Salkkuanalyysi 2017 – osa 3 (johtopäätökset)

Salkkuanalyysin viimeisessä osassa katsotaan, miten viimeksi luodut ostosäännöstöt olisivat toimineet viimeisen vuoden aikana. Lisäksi todetaan, että ero vertailusalkkuun syntyi helmi-maaliskuussa eikä tälle erolle oikein olisi voinut tehdä mitään. Salkku laski laajalla rintamalla -6 prosenttia, kun vertailusalkku nousi +4 prosenttia.

Ensimmäisessä osassa (Salkkuanalyysi 2017 – osa 1) tulin siihen johtopäätökseen, että olin ostanut osakkeita trendistä välittämättä ihan liian aikaisin. Toisessa osassa (Salkkuanalyysi 2017 – osa 2 (tekninen analyysi)) luotiin teknisen analyysin säännöstö ostoajankohdan asettamiselle sekä katsottiin esimerkkien (Nokia, Orion ja Amer Sports) valossa, miten säännöstöt olisivat toimineet.

Ostoajankohdan säännöt olivat:

A) 11 päivän EMA on nousussa JA
B) 22 päivän EMA on nousussa JA
C) Viikkotason Elderin Impulse System on vihreä tai sininen JA
D) Päivätason Elderin Impulse System on vihreä tai sininen

Tämä voi tuntua hurjalta määrältä, mutta pitää muistaa, että ostohetki on aina osakekäyrän oikeassa laidassa, jolloin vertailua tarvitsee tehdä vain tämän päivän ja eilisen arvon välillä. Ja jos yksikin arvo on väärin, niin ostolle ei ole lupaa. Lisäksi, koska ostopäätös sinänsä oli jo tehty, niin tätä tarvitsee tehdä vain silloin tällöin ehkä muutamalle osakkeelle kerrallaan.

8 osakkeen ostot

Seuraavassa on koottuna Talousmentor-salkun osakkeiden ostot noin vuoden ajalta. Ostoja oli yhteensä 8 kpl alkaen Fordin osakkeiden ostosta 1.11.2016. Oheisissa taulukoissa on esitettynä osakkeiden varsinainen ostoajankohta, määrät ja summat sekä saadut osingot. Taulukossa on myydyistä osakkeista saatu myyntihinta tai vielä salkussa olevista osakkeista osakkeiden arvo 22.12.2017 päätöskurssien perusteella.

Lisäksi taulukoissa on koottuna ostosääntöjä sovellettu tilanne, missä kyseistä osaketta on ostettu ostosignaalin syntyaikoihin. Näissä muokatuissa ostoissa on pyritty käyttämään samaa rahasummaa (kuluineen) kuin varsinaisessa toteutuneessa ostossa, joten ostettujen osakkeiden lukumäärät vaihtelevat. Valuuttakursseina olen käyttänyt varsinaisen ostoajankohdan valuuttakurssia eli tässä kohtaa tulee pientä virhettä todellisuuteen nähden. Osingot on huomioitu muuttuneen osakemäärän mukaisesti.

TOTEUTUNUT Ford Techno-polis Amer Sports CHRW
Ostoajankohta 1.11.2016 2.11.2016 16.2.2017 26.6.2017
Ostohinta 11,59 $ 3,11 € 22,74 € 67,22 $
Määrä 200 700 90 50
Osto yhteensä 2 115 € 2 184 € 2 054 € 3 027 €
Myynti/Arvo 2 121 € 2 156 € 2 056 € 3 573 €
Osinko 115 € 0 € 56 € 19 €
Tuotto 121 € -28 € 58 € 565 €

Fordin ja CHRW:n kohdalla varsinaisen ja ostosäännöstön mukaisen oston ajankohdat eroavat vain muutamilla päivillä ja varsinainen osto osui paremmin kohdalleen. Fordin kohdalla kokonaishyöty (osingot huomioiden) oli negatiivinen eli noin -37 euroa (-1,7 %). Vastaavasti CHRW:n ostosäännöstön hyöty (haitta) oli -71 euroa (-2,3 %). Näillä osakkeilla varsinainen osto osui siis noin parisen prosenttia parempaan kohtaan, kuin ostosäännöstön antama ostosignaali.

SÄÄNNÖSTÖ Ford Techno-polis Amer Sports CHRW
Ostoajankohta 10.11.2016 14.12.2016 30.5.2017 30.6.2017
Ostohinta 11,78 $ 3,04 € 21,00 € 68,60 $
Määrä 197 716 97 49
Osto yhteensä 2 118 € 2 184 € 2 044 € 3 027 €
Myynti/Arvo 2 089 € 2 220 € 2 215 € 3 502 €
Osinko 113 € 0 € 0 € 19 €
Tuotto 84 € 36 € 171 € 494 €
Hyöty -37 € 64 € 113 € -71 €

Technopoliksen ja Amerin ostosignaali syntyi selvästi myöhemmin kuin, varsinainen osto tapahtui. Amerin kohdalla eroa oli peräti 3,5 kuukautta, minkä aikana osinko ehti irrota. Osinko huomioiden Amerin kokonaishyöty oli +113 euroa (+5,5 %). Technopoliksen kohdalla kokonaishyöty oli +64 euroa (+2,9 %). Eli säännöstö olisi tuottanut näissä kaupoissa hyvän lopputuloksen.

Alla olevista taulukoista nähdään, että säännöstön antama ostosignaali olisi tullut noin 1 – 1,5 kuukautta myöhemmin, kuin milloin varsinainen osto tehtiin. Ja Orionin kohdalla ostosignaalia ei olisi vielä edes tullut.

TOTEUTUNUT IBM Orion Cramo AF Gruppen
Ostoajankohta 21.7.2017 26.10.2017 3.11.2017 14.11.2017
Ostohinta 147,52 $ 35,75 € 19,05 € 125,00 kr
Määrä 25 95 150 260
Osto yhteensä 3 192 € 3 403 € 2 865 € 3 416 €
Myynti/Arvo 3 214 € 2 885 € 3 006 € 3 439 €
Osinko 31 € 0 € 0 € 0 €
Tuotto 53 € -518 € 141 € 23 €

IBM:n kohdalla yksi kvartaaliosinko olisi jäänyt tämän ostosignaalin odottelun seurauksena väliin. Kokonaishyöty olisi noin +66 euroa (+2,1 %). Vastaavasti Cramolla etu olisi +40 euroa (+1,4 %).

SÄÄNNÖSTÖ IBM Orion Cramo AF Gruppen
Ostoajankohta 5.9.2017 30.11.2017 7.12.2017
Ostohinta 143,00 $ 18,80 € 128,00 kr
Määrä 25 152 254
Osto yhteensä 3 095 € 2 865 € 3 421 €
Myynti/Arvo 3 214 € 3 046 € 3 361 €
Osinko 0 € 0 € 0 €
Tuotto 119 € 0 € 181 € -60 €
Hyöty 66 € 518 € 40 € -83 €

Kuten todettua, niin Orionin kohdalla ostosäännöstö olisi toiminut erinomaisesti ja estänyt oston putoavaan puukkoon. Ostosignaalia ei ole vielä syntynyt, toki lähellä aletaan olemaan, joten tilanne voi vielä parantua. Tai pahentua, kun salkussa on Orionin osakkeita. Ostosäännöstön tuottama hyöty olisi tähän mennessä ollut noin +518 euroa (+15,2 %).

AF Gruppenin varsinainen osto osui varsin kohdalleen. Säännöstön ostosignaali tuli vajaa kuukautta myöhemmin ja hinta oli ehtinyt siihen mennessä nousta hieman. Näin kokonaishyöty(haitta) olisi ollut -83 euroa (-2,4 %).

Kokonaishyöty noin 610 euroa

Näiden 8 osakkeen ostoista olisi ostosäännöstöllä syntynyt noin +610 euron hyöty, missä siis Orionin osuus oli merkittävin (85 %). Onko 610 euroa sitten paljon vaiko vähän?

Salkun arvo viikon 51/2017 lopussa oli 28 094 euroa, joten tähän nähden 610 euroa tarkoittaisi +2,2 prosenttia suurempaa arvoa. Toisaalta näihin 8 ostoon käytettiin rahaa noin 22 250 euroa, joten tähän suhteutettuna 610 euroa olisi +2,7 prosentin tuotto.

Eli, jos säännöstön avulla pystyisin parantamaan vuotuista tuottoa noin pari prosenttiyksikköä, niin se olisi vaivan arvoista. Tietenkin pitää muistaa, että 8 ostoa ei ole mitenkään tilastollisesti merkitsevä, joten kyse voi olla täysin sattumasta.

Ei selitä eroa vertailusalkkuun

Vuoden 2017 alun Talousmentor-salkun 466 euron takamatka Seligsonin-vertailusalkkuun revähti 4 096 euroon. Eli eroa syntyi noin 3 600 euroa. Tätä ei edellä saatu 610 euroa pysty selittämään.

Ero syntyi oikeastaan viikkojen 5/2017 – 13/2017 aikana, kun salkun arvo laski -1 780 euroa eli noin -6,1 prosenttia. Samaan aikaan vertailusalkun arvo nousi noin +1 180 euroa (+4,0 %). Mitä tuolloin tapahtui?

  • Aktia laski noin -9,0 % (10,75e -> 9,75e)
  • HM laski noin -8,5 % (246 SEK -> 225 SEK)
  • Ford laski noin -8,0 % (12,35$ -> 11,35$)
  • Metsä Board laski noin -6,5 % (6,40e -> 5,85+0,19e osinko)
  • Yara laski noin -6,0 % (347 NOK -> 327 NOK)
  • Amer laski noin -5,0 % (22,74e -> 21,00+0,62e osinko)

Nordea laski, mutta osingon verran eli plus-miinus -tilanne. Telia nousi hieman.

Voidaan siis sanoa, että tammi-helmikuun aikana lähes jokainen salkun osake laski 5-10 prosenttia. Aikamoista. Kun samaan aikaan vertailusalkku nousi +4,0 prosenttia. Tuntuu, että tähän ei pystyisi edes yrittämällä. Varsinkin, kun katsoo salkun yrityksiä…

Eli aika vähän oli tehtävissä, ja ehkä Aktian ja HM:n kohdalla aktiivisempi salkunhallinta olisi pelastanut osan toteutuneesta arvon laskusta. Verrattuna siis 12/2016-01/2017 huippuarvoihin sekä myyntiajankohdan tilanteeseen.

Johtopäätökset

Sääntö 1: Ostosäännöstöä käytetään jatkossa ostoajankohdan määrittämiseen. Tällä pyritään välttämään putoavaan puukkoon tarttumiset.

Sääntö 2: Aktiivisempi ote salkun hallintaan. Pyritään välttämään H&M:n tilanne, missä joulukuun 2016 +14,5 prosentin tilanne kääntyi lopulta -14 prosentin tappioksi.

Sääntö 3: Seuraa trendiä – älä toimi sen vastaisesti. Esimerkiksi Telian osake on vuonna 2017 ollut noin 3,70 – 4,10 euron välisessä putkessa vailla selkeää trendiä. Eli pitäisikö Teliasta luopua, jos (ja kun) se seuraavan kerran lähestyy 4,10 euron tasoa, eikä osoita merkkejä rajan ylityksestä..?

Eli vuoteen 2018 lähdetään aktiivisemmalla otteella ottamaan vertailusalkun etumatkaa kiinni.

Yksi ajatus artikkelista “Salkkuanalyysi 2017 – osa 3 (johtopäätökset)”

Kommentit on suljettu.