Viikon 44/2017 tulospäivitykset (osa 2)

Tässä kirjoituksessa lyhyesti Sammon, Metsä Board:n, Technopoliksen, Fordin, Union Pacific:n ja Gjensidigen Q3/2017 tuloksista.

Lyhyesti:

 • Metsä Board: kartonkien ja sellun toimitusten sekä hintojen nousu nostivat liikevaihtoa ja tulosta. Husumin tehtaan huoltoseisokin johdosta Q4:n vertailukelpoinen liikevoitto heikkenee hieman Q3:n 50,4 mEUR:sta. Myös mahdolliset työmarkkinoiden lakot voivat vaikuttaa negatiivisesti tulokseen.

 • Sampo: Topdanmarkin muutos tytäryhtiöksi tuo 706 mEUR kertaluontoisen kirjanpidollisen lisän tulokseen. Vakuutusmaksutulojen kasvu jatkui, mutta toisaalta korvauskulut nousivat suurvahinkomäärien kasvun seurauksena. If:n yhdistetty kulusuhde oli edelleen erinomainen eli 85,9 %.
 • Technopolis: Liikevaihto parani vuokrattavan pinta-alan ja vuokrausasteen nousun vetäminä. Palveluliiketoiminta jatkaa hyvää kehitystään ja sen osuus kokonaisliikevaihdosta on 13,7%. EPRA-tulos kasvoi 16,4%.
 • Ford (USA): USA:n autotoimitukset noin -4%:n laskussa – jälleenmyyjien korkeat varastotasot hillitsivät toimituksia. Euroopassa Fiestan toimitusvaikeudet hellittämässä, mutta Brexitin negatiivinen vaikutus näkyy. Kiinassa kehitystä vetää asiakkaiden ostaessa arvokkaampia malleja.
 • Union Pacific (USA): Liikevaihtoa nosti teollisuusrahtien koko vuoden jatkunut hyvä (yli 20%) kasvu. Sen sijaan hiilirahdin kasvu hyytyi Q3:lla. Dieselin hinnannousu sekä hurrikaanit vaikuttivat negatiivisesti tulokseen, mutta tulos oli silti hyvässä nousussa (Q1-Q3: +11 %).
 • Gjensidige Forsikring (NOR): Liikevaihtoa kasvatti ennätystasolla oleva vakuutustoiminnan maksutulot. Kannattavuus parani kaikissa toimintamaissa ja suurten vahinkokorvausten määrä oli ennakoitua pienempi. Yhdistetty kulusuhde oli erinomainen 83,6%

Ford Motor Company

FORD MOTOR COMPANY31.10.2017 | 12,10 USD
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ford:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyvällä tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys sekä osingonjaon keskeytyminen vuonna 2010. Lisäksi Financial Services -segmentin korolliset velat vaikuttavat taseen kunnon pisteisiin.

Ford:n Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 115 450 M USD (113 146 M USD / +2,0 %)
 • nettotulos: 5 193 M USD (5 379 M USD / -3,5 %)

Automotive-segmentin liikevaihto kasvoi +1,6 prosenttia, siitäkin huolimatta, että Fordin autotoimitukset laskivat -2 prosenttia. Q3:lla liikevoittomarginaali nousi 5,0 prosenttiin (Q3/2016: 3,3 %) ja tulos ennen veroja nousi 1,7 miljardiin dollariin (1,1 Mrd USD). Kulukuri sekä vertailuvuoden autojen korjauskutsujen kustannukset selittävät tuloksen positiivista kehitystä Q3:lla.

P-Amerikassa autotoimitusten määrä laski -4 prosenttia eli noin -90 000 autolla. Laskuun vaikutti jälleenmyyjien varastotasojen nousu sekä markkinaosuuden lasku 14 prosenttiin (aiemmin 14,2 %). Toimitusmäärien lasku näkyy myös tulos-ennen-veroja luvussa, joka laski 5,9 miljardiin dollariin (Q1-Q3/2016: 7,0 Mrd USD). Q3:lla tulos kuitenkin parani +420 miljoonaa dollaria.

E-Amerikassa autotoimitukset kasvoivat prosenteissa huimat +13 prosenttia, mutta siellä kappalemäärät ovat alhaisella tasolla. Q1-Q3/2017 aikana E-Amerikassa toimitettiin 266 000 autoa, kun taas P-Amerikassa lähes 10-kertainen määrä eli noin 2,2 miljoonaa autoa.

Euroopassa alkuvuoden luvut olivat hieman parempia kuin vuosi sitten. Q2:n heikko tilanne on saatu käännettyä ja nyt alkuvuoden toimitusmäärät ja liikevaihto olivat +1 prosentin kasvussa. Uuden Fiestan toimitusvaikeudet näkyivät edelleen, mutta tilanne on kuitenkin jo helpottumassa. Myös Brexit vaikuttaa edelleen Euroopan-lukuihn punnan valuuttakurssikehityksen sekä markkinoiden odottavan ilmapiirin kautta. Euroopan tulos-ennen-veroja laski selvästi 178 miljoonaan dollariin (Q1-Q3/2016: 1 039 M USD).

Aasiassa autotoimitukset laskivat -1 prosentin, mutta liikevaihto kasvoi +19 prosenttia. Etenkin Kiinan veto oli voimakasta, missä arvokkaampien mallien kysyntä oli vahvaa.

Näkymät vuodelle 2017

Ford arviot Automotive-segmentille olivat

 • Liikevaihto: viime vuoden tasolla (2016: 141,5 Mrd USD)
 • Liikevoittomarginaali: viime vuotta alhaisempi (2016: 6,7 %)
 • Oikaistu EPS: 1,65 – 1,85 USD (2016: 1,76 USD)

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) koko Ford:lle on:

 • liikevaihto: 152 – 154 Mrd USD (2016: 151,8)
 • nettotulos: 6,5 – 6,7 Mrd USD (4,6)
 • EPS: 1,63 – 1,68 USD (1,15 USD)
 • PE: noin 7,3x (osakkeen hinta 12,10 USD)
 • 12 kk:n osinkoennuste: 0,60 USD (0,60 + 0,05 USD)
 • osinkotuotto: 5,0 %

Tilikauden 2016 nettotulosta painoi -3,6 miljardin dollarin eläkevastuiden uudelleenarvostus.

Fordin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Ford Motor Company sijoituskohteena

Technopolis

TECHNOPOLIS31.10.2017 | 3,88 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Technopolis Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti taseen heikko kunto. Velkaa on paljon eikä pääoman tuottoluvutkaan ole hyviä. Myös heikko osingon kehitys laskee pisteitä.

Technopoliksen Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 134,2 M EUR (127,3 M EUR / +5,4 %)
 • nettotulos: 56,7 M EUR (40,5 M EUR / +40 %)
 • nettotulos (oikaistu): 40,3 M EUR (39,8 M EUR / +1,3 %)

Alkuvuoden 2017 liikevaihto kasvoi mukavat +5,4 prosenttia eli noin 6,9 miljoonaa euroa. Kasvu oli kuitenkin maltillisempaa Q3:lla kuin Q1-Q2:lla. Liikevaihtoon positiivisesti vaikutti vuokrattavan pinta-alan kasvu sekä vuokrausasteen nousu 94,4 prosenttiin (92,7 %). Vuokratuotot kasvoivatkin noin 4,4 miljoonalla eurolla.

Palveluliiketoiminta jatkoi myöskin kasvuaan ja sen liikevaihto oli alkuvuonna noin 18,4 miljoonaa euroa. Tämä vastaa nyt noin 13,7 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Tämä osuus putosi hieman Q3:n aikana, kun esimerkiksi kokouspalveluiden kysyntä laski kesälomakauden seurauksena.

Nettotulos kasvoi yli +40 prosenttia eli noin 16,2 miljoonaa euroa. Merkittävin osa tästä kasvusta tuli sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksen kautta. Alkuvuonna nämä muutokset olivat +16,4 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten ne olivat +0,7 miljoonaa euroa. Nämä huomioiden oikaistu nettotulos kasvoi vain +1,3 prosenttia.

Yhtiön ilmoittama EPRA-tulos kasvoi +16,4 % ja oli 46,4 miljoonaa euroa (39,9 M EUR).

Näkymät

Technopolis ei muuttanut näkymäennustettaan: ”Yhtiö arvioi liikevaihdon ja käyttökatteen nousevan vuodesta 2016, kun oletetaan sijoituskiinteistökannan ja valuuttakurssien säilyvän nykyisellään.

Technopoliksen Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Technopolis sijoituskohteena

Gjensidige Forsikring

GJENSIDIGE FORSIKRING1.11.2017 | 153,70 NOK
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Gjensidigen Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lyhyt historia (yhtiö pörssiin 2010) sekä sen heikko kehitys. Tosin osingon heikko kehitys on osittain harhaa, sillä yhtiö on jakanut kahteen kertaan runsaat lisäosingot.

Gjensidigen Q1-Q3/2017:

 • liikevaihto: 21 640 M NOK (20 612 M NOK / +5,0 %)
 • nettotulos: 3 519 M NOK (3 579 M NOK / -1,7 %)
 • yhdistetty kulusuhde: 83,6 % (81,9 %)

Liikevaihtona on tässä analyysissä käytetty tuloslaskelman riviä ”Total operating income and net income from investments”. Nettotuloksena on Gjensidigen osakkeenomistajille kuuluva tulos, josta on vähennetty vähemmistön osuus.

Liikevaihtoa kasvatti mm. ennätystasolla oleva vakuutustoiminnan maksutulot sekä pankkiliiketoiminnan korkotuottojen nousu.

Sen sijaan nettotulosta veti alaspäin perus- ja eläkevakuutuskorvausten nousu, joka oli kuitenkin linjassa saatujen maksujen kanssa. Mutta negatiivisesti tulokseen vaikutti vakuutustoimintojen kulujen nousu 420 miljoonalla NOK. Q3:lla tilanne kuitenkin parani mm. kannattavuuden parantuessa kaikissa toimintamaissa. Tätä kehitystä auttoi sekin, että isojen vahinkokorvausten määrä oli vähäinen.

Yhdistetty kulusuhde oli alkuvuoden aikana 83,6 prosenttia, mitä voidaan pitää erinomaisena suorituksena. Edellä mainittu vakuutustoimintojen kulujen nousu näkyy myös yhdistetyn kulusuhteen hienoisena nousuna verrattuna viime vuoteen.

Norjan talous on edelleen toipumassa öljyn hinnan voimakkaasta laskusta, mikä näkyy myös vakuutustuotteiden kovassa hintakilpailussa. Hyvän kustannuskontrollin ansiosta Private ja Commercial -segmenttien tulos-ennen-veroja oli noin +200 miljoonaa NOK parempi.

Nordic-segmentin toiminnot olivat vielä Q1-Q2:lla tappiollisia, mutta Q3:lla tilanne kääntyi selvästi paremmaksi tulos-ennen-veroja erän ollessa +147 miljoonaa NOK.

Baltian-toiminnot olivat vielä tappiollisia, mutta yhtiön mukaan voitollinen taso saavutetaan tavoitteiden mukaisesti vuonna 2018.

Sijoitusten kokonaistuotto Q1-Q3/2017 oli +2,8 prosenttia (+2,8 %), missä

 • Match-portfolio: +2,2 % (+2,8 %)
 • Free-portfolio: +3,9 % (+3,0 %)

Näkymät

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 28,5 – 29,5 Mrd NOK (2016: 27,7)
 • nettotulos: 4,2 – 4,4 Mrd NOK (4,7)
 • EPS: 8,40 – 8,80 NOK (9,34)
 • PE: 17,5x – 18,3x (osakkeen hinta 153,70 NOK)
 • osinkoennuste: 7,20 NOK (6,80)
 • osinkotuotto: 4,7 %

Liikevaihto- ja tulosennusteet sisältävät sijoitustoiminnan tuotot, joten hyvä (tai huono) sijoituskausi voi heilauttaa näitä lukuja merkittävästi.

Gjensidigen Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Gjensidige Forsikring sijoituskohteena

Metsä Board

METSÄ BOARD1.11.2017 | 6,45 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Metsä Board:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon lasku muutosprosessin seurauksena. Sen lisäksi alhainen pääoman tuotto ja vuoden 2011 nollaosinko rasittaa arvolukua. Yhtiön läpikäymä muutosprosessi oikeastaan näkyy jokaisella rintamalla. Tässä on kuitenkin hyvä huomata, että nykyinen Metsä Board on varsin erilainen yhtiö kuin se oli vielä muutama vuosi sitten. Siksi fokuksen tuleekin olla yhtiön nykyisessä tuloksentekokyvyssä.

Metsä Boardin Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 1 397 M EUR (1 299 M EUR / +7,6 %)
 • nettotulos: 108,4 M EUR (65,7 M EUR/ +65 %)

Alkuvuoden liikevaihtoon positiivisesti vaikutti mm. kartonkien (+17 %) ja sellun (+3 %) toimitusten kasvu sekä hintojen hienoinen nousu. Valuuttakurssisuojaukset kompensoivat keskeisten valuuttojen muutoksia, mutta näiden vaikutus laimenee vuoden loppua kohden.

Nettotulos kasvoi roimasti osittain liikevaihdon kasvun seurauksena. On hyvä huomata, että vertailuvuoden nettotulos sisältää noin +30 miljoonan euron varaston muutoksen positiivisen vaikutuksen, kun vuonna 2017 vaikutus on ollut -14 miljoonaa euroa negatiivinen. Tämä huomioiden kehitys oli vieläkin parempaa. Varastomäärät heilahtelevat jatkossakin, joten jossain vaiheessa tämä tasoittuu toiseen suuntaan.

Myös pienemmät henkilöstökulut (-16 M EUR) ja poistot (-14 M) tukivat hyvää nettotuloksen kehitystä.

Metsä Fibren uusi biotuotetehdas käynnistyi elokuussa 2017.

Näkymät

Husumin tehtaan tulosparannuspotentiaali vuoteen 2019 mennessä on noin 100 miljoonaa euroa, mistä suurin osa saavutetaan silloin, jos tehtaan käyttöaste nousee 95 prosenttiin (nyt 76 %).

Metsä Board arvioi, että Q4/2017 vertailukelpoinen liiketulos heikkenee hieman Q3/2017:sta, jolloin se oli 50,4 miljoonaa euroa. Tähän vaikuttaa Husumin tehtaan kunnossapitoseisokki.

Metsä Board odottaa myös, että pakkauskartonkien kysyntä jatkaa kasvuaan ja hintojen nousun vaikutus alkaa näkymään vuoden 2018 alkupuolella. Yhtiö pyrkii kasvattamaan myyntiään etenkin P-Amerikassa.

Sijoittajan on hyvä seurata työmarkkinaneuvottelujen etenemistä ja arvioida mahdollisten pitkittyvien lakkojen (tuotanto tai jakelu) vaikutuksia liikevaihtoon ja tulokseen.

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 1,8 – 1,9 Mrd EUR (2016: 1,7)
 • nettotulos: 135 – 145 M EUR (90)
 • EPS: 0,38-0,41 EUR (0,25)
 • PE: 15,8x – 17,0x (osakkeen hinta 6,45 EUR)
 • osinkoennuste: 0,21 EUR
 • osinkotuotto: 3,3 %

Metsä Boardin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Metsä Board sijoituskohteena

Union Pacific Corp

UNION PACIFIC CORP1.11.2017 | 116,50 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Union Pacific:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen lyhyen aikavälin heikko kehitys. Lisäksi pisteitä laskee osakkeen korkea hinta.

Union Pacific:n Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 15 790 M USD (14 773 M USD / +6,9 %)
 • nettotulos: 3 434 M USD (3 089 M USD / +11,2 %)

Union Pacific:n alkuvuosi on sujunut mukavissa kasvumerkeissä.

Alkuvuoden liikevaihtoa on vetänyt hiili- (+14 %) sekä teollisuustuoterahtien (+20 %) voimakas kasvu. Muiden rahtien osalta tilanne vaihtelee kvartaalista toiseen (+/- 2%), mutta kokonaisuutena ne ovat noin parin prosentin kasvussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Myös kasvaneet polttoainekorvaukset sekä hintatason nousu tukivat liikevaihdon kasvua.

Polttoainekustannusten nousu (diesel +13 % eli 290 M USD) sekä hurrikaanituhoihin liittyvät kulut vaikuttivat negatiivisesti tulokseen. Nettotulosmarginaali (21,6 %) on edelleen viimevuotista (20,9 %) parempi. Tämä kertoo myös toiminnan ja resurssien käytön tehostumisesta, johon yhtiön johto kiinnittää jatkossa erityistä huomiota.

Yhtiö osti omia osakkeitaan Q3:n aikana noin 1,3 miljardilla dollarilla.

Näkymät vuodelle 2017

Vahva rahtimäärien kehitys jatkunee loppuvuoden 2017 ajan, mutta suhteessa vertailukauteen 2016 kehitys ei liene alkuvuoden tapaista. Tämä siksi, että viime vuoden loppu oli jo selvästi parempi kuin alkuvuosi, joten 10 prosentin kasvulukuihin voi olla haastavaa päästä.

Yhtiö panostaa kasvumahdollisuuksiin sekä toiminnan yleiseen tehokkuuteen eli tulosmarginaalien voi olettaa olevan hyvällä tasolla jatkossakin.

Tilikauden 2017 ennusteena (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 21,1 – 21,3 Mrd USD (2016: 19,9)
 • nettotulos: 4,5 -4,7 Mrd USD (4,2)
 • EPS: 5,58 – 5,83 USD (5,07)
 • PE: 20,0x – 20,9x (osakkeen hinta 116,50 USD)
 • 12 kk:n osinkoennuste 2,60 USD (2,42 USD)
 • osinkotuotto: 2,2 %

Union Pacific:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Union Pacific Corp sijoituskohteena

Sampo

SAMPO2.11.2017 | 45,30 EUR
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Sampon Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevaa arvolukua laskee liikevaihdon heikko kehitys (nollakorkojen aikakausi näkyy tässä) sekä heikot pääoman tuottoluvut. On kuitenkin muistettava, että pääoman tuottolukujen mittarit sopivat huonosti rahoitusyhtiöiden käyttöön.

Sammon Q1-Q3/2017

 • Liikevaihto: 4 945 M EUR (4 548 M EUR / +8,7 %)
 • Nettotulos: 1 875 M EUR (1 179 M EUR / +59 %)
 • Nettotulos (oikaistu): 1 169 M EUR (1 179 M EUR / -0,8 %)
 • If:n yhdistetty kulusuhde: 85,9 % (84,0 %)

Tässä liikevaihtona on tuloslaskelman erät vakuutusmaksutulo, sijoitustoiminnan nettotuotot ja liiketoiminnan muut tuotot.

Sampo ilmoitti Q3/2017-tulosraportissa, että se muuttaa Topdanmark:n kirjanpidossaan osakkuusyhtiöstä tytäryhtiöksi. Tämä muutos aiheutti noin +706 miljoonan euron kertaluontoisen erän tulokseen.

Liikevaihtoa kertyi mukavat +397 miljoonaa euroa eli lähes +9 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Vakuutusmaksutulojen kasvu vastasivat tästä noin +43 miljoonalla ja sijoitustoiminnan nettotuottojen kasvu noin +357 miljoonalla eurolla. Vakuutusmaksut kehittyivätkin hyvin kaikilla yhtiön markkinoilla – paitsi Suomessa.

Sen sijaan oikaistu nettotulos jäi viimevuotisesta noin -10 miljoonaa euroa. Näin voidaan todeta, että liikevaihdosta nettotulokseen sisältyi kuluja noin 410 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten. Suurin selittävä tekijä oli vakuutus- ja sopimusvelkojen muutos noin 330 miljoonalla eurolla. Lisäksi korvauskulut nousivat noin 45 miljoonaa euroa Ruotsin ja Norjan yritysasiakkaiden kasvaneiden suurvahinkokorvausten seurauksena.

If:n yhdistetty kulusuhde oli edelleen erinomaisella tasolla eli 85,9 prosentissa.

Mandatum Life:n oman pääoman tuotto (ROE) oli 15,6 prosenttia, kun yhtiön tavoitteena on yli 17,5 prosentin tuotto.

Sampo teki Q3:lla noin 265 miljoonan euron sijoituksen tanskalaiseen Saxo Bank Group:iin sekä 230 miljoonan euron sijoituksen myöskin tanskalaiseen Nets:iin.

Näkymät

Sampo piti näkymänsä ennallaan eli ”Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2017. Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Koska Topdanmarkin kirjanpidon kirjausmuutos tuo pienen epäjatkuvuuskohdan, niin tässä vain kevään 2018 osinkoennuste, joka on 2,40 euroa. Osinkotuotto olisi 5,3 prosenttia (osakkeen hinta 45,30 eur).

Sammon Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Sampo sijoituskohteena

3 vastausta artikkeliin “Viikon 44/2017 tulospäivitykset (osa 2)”

 1. Terve!

  Hienoa analyysiä yrityksistä!
  Itse olen laittanut salkkuun Norjalaista osinkokonetta Ocean Yieldia.
  Tämä on mielenkiintoinen yritys, joka maksaa kvartaaliosinkoa ja on nostanut sitä jo 16 kertaa putkeen eli koko pörssihistorian ajan. Pistäppä tarkasteluun…

  Tykkää

  1. Kiitoksia palautteesta!

   Jep, laitetaan Ocean Yield muistiin. Hyvistä Norjalaisista yhtiöistä onkin pulaa. Siis sellaisista, joiden pörssihistoria on riittävä (ainakin 8 vuotta), on voitollinen, maksaa hyvää ja mielellään kasvavaa osinkoa, raportoi lukunsa kruunuina ja on kooltaan riittävän iso.

   Tykkää

Kommentit on suljettu.