Tuloskausi Q4/2017 – tunnuslukuvertailua

Talousmentor-yritysanalyysi on nyt tehty 53 eri yrityksestä. Ennen kuin Q4/2017 tuloskausi pääsee kunnolla vauhtiin, niin laitetaan nämä yritykset järjestykseen osinkotuoton, PE-luvun, ROE:n sekä Talousmentor-arvoluvun perusteella.

Talousmentor-yritysanalyysin 53 yritystä on listattu Yrityslista-sivulla. Listalla on tätä kirjoittaessa 17 suomalaista, 8 ruotsalaista, 7 norjalaista ja 21 amerikkalaista yhtiötä.

Jokaisesta yrityksestä on kolme eri osiota:

Talousmentor-yritysanalyysin periaatteita on kuvattu kirjoitussarjassa, jonka voi ladata PDF:nä (Talousmentor-yritysanalyysi.pdf). Talousmentor-arvoluvun periaatteita kuvaavan kirjoitussarjan voi myös ladata PDF:nä (Talousmentor-arvoluku.pdf).

HUOM! Seuraavat tunnuslukuvertailut on koostettu käyttäen maanantain 15.1.2018 päätöskursseja. Lisäksi Ocean Yield (NOR) osakkeen hinta on muutettu kruunuista (72,20 NOK) dollareiksi (1 NOK = 0,1268 USD) eli tässä analyysissä yhtiön osakkeen kurssi on 9,15 USD.

Parhaat osinkotuotot

Osinkosijoittajaa kiinnostaa hyvät osingon maksajat ja listalla on 10 yritystä, joiden seuraavan 12 kk:n ennustetut osinkotuotot ylittävät 5 prosenttia.

YRITYS Osake Osinko %
Ocean Yield 9,15 $ 0,764 $ 8,3%
AF Gruppen 133,00 kr 8,50 kr 6,4%
H&M B 159,80 kr 9,80 kr 6,1%
Telia Company 37,58 kr 2,20 kr 5,9%
Aktia 9,53 € 0,54 € 5,7%
Betsson B 66,64 kr 3,50 kr 5,3%
Lassila-Tikanoja 18,58 € 0,95 € 5,1%
Sampo 46,89 € 2,40 € 5,1%
Tieto 27,40 € 1,40 € 5,1%
Ramirent 8,02 € 0,40 € 5,0%

Korkean osinkotuoton lisäksi sijoittajan on hyvä tarkistaa se, onko osinko nousutrendissä ja onko ennustetulle osingon nousulle tilaa. Tällöin kannattaa tutustua yhtiön osinko/nettotulos ja osinko/FCF tunnuskuihin ja niiden noin 5 vuoden trendeihin.

Halvimmat osakkeet (PE)

Tilikauden 2017 ennustettujen nettotuloksien perusteella halvimmat (PE < 15) osakkeet ovat.

YRITYS Osake Tulos PE
Ford Motor Company 13,23 $ 1,65 $ 8,0
Technopolis 4,20 € 0,44 € 9,5
Ocean Yield 9,15 $ 0,88 $ 10,4
Cramo 22,18 € 1,73 € 12,8
Betsson B 66,64 kr 5,56 kr 12,0
Aflac 84,94 $ 6,62 $ 12,8
IBM 163,14 $ 11,97 $ 13,6
Skanska B 173,55 kr 12,50 kr 13,9
Ramirent 8,02 € 0,56 € 14,3
Edison International 61,42 $ 4,29 $ 14,3
Telia Company 37,58 kr 2,52 kr 14,9
H&M B 159,80 kr 10,72 kr 14,9
Elisa 32,01 € 2,13 € 15,0

Kuten ollaan jo aikaisemmilta tuloskierroksilta nähty, niin osakkeen hinta voi laskea yli 10 prosenttia vain siksi, ettei odotuksiin oltu päästy. Näissä tilanteissa on hyvä katsoa, että oliko odotukset hilattu jo alunperinkin liiankin korkealle ja aukeaisiko kurssilaskusta ostopaikka.

Pelkän PE-luvun perusteella ei sijoituksia tule tehdä. Sijoittajan tuleekin katsoa aina erikseen syitä alhaiselle PE-luvulle. Onko tulos laskussa tai onko ennuste turhan optimistinen? Entä uhkaako yritystä jokin sakko tai muu vastaavanlainen seuraamus, joka romahduttaisi tuloskunnon.

Alhaisimmat Graham:n luvut

Sijoita kuin Guru -kirjan innoittamana oheiseen listaan on listattuna alhaisimmat Graham:n luvut. Graham:n luku on tunnuslukujen PE ja PB tulo. Ideana on löytää yhtiöt, joiden hinta suhteessa tulokseen sekä tasearvoon on alhainen.

Tunnusluvun arvon tulisi olla alle 22,5, mikä vastaa PE=15x ja PB=1,5x tuloa.

YRITYS Osake PE PB Graham
Technopolis 4,20 € 9,5 0,91 8,6
Ford Motor Company 13,23 $ 8,0 1,55 12,4
Ocean Yield 9,15 $ 10,4 1,64 17,1
Aktia 9,53 € 16,7 1,05 17,5
Cramo 20,36 € 11,6 1,61 18,7
Edison International 61,42 $ 14,3 1,36 19,4
Aflac 84,94 $ 12,8 1,52 19,5

Tällä listalla on vain yksi yritys eli Aktia, joka ei ollut edellisellä PE-listalla.

Parhaimmat pääoman tuotot (ROE)

Sijoittajan ostaessa osakkeita, niin hän ostaa osuuden yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta. Liiketoimintaa rahoitetaan sekä omalla että vieraalla pääomalla. Osakkeenomistajien varat yhtiössä ovat omassa pääomassa, joka kasvaa (tai pienenee) yhtiön nettotuloksen mukaan. Mitä parempi tälle omalle pääomalle saatava tuotto (ROE) on, sitä paremmin yhtiö tuottaa sen omistajille. Siksi ROE on tärkeä sijoittajan tunnusluku.

Tilikauden 2017 ennustettujen nettotuloksien perusteella parhaimmat oman pääoman tuoton (ROE > 25 %) osakkeet ovat.

YRITYS Osake ROE Gearing
Home Depot 196,42 $ 227,0% 627%
PepsiCo 117,38 $ 57,3% 143,7%
IBM 163,14 $ 54,6% 130,8%
ITW 170,52 $ 48,6% 95,2%
Campbell Soup Company 45,51 $ 47,3% 156,1%
Texas Instruments 112,72 $ 40,6% -3,0%
AF Gruppen 133,00 kr 36,1% -30,4%
CH Robinson Worldwide 94,28 $ 35,3% 79,6%
Orion B 31,38 € 34,9% -5,5%
Elisa 32,01 € 33,8% 100,4%
General Mills 57,85 $ 33,8% 179,4%
H&M B 159,80 kr 31,3% -5,4%
Harley Davidson 54,41 $ 28,9% 347,6%
Ponsse 28,00 € 28,8% 20,1%
Fastenal Company 55,59 $ 27,6% 13,4%

Sijoittajan tulee tarkistaa kuitenkin se, että johtuuko hyvät tuotot pelkästään siitä, että yritys käyttää suurta velkavipua tuoton saamiseksi. Taulukossa onkin esitettynä nettovelkaantumisaste eli gearing, joka kertoo nettovelan (korolliset velat – käteiset varat) suhteen omiin pääomiin. Mitä alhaisempi gearing on, sitä parempi. Ja alle 100 prosentin lukemaa voi pitää jo hyvänä.

Taulukosta esiin nousee erityisesti negatiivisella gearing:lla olevat yhtiöt eli Texas Instruments, AF Gruppen, Orion ja H&M. Myöskään Ponssea tai Fastenal:ia ei pidä unohtaa.

Talousmentor-arvoluku – eri tekijöiden yhdistelmä

Sijoittajan ei tulisi tehdä sijoituspäätöksiään yksittäisen tunnusluvun perusteella. Ei, vaikka osinkotuotto, PE-luku taikka ROE olisivat houkuttelevilla tasoilla.

Seppo Saario toteaa kirjassaan ”Miten sijoitan pörssiosakkeisiin osa II” (painos vuodelta 2005, sivut 54 – 56) että parhaimpia tuottoja on saatu yhdistelemällä eri tunnuslukuja. Esimerkiksi korkea osinkotuotto (tai korkea ROE) yhdistettynä alhaisen PE:n kanssa ovat tuottaneet historian valossa parhaimpia tuottoja.

Talousmentor-arvoluku pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen. Arvoluku koostuu 5 eri kokonaisuudesta, joita ovat:

  • Yritysriski
  • Tuloksen kehitys
  • Taseen kunto
  • Voitonjako
  • Osakkeen hinta

Arvoluvun perusteella parhaimmat yritykset ovat (23/30 pistettä tai enemmän):

YRITYS Osake Arvoluku
Orion B 31,38 € 25
Ponsse 28,00 $ 24
Skanska B 173,55 kr 24
Aflac 84,94 $ 24
Texas Instruments 112,72 $ 23
H&M B 159,80 kr 23
Fastenal Company 55,59 $ 23
Cummins 184,18 $ 23
Sampo 46,89 € 23

22 pistettä on 6 yhtiöllä: Amer Sports, Archer-Daniels-Midland, Cramo, Home Depot, Olvi ja UPM.

Yhteenveto

Tämänkertaisessa tunnuslukuvertailussa oli 5 eri listaa (Osinkotuotto%, PE, Graham, ROE ja arvoluku). Yksikään yritys ei ollut listattuna kaikkiin listoihin, mutta yksi yritys eli H&M oli edustettuna 4 listalla. Tässä on erittäin tärkeää huomata se, että ennusteet on tehty Q3-tulostietojen perusteella ja H&M:n joulukuussa julkaisemat myyntitiedot Q4:lta olivat heikot. Näin yrityksen tuloskunto on todennäköisesti pienempi kuin tässä vertailussa käytetty ennuste. Myös ennustettuun osinkoon kannattaa suhtautua varauksella. Eli jättäisin tässä kohtaa H&M:n huomioimatta ja odottaisin rauhassa yhtiön Q4:n tulosraporttia.

Aflac ja Ocean Yield olivat 3 listalla. Näistä Aflac:ia kohtaan esitettiin viime perjantaina (12.1.2018) erinäisiä oikeushaasteita, jotka Aflac itse kiisti jyrkästi. Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä sen tarkempaa tietoa siitä, kuinka todellisella pohjalla vääristelyväitteet ovat. Joka tapauksessa sijoittajan tulee olla varuillaan Aflac:n kohdalla.

Sijoittajan on tärkeää ymmärtää, että tunnusluvut taikka erilaiset arvoluvut ovat vain erittäin yksinkertaistettuja näkymiä yritysten sen hetkiseen tilanteeseen. Niiden tarkoitus on vain nostaa esiin yrityksiä, joihin ehkä kannattaisi tutustua tarkemmin. Sijoituspäätöstä tunnuslukujen perusteella ei tule tehdä.