Salkkukatsaus Q3/2017

On taas aika tarkastella Talousmentor-salkun tilannetta Q3/2017 tulosraporttien jälkeen. Lisäksi pureudutaan salkun omistuksiin yhtiö yhtiöltä ja miten ne sopii salkun tavoitteisiin.

Talousmentor-salkku

Salkkujen tilanne 15.11.2017 päätöskursseilla sekä vertailutietona tilanne vuoden takaa eli viikon 46/2016 lopussa:

 • Talousmentor-salkku: 27 111,22 € (26 815,64 € / +1,1 %)
 • Seligson vertailusalkku: 31 440,51 € (27 875,56 € / +12,8 %)

Tilanne oli vielä vuosi sitten varsin tasainen, mutta vuodenvaihteen kohdalla salkkujen tiet erkanivat. Oheisessa kuvassa näkyy hyvin viime päivien kurssilasku.

tm-salkku-q32017

Tavoitteet

Kerrataan tähän vielä salkun tavoitteet eli

 1. voittaa Seligsonin rahastoista luotu virtuaalinen vertailusalkku
 2. kasvattaa saatua osinkoa 10 prosenttia vuosittain
 3. kasvattaa salkussa olevien yritysten nettotulosta 10 prosenttia vuosittain
 4. pitää osingonmaksusuhde alle 65 prosentissa

Vuoden 2017 tavoitteena on, että osinko on 1 000 euroa ja nettotulos on 1 760 euroa. Vuodelle 2018 tavoitetasot nousevat siis 10 prosentilla, joten ne ovat 1 100 ja 1 936 euroa vastaavasti.

Tarkemmin tavoitteet on kuvattu Talousmentor-salkku: tavoitteet -sivulla.

Salkun tapahtumat Q3:lla

Kesän jälkeen salkusta myytiin Yaran, H&M:n ja Atrian osakkeet ja tilalle ostettiin Orionia, Cramoa ja AF Gruppen:ia. Ostojen ja myyntien perusteluihin voi tutustua oheisista linkeistä:

Kuluja noista ostoista ja myynneistä kertyi 51 euroa ja niissä liikkui rahaa 18 870 euroa. Näin kulujen osuus tästä ”veivauksesta” oli 0,27 prosenttia.

Osingot

Alkuvuoden 2017 aikana osinkoja on kertynyt noin 1 086 euroa, mikä ylittää tämän vuoden 1 000 euron tavoitetason. Lisäksi loppuvuoden aikana osinkoja on odotettavissa Ford:lta (25 euroa), IBM:ltä (32 euroa) ja CHRW:ltä (20 euroa) eli yhteensä noin 77 euroa. Euromääräiset summat vielä elävät valuuttakurssien mukana, joten pientä heittoa voi osinkoennusteissa olla. Yhteensä osinkosumma nousee siis noin 1 163 euroon. Eli selvästi yli tavoitetason.

Vuoden 2018 osinkojen tavoitetaso on 1 100 euroa, ja tällä hetkellä seuraavan 12 kuukauden osinkoennuste salkulle on noin 1 265 euroa. Eli ihan mukavasti puskuria, mikäli osinkoennusteet eivät ihan mene kohdalleen.

Tuotot

Kuten edellä todettiin, niin salkusta myytiin Q3:n aikana Yaran, H&M:n ja Aktian osakkeet. Näistä kertyi myyntivoittoja yhteensä +242,48 euroa. Alkuvuoden 2017 aikana myyntivoittoja on kertynyt noin +1 214 euroa ja yhdessä kertyneiden osinkojen kanssa tuotot ovat yhteensä noin 2 300 euroa.

Kertyneistä tuotoista menee veroa 641 euroa. Huomioiden osinkojen ennakonpidätykset (-206 eur) sekä vuoden 2016 verosaatava (-192 eur), niin verovelkaa on noin -244 euroa. Verovelka maksetaan salkusta vuoden 2018 aikana ”sopivassa kohtaa”, kuitenkin ennen varsinaista maksupäivää, joka lienee marraskuun lopulla 2018.

Taulukkoon on koottuna salkun yritykset, osakkeen arvot (15.11.2017) sekä niiden perusteella lasketut euromääräiset omistusarvot ja tuottoprosentit ilman osinkoja ja niiden kanssa.

YRITYS OSAKE ARVO TUOTTO % % (sis osingot)
Metsä Board 6,43 € 2 894 € 35,5% 39,5%
Nordea 10,00 € 3 000 € 26,5% 34,8%
Telia Company 3,82 € 1 910 € -6,1% 2,8%
Ford Motor Company 12,00 $ 2 036 € -3,7% 0,5%
Amer Sports 20,29 € 1 826 € -11,1% -8,4%
CH Robinson Worldwide 79,95 $ 3 392 € 12,0% 12,7%
IBM 147,10 $ 3 120 € -2,3% -1,3%
Orion 33,17 € 3 151 € -7,4% -7,4%
Cramo 18,13 € 2 720 € -5,1% -5,1%
AF Gruppen 122,00 kr 3 269 € -4,3% -4,3%
Käteinen 37 €
Verokorjaus -243 €
YHTEENSÄ 27 111 € 8,44%

Viime viikkojen osakkeiden kurssilasku näkyy tuotoissa samoin kuin euron nopea arvonnousu.

Kuten taulukosta nähdään, niin Metsä Board:n, Nordean ja CHRW:n kehitys on ollut suotuisaa. Ja CHRW:n kohdalla dollareissa mitattu tuotto on +18,9 prosenttia, mutta dollarin arvon lasku (-5,3 %) painaa euromääräisen tuoton vain +12,0 prosenttiin.

Muut sijoitukset ovat hieman pakkasella, missä saadut osingot nostavat Telian ja Ford:n pikkuplussalle.

Kokonaisuudessaan salkun arvo on kasvanut 25 000 eurosta nykyiseen 27 111 euroon eli noin +8,4 prosenttia. Ihan kiva… Mutta tämä kalpenee selvästi Seligsonin-vertailusalkun tuotosta, joka on kasvanut samassa ajassa noin 31 441 euroon eli +13,8 prosenttia. Eikä pidä unohtaa sitäkään tosiasiaa, että vuoden alusta Talousmentor-salkku on laskenut noin -5,5 prosenttia, kun Seligson vertailusalkku on noussut +7,9 prosenttia.

Miksi näin on sitten käynyt? Tämä on hyvä kysymys, johon palaan tarkemmin vuodenvaihteen aikoihin.

Tuloksen kehitys

Oheiseen taulukkoon on koottuna sijoittajan osuus yrityksen nettotuloksesta. Eli jos salkussa on 200 osaketta ja yritys tekee 1,25 euron EPS, niin silloin sijoittajan osuus tästä tuloksesta on 250 euroa (=200 * 1,25). Tämä tuo perspektiiviä siihen, millaisella painolla yrityksen tuloskunto näkyy koko salkun (laskennallisessa) tuloskunnossa.

YRITYS 2017e 2016 2015 17e vs 16
Metsä Board 177 € 114 € 173 € 56%
Nordea 242 € 280 € 272 € -13%
Telia Company 127 € 43 € 99 € 192%
Ford Motor Company 280 € 195 € 313 € 44%
Amer Sports 77 € 97 € 94 € -21%
CH Robinson Worldwide 141 € 152 € 149 € -7%
IBM 254 € 263 € 288 € -3%
Orion 152 € 168 € 140 € -10%
Cramo 263 € 233 € 169 € 13%
AF Gruppen 193 € 198 € 202 € -2%
YHTEENSÄ 1 906 € 1 743 € 1 898 € 9,3%

Kuten todettua, niin Talousmentor-salkun tavoite tilikaudelle 2017 on saada nettotuloksena 1 760 euroa. Tämä näyttäisi ylittyvän, sillä ennusteena on, että tulos olisi 1 906 euroa. Puskuria on, mutta isoon yllätykseen ei viimeisellä neljänneksellä ole varaa.

Edellisen salkkukatsauksen eli Q2/2017 lopun mukaan tulosennuste vuodelle 2017 oli 1 850 euroa, joten salkussa Q3:n aikana tehdyt muutokset näkyvät positiivisesti.

Ensi vuonna tavoitetaso nousee jälleen 10 prosenttia 1 936 euroon, joten katse pitää myös pitää tulevaisuuden tuloksentekokyvyssä. Varsinkin, kun huomioi, että oheisen taulukon mukaan 6/10 yrityksellä ennustettu tilikauden 2017 tulos on viimevuotista pienempi. Eli jatkuuko laskevat trendi vai miltä vuosi 2018 näyttää. Tämä tilanne kirkastuu viimeistään helmikuun lopussa, kun käytössä on ennusteet vuodelle 2018.

Toki tulokseen vaikuttaa tuloslaskelman kertaluontoiset erät, joita esimerkiksi Telialla on ollut paljon viime vuosien aikana. Tämän takia yksittäisen vuoden tulokselle ei pitäisi antaa liian suurta painoa. Tärkeämpää on pyrkiä selvittämään yrityksen todellinen tuloksentekokyky, ja tästä syystä katsonkin yleensä yrityksen toimintaa useammalta vuodelta. Lisäksi annan enemmän arvoa osingon kehittymiselle, sillä se heilahtelee vähemmän ja yleensä kehittyy tasaisemmin kuin EPS.

Tunnuslukuja

Oheiseen taulukkoon on koottuna salkun tunnusluvut. Se on tehty laskemalla koko salkun tuloslaskelma ja tase (kts. taulukko kirjoituksen lopusta) käyttäen osakekohtaisia lukuja.

talousmentor-tunnuslukuja-q32017

Salkku on tunnuslukujen valossa ihan hyvissä asemissa eli PE=14,2x, ROE=17,9% ja osinkotuotto 4,3%. Velkaisuuden lukuja hämärtää Nordea sekä pankkimaisesti toimiva Fordin Financing-segmentti. Näiden liiketoimintaan kuuluu se, että rahaa kerätään markkinoilta ja se lainataan uudelleen paremmalla korolla yhtiöiden asiakkaille. Ja tämä näkyy velkaisuuden tunnusluvuissa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna salkussa olevien yhtiöiden keskeisimpiä tunnuslukuja, missä PE on laskettu vuoden 2017 ennustetulle tulokselle ja osinkotuotto on seuraavan 12 kk:n osinkoennuste. Osakkeen hintana on keskiviikon 15.11.2017 päätöskurssit.

YRITYS OSAKE Osinko 12 kk Osinko-tuotto PE ROE
Metsä Board 6,43 € 0,21 € 3,3% 16,5 12,7%
Nordea 10,00 € 0,66 € 6,6%
Telia Company 3,82 € 0,22 € 5,8% 14,9 11,2%
Ford Motor Company 12,00 $ 0,60 $ 5,0% 7,3 20,8%
Amer Sports 20,29 € 0,68 € 3,4% 23,9 10,4%
CH Robinson Worldwide 79,95 $ 1,88 $ 2,4% 24,1 35,3%
IBM 147,10 $ 6,30 $ 4,3% 12,3 54,6%
Orion 33,17 € 1,40 € 4,2% 20,7 34,9%
Cramo 18,13 € 0,85 € 4,7% 10,4 14,4%
AF Gruppen 122,00 kr 8,50 kr 7,0% 16,9 36,1%
Metsä Board

Metsä Board:n tilikausi 2017 on sujunut kelpo kasvussa, sillä liikevaihto on noussut noin +7,6 prosenttia ja nettotulos +65 prosenttia. Kartonkien ja sellun toimitusten kasvu sekä hintojen nousu on tukenut hyvää kehitystä.

Valuuttakurssisuojaukset ovat kompensoineet valuuttojen muutoksia, mutta näiden vaikutus laimenee vuoden loppua kohden. Euron vahvistuminen suhteessa muihin valuuttoihin näkyy Metsä Boardin osakkeen heikkona kehityksenä.

Metsä Board:n painotusta salkusta pienennettiin kesäkuun aikana. Nykyinen taso on sopiva, eikä suunnitelmissa ole osakkeen myyntiä.

Nordea

Nordean tuotto on ollut viime aikojen kurssilaskusta huolimatta hyvää eli noin 35 prosenttia (sis. osingot). Osaketta painaa viimeaikaiset uutiset Ruotsin asuntomarkkinoiden ylikuumenemisesta ja yhtiön ehkä pehmeä Q3-tulos.

Kuten viimeksi, niin tällä hetkellä Nordean paino salkussa on ok-tasolla ja yhtiön osinkotuotto on noin 6,5 prosenttia. Siinä mielessä yhtiö sopii salkkuun perusosakkeeksi, joka tahkoaa hyvää osinkoa vuodesta toiseen. Toisaalta kevään 2017 osinkoa taidettiin nostaa jo hieman ”hampaat irvessä”, joten jää nähtäväksi se, paljonko osingon nostoille on tulevaisuudessa tilaa.

Pidetään ”pohdi irtautumista” -hinta ennallaan eli 12,50 – 13,00 eurossa.

Telia Company

Mielestäni Telian tilanne alkaa pikkuhiljaa selkiytymään. Yhtiö on irtautunut Megafonista, saanut sovittua Uzbekistanin korruptioskandaalin ja muutenkin strategian toteuttaminen etenee. Näin yhtiön osinkoonkin voi alkaa kehittymään mukavasti. Ehkä ensi kevään osinko jäänee vielä 1,10 kruunuun, mikä sekin olisi +10 prosenttia enemmän kuin viime keväänä.

Alkuvuonna yritys oli ”tarkkailussa”, sillä yhtiön tilanne näytti varsin sumuiselta. Mutta kuten todettua, niin ehkä nyt tilanne on selkiytymässä. Ainoa, mikä pohdituttaa on se, että osake on ollut varsin pitkään vaakatasossa. Viimeisen 12 kk:n aikana osake on heilahdellut 35 – 40 kruunun välimaastossa, missä viimeisen puolenvuoden aikana kaupankäyntialue on typistynyt 37,50 – 40,00 kruunuun.

Pidetään ”pohdi irtautumista” -hinta ennallaan eli 4,50 eurossa.

Ford Motor Company

Fordin Q3:n tulos oli nousussa, sillä liikevoittomarginaali nousi 5 prosenttiin (Q3/2016: 3,3 %) ja tulos ennen veroja nousi 1,7 miljardiin dollariin (1,1 Mrd USD). Tämä käänsi vaikean alkuvuoden siedettävälle tasolle niin, että Q1-Q3/2017 nettotulos oli enää vain -3,5 prosentin laskussa.

Fordin haasteena on kuitenkin se, että autotoimitusten määrät olivat edelleen laskussa, mutta hyvä kulukuri ja etenkin kiinalaisten kuluttajien mieltymys arvokkaampiin malleihin tukivat liikevaihtoa ja tulosta.

Osakkeen kurssikehitys on kuitenkin ollut pettymys, vaikka yhtiön tunnusluvut ovat varsin hyvät: PE 7,3x, osinkotuotto 5,0 % ja ROE 20,8 %. Lisäksi yhtiö on maksanut kahtena vuotena peräkkäin ylimääräistä osinkoa yhteensä 0,25 USD, kun normaali vuosiosinko on ollut 0,60 USD:ssa.

Hyvä osinkotuotto pitää yhtiön salkussa, vaikka dollarin heikentyminen alentaa euromääräisiä tuottoja. Ford:lle ei ole asetettu tavoitemyyntihintaa, vaan fokus on siinä, miten yrityksen liiketoiminta lähtee kehittymään uuden toimitusjohtajan käsissä.

Amer Sports

Alkuvuoden tulos jäi -42 prosenttia viimevuotisesta, mutta tulos sisältää noin 40 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja. Tämä huomioiden tulos olisi ollut hieman viimevuotista parempi.

Amerin haasteen on oikeastaan USA:n vähittäiskaupan murros. Niin sanottu Amazon-efekti kaataa perinteisiä tuotemerkkejä samoin kuin kivijalkakauppoja. Myös euron vahvistuminen näkyy raportoiduissa luvuissa.

Myöskään Amerille ei ole asetettu tavoitemyyntihintaa, joten katsotaan tässäkin, miten liiketoiminta kehittyy. Yhtiön tuloksentekokyky on pienoisesta nikottelusta huolimatta ollut ihan hyvällä tasolla. Mikäli viime päivien laskumarkkina tuo esiin hyviä ostotilanteita, niin Amerin osake lähtee todennäköisesti vaihtoon ensimmäisten joukossa.

CH Robinson Worldwide (CHRW)

CHRW:n alkuvuosi 2017 on ollut kaksijakoinen. Liikevaihto on kasvanut yli +10 prosenttia, mutta tulos on laskenut samaan aikaan noin -10 prosenttia. Joka tapauksessa net-revenue (eräänlainen bruttokate) kääntyi Q3:lla nousuun ja muutoinkin yrityksen johto tuntui olevan hereillä tilanteen kanssa.

CHRW on listautumisestaan eli vuodesta 1997 alkaen maksanut nousevaa osinkoa. Tällä hetkellä osingonmaksusuhde nettotulokseen sekä vapaaseen rahavirtaan on noin 45 – 50 prosenttia, mikä antaa hyvää puskuria osingon nostolle tulevaisuudessakin.

Osake on ollut salkussa kesäkuun lopusta eli vajaat 5 kuukautta ja tänä aikana osake noussut noin +19 prosenttia (dollareissa). Harmi vain, että euromääräisesti laskettuna nousu on ollut vain noin 12 prosenttia.

Tästä voimakkaasta kurssinoususta johtuen asetetaan ”pohdi irtautumista” -hinnaksi noin 83 dollaria. Osakkeen hinta on nyt 79,95 dollaria, joten tavoitehinta on varsin tiukasti määritetty. Ja samoin kuin edellä Amerin kohdalla, niin jos hyvä ostotilaisuus tulee eteen, niin CHRW on myös ”vaihtolistalla”.

IBM

IBM:n alkuvuosi on sujunut laskevissa trendeissä. Luvuissa edelleen näkyy se, että yhtiö käy läpi muuntautumista nykyaikaiseksi ketteräksi toimijaksi. Vaikka uusi liiketoiminta on hyvässä kasvussa, niin se ei ole vielä pystynyt vastaamaan vanhan liiketoiminnan poistumisvauhtiin.

Joka tapauksessa isoa laivaa käännetään uuteen iskuun, mutta käänteen tekeminen on kestänyt tuskastuttavan pitkään.

Osinkotuotto on noussut noin 4,3 prosenttiin eli varsin mukavaksi. Samalla osingon suhde tulokseen on alle 50 prosenttia ja vapaaseen rahavirtaan noin 35 – 40 prosenttia. Eli osingon voi olettaa nousevan tulevien vuosien aikana.

IBM:lle ei ole asetettu tavoitemyyntihintoja, joten katsotaan tässäkin, miten liiketoiminta kehittyy.

Orion

Orionin osakkeen hinta nousi aivan korkeuksiin (noin 55 euroa), josta se lähti voimakkaaseen laskuun Q2-tuloksen yhteydessä. Nyt hinta on noin 33,20 euroa, joten laskua on kertynyt noin 4 kuukaudessa yli 40 prosenttia.

Tulos oli noin -15 prosentin eli noin -30 miljoonan euron laskussa viimevuotisesta, mutta tässä on hyvä muistaa, että viime vuoden tulokseen sisältyi 22 miljoonan euron myyntivoitto.

Lisäksi yhtiö on panostanut Easyhaler-tuoteperheen markkinointiin, mikä näkyi noin -9 miljoonaa euroa suurempina kuluina. Toisaalta Easyhaler:n myynti on kehittynyt hyvin ja oli +18 prosentin kasvussa.

Oikeastaan merkittävin negatiivinen vaikutus tulokseen oli bruttokatteen lasku -10 miljoonalla eurolla, missä kireä kilpailutilanne näkyi katteiden ohentumisina.

Jos tuloksesta huomioi kaksi ensimmäistä tekijää (22+9 M EUR), niin tulos oli hieman parempi kuin vuosi sitten. Siitäkin huolimatta, että kireä kilpailutilanne nipisti bruttokatteista -10 miljoonaa euroa.

Osakkeen tavoitehinnaksi on asetettu 47 – 49 euroa, joten tässä vaiheessa pääpaino on yrityksen liiketoiminnan kehittymisen seuraamisessa.

Cramo

Cramon alkuvuoden liikevaihto oli +2,6 prosentin ja nettotulos +15 prosentin kasvussa. Vaikka Suomessa kilpailutilanne kiristyi Q3:lla, niin muualla tuntui menevän hyvin.

Myös Cramon osake on laskenut voimakkaasti viimeisen noin 4 – 5 kuukauden aikana. Heinäkuun lopulla osake oli noin 27 eurossa, kun nyt se on noin 18,20 eurossa. Laskua on kertynyt lyhyessä ajassa noin -33 prosenttia.

Mutta, kun raporttia lukee uudelleen, niin ei sieltä nyt mitään katastrofia tunnu pilkottavan. Pohdittavaksi (ja tietenkin nähtäväksi) jäävä asia on se, että onko pohjoismainen rakennusbuumi tältä erää ohi, mikä puoltaisi Cramon osakkeen laskua…

Osakkeen tavoitehinnaksi on asetettu 27,50 euroa, joten tässä vaiheessa pääpaino on yrityksen liiketoiminnan kehittymisen seuraamisessa.

AF Gruppen

Ostoon vaikutti mm. seuraavat asiat

 • Liikevaihto on yli kaksinkertaistunut ja tulos yli viisinkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Lisäksi yhtiön tilauskertymä nousi jälleen ennätystasolle Q3/2017 aikana ollen noin 20,2 Mrd NOK.
 • Yhtiö hakee kasvua ja pyrkii kasvattamaan liikevaihtoa 12 miljardista noin 20 miljardiin NOK vuoteen 2020 mennessä.
 • AF Gruppenin mukaan Norjan infrastruktuurihankkeisiin käytetään vuosina 2018 ja 2019 yli +10 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Tämä tuonee myös lisätilauksia AF Gruppenillekin.
 • Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 8,50 – 9,00 NOK, joka tällä osakkeen hinnalla antaisi noin 6,8 – 7,2 prosentin osinkotuoton. Tilikauden 2017 ennustettu EPS 6,95 – 7,97 NOK eli PE=15,7x – 18,0x ja ROE=36,1%.

Ja samoin kuin Cramon kohdalla, niin nähtäväksi jää, että ollaanko rakennusteollisuuden suhdannehuipulla, jonka johdosta tunnusluvut näyttävät petollisen hyviltä.

Ja sama ajatus kuin edellä Orionin ja Cramon kohdalla eli osakkeen tavoitehinnaksi on asetettu 160 NOK, joten tässä vaiheessa pääpaino on yrityksen liiketoiminnan kehittymisen seuraamisessa.

Yhteenveto

Talousmentor-salkussa on tällä hetkellä 10 eri yhtiön osakkeita. Yhtiöiden tulos- ja osinkokehitys menee salkun tavoitteisiin nähden oikeaan suuntaan.

Myy

 • CHRW: tavoitehinta noin 83 USD

Pohdi myyntiä, jos

 • Amer Sports: jos kurssilasku tuo jotain mielenkiintoista esiin
 • Nordea: 12,50 – 13,00 EUR
 • Telia Company: 4,50 EUR

Seurataan liiketoiminnan kehitystä

 • Metsä Board
 • Ford Motor Company
 • IBM
 • Orion (tavoitehinta 47 – 49 EUR)
 • Cramo (27,50 EUR)
 • AF Gruppen (160 NOK)

Osakkeiden myynnissä ja uusien ostamisessa tulee katsoa se, miten ne tukevat vuoden 2018 tavoitteiden (osinko 1 100 eur ja tulos 1 936 eur) saavuttamista.

Taulukko

Talousmentor-salkun omistuksien suhteessa muodostettu tuloslaskelma ja tase.

talousmentor-tuloslaskelma-q32017

2 vastausta artikkeliin “Salkkukatsaus Q3/2017”

Kommentit on suljettu.