ITW

Talousmentor-yritysanalyyseihin on lisätty USA:n monialayhtiö ITW (Illinois Tool Works). Yhtiö valmistaa laajalla skaalalla erilaisia teollisuuden komponentteja, laitteita, mittareita ja erikoistuotteita. Yhtiöllä on toimintaa 57 eri maassa ja sillä on noin 50 000 työntekijää sekä noin 17 000 patenttia. ITW:n markkina-arvo on noin 57 miljardia dollaria.

ITW:n historia ulottuu vuoteen 1912, kun Byron Smith laittoi lehteen ilmoituksen, että hän antaa rahoitusta lupaavalle yritysidealle. Sopiva ehdotus löytyi (hammaspyörien hionnan parantaminen) ja ITW sai alkunsa.

ITW:n Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
ITW sijoituskohteena.

ITW:n tuotteita käytetään ympäri maailmaa öljynporauslautoilla, tuulivoimaloiden turbiineissa, avaruudessa, sillanrakennuksessa, terveydenhuollon mittalaitteissa, teollisuuskeittiöiden uuneissa ja kylmiöissä, rakennusteollisuudessa, autojen komponenteissa ja mobiililaitteissa. Siis periaatteessa kaikkialla niin ison kuin pienenkin mittakaavan tuotteissa ja ratkaisuissa.

Esimerkkinä yhtiön tuotteista voidaan nostaa esiin six-pack juomapakkauksen muoviset lenksut.

itw-kuvituskuva
Kuva: http://www.itw.com/about-itw/were-everywhere/

Toimintaympäristö

Yhtiön strategiana 80/20 eli se keskittyy niihin 20 prosenttiin asiakkaista, jotka tuottavat noin 80 prosenttia liikevaihtoa. ITW:n kohdalla tämä strategia on toiminut hyvin taaten hyvän voitollisuuden sekä sijoitetun pääoman tuoton.

TW:n laajan toiminnan takia sen kilpailutilanne on myöskin laajaa. Yhtiön jokaisessa 7 eri segmentissä on joukko globaaleja kilpailijoita sekä suuri määrä paikallisia erikoistuneita yrityksiä. Yhtiö kilpailijoita ovat mm. 3M, Caterpillar, Cummins, Deere, Honeywell, Lincoln Electric ja ESAB. ITW asemoi omaa kilpailuasemaansa muita parempien tuoteinnovaatioiden, teknisen osaamisen sekä palveluiden avulla.

Yhtiön toimiessa 57 eri maassa, niin valuuttakurssien epäedullinen ja nopea muutos voi vaikuttaa negatiivisesti ITW:n toimintaan. Varsinkin sellaisissa tilanteissa, missä yhtiön toiminnan kulut ja myynti tapahtuvat eri valuutoissa. Normaaliin tapaan ITW käyttää erilaisia valuuttajohdannaisia ja -sopimuksia suojautuakseen tällaisilta riskeiltä.

ITW toimii myös sellaisissa maissa, missä talouksien epävakaa kehitys voi tuoda omat epävarmuustekijät yhtiön toimintaan. Yrityksiä voidaan kansallistaa tai muuten ottaa hallintaan, niille voidaan asettaa erilaisia lisäveroja tai -tulleja sekä valuutan maastavientikieltoja yms.

Taloudellinen tilanne

ITW:n liikevaihto on ollut noin 13,5 – 14,5 miljardissa dollarissa vuodesta 2012 alkaen. Tässä on tärkeää huomata se, että yhtiö on pyrkinyt purkamaan vuosien aikana syntyneitä rönsyjä myymällä ei-ydinliiketoimintaan kuuluvia toimintojaan. Esimerkiksi vuonna 2014 yhtiö myi Industrial Packaging -liiketoiminnot, mikä toi yli 1,1 miljardin dollarin myyntivoitot. Lisäksi vuonna 2016 peräti yli 30 liiketoimintoa myytiin.

Yhtiön vuonna strategian mukaan sen pääomien käyttö tulee olla fokusoitunutta ja kurinalaista. Tämä on näkynytkin kannattavuuden kasvuna, sillä vuosikymmenen vaihteessa nettotulosmarginaali oli noin 7 – 10 prosenttia, kun nyt se on noin 15 – 16 prosenttia. Ja kannattavuus paranee edelleen.

Osinkosijoittajaa yhtiö kiinnostaa, sillä se on maksanut vuosittain nousevaa osinkoa yli 50 vuoden ajan. Lisäksi viimeksi osinko nousi 20 prosentilla. Tämä kuvaa hyvin yhtiön vahvaa tuloksentekokykyä. Seuraavan 12 kuukauden ennustettu osinko on noin 3,22 dollaria, mikä tämän hetkisellä osakkeen hinnalla (noin 164 USD) antaisi noin 2,0 prosentin osinkotuoton.

PE-luvulla mitattuna (24,5x) yhtiön osaketta voidaan kuitenkin kuvailla kalliiksi. Toisaalta yhtiö tahkoo rahaa niin, että vapaat rahavirrat ovat kehittyneet hyvään suuntaan koko vuosikymmenen ajan.

Näkymät

ITW arvioi, että tilikauden 2017

  • Liikevaihto: 14,3 Mrd USD (2016: 13,6 Mrd USD)
  • Liiketulosmarginaali: 24,5 %
  • EPS: 6,62 – 6,72 USD

Lisäksi yhtiö arvioi, että tilikauden 2018

  • Liikevaihto: 14,9 Mrd USD
  • Liiketulosmarginaali: 25,0 – 25,5 %
  • EPS: 7,05 – 7,25 USD

Eli liikevaihdon odotetaan kasvavan ja samalla suhteellinen kannattavuus kasvaa edelleen vuonna 2018.

ITW13.12.2017 | 163,88 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

ITW:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta sekä liikevaihdon heikko kehitys.

ITW:n Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
ITW sijoituskohteena.

Yksi ajatus artikkelista “ITW”

Kommentit on suljettu.