Ocean Yield (NOR)

Talousmentor-yritysanalyyseihin on lisätty norjalainen laivayhtiö Ocean Yield, jonka laivastoon kuuluu 40 alusta. Yhtiöllä on mm. 18 tankkeria, 7 öljyalusta ja 6 konttialusta. Alusten vuokrausaika on yleensä noin 10 vuotta, mikä takaa ennustettavat tuotot ja mahdollistaa vakaan osingonmaksun.

Ocean Yield perustettiin maaliskuussa 2012, kun se irrotettiin norjalaisesta Aker ASA:sta. Pörssiin yhtiö listattiin kesällä 2013 ja edelleen Aker (Aker Capital) on yhtiön merkittävin omistaja noin 66 prosentin omistusosuudella.

Ocean Yield:n Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
Ocean Yield sijoituskohteena.

Laivasto

Ocean Yield:llä on tällä hetkellä 40 alusta:

  • 18 tankkeria
  • 7 öljyalusta (oil-service)
  • 6 konttialusta
  • 6 autonkuljetusalusta
  • 2 kaasutankkeria
  • 1 FPSO (Floating Production, Storage and Offloading unit)

Lisäksi tilauksessa on 3 uutta alusta, joiden alustava toimitusaika on heinä-lokakuu 2018.

OCY-Hoeegh-Tracer-Trapper
Kuva: https://www.oceanyield.no/Fleet/Hoeegh-Tracer-Trapper

Yhtiö rahoittaa alukset emittoimalla lisää omia osakkeitaan, korollisella velalla (bondit ja pankkilaina) sekä pitkän aikavälin vuokra-/leasing-tuotoilla. Vuonna 2016 yhtiö haki osakeannilla pääomia noin 864 miljoonan NOK:n edestä.

Perusstrategia alusten hankinnoissa on tehdä niiden kanssa pitkä vuokrasopimus (10 – 15 vuotta). Tämä luo hyvän näkyvyyden tuleville kassavirroille, tulokselle sekä mahdollistaa vahvan osinkokehityksen.

Riskitekijöitä

Ocean Yield altistuu toiminnassaan mm. alusten jäännösarvoriskille. Investointipäätöksissä yleensä lasketaan investointikohteen tuottamat diskontatut rahavirrat sekä diskontattu jäännösarvo. Jäännösarvo on aluksen arvioitu arvo, kun se myydään esimerkiksi vuokra-ajan päätyttyä. Tämä arvioi voi tietenkin olla virheellinen, sillä tulevaisuuden käytetyn aluksen markkinahintaa voi olla vaikeaa arvioida.

Yhtiö altistuu myös vastapuoliriskille eli sille, että aluksen vuokrannut osapuoli ei suoriudu velvoitteistaan. Esimerkiksi näin kävi, kun öljyn hinta laski voimakkaasti vuonna 2015 ja kaksi öljyalan vuokraaja joutui vaikeuksiin. Tästä johtuen Ocean Yield joutui tekemään tilikauden 2016 tulokseen noin 36,2 miljoonan dollarin alaskirjauksen.

OCY-Navig8-Chemical-Tankers
Kuva: https://www.oceanyield.no/Fleet/Navig8-Chemical-Tankers

Yhtiö suosii vuokrauksessaan ns. bareboat-mallia (ei miehistöä, provisioita yms. https://en.wikipedia.org/wiki/Bareboat_charter), missä toiminnan riski on täysin vuokralaisen harteilla. Poikkeuksena tästä on FPSO:n alus (Dhirubhai-1), joka toimii Intiassa öljy- ja kaasukentillä. Siinä Ocean Yield:llä on myös toiminta- ja ylläpitovastuu. Tämän aluksen sopimus päättyy syksyllä 2018, mutta yhtiö uskoo, että sopimusta jatketaan vielä tämän jälkeenkin.

Yhtiö altistuu myös uusien alusten valmistusviivästyksille tai jopa peruutuksille. Näitä riskejä vastaan yhtiö käyttää kansainvälisiä rahoituslaitoksia takaamaan ennakkomaksujen yms. palautukset, jos telakka ei suoriudu velvoitteistaan. Joka tapauksessa myöhästynyt alus viivästyttää tulevia rahavirtoja.

Taloudellinen tilanne

Ocean Yield esittää tuloslaskelmansa ja taseensa USA:n dollareina, sillä suurin osa yhtiön tulovirroista ja lainoista on dollareina.

Kuten todettua, niin yhtiöllä on 40 alusta laivastossaan ja se kasvattaa sitä nopeaa tahtia. Esimerkiksi vuonna 2016 se sai 17 uutta alusta. Tämä laajeneminen tarkoittaa myös sitä, että yhtiö velkaantuu kovaa vauhtia sekä kerää osakkeenomistajilta pääomia osakeantien muodossa. Omavaraisuusaste on 33 prosentissa ja nettovelkaantumisaste on yli 150 prosenttia.

Osinkosijoittaja on kiinnostunut Ocean Yield:n osakkeesta, sillä osinko on kasvanut jokainen kvartaali sitten Q3/2013. Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,764 dollaria eli osinkotuotto on noin 8,8 prosenttia.

Toisaalta osinkosijoittajan kannalta ei ole hyvä sekään, että yhtiö maksaa ensin osinkoa 94 miljoonaa dollaria ja sen jälkeen kerää omistajilta uutta osakepääomaa 105 miljoonaa dollaria. Näin kävi tilikaudella 2016. Raha kiertää yhtiöstä omistajille ja takaisin yhtiöön, mutta välissä maksetaan veroja.

Liikevaihdon ja tuloksen kasvu seuraa pitkälti uusien alusten käyttöönottoa. Osakkeen hinta on tätä kirjoitettaessa noin 72,00 NOK eli noin 8,73 USD (1 NOK = 0,1212 USD). Näin PE-luku on 10,0x, joten osaketta voidaan pitää alhaisesti hinnoiteltuna.

OCEAN YIELD10.1.2018 | 72,00 NOK
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ocean Yield:n Talousmentor-arvoluku on 18/30. Hyviä pisteitä laskee etenkin yrityksen korkea velkaisuus sekä alhaisella tasolla olevat pääomien tuottoluvut. Pisteitä lähtee myös lyhyestä pörssitaipaleesta ja osinkohistorian puutteesta. Toisaalta yhtiö on varsinainen osinkokone (osinkotuotto noin 8 – 9 prosenttia), joten siinä mielessä arvopisteitä voisi olla pari-kolme enemmän.

Ocean Yield:n Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
Ocean Yield sijoituskohteena.

 

Yksi ajatus artikkelista “Ocean Yield (NOR)”

Kommentit on suljettu.