Tieto Oyj

Talousmentor-yritysanalyyseihin on lisätty suomalainen it-yhtiö, jonka tavoitteena on olla Pohjoismaiden johtava ohjelmisto- ja palveluyritys. Yhtiöllä on toimintaa lähes 20 maassa ja sillä on noin 13 850 työntekijää (Q3/2017). Tiedon markkina-arvo on noin 1,9 miljardia euroa.

Tiedon Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
Tieto sijoituskohteena.

Tieto perustettiin vuonna 1968 ja perustettaessa yhtiön nimi oli Tietotehdas Oy. Aluksi yhtiö toimi pääasiassa omistajiensa tietokonekeskuksen, missä tietojärjestelmiä kehitettiin lähinnä Yhdyspankille ja muutamalle metsäyhtiölle.

1990-luvulla yhtiö kasvoi useilla yritysostoilla ja Tiedon nimi muuttui muutamaan otteeseen: TT Tieto Oy  (1995) -> Tieto Corporation Oyj (1998) -> TietoEnator Oyj (1999) -> Tieto Oyj (2009).

Toimintaympäristö

Yritykset digitalisoivat toimintojaan, joko parantaakseen myyntiä eli liikevaihtoa taikka saavuttaakseen kustannussäästöjä. Tämä digitalisointi on vielä suhteellisen alkuvaiheessa, joten tämä tarjoaa IT-yrityksille kasvumahdollisuuksia.

Sovelluksia siirretään perinteisistä konesaleista pilveen (julkinen taikka yksityinen), mikä tarjoaa mm. joustavaa kustannustenhallintaa. Tämä näkyy myös Tiedon toiminnassa niin, että pilvipalveluiden liikevaihdot ovat vahvassa kasvussa, mutta perinteiset infrastruktuuripalvelut laskussa.

tieto-konttori
Kuva: Tiedon pääkonttori, Keilaniemi Espoo
https://www.tieto.com/newsroom/image-bank

Uudet teknologiat kuten pilvipalvelut, ohjelmistorobotiikka, tekoäly, koneoppiminen jne. tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Näihin teknologioihin liittyvä nopea kehitys vaativat työntekijöiden osaamisen päivittämistä nopealla tahdilla. Myös yhtiön työnantajakuvan tulee olla kunnossa, jotta yhtiö voi kilpailla menestyksekkäästi asiantuntijoista. Tieto toteaakin, että ”tulos ja strategian toteuttaminen saattavat heikentyä merkittävästi, jos yhtiö ei pysty pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä taikka palkkaamaan heitä”.

Tieto nimeää pääkilpailijoikseen kansainväliset jätit (mm. Accenture, IBM, ja CGI) sekä intialaiset yritykset (mm. HCL, Tata Consultancy Services ja Wipro). Lisäksi markkinoilla on suuri joukko erikokoisia IT-yrityksiä, jotka pyrkivät olemaan toimimaan ketterämmin ja joustavammin, kun isokokoinen Tieto.

Taloudellinen tilanne

Tieto kertoo, että tietotekniikan palvelumarkkinoiden koko Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa oli noin 14 miljardia euroa vuonna 2016 (IDC). Tiedolla on johtava asema Suomessa ja yhtiö on kolmen suurimman joukossa Ruotsissa. Yhtiö toteaa, että etenkin Ruotsissa kasvupotentiaalia on enemmän kuin esimerkiksi Suomessa.

Tiedon liikevaihto on laskenut vuosikymmenen alun noin 1,7 – 1,8 miljardista eurosta nykyiseen 1,5 miljardiin euroon. Liikevaihdon kehityksessä näkyy Suomen talouden nihkeä kehitys sekä Nokian merkityksen lasku tänä aikana. Myös yhtiön tekemät yritysmyynnit näkyvät liikevaihdon kehityksessä.

Sen sijaan tuloskunto on kasvanut noin 50 miljoonasta eurosta nykyiseen 100 miljoonaan euroon. Samalla tulosmarginaali on parantunut noin 3 prosentista noin 7 prosenttiin.

Lukuisat yrityskaupat näkyvät taseen liikearvon määrässä, joka on nyt noin lähes 40 prosenttia koko taseen loppusummasta. Korollisia velkoja yhtiöllä on vähän, sillä se pystyisi maksamaan velkansa kahden vuoden tuloksellaan.

Osinkosijoittaja on kiinnostunut Tiedon osakkeesta, sillä perusosinko on noussut vuosittain vuodesta 2009 alkaen. Lisäksi yhtiö on maksanut ylimääräistä osinkoa vuosina 2014-2016. Kevään 2018 ennustettu perusosinko on 1,20 eurossa ja mikäli yhtiö maksaa viime vuosien tapaan lisäosinkoa, niin tämän arvioidaan olevan 0,20 eurossa. Näin kokonaisosinko on noin 1,20 – 1,40 euroa ja tämä antaisi noin 4,6 – 5,3 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 26,30 euroa).

Odotukset lisäosingon suhteen kannattaa kuitenkin pitää varsin alhaisina, sillä osingon suhde tulokseen sekä vapaaseen rahavirtaan on ollut yli 100 prosentin tasolla jo useampana vuotena.

Osakkeen hinta on hieman koholla PE-luvuilla mitattuna, missä PE on 17,6x ja 3-vuoden keskiarvotuloksella laskettu PE on 18,9x.

TIETO5.12.2017 | 26,30 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Tiedon Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee liikevaihdon heikko kehitys sekä voitonjaon heikkoudet (osakemäärä kasvaa ja osingonmaksusuhde on yli 100%). Osakkeen hinnan korkea taso PE-luvuilla suhteutettuna laskee myös pisteitä.

Tiedon Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
Tieto sijoituskohteena.

Yksi ajatus artikkelista “Tieto Oyj”

Kommentit on suljettu.