Osingot järjestykseen (Q3/2017)

Talousmentor-yritysanalyysit on tällä hetkellä tehty 49 yrityksestä. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan näiden yritysten osinkotuottoja ja -kehitystä sekä niiden kestävyyttä.

Sanotaan, että osinkosijoittajan ei pidä katsoa pelkästään isoa osinkotuottoa vaan myös sitä, miten hyvin osinko tulevaisuudessa mahdollisesti kehittyy. Tätä hän voi arvioida menneen kehityksen perusteella sekä siitä, mikä on osingon suhde tulokseen taikka vapaisiin rahavirtoihin.

Taustaa

Olen tätä kirjoitusta varten koonnut kaikista 49 yrityksestä vuosien 2015 – 2017 aikana irronneet osingot sekä arviot osingoista vuoden 2018 loppuun asti. Osinkoarviot vastaavat Talousmentor-yritysanalyysien arvioita, joten arviot voivat erota markkinoiden arvioista. Olen jakanut Excel-taulukon, johon voi sitten tehdä omia muutoksia ja laskelmia. Taulukon voi ladata tästä:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15L2ItpPumqEoYPgmsM3cuCiDQeEBFrLp–1YfLqU2ik/edit?usp=sharing

Taulukossa olevat osingot ovat ns. normaaleja osinkoa eikä niissä ole huomioitu lisäosinkoja. Tämä siksi, että lisäosingot ovat yleensä kertaluontoisia, joten näiden vaikutus on haluttu poistaa, jotta normaalien osinkojen kehitystä voi tarkastella.

Taulukossa on osinkojen muutokset vuosien 2018e-2017 sekä 2017-2016 ja 2016-2015 välillä. Näin voidaan tarkastella sitä, miten osinko on muutamien viime vuosien aikana kehittynyt, ja miten sen arvioidaan kehittyvät ensi vuonna.

Olen kerännyt ja summannut myös EPS ja osakekohtaisen vapaan rahavirran (FCF) vuosilta 2015 – 2017e (tai 2016 – 2018e, jos tilikausi 2018 on jo alkanut). Taulukkoon on laskettu kullekin yritykselle 4 vuoden osinkojen suhde 4 vuoden EPS:iin ja FCF:n. Tämä kertoo keskimääräisen osinkosuhteen, jonka avulla voi arvioida osingonmaksun kestävyyttä.

Taulukon osakekurssit on poimittu tänään (21.11.2017) noin klo 13 aikoihin.

Suomi-osakkeet

Talousmentor-yritysanalyysit on tehty 16 Suomi-yhtiöstä, ja oheisessa taulukossa on näiden yhtiöiden ennustetut osinkotuotot suurimmasta pienimpään. Yli 5 prosentin osinkotuottoa näyttäisi tarjoavan neljä yhtiötä eli Aktia, Ramirent, Sampo ja Lassila-Tikanoja.

FIN-osingot1-Q32017

Heikoin osinkotuotto näyttäisi tulevan F-Securelta, mutta yhtiö on maksanut useana vuotena myös lisäosinkoa, jopa niin säännöllisesti, että voidaanko enää puhua lisäosingosta. Jos uskoo siihen, että yhtiö maksaa keväällä 2018 edellisvuosien tapaan 0,06 lisäosingon, niin silloin osinkotuotto nousisi 3 prosenttiin.

Osinkojen muutos

Kuten taulukosta nähdään, niin sekä Ramirentin ja F-Securen osingot näyttäisivät polkevan kolmatta vuotta paikoillaan. Lisäksi Aktian ja Technopoliksen osinkohistoriaan kuuluu osingon lasku keväällä 2017. Toki Aktian osingonlaskua paikkasi lisäosinko, jota ei siis ole huomioitu taulukon luvuissa.

Osinkokehitys on ollut hyvää (eli noin yli 8-10 prosentin vuosittaista nousua) 6 yhtiöllä. Ja erityisesti esiin nousee metsäyhtiöt Metsä Board, Stora Enso ja UPM. Tämä tukee sitä ajatusta, että metsäyhtiöiden läpikäymät muutosprosessit kantavat nyt hedelmää.

Cramon osinkokehitys on ollut esimerkillistä – varsinkin, kun sitä vertaa kilpakumppaniin Ramirenttiin.

Oheiseen taulukkoon on koottuna parhaimmat osingonkasvattajat, järjestettynä edelleen osinkotuoton mukaisesti.

FIN-osingot2-Q32017

Osingon kestävyys

Ramirentin osingon suhde EPS (112%) ja FCF (340%) kertoo oikeastaan syyn sille, miksi osinko ei ole viime vuosien aikana noussut. Neljän vuoden ajalta osinko on keskimäärin ollut enemmän kuin tulos tai ylläpitoinvestointien jälkeinen rahavirta. Osingon nostolle ei ole ollut tilaa.

Myös Elisan, Lassila-Tikanojan ja Orionin osinkosuhde on korkealla tasolla, mikä näkyykin osinkokehityksen vaimenemisena. Eli vaikka osinkotuotto on näillä yhtiöllä mukavasti 4,3 – 5,2 prosenttia, niin lähitulevaisuuden osinkokehitys voi jäädä vaimeaksi.

Sijoittajan kannattaa näissä tilanteissa katsoa vielä erikseen sitä, että 1) johtuuko korkea osinkosuhde kertaluontoisista eristä, joka painaa tulosta tai vapaata rahavirtaa, 2) onko yrityksellä ylisuuri kassa, jota halutaan pienentää osinkojen muodossa ja 3) mikä on yhtiön velkaisuuden taso? Alhainen velkaisuus antaa mahdollisuuden pitää osinkoa yllä, mikäli odotuksissa on tuloksen selvä paraneminen tulevaisuudessa. Korkea velkaisuus voi johtaa osingon leikkaamiseen.

Yllä olevan parhaat osingonkasvattajat -taulukon yrityksien osingonmaksusuhteet ovat hyvällä tasolla. Eli odotuksena on, että näiden yhtiöiden osinkokehitys on hyvää myös jatkossa. Ellei sitten olla rakennusteollisuuden (Cramo) tai metsäteollisuuden (Metsä Board, Stora Enso, UPM tai Ponsse) huipulla eikä Amazon-efekti iske Amer Sportsiin eikä Olvi kärsi Viron alkoholiveron muutoksista…

Cramon negatiivinen FCF-taso nousee esiin. Yhtiön kohdalla parempi mittari olisi kuitenkin rahavirrat investointien jälkeen, sillä koneiden ja laitteiden ostot näkyvät Capex-investointeina, mutta näiden myynnit eivät. Osinkojen suhde investointien jälkeiseen rahavirtaan sekin on noin 204 prosenttia eli selvästi koholla.

Norja- ja Ruotsi-osakkeet

Talousmentor-yritysanalyysit on tehty 7 Ruotsi-yhtiöstä ja 6 Norja-yhtiöstä. Oheisessa taulukossa on näiden yhtiöiden ennustetut osinkotuotot suurimmasta pienimpään. Yli 5 prosentin osinkotuottoa näyttäisi tarjoavan Suomi-yhtiöiden tapaan neljä yhtiötä eli AF Gruppen, Telia Company, Betsson ja H&M.

NORSWE-osingot1-Q32017

Tällä hetkellä näyttää siltä, että ongelmien kanssa painiva Ericsson ei jakaisi osinkoa keväällä 2018. Tai jos jakaa, niin osinko jäisi viime vuoden tapaan 1,00 kruunuun. Norsk Hydron ja Alfa Laval:n osinkotuottojen odotetaan jäävän noin 2 prosentin tasolle.

Osinkojen muutos

Oli aikamoinen yllätys, että Norja- ja Ruotsi-yhtiöiden osinkokehitys on ollut varsin epäsäännöllistä. Oma ennakkoajatus oli, että kehitys olisi ollut jopa Suomi-yhtiöitä tasaisempaa – tai sitten yritysanalyyseihin on valikoitunut ”huonosti käyttäytyviä osinkoyhtiöitä”.

NORSWE-osingot2-Q32017

Gjensidige Forsikring:n ja Securitaksen osinkokehitys on ollut näiden yritysten joukosta parasta. Skanskan otin taulukkoon mukaan, kun kevään 2018 osinko voi olla korkeammalla tasolla rakennusteollisuuden suhdanteen perusteella. Näin siitäkin huolimatta, että Skanskalla on ollut omat haasteensa projektien kannattavuuksien suhteen, joista on tehty miljoonaluokan alaskirjauksia.

Peräti 7 yhtiön osingon odotetaan laskevan tai pysyvän paikallaan vuonna 2018. H&M:n kohdalla 0,5 prosentin kasvussa kyse on 4,85 kruunun osingon pyöristymisestä 4,90 kruunuun.

Osingon kestävyys

AF Gruppenin, H&M:n, Telian ja Yaran kohdalla on helppo nähdä se, miksi osinko on viime vuosina kehittynyt vaatimattomasti. Yhtiöiden osinkosuhteet (FCF) ovat olleet keskimäärin yli 100 prosenttia. Telian ja Telenorin kohdalla parempi mittari on FCF, kun yhtiöiden tulokset sisältävät paljon erilaisia alaskirjauksia yms., jotka pienentävät EPS:n käyttökelpoisuutta.

Yllä olevan parhaat osingonkasvattajat -taulukon yhtiöstä Securitaksen osinkosuhde on parhaimmalla tasolla. Ehkä Securitasta ja Gjensidige Forsikring:ä voidaan pitää Norja- ja Ruotsi-listan parhaimpina osinkoyhtiöinä. Näiden osinkotuotot ovat hyviä, osinko näyttäisi kehittyvän mukavasti ja osinkosuhteen perusteella osinko kasvaisi myös jatkossa.

USA-yhtiöt

Talousmentor-yritysanalyysit on tehty 20 USA-yhtiöstä. Oheisessa taulukossa on näiden yhtiöiden ennustetut osinkotuotot suurimmasta pienimpään. Yli 5 prosentin osinkotuottoa ei näyttäisi tarjoavan yksikään yhtiö, mutta listalla on kaksi yli 4 prosentin osinkotuottoa tarjoavaa yhtiötä: Ford ja IBM.

USA-osingot1-Q32017

Dominion Energy on lähellä neljän prosentin rajaa. Ja ehkä yhtiön kohdalla osinkoennuste on vaatimaton, sillä yhtiön itsensä mukaan se aikoo nostaa osinkoa yli 8 prosenttia vuosittain vuosien 2018 – 2020 aikana.

Heikointa osinkotuottoa tarjoavat AMD, joka ei maksa osinkoa sekä CSX ja Deere, joiden osinkotuotot jäävät alle 2 prosentin.

Osinkojen muutos

USA-yhtiöiden joukossa on paljon yhtiöitä, joiden osinko nousee vuosittain noin 6 – 8 prosentin tahdilla. Näitä ovat mm. Archer-Daniels-Midland, Dominion Energy, Fastenal, PepsiCo ja IBM.

USA-osingot2-Q32017

Sen sijaan parasta osinkokehitys on ollut Texas Instruments:lla, jonka osinko on noussut keskimäärin 26 prosenttia vuodessa viimeisten 6 vuoden ajan! Ensi vuodelle tahdin odotetaan hidastuvan ja nousu olisi ”vain” noin 20 prosentin luokkaa. Yhtiön osake on kehittynyt myöskin vauhdilla, sillä vuoden 2018 osinkotuotto on 2,6 prosentissa.

Myös Edison International:n, Home Depot:n ja Corning:n osingot ovat kehittyneet esimerkillisesti.

Osingon kestävyys

Energiayhtiöiden (Edison International ja Dominion Energy) osinkojen määrä ylittää vapaan rahavirran määrän. Yhtiöt ovat ottaneet velkaa tai tehneet osakeanteja rahoittaakseen osinkoja. Joka tapauksessa molempien yhtiöiden velkataakka on kasvanut jo isoksi, varsinkin kun huomioi molempien yhtiöiden lähitulevaisuuden miljardiluokan investointitarpeet. Tämä voi häiritä näiden yhtiöiden osinkokehitystä lähitulevaisuudessa.

Rautatieyhtiöiden (CSX ja Union Pacific) ylläpitoinvestoinnit vaativat paljon käteistä ja tästä syystä esimerkiksi CSX:n osinkosuhde (FCF) on 87 prosentissa. Sen sijaan Union Pacific:n tilanne on helpompi, sillä osingot haukkaavat vain noin 60 prosenttia vapaasta rahavirrasta.

Yllä olevan parhaat osingonkasvattajat -taulukon yhtiöstä Texas Instruments:n, Home Depot:n ja Corning:n osinkosuhteet ovat hyvällä tasolla. Ja kuten todettua, niin Edison Internationalin investointitarpeet pitävät osinkosuhdetta (FCF) korkealla.

Joka tapauksessa tilanne USA-osakkeiden kohdalla on osingon kestävyyden suhteen selkeämpi, sillä suurella osalla yhtiöistä osinkosuhde on alle 70 prosentissa. Tilaa osinkojen nostolle on ainakin tältä osin.

Yhteenveto

Osinkosijoittajan työmaa ei lopu tämän harjoituksen jälkeenkään, sillä hänen pitää vielä pohtia sitä, että onko osakkeen hinta (PE) sopivalla tasolle. Lisäksi hänen tulee vielä erikseen tarkistaa yhtiöiden velkaisuuden taso sekä varmistua siitä, ettei yhtiö tee osakeanteja samalla, kun se jakaa avokätisesti osinkoa.

Yhtiöillä on myös omat julkistetut osingonjakopolitiikkansa, joten sijoittajan tulee myös tarkistaa se, miten nykyinen osinko sopii tähän ja onko se mahdollisesti rajoittamassa tulevaisuuden osinkoa.

Kirjoituksen mielenkiintoisimmat osinkoyhtiöt ovat

  • SUOMI: Cramo, UPM, Amer Sports, Metsä Board, Stora Enso, Olvi ja Ponsse
  • POHJOISMAAT: Gjensidige Forsikring, Skanska ja Securitas
  • USA: Edison International, Texas Instruments, Home Depot ja Corning

Ja kuten kirjoituksen alussa jo todettiin, niin osinkoennusteet ovat tosiaan ennusteita, joten niihin tulee suhtautua varauksella. Lisäksi pelkästään tämän listan perusteella ei tule tehdä sijoituksia vaan yhtiöiden toimintaan tulee tutustua tarkemmin ennen sijoituspäätöstä.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Taulukko on saatavilla oheisesta linkistä. Taulukon tietoja ei ylläpidetä, joten huomioi tämä, jos lataat tiedoston paljon 21.11.2017 jälkeen.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15L2ItpPumqEoYPgmsM3cuCiDQeEBFrLp–1YfLqU2ik/edit?usp=sharing