Salkkuanalyysi 2017 – osa 1

Kirjoituksessa analysoidaan syitä Talousmentor-salkun kehityksen selvästä häviämisestä vertailusalkun kehitykselle. Salkussa oli vain yksi huippusuoritus (CHRW), ja toisaalta vain yksi selvä epäonnistuminen (H&M). Muiden kehitys oli hienoisesti alavireistä. Selvä ”tyyppivirhe” salkussa on ostojen tekeminen laskevaan trendiin ja ilman näkyvää syytä trendin kääntymiselle.

Vuoden 2017 aikana Talousmentor-salkun arvo laski -3,0 prosenttia eli -871 euroa. Salkun arvo laski vaikka salkkuun tuli osinkoja 1 143 euroa sekä myyntivoittoja 1 760 euroa.

Samaan aikaan vertailusalkun arvo nousi +9,5 prosenttia eli +2 759 euroa. Näin vuoden 2017 alun 466 euron takamatka revähti 4 096 euroon. Oheinen kuvio osoittaa hyvin salkkujen kehityksen vuoden aikana.

salkkuanalyysi-2017-1.png
Talousmentor- ja vertailusalkun kehitys vuonna 2017

Salkkujen arvot 17.12.2017 olivat

 • Talousmentor-salkku: 27 811,13 euroa
 • Seligson-vertailusalkku: 31 906,53 euroa

Toki vuotta on vielä reilu viikko jäljellä, joten tilanne elää vielä vähän. Mutta ns. iso kuva ei tästä juurikaan muutu.

Mites tässä nyt näin kävi?

Salkun arvo laski 841 euroa

Katsotaan aluksi se, mistä tuo -841 euron arvonalennus oikein syntyi.

Osingot ja myyntivoitot

Salkkuun tuli osinkoja ennakonpidätyksen jälkeen +929 euroa. Lisäksi vuoden 2017 aikana ostettu ja myyty CHRW tuotti myyntivoittoa +546 euroa. Yhteensä nämä tekivät +1 475 euroa, joten salkun arvo laski 841 euron lisäksi myös tämän 1 475 euroa eli yhteensä -2 316 euroa.

Myytyjen osakkeiden arvonmuutos

Muita myyntivoittoja ei tässä huomioida, sillä tässä lasketaan muutosta vuoden 2016 lopun tilanteeseen.

Esimerkki: Osake on ostettu joulukuussa 2016 2500 euron hintaan ja sen arvo 31.12.2016 on 3 000 euroa. Jos osake myydään tammikuussa 3 000 euron hintaan, niin myyntivoittoa syntyi 500 euroa, mutta muutos vuoden vaihteen tilanteeseen oli nolla euroa. Ja tästä muutoksesta ollaan kiinnostuneita.

Oheiseen taulukkoon on koottu vuonna 2017 myytyjen osakkeiden arvonmuutokset. Näiden osakkeiden arvot laskivat yhteensä -916 euroa vuoden 2016 lopusta myyntihetkeen.

Osake myynti-hinta 31.12.16 arvon-muutos
Technopolis 2 156 € 2 191 € -35 €
Metsä Board 3 150 € 3 060 € 90 €
Yara 2 606 € 2 805 € -199 €
Yara 2 929 € 2 805 € 124 €
H&M 3 542 € 4 233 € -691 €
Aktia 2 714 € 2 919 € -205 €
YHTEENSÄ 17 097 € 18 013 € -916 €

Eli vaikka myynneistä kertyi kokonaisuutena tuottoa, niin arvo laski yli -900 euroa vuoden 2016 lopusta myyntihetkeen. Näistä osakkeista H&M laski pahiten, jopa niin, että vuodenvaihteen kohdalla siitä olisi saanut vielä noin +120 euroa myyntivoittoa.

Salkussa olevien osakkeiden arvonmuutos

Oheiseen taulukkoon on koottu vuoden 2017 lopussa salkussa olevien osakkeiden arvonmuutokset. Nämä osakkeet ovat laskeneet yhteensä -824 euroa.

Osake 17.12.17 31.12.16 arvon-muutos
Metsä Board 3 200 € 3 060 € 140 €
Nordea 3 003 € 3 180 € -177 €
Telia 1 870 € 1 915 € -45 €
Ford 2 141 € 2 305 € -164 €
Amer Sports 2 052 € 2 054 € -2 €
IBM 3 245 € 3 192 € 53 €
Orion 2 920 € 3 403 € -483 €
Cramo 2 663 € 2 865 € -202 €
AF Gruppen 3 472 € 3 416 € 56 €
YHTEENSÄ 24 566 € 25 390 € -824 €

Tässä pahimmat laskijat ovat olleet Orion, Cramo sekä Nordea ja Ford. Nordean arvo kehittyi hyvin vuonna 2016, mutta on nyt juuri tällä hetkellä hieman laskussa verrattuna vuoden vaihteen tilanteeseen. Fordia rasittaa dollarin heikkeneminen siinä määrin, että dollareissa osake on tänä vuonna noussut +3,7 prosenttia, mutta laskenut euroissa -7,1 prosenttia!

Veromuutos

Talousmentor-salkku huomioi verotustilanteen dynaamisesti verovelkana (tai verosaatavana) realisoituneiden myyntivoittojen (-tappioiden) seurauksena. Myös ulkomailta saaduista osingoista jää ennakonpidätyksen jälkeen verovelkaa. Vuoden 2016 lopussa verosaatavia oli +192 euroa, kun nyt vuoden 2017 lopussa verovelkaa on -413 euroa.

Muutos on yhteensä -605 euroa, joka siis vaikutti salkun arvoon laskevasti.

Muutos yhteensä -871 euroa

Näistä kaikista em. tekijöistä syntyi vuoden 2017 aikana syntynyt -871 euron arvonalennus.

salkkuanalyysi-2017-2

Salkun osakkeet kehittyivät heikosti

Salkun arvonmuutokseen vaikutti suurelti siis sekä myytyjen että salkussa olevien osakkeiden arvojen laskut. Osakevalinta ei ole siis onnistunut toivotulla tavalla – poikkeuksena CHRW, joka tuotti mukavan +546 euron myyntivoiton.

On hyvä huomata, että vertailusalkku tuotti +9,5 prosenttia vuoden 2017 aikana. Kun katsoo yllä olevia taulukoita, niin yksikään – siis ei yksikään – osake ei päässyt samaan tuottoon! Toki muutama osake (Orion, Cramo ja AF Gruppen) on ollut salkussa vasta vähän aikaa, joten 9,5 prosentin tuottoa ei voi niiltä odottaa.

Yksikään salkun osake ei yltänyt vertailusalkun +9,5 prosentin tuottoon!

Nordean ja Metsä Boardin hyvät tuotot syntyivät vuoden 2016 puolella ja tänä vuonna niiden kehitys on jäänyt muusta pörssin kehityksestä.

Salkussa oli vuoden 2017 aikana 14 eri yhtiön osakkeita ja näistä vain yksi (CHRW) ylitti vertailuindeksin tuoton.

Älä tartu putoavaan puukkoon

Varsinaisia yhtiöpettymyksiä salkun osakkeissa ei kuitenkaan ole ollut – H&M:ää lukuun ottamatta. Tätä voi pitää kuitenkin hyvänä asiana ja toiveita salkun kehityksen toipumiselle siis on. Toki takamatka vertailusalkkuun on pitkä ja sen kiinnikuromiseen vaatii täydellisiä onnistumisia. Mutta pitää muistaa, että tämä ei ole pikamatka vaan maraton, joten pitää olla kärsivällinen. Omista virheistä pitää ottaa opiksi ja toimintaa pitää pyrkiä kehittämään.

H&M

H&M tuotti siis -691 euron arvonalentumisen vuoden 2017 aikana. Yhtiön tuloskehitys ei ole ollut odotunlaista, mikä näkyi sitten osakkeen kehityksessä. Oheisessa kuvassa on H&M:n osakkeen viimeisen 3 vuoden (viikko-)kehitys ja siihen on merkitty osto- ja myyntiajankohdat.

salkkuanalyysi-2017-3
Kuva: H&M, viikkomuutos, 01/2015 – 12/2017
https://investing.com

Huomio kiinnittyy ostoajankohtaan sekä osakekäyrän kehitykseen. Osake oli laskenut 365 kruunun huipusta (23.2.2015) noin 14 kuukauden ajan ostohetken 239,60 kruunuun.

Ensimmäinen kysymys on, että miksi osto tehtiin tuossa kohtaa? Ei tarvitse olla mikään teknisen analyysin asiantuntija ymmärtääkseen, että kurssilasku jatkuu lähitulevaisuudessa mitä todennäköisemmin. Kuten se sitten tekikin.

Toinen kysymys on se, että miksi osaketta ei myyty, kun oli selvää, että osakkeen lasku jatkuu? No, onneksi osakkeista luovuttiin ennen tuota viime viikon romahdusta 200 kruunusta 170 kruunuun.

Oston jälkeen seuraavan 6 kuukauden aikana, osake kävi yli 270 kruunussa pariinkin otteeseen, mikä olisi antanut ostolle noin +13 prosentin tuoton. Ja vaikka tuossa kohtaa osaketta ei olisi osannut myydäkään, niin ehkä myyntipäätös olisi pitänyt tulla siinä kohtaa, kun osake jatkoi trendinomaista laskuaan.

Trend is your friend

Sanotaan, että ”Trend is your friend”, mikä tarkoittaa siis sitä, että osake jatkaa trendinomaista liikettään monesti yllättävän pitkään. Yllä H&M:n kohdalla osakkeen laskutrendi alkoi siis vuoden 2015 alussa – ja laskutrendi tuntuu jatkuvan edelleen ja 3 vuotta tulee kohta täyteen.

Niin sanottuun putoavaan puukkoon ei pitäisi tarttua. Aina voi rauhassa jäädä odottamaan trendin selvää kääntymistä. Moni pelkää sitä, että jos käänne tulee yllättäen, niin jää paitsi tästä noususta.

Sivusta katsominen kannattaa siinä mielessä, että jos 1) osake laskee, niin ”oli hyvä etten ostanut”. Ja 2) jos se lähtee nousuun, niin ”saan suhteellisen varmasti tuottoa”. Eli tietyllä tavalla win-win -tilanne. Toki oston kohdalla pitää olla tarkkana sille, ettei osakkeen nousu käänny takaisin laskuun. Tässä kohtaa ”ota tappiot nopeasti ja anna voittojen juosta” -sanonta pätee.

Voi tietenkin sanoa, että H&M:n kohdalla ostoajankohta osui nappiin – jos olisi vain tajunnut myydä jommassa kummassa 270 kruunun huipussa…

Toistuva huono tapa

Talousmentor-salkussa sama ”tippuva puukko” -tilanne toistui niin Amerin, Orionin kuin myös Cramon kohdalla. Kuten oheisista kaavioista nähdään.

Amerin kaavio loppuu siis kesäkuuhun, mutta ostohinnasta 22,74 euroa osake laski alimmillaan 20 euroon. Ehkä sopivampi ostoajankohta olisi ollut kesäkuussa noin 21,50 euron kohdalla. Tässäkin pitäen mielessä trendin kääntymisen mahdollisuus. Syksyn mittaan osake nousi noin 24 euroon, mutta laski taas marraskuussa noin 20 euroon. Eli nousutrendiä vielä haetaan…

salkkuanalyysi-2017-4
Kuva: Amer Sports, päivämuutos, 9/2016 – 6/2017
https://investing.com

Orionin kohdalla ostoajankohta (26.10.2017, 35,75 euroa) oli selvästi kiirehditty. Merkkejä käänteestä nousuun ei ollut, joten olisi ollut fiksua jäädä odottamaan. Vaikea sanoa, että olisiko tämän hetkinen 30 euroa se oikea kohta. Joulu ja vuodenvaihde sekoittavat pakkaa hiljaisemmalla kaupankäyntivolyymillä sekä mahdollisten veromyyntien päättymisten seurauksena. Eli tulevat lähipäivät näyttävät sen, olisiko ostoa kannattanut viivästyttää tähän päivään.

salkkuanalyysi-2017-5
Kuva: Orion B, päivämuutos, 6/2017 – 12/2017
https://investing.com

Cramon kohdalla sama tilanne eli osto (3.11.2017, 19,05 euroa) oli tehty kiirehtien. Osake kävi alimmillaan noin 17 eurossa, joten tilanne oli ”ei kai taas” -tyyppinen. Nyt pari viimeistä päivää osake on kuitenkin toipunut vauhdilla, joten olisiko taas käänne käsillä. Muutoin sama tilanne kuin yllä Orionin kohdalla.

salkkuanalyysi-2017-6
Kuva: Cramo, päivämuutos, 6/2017 – 12/2017

Esimerkit osoittavat sen, että 1) ostot on tehty laskevaan trendiin ja 2) ne on tehty ilman merkkiäkään trendin kääntymisestä. Ja TÄMÄ on se ongelma, joka pitää jatkossa korjata!

Yhteenveto

Tässä kirjoituksessa käytiin läpi niitä tekijöitä, jotka vaikuttivat Talousmentor-salkun negatiiviseen kehitykseen vuonna 2017. Kun salkku tuotti tappiota -3 prosenttia, niin vertailusalkku tuotti tuottoa +9,5 prosenttia. Salkku jäi vertailusalkusta oikeastaan jokaisella osakevalinnalla (poislukien CHRW) vuonna 2017.

Tämän viikon osakkeiden loppukiri voi vielä kääntää tilanteen positiiviseksi ennen vuoden vaihdetta, mutta ero vertailusalkkuun ei enää merkittävästi muutu.

H&M:n tavoin Amer, Orion ja Cramo osakkeita ostettiin selvään laskutrendiin. Tämä on selvä virhe, johon pitää jatkossa voimakkaasti puuttua.

Katsotaan ensi kerralla tarkemmin keinoja paremman ostoajankohdan selvittämiseksi.

7 vastausta artikkeliin “Salkkuanalyysi 2017 – osa 1”

 1. Itsellä Tulee liikaa ajateltua tunteella myymistä. Eli ei raaski luopua osakkeesta vaikka olisi järkevää myydä. Kesksii itselleen selityksiä miksi kannattaa vielä holdaamaan vaikka muut merkit näyttää muuta.
  Pitäisi luottaa enemmän omaan järkeen ja unohtaa pilvilinnojen rakentelu.

  Tykkää

  1. Juuri näin. ”Kyllä se vielä nousee” -ajatus voittaa järjen äänen. Tai sitten se nähdään ”oivana” paikkana ostaa lisää, kun kerran halvalla saa. Ja sitten tappiot vain kasvavat tuplanopeudella 🙂

   Itsekin pyrin takomaan järkeä omaan päähäni, mutta silti omien sääntöjen noudattaminen on vaikeaa. Auttaisikohan sopivan stoploss:n asettaminen jokaiselle toimeksiannolle…?

   Tykkää

 2. Olen yrittänyt pitää tapana esittää itselleni kysymyksen ennen ostoa miksi yhtiön tulos tai tilanne kasvaa tulevaisuudessa. Mainitsemista yhtiöistä Amer ja H&M ovat kiinnittäneet minunkin huomion ne ovat lähihistoriaan verrattuna halpoja. Olen veivannut molemmilla, mutta en ole tehnyt suurempia ostoja. Syy tähän on yksinkertainen. Kummallakaan ei ole mielestäni ajureita, jotka parantaa tilannetta ”peloista”.

  H&M kasvattaa kokoajan liikkeiden määrää, mutta liikevaihdon kasvu jää kokoajan tavoitteesta. Ts. H&M ei jossakin myymälöissä pysty myyntiin mihin pystyy suurimmassa osassa ja niiden kannattavuus on huono. Se ei silti karsi näitä vaikka pitäisi. Vaatteet jäävät näissä sitten liikkeisiin ja myydään alella huonolla katteella.

  Amerin liiketoiminta porskuttaa ihan hyvin edelleen. Kasvu on jäänyt jauhamaan paikalleen ja väliin jopa notkahduksia näkynyt ilmoilla. yhtiötä ei voi enää hinnoitella kasvuyhtiöksi. Verkkokauppa on tuottanut tuskaa ja Amer yrittää vastata tähän omalla verkkokaupalla. Verkkokaupan tärkeä tekijä tunnettavuus. Mikä on kanava mistä se lyö itsensä tunnetavaksi ohi Amazonin ja vastaavien ja pystyy kilpailemaan siinä kuluilla?

  Summasumarum, minusta hankala löytää noille tekijää joka parantaa tilannetta tulevaisuudessa. Yksi sellainen on nyt ilmennyt ja se on Amerin omien osakkeiden osto. Osto parantaa Eps ja ROE:a ja ennen pitkään se alkaa näkyä kivasti oikean suuntaisina käyrinä analyytikkojen powerpointeissa. Sitä ennen se on ottanut vähän myytyä tavaraa poissa markkinoilta ja hillitsee varmasti shorttipetterien intoa.

  Tykkää

  1. Kiitoksia hyvistä pointeista.

   Nordean tämän aamun (20.12.2017, https://www.nordea.fi/Images/58-240145/) aamuraportti nosti Amerista vielä sen, että USA:n veropaketin odotetaan nostavan Amerin EPS:iä noin 27 prosenttia. Taitaa vain tämä jo valunut hintoihin, kun osake on noussut muutamassa viikossa 21 eurosta yli 23 euroon.

   Itse olen pyrkinyt pitämään jonkinlaista sijoituspäiväkirjaa ja kirjaamaan ostojen taustalla olevat syyt ylös. Näin näihin voi tarvittaessa palata ja tarkistaa sen, onko ostoajankohdan ajatukset ja odotukset enää valideja. Lisäksi kirjoituksentyyppiset oman salkun analyysit voivat olla silmiä avaavia – ja tuskaisia, kun totuus lyö silmille 🙂

   Tykkää

Kommentit on suljettu.