Viikon 45/2017 tulospäivitykset

Tässä kirjoituksessa lyhyesti Aktian, Ramirentin, Raision, F-Securen, AF Gruppenin ja Archer-Daniels-Midland:n Q3/2017 tuloksista.

Lyhyesti

 • Raisio: Liikevaihtoon positiivisesti vaikutti Benecol- ja kalanrehuliiketoiminnan hyvä vire. Leicesterin makeistehtaan haasteet ja punnan heikentyminen vaikuttivat heikentävästi tulokseen. Raportoidut luvut olivat kasvussa, mutta vertailukelpoiset laskussa. Perusliiketoiminnassa edelleen siis haasteita.
 • Aktia: Alkuvuoden 2017 palkkiotuottojen kasvu oli vahvaa (+14%), mutta korkokate oli noin -4,8 M EUR laskussa. Lisäksi peruspankkijärjestelmän käyttöönoton viivästyminen, kasvaneet IT-kulut ja henkilöstön kouluttaminen näkyy noin +10,7 suurempina kuluina.
 • Ramirent: Liikevaihto hyvässä kasvussa (+8%). Markkinatilanne oli hyvä kaikissa Ramirentin toimintamaissa, paitsi Norjassa ja Tanskassa. Kannattavuusohjelman hyödyt näkyivät tuloksen selvänä parantumisena.
 • F-Secure: Yritystietoturvan myynti veti hyvin, mikä näkyi liikevaihdon +8% kasvuna. Yhtiön panostukset myyntiin ja tuotekehitykseen näkyi laskevana tuloksena. Ja kun tuloksesta oikaisee kesällä saadun veronpalautuksen, niin tulos jäi vain 5,0 M EUR (9M/2016: 9,3 M EUR)
 • AF Gruppen (NOR): Tilauskertymä kasvoi taas uuteen ennätykseen (20,2 Mrd NOK). E18-tietyömaa sekä useiden rakennushankkeiden hyvä aktiviteetti näkyivät liikevaihdon kasvuna (+4,7%). Puolivuotis-osinko oli 3,50 NOK (3,00).
 • Archer-Daniels-Midland (USA): Liikevaihdon lasku kiihtyi Q3:lla, myyntihinnat laskivat maataloustuotteiden ylitarjonnan seurauksena. Tuloskin heikkeni, mutta pahemmalta pudotukselta suojasi toiminnan tehostumisesta syntyneet kustannussäästöt.

Archer-Daniels-Midland

ARCHER-DANIELS-MIDLAND6.11.2017 | 39,78 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Archer-Daniels-Midland:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys sekä heikolla tasolla olevat pääoman tuottoluvut.

Archer-Daniels-Midland:n Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 44 758 M USD (45 845 M USD / -2,4 %)
 • nettotulos: 807 M USD (855 M USD/ -5,6 %)

Vuoden alun hyvä liikevaihdon kehitys kääntyi selvään laskuun Q2:lla (-4,4 %) ja lasku kiihtyi vielä Q3:lla (-6,3 %). Liikevaihdon vaikeaa kehitystä selittää maataloustuotteiden (soija, maissi, rapsi) globaali ylitarjonta. Tämä vaikutti laskevasti sekä myyntimääriin että hintoihin.

Nettotulos kääntyi sekin selvään laskuun. On kuitenkin hyvä huomata, että vaikka liikevaihto oli noin -1,1 miljardia dollaria vähemmän, niin bruttokate oli vain -40 miljoonaa dollaria vähemmän kuin vuosi sitten. Kustannussäästöohjelmien vaikutus (+ 200 M USD) siis näkyy toiminnan tehostumisessa

Toinen nettotulokseen vaikuttava tekijä oli -140 miljoonan dollarin alaskirjaukset, joita vuosi sitten oli -36 miljoonaa dollaria.

Näkymät

Yhtiö arvioi, että Q4/2017:n kehitys jatkuu heikkona ja jää Q4/2016 luvuista.

Sen sijaan ADM näkee vuoden 2018 jo valoisampana, sillä se odottaa varsin isojen investointien alkavan tuottaa hyötyjä täydellä painolla. Lisäksi kustannussäästöohjelmat vaikutukset näkyvät myös toiminnan tehostumisena.

Yhtiön raskaimmat investoinnit ovat tältä erää ohi ja yhtiön pääpaino on sijoitusten täysimääräinen hyödyntäminen. Tämän odotetaan näkyvän erityisesti laskevina capex-kustannuksina ja siten nousevana vapaana rahavirtana (free cash-flow).

Yhtiö arvioi myös, että soijan ja maissin globaalit varastotasot kääntynevät laskuun vuoden 2018 kuluessa, minkä pitäisi näkyä marginaalien parantumisena.

Eli lyhyellä tähtäimellä ehkä heikkoa, mutta vuoden 2018 edetessä tilanteen pitäisi parantua. Toki silloin vertailukohtana on varsin heikko tilikausi 2017…

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 60,5 – 61,5 Mrd USD (2016: 62,3)
 • nettotulos: 1,1 – 1,2 Mrd USD (1,3)
 • EPS: 1,92 – 2,09 USD (2,16)
 • PE: 19,0x – 20,8x (osakkeen hinta 39,78 USD)
 • 12 kk:n osinkoennuste: 1,34 USD
 • osinkotuotto: 3,4 %

ADM:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Archer-Daniels-Midland sijoituskohteena

Raisio

RAISIO8.11.2017 | 3,68 EUR
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Raision Talousmentor-arvoluku on 16/30. Tyydyttäviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkealla tasolla oleva osakkeen hinta sekä heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys. Myös liikearvon korkea määrä sekä heikko pääoman tuotto (ROE ja ROI) laskevat pisteitä.

Raision Q1-Q3/2017

 • Raportoitu
  • liikevaihto: 344,7 M EUR (340,9 M EUR / +1,1 %)
  • liiketulos: 35,0 M EUR (17,4 M EUR / +101 %)
  • nettotulos: 21,4 M EUR (10,1 M EUR / +112 %)
 • Vertailukelpoinen
  • liikevaihto: 305,5 M EUR (340,9 M EUR / -10,5 %)
  • liiketulos: 36,7 M EUR (38,7 M EUR / -5,2 %)

Raportoitu liikevaihto oli hieman viimevuotista parempi, missä hyvä Q3:n käänsi alkuvuoden liikevaihdon hienoiseen nousuun. Liikevaihtoon positiivisesti vaikutti Benecol- ja kalanrehuliiketoiminnan hyvä vire. Benecolin toimitusmäärät olivat kasvussa ja kalarehuliiketoimintaa veti Venäjän viennin kasvu.

Alkuvuoden 2017 vertailukelpoinen liikevaihto sen sijaan laski noin -10 prosenttia, sillä raportoitu liikevaihto (2017) sisältää Southallin kiinteistön myynnistä saadun 39,8 miljoonaa euroa.

Raportoitu liiketulos ja nettotulos olivat selvässä kasvussa, mutta viime vuoden tulosta heikentää erilaiset alaskirjaukset noin -21 miljoonan euron edestä. Nämä huomioiden vertailukelpoinen liiketulos oli noin -5 prosentin laskussa. Vertailukelpoista nettotulosta en löytänyt tulosraportista, mutta vertailukelpoinen EPS oli 0,18 euroa (0,19 EUR) eli sekin oli hieman viimevuotista alhaisempi.

Englannin punnan kurssivaikutus oli liikevaihdon osalta noin -8,5 miljoonaa euroa.

Leicesterin makeistehtaan haasteet sekä punnan heikentyminen vaikuttivat heikentävästi tulokseen. Benecolin ainesosan (kasvistanoliesterin) hinta nousi lääke- ja kosmetiikkateollisuuden kysynnän seurauksena, mikä nosti Benecolin tuotantokustannuksia.

Kaura ja sen hyvinvointivaikutukset kiinnostivat edelleen kuluttajia.

Näkymät

Raisio piti kesällä antamansa näkymät vuodelle 2017 ennallaan eli tilikauden 2017 arvioitu vertailukelpoinen liikevoitto (ebit) on noin 45 M EUR (50,7 M EUR). Arvioon vaikutti Ison-Britannian makeisliiketoiminnan haasteiden jatkuminen, odotettua heikompi kannattavuus sekä punnan heikentyminen euroon nähden.

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 435 – 440 M EUR (2016: 436)
 • nettotulos: 28 – 30 M EUR (19)
 • EPS: 0,18-0,19 EUR (0,12)
 • PE: 19,3x – 20,7x (osakkeen hinta 3,68 EUR)
 • osinkonennuste: 0,18 eur (0,17)
 • osinkotuotto: 4,9 %

Raision Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Raisio sijoituskohteena

Aktia

AKTIA8.11.2017 | 9,07 EUR
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Aktian Talousmentor-arvoluku on 16/30.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Aktia on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Aktia on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Varsinaisesti arvoluvun pisteitä laskee heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä lyhyt osinkohistoria (yhtiö pörssiin 2009).

Aktian Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 157,6 M EUR (160,7 M EUR / -1,9 %)
 • nettotulos: 31,1 M EUR (42,8 M EUR / -27,3 %)

Liikevaihtona tässä on tulosraportin ”Liiketoiminnan tuotot yhteensä” -erä.

Raportoidut liikevaihto ja tulos laskivat siis selvästi viime vuodesta. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että Aktia sai vertailuvuonna Visa Europen myynnistä noin 5,9 miljoonan euron kertaluontoisen tuoton. Tämä huomioiden liikevaihto olisi ollut hieman parempi, mutta tulos edelleen heikompi.

Suomen talouden ja kuluttajien luottamuksen nousun johdosta Aktian rahastojen ja varainhoidon myynti on ollut vahvaa. Tämä näkyi palkkiotuottojen +14 prosentin kasvuna.

Sen sijaan korkokate oli noin -4,8 miljoonan euron laskussa

Tuloksessa näkyy se, että alkuvuoden 2017 kulut ovat olleet noin +10,7 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuosi sitten. Kulujen nousu liittyy suurilta osin Aktian peruspankkijärjestelmän kehittämiseen ja sen käyttöönottoon. Pitkittyneestä käyttöönotosta johtuen IT- ja muut henkilöstökulut kasvoivat noin +8,5 miljoonaa euroa. Lisäksi IT-kulut nousivat +2,2 miljoonaa euroa.

Yhtiö uudisti myös taloudelliset tavoitteensa ja yhtenä tavoitteena on nostaa vertailukelpoinen liikevoitto 80 miljoonaan euroon vuoteen 2022 mennessä. Lisäksi yhtiö päivitti osinkopolitiikkaansa niin, että osinko on 60 – 80 prosenttia nettotuloksesta.

Näkymät

Aktia arvioi, että tilikauden 2017 liikevoitto jää noin 9 – 12 miljoonaa euroa viimevuotista alemmaksi. Tähän vaikuttaa alhainen korkotaso sekä etenkin viime vuoden liikevoittoon sisältyneet kertaluontoiset erät. Vuonna 2016 liikevoitto oli 61,5 miljoonaa euroa eli liikevoitto olisi Aktian ennusteen mukaan noin 50 – 53 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2017 ennuste (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 208 – 212 M EUR (2016: 211)
 • nettotulos: 37 – 40 M EUR (49)
 • EPS: 0,56 – 0,60 EUR (0,74)
 • PE: 15,1x – 16,3x (osakkeen hinta 9,07 EUR)
 • osinkoennuste: 0,54 EUR (0,52 + 0,08 EUR)
 • osinkotuotto: 6,0 %

Aktian Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Aktia sijoituskohteena

Ramirent

RAMIRENT9.11.2017 | 8,19 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ramirent Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaista arvolukua laskee erityisesti heikko osingon kehitys ja korkea velkaisuus.

Ramirentin Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 523,4 M EUR (484,7 M EUR / +8,0 %)
 • nettotulos: 45,7 M EUR (9,4 M EUR/ +486 %)

Alkuvuoden liikevaihto kasvoi noin +39 miljoonalla eurolla, ja tästä kasvusta vastasi konevuokraus noin +27,1 miljoonalla ja palvelut +10,6 miljoonalla eurolla. Loppuosa tuli kaluston myyntituotoista. Markkinatilanne oli hyvä tai jopa erinomainen kaikissa Ramirentin toimintamaissa paitsi Norjassa ja Tanskassa. Siellä liikevaihto on jäänyt viimevuotisesta.

Tulos parani selvästi liikevaihdon kasvun ja parantuneen kannattavuuden johdosta. Yhtiö aloitti kannattavuuden parantamisohjelman noin vuosi sitten ja se alkaakin tuottaa jo hedelmää. On hyvä huomata, että kannattavuusohjelma alkoi Q4/2016, joten tästä eteenpäin vertailukaudet sisältävät kannattavuusparannusohjelman hyötyjä.

Alkuvuoden 2017 tulos sisältää noin -17 miljoonaa euroa vähemmän poistoja ja erilaisia arvonalentumisia yms. kuluja, joka yhdessä parantuneen liikevaihdon kanssa selittää nettotuloksen kasvua. 9 miljoonaa euroa korkeammat verot tasoittavat vuoden 2017 etumatkaa.

Suomessa kysyntä oli vahvaa, mutta merkkejä konevuokrauksen hiljenemisestä nähtiin kvartaalin aikana. Tätä samaa valitteli myös Cramo, joka totesi vielä, että kilpailutilanne Suomessa kiristyi.

Ruotsissa kysyntä pysyi vahvana ja kasvu oli voimakasta myös pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Sen sijaan Norjassa ja Tanskassa liikevaihdot olivat laskussa, mutta kannattavuus parani edelleen kustannustehokkuuden seurauksena.

Myös Baltiassa ja Europe Central-segmentissä konevuokrauksen markkinat jatkoivat kasvuaan rakentamisen aktiviteetin parantumisen seurauksena.

Näkymät

Ramirent arvioi, että vuonna 2017 vertailukelpoinen EBITA-liiketulos kasvaa vuoden 2016 tasolta.

 • Suomi: Vakiintuu
 • Ruotsi: Suotuisa – rakentamisen vahva suhdannetilanne
 • Tanska ja Norja: Vakaat
 • Baltia: Suotuisat – uudet projektialoitukset
 • Europe Central: Suotuisat

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 710 – 715 M EUR (2016: 665)
 • nettotulos: 58 – 61 M EUR (22)
 • EPS: 0,54 – 0,56 EUR (0,20)
 • PE: 14,5x – 15,3x (osakkeen hinta 8,19 euroa)
 • 12 kk:n osinkoennuste: 0,40 EUR (0,40)
 • osinkotuotto: 4,9 %

Ramirentin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Ramirent sijoituskohteena

F-Secure

F-SECURE9.11.2017 | 4,15 EUR
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

F-Securen Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaisia pisteitä laskee sekä tuloksen että voitonjaon heikko kehitys. Osakkeen hinnan korkea taso PE-luvuilla suhteutettuna laskee myös pisteitä.

F-Securen Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 125,3 M EUR (115,9 M EUR / +8,1 %)
 • liiketulos (ebit): 7,2 M EUR (12,3 M EUR / -42 %)
 • nettotulos: 8,1 M EUR (9,3 M EUR / -12,9 %)

Liikevaihtoa kasvatti erityisesti hyvä yritystietoturvan myynti, joka kasvoi noin +16 prosenttia viime vuodesta. Digitalisaation sekä palveluiden siirtyminen verkkoon laajenee ja kasvaa, jolloin näihin kohdistuvat tietoturvauhat kasvavat myöskin. Tämä kaikki näkyy yritysten panostuksena tietoturvaan ja siten hyvänä kysyntänä F-Securen palveluille.

Nettotulos jäi kuitenkin selvästi viime vuodesta. On hyvä huomata, että vaikka tulos jäi vain -1,2 miljoonaa euroa viimevuotisesta, niin liikevaihto kasvoi +8,5 miljoonaa euroa. Näin kulutaso kasvoi kokonaisuudessaan noin 9,7 miljoonaa euroa. Yhtiön panostukset myyntiin sekä tuotekehitykseen näkyvät tässä, sillä nämä kulut kasvoivat yhteensä noin 11,1 miljoonaa euroa.

Nämä panostukset rasittavat yhtiön lyhyen aikavälin tulosta, mutta tuovat kasvua liikevaihtoon, minkä pitäisi pidemmällä aikavälillä näkyä myös tuloskunnon kasvuna. Yhtiö pyrkii siis kasvattamaan tulevaisuuden tuloksentekokykyään, mikä sijoittajan näkökulmasta on positiivinen asia.

On hyvä huomata, että liiketulos (ebit) laski noin -5 miljoonaa euroa eli yli -40 prosenttia viime vuodesta. Tämä on paljon enemmän kuin nettotulos, ja tätä eroa selittääkin yhtiön kesäkuussa 2017 saama +3,1 miljoonan euron veronpalautus. Tämä huomioiden F-Securen alkuvuoden tuloskunto olikin vain noin 5 miljoonaa euroa.

Näkymät 2017

F-Secure arvioi vuodelle 2017, että

 • liikevaihto kasvaa viime vuoden 158 miljoonasta eurosta
 • liikevoitto (ebit) on noin 8 – 12 miljoonaa euroa (2016: 19,2 M EUR)

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 168 – 172 M EUR (2016: 158)
 • nettotulos: 10 – 12 M EUR (15)
 • EPS: 0,06 – 0,08 EUR (0,10)
 • PE: noin 60x (osakkeen hinta 4,15 EUR)
 • osinkoennuste: perusosinko 0,06 eur ja mahdollisesti lisäosinko 0,06 eur
 • osinkotuotto: 1,45+1,45=2,9%

F-Securen Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
F-Secure sijoituskohteena

AF Gruppen

AF GRUPPEN10.11.2017 | 130,00 NOK
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

AF Gruppenin Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee etenkin osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna sekä osinkojen pysyminen samalla tasolla.

AF Gruppenin Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 9 408 M NOK (8 984 M NOK / +4,7 %)
 • nettotulos: 481 M NOK (506 M NOK / -4,9 %)
 • tilauskertymä: 20 183 M NOK (11 200 M NOK / +80 %)

Liikevaihtoa kasvatti mm. E18 (Tvedestrand – Arendal) tietyömaan aloitus sekä useiden talonrakennushankkeiden hyvä aktiviteetti. Sen sijaan Evironment-segmentin purku-urakoissa oli hiljaisempaa, mikä painoi segmentin liikevaihtoa.

Yhtiö sai uusia urakoita mm. Ørland:n ilmatukikohtaan (sopimuksen arvo 614 M NOK), E6-tiehankkeeseen (994 M NOK), Sunnmøre:n tunnelihankkeeseen (600 M NOK). Lisäksi yhtiö solmi ConocoPhilips-yhtiön kanssa puitesopimuksen 7 öljynporauslautan purkamisesta seuraavien 10 vuoden aikana. Tämän puitesopimuksen arvoa ei ole kerrottu, mutta siitä on kirjattu vain toteutuneet tilaukset tilauskertymään – joka Offshore-segmentissä kasvoi 883 M NOK (626 M NOK).

Nettotuloksen (osakkeenomistajille kuuluva osuus) laskua selittää osaltaan Civil Engineering -segmentin tuottavuuden lasku, sillä liikevoitto laski noin 76 miljoonaa NOK.

Tilauskertymä on ennätystasolla, ja oikeastaan jokaisessa segmentissä tilauskertymä kasvoi selvästi verrattuna viime vuoteen. Tilauskertymän hyvä taso lupailee hyvää kehitystä lähitulevaisuuteen.

Yhtiö julkaisi Q3-osingon ja se oli 3,50 NOK (Q3/2016: 3,00). Osinko irtoaa heti eli 13.11.2017 osakkeella käydään kauppaa ilman oikeutta tähän osinkoon. Tämä osinkoilmoitus antaa odottaa, että seuraavan 12 kk:n osinko on 5,00…5,50 + 3,50 eli 8,50 – 9,00 NOK eli osinkotuotto nousee 6,5 prosentin tienoille (osakkeen hinta 130 NOK).

Markkinanäkymiä

Norjan valtion budjetoidut infrastruktuurihankkeet ovat vuodelle 2018 noin +6,5 prosenttia verrattuna vuoteen 2017. Lisäksi on arvioitu, että vuosina 2018 ja 2019 hankkeisiin käytetään (sis. kunnalliset investoinnit) noin +12 ja +13 prosenttia enemmän.

Norjassa asuntojen hinnat ovat laskeneet parisen prosenttia, mutta tässä on hyvä huomata, että hinnat ovat edelleen lähes +1,5 prosenttia korkeammalla kuin vuonna 2016. AF Gruppen arvioi, että epävarmuus asuntojen hinnoissa jatkunee vielä vuoden 2018 puolelle.

Öljyn hinnanlaskun seurauksena öljyalan investoinnit ovat noin -7 prosenttia alhaisemmat kuin vuosi sitten. Tällä on oma vaikutuksensa AF Gruppeniin, mutta toisaalta Pohjanmeren öljy-yhtiöt ovat sulkemassa noin 1800 lähdettä sekä noin 7 500 kilometriä putkistoa. Tämä tuonee lisää tilauksia AF Gruppenille. Ja kuten edellä kerrottiin, niin yhtiö teki puitesopimuksen ConocoPhilips-yhtiön kanssa.

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 12,3 – 12,7 Mrd NOK (2016: 11,9)
 • nettotulos: 675 – 775 M NOK (691)
 • EPS: 6,95 – 7,97 NOK (7,38)
 • PE: 16,3x – 18,7x (osakkeen hinta 130 NOK)
 • 12 kk:n osinkoennuste 8,50 NOK (8,00)
 • osinkotuotto: 6,5 %

AF Gruppenin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
AF Gruppen sijoituskohteena

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 45/2017 tulospäivitykset”

Kommentit on suljettu.