.

 • Brasiliassa realin heikentyminen dollariin nähden vaikutti dollarimääräisiin velkoihin
 • Euron vahvistuminen suhteessa NOK vaikutti negatiivisesti eräiden johdannaisten laskennallisiin arvoihin

Laskennallisia valuuttakurssitappioita kertyi alkuvuodelle 2017 noin -677 miljoonaan NOK, kun vuosi sitten tuottoja oli +1 829 NOK. Eli eroa on noin 2,5 miljardia NOK tämän vuoden tappioksi. Tämän kun huomioi nettotuloksessa, niin myös nettotulos kasvoi selvästi.

Rolled Products -segmentin liikevaihtoa kasvatti mm. auto- ja juomateollisuuden lisääntynyt kysyntä. Toisaalta yhtiöllä oli tuotanto-ongelmia Hampurissa ja Alunorf:ssa, jotka saataneen korjattua vielä Q4/2017 aikana.

Sapan hankinta sai tarvittavat viranomaishyväksynnät ja Sapa liittyy kokonaisuudessaan Hyrdon lukuihin Q4:sta alkaen.

Norsk Hydron Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Norsk Hydro sijoituskohteena

Telenor

TELENOR30.10.2017 | 172,30 NOK
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Telenor:n Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti osingon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta. Lisäksi pisteitä lähtee korkeasta velkaisuudesta sekä oman pääoman heikosta tuotosta.

Telenorin Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 92 663 M NOK (93 669 M NOK / -1,1 %)
 • EBITDA: 37 451 M NOK (34 774 M NOK / +7,7 %)
 • nettotulos (omistajille): 9 758 M NOK (546 M NOK / – %)

Vuosi 2017 on jatkunut Telenorin osalta hyvissä merkeissä.

Liikevaihto jäi hieman viime vuodesta. Euroopassa liikevaihto jäi viime vuoden tasolle, kun taas Aasiassa liikevaihto laski noin -600 M NOK. Parasta liikevaihdon kehitys oli Bangladeshissa (+9,0 %) ja Pakistanissa (+7,9 %). Kun taas heikointa kehitys oli Malesiassa (-11,6 %). Broadcast-segmentin liikevaihto laski noin -315 M NOK (-6,5 %).

Telenorin osakkeenomistajille (mistä siis on vähennetty vähemmistön osuus) kuuluva nettotulos nousi reippaasti. Tähän vaikutti vertailuvuoteen sisältyvä noin -7,4 Mrd NOK:n kertaluontoinen erä mm. myytyihin Intian toimintoihin liittyen. Intian kaupan odotetaan toteutuvan Q1/2018, kun tarvittavat viranomaisluvat on saatu.

Tästä syystä esitän myös EBITDA-luvun, joka ehkä jollain tavalla näyttää todellisen Telenorin tuloksentekokyvyn ja sen kehittymisestä. EBITDA kasvoi yli +7 prosenttia. Tätä parannusta selittää yhtiön vuonna 2017 aloittama kustannuskuri, joka varsin nopeasti alkaa tuottaa hedelmää. Säästöohjelma on tuonut jo 1,0 miljardin NOK:n hyödyt tälle vuodelle.

Liikevoitto (ebit) nousikin Pohjoismaissa noin +800 miljoonaa (+9,0 %) ja Aasiassa +140 miljoonaa NOK. Parasta kehitys oli Bangladeshissa (+680 M NOK) ja Pakistanissa (+430 M NOK), kun taas Malesiassa (-570 M NOK) ja Thaimaassa (-170 M NOK) tiukka markkinatilanne näkyy luvuissa.

Näkymät

Telenor piti vuoden 2017 näkymät ennallaan:

 • liikevaihdon orgaaninen kasvu on 1 – 2 prosenttia
 • EBITDA-marginaali nousee 38 – 39 prosenttiin aiemmasta 37 prosentista

Yhtiö ilmoitti myös jatkavansa omien osakkeiden osto-ohjelmaa.

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on

 • liikevaihto: 125 – 127 Mrd NOK (2016: 125,4)
 • liikevoitto (ebit): 26,6 – 27,0 Mrd NOK (24,3)
 • 12 kuukauden osinkoennuste 8,10 NOK (2017: 7,80 NOK)
 • osinkotuotto: 4,7 % (osakkeen hinta 172,30 NOK)

Nettotulokseen vaikuttavia kertaluontoisia eriä tuntuu Telenorilla riittävän, joten sen suhteen ei kannata tehdä ennustetta.

Telenorin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Telenor sijoituskohteena

Alfa Laval

ALFA LAVAL30.10.2017 | 212,10 SEK
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Alfa Laval:n Talousmentor-arvoluku on 15/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkealla tasolla oleva liikearvon määrä sekä heikko tuloksen ja osingon kehitys. Pisteitä laskee myös korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna.

Alfa Laval:n Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 25 202 M SEK (25 730 M SEK / -2,0 %)
 • nettotulos: 1 927 M SEK (1 696 M SEK / +13,6 %)

Alfa Lavalin liiketoiminta kehittyi varsin vahvasti Q3:lla, sillä numeroiden valossa alkuvuoden ongelmista ei näy jälkeäkään.

Kuluvan vuoden liikevaihto oli hieman edellisvuotta alhaisempi, missä Marine-segmentin (-1 270 M SEK) vaikeudet näkyvät. Tätä eivät muiden segmenttien hyvä vire pystynyt kääntämään positiiviseksi.

Nettotulos kääntyi Q3:lla selvästi parempaan suuntaan, missä viime vuoden noin -100 miljoonan kruunun tappio kääntyi +672 miljoonan kruunun voitoksi. Näin koko alkuvuoden nettotulos on selvästi viimevuotista parempi.

Vaikka myynti oli noin -500 miljoonaa kruunua viimevuotista heikompi, niin ero kääntyi jo tuloslaskelman toisella rivillä (bruttokate) +500 miljoonaa kruunua paremmaksi. Alfa Laval:n myynnistä suurempi osa oli palveluita, joiden seurauksena bruttokate oli selvästi parempi.

Toinen merkittävä erä tuloslaskelmassa on ”muut tulot ja kulut” (other operating income/costs), jotka myöskin toivat noin +500 miljoonaa kruunun hyödyn. Se, mitä nämä erät sisältävät ei käy tulosraportista ilmi.

Kolmas merkittävä erä oli noin -480 miljoonaa kruunua suuremmat rahoituskulut. Vuodelle 2017 niitä kertyi noin -200 miljoonaa, kun viime vuonna rahoitustuottoja oli noin +280 miljoonaa kruunua. Valuuttakurssimuutokset selittävät tätä eroa suurelta osin.

Alkuvuoden 2017 tilauskertymä kasvoi +15 prosenttia 26,8 miljardiin kruunuun. Tätä voi pitää hyvänä merkkinä, sillä saatujen tilausten määrä on vähentynyt jokaisella kvartaalilla 2 vuoden ajan, kunnes nyt alkuvuoden 2017 aikana tilausten määrä näyttäisi kääntyvän vihdoin nousuun.

Kustannussäästöohjelma on tuonut noin 230 miljoonan kruunun säästöt alkuvuoden 2017 aikana. Yhtiö arvioi, että vuoden 2017 aikana tavoitellusta 500 miljoonan kruunun ohjelmasta saavutetaan noin 75 prosentin taso ja kokonaisuudessaan ohjelman tavoitteet saavutetaan vuoden 2018 aikana.

Näkymät

Yhtiö arvioi varsin ympäripyöreästi Q4:n näkymiä eli ”kysyntä tulee olemaan jonkin verran korkeampi kuin Q3:lla”.

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 35,0 – 36,0 Mrd SEK (2016: 35,6)
 • nettotulos: 2,7 – 2,8 Mrd SEK (2,3)
 • EPS: 6,44 – 6,68 SEK (5,46)
 • PE: 31,8x – 33,0x (osakkeen hinta 212,10 SEK)
 • osinkoennuste 4,25 SEK (4,25)
 • osinkotuotto: 2,0 %

Alfa Laval:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Alfa Laval sijoituskohteena

 

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 44/2017 tulospäivitykset (osa 1)”

Kommentit on suljettu.