Viikon 3/2018 tulospäivitykset

Tässä kirjoituksessa lyhyesti CSX:n, Fastenal:n ja IBM:n Q4/2017 tuloksista.

 • CSX (USA): Liikevaihto (+3%) ja tulos (yli +10%, oikaistu) hyvässä kasvussa. Q4:lla rahtimäärät laskivat noin -6 prosenttia oikeastaan jokaisessa rahtiryhmässä. Lasku vastaa kuitenkin yhtiön käyttämän kvartaaliajanjakson lyhentymistä. CSX kirjasi +3,6 Mrd dollarin verohyödyn USA:n verouudistukseen liittyen.

 • Fastenal: Liikevaihto (+11%) ja tulos (+10%, oikaistu) roimassa kasvussa. Rakennustuotteiden markkinakysyntä kasvoi etenkin raskaiden koneiden ja teollisuuden vetäminä. Myös rakennusteollisuuden kysyntä lähti kasvuun marras-joulukuussa. Fastenalin verouudistuksen hyöty oli +31 miljoonaa dollaria.
 • IBM: Liikevaihto (-1%) ja tulos (-5,4%, oikaistu) jatkoivat edelleen laskuaan. Uusi z14 mainframe mallisto, joka on otettu markkinoilla hyvin vastaan, minkä johdosta Systems-segmentin tulos kasvoi yli +20%. IBM verouudistuksen haitta oli -5,5 Mrd dollaria.

CSX Corporation

CSX CORPORATION17.1.2018 | 58,13 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

CSX:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna.

CSX:n vuosi 2017

 • liikevaihto: 11 408 M USD (11 069 M USD / +3,1 %)
 • liiketulos: 3 667 M USD (3 389 M USD / +8,2 %)
 • nettotulos: 5 471 M USD (1 714 M USD / moninkertaistui)

CSX:n alkuvuosi 2017 sujui mukavissa kasvumerkeissä, mutta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla kasvu hidastui. Osittain kasvun hidastuminen johtui siitä, että kasvupyrähdys oli alkanut jo syksyllä 2016. Näin vertailuluvut olivat jo varsin korkealla tasolla.

Tilikauden 2017 liikevaihtoa on kasvattanut liiketoiminnan kasvu kautta linjan rahtimäärien sekä hintojen nousujen seurauksena. Erityisesti liikevaihtoa on nostanut hiilirahti, jonka liikevaihto on kasvanut noin +15 prosenttia viime vuoteen nähden.

Q4/2017 aikana liikevaihto kuitenkin laski keskimäärin -6 prosenttia, ja laskua oli jokaisessa rahtiryhmässä. Osittain tähän vaikutti se, että yhtiön Q4/2016 oli 98 päivän mittainen, kun nyt Q4/2017 se oli vain 92 päivän mittainen (yhtiö muutti 13 viikon kvartaalisääntöään kuukausimittaiseksi vuonna 2017). Tämä ero kvartaalin pituudessa oli juurikin tuo -6 prosenttia, jonka verran liikevaihto siis laski.

Palkkakustannukset laskivat noin -245 miljoonaa dollaria yhtiön tehokkuusohjelman seurauksena. Toisaalta ohjelma toi kertaluontoisia kuluja noin +325 miljoonan dollarin edestä.

Tilikauden 2017 nettotulos moninkertaistui 5,5 miljardiin dollariin viime vuoden 1,7 miljardista dollarista. Tähän vaikutti yhtiön Q4:n tulokseen tekemä +3,6 miljardin dollarin kertaluontoinen erä USA:n verouudistukseen liittyen. Ilman tätä tulos olisi ollut noin 1,9 miljardia dollaria

Näkymät vuodelle 2018

CSX:n johto arvelee, että liikevaihto kasvaa hieman vuonna 2018. Myös liiketulosmarginaali paranee hieman. Yhtiö arvioi veroasteen olevan noin 25 prosenttia.

Tilikauden 2018 karkeana ennusteena (Talousmentor) on

 • liikevaihto: 11,5 Mrd USD (2017: 11,4 Mrd USD)
 • liiketulos: 3,8 Mrd USD (3,7 Mrd USD)
 • tulos ennen veroja: 3,2 Mrd USD (3,1 Mrd USD)
 • nettotulos: 2,4 Mrd USD (veroaste 25 %)
 • EPS: 2,63 USD
 • PE: 22,1x (osakkeen hinta 53,13 USD)
 • 12 kk:n osinkoennuste: 0,86 USD (0,78 USD)
 • osinkotuotto: 1,5 prosenttia

Liiketulosmarginaali oli vuonna 2017 noin 32 prosenttia. Ennustettu liiketulos on saatu käyttämällä 33 prosentin marginaalia. Korko yms. rahoituskuluja on arvioitu olevan noin 0,6 miljardia dollaria, josta on saatu tulos ennen veroja.

CSX:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
CSX sijoituskohteena

Fastenal Company

FASTENAL COMPANY18.1.2018 | 52,20 USD
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Fastenal Company:n Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisia pisteitä korostaa se, että liikevaihto ja nettotulos ovat kasvutrendissä, korollisia velkoja on vähän eikä liikearvoa ole lainkaan. Lisäksi pääomien tuottoluvut ovat hyvällä tasolla. Pisteitä laskee osakkeen hinnan korkea taso. Lisäksi yksi piste lähtee vuoden 2015 toimitusjohtajaruletin takia.

Fastenalin vuosi 2017

 • liikevaihto: 4 391 M USD (3 962 M USD / +10,8 %)
 • nettotulos: 579 M USD (499 M USD / +16,0 %)

Liikevaihto ja tulos olivat hyvässä kasvussa vuonna 2017. Rakennustuotteiden markkinakysyntä kasvoi etenkin raskaiden koneiden ja teollisuuden vetäminä. Myös rakennusteollisuuden kysyntä lähti kasvuun marras-joulukuussa. Lisäksi kasvua vauhditti mm. myymälöiden sekä automaattien määrän kasvu, mutta myös hankitun Manufacturers Supply Company (”Mansco”) sisältyminen lukuihin.

Q4:lla yhtiön myyntikate laski 48,8 prosenttiin (Q4/2016: 49,8 %), missä oikeastaan huippuhyvän vertailukauden rimaa oli vaikea ylittää. Myös Manscon sisältyminen tämän vuoden lukuihin laski bruttokatetta, sillä sen kateprosentit ovat alemmalla tasolla, kuin Fastenalilla itsellään.

Tulos parani liikevaihtoa nopeammin siksi, että yhtiö on tämän vuoden aikana kiinnittänyt erityistä huomiota kuluihin, toimitusketjun sujuvuuteen sekä myymälöiden tehokkaampaan tilanhallintaan. Tämä on nostanut katteita, mikä näkyy tuloksen paranemisena.

USA:n verouudistus toi noin +31 miljoonan dollarin kertaluontoisen lisän tilikauden 2017 nettotulokseen. Ilman sitä tulos olisi ollut noin 548 miljoonaa dollaria, missä kasvua viime vuoteen olisi ollut noin +9,8 prosenttia.

Päiväkohtainen myynti jatkoi sekin kasvuaan ja Q4:lla kasvua oli +14,8 prosenttia. Noin puolitoista vuotta (Q3/2015-Q4/2016) kestänyt nihkeä jakso on siis selvästi selätetty.

fast-dsr-q42017
Kuva: Q4/2017 puhelinkonferenssin esitys (17.1.2018), http://investor.fastenal.com/releases.cfm

Fastenalilla on nyt noin 71 400 myyntiautomaattia (+13,7 %) ja näiden myynti kasvaa ”kaksinumeroisella tahdilla”. Yhtiö ei kuitenkaan erittele sen tarkemmin näiden myynnin osuutta koko konsernista.

fast-onsite-q42017
Kuva: Q4/2017 puhelinkonferenssin esitys (17.1.2018), http://investor.fastenal.com/releases.cfm

Yhtiön ns. onsite-myymälöiden määrä kasvaa sekin hyvää tahtia, joita oli Q4/2017 lopussa 605 myymälää (Q4/2016: 401). Onsite-myymälät sijaitsevat rakennustyömaalla tai sen välittömässä läheisyydessä.

Näkymät 2018

Yhtiö ei julkistanut näkymiään tulevalle tilikaudelle. Sen sijaan yhtiö arvioi, että USA:n verouudistuksen johdosta veroaste on noin 24 – 26 prosenttia.

Lisäksi, jos arvioidaan (Talousmentor) liikevaihdon kasvavan noin 8,5 prosenttia, liikevoittomarginaalin olevan noin 20 prosenttia ja rahoituskulujen olevan noin 10 M USD, niin saadaan seuraavanlainen (karkea) arvio tilikaudesta 2018.

 • Liikevaihto: 4 750 M USD (2017: 4 391 M USD)
 • Liikevoitto: 950 M USD (882 M USD)
 • Tulos ennen veroja: 940 M USD
 • Nettotulos: 695 – 715 M USD (579 M USD)

Tästä saadaan EPS:ksi noin 2,43 USD (2,01 USD), joten PE on 21,4x (osakkeen hinta 52,20 USD). Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,48 USD (1,28 USD) ja osinkotuotto on 2,8 prosenttia.

Fastenalin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Fastenal sijoituskohteena

IBM

IBM19.1.2017 | 169,12 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

IBM:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti heikko liikevaihdon tuloksen kehitys. Myös taseen korkea liikearvo sekä yhtiön korkea velkaisuus rasittavat arvolukua.

IBM:n tilikausi 2017

 • liikevaihto: 79 139 M USD (79 919 M USD / -1,0 %)
 • nettotulos: 5 753 M USD (11 872 M USD / -52 %)
 • nettotulos (vero-oikaistu): 11 228 M USD (11 872 M USD / -5,4 %)
 • EPS (vero-oikaistu): 11,98 USD (12,38 USD / -3,2 %)

IBM:n tilikausi 2017 sujui edelleen laskevassa trendissä. Yhtiö kuitenkin pääsi 11,95 USD EPS-tavoitteeseensa, kun jätetään huomioimatta USA:n verouudistuksesta johtuva -5,5 miljardin dollarin kertaluontoinen erä. EPS-luvuissa on hyvä huomioida se, että IBM ostaa omia osakkeitaan, joten dollarimääräinen tulos laski enemmän kuin EPS.

Pilvipalveluiden liikevaihto on jatkanut kasvuaan ja se oli noin 17,0 miljardia dollaria viimeisen 12 kk:n aikana. Tämä vastaa hieman yli 20 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Yhtiö totesi myös, että ns. uudet liiketoiminnot alkavat tuottaa jo orgaanista kasvua, mikä näkyy näiden palveluiden katteiden hienoisessa nousussa.

IBM:n Q4:n liiketoiminnan oleellisia kehityskaaria olivat mm.

 • Pilvipalveluiden kasvu +27%
 • Analytiikkapalvelut +6%
 • Mobiilipalvelut +21%
 • Tietoturvapalvelut +127% (osuus kokonaisliikevaihdosta varsin pieni)

Systems-segmentin tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi mukavat +6,2 prosenttia ja tulos yli +20 prosenttia. Tähän vaikutti erityisesti uusi z14 mainframe mallisto, joka on otettu markkinoilla hyvin vastaan. Myös Power ja Storage mallistojen myynnit kasvoivat vuoden 2017 aikana.

Vahvaa kehitystä laajalla rintamalla, missä myös maailmantalouden hyvä kehitys näkyy, sillä IBM:n asiakkaita ovat isot organisaatiot, kuten esimerkiksi pankit, vakuutusyhtiöt, terveydenhoito, lentoyhtiöt yms. Eli organisaatiot, joilla on paljon dataa, mutta jota ei voi tietoturvasyistä laittaa ”julkisiin” pilvipalveluihin.

Näkymät

IBM arvioi, että tilikauden 2018 ”operating EPS” (ei siis virallinen tunnusluku) on vähintään 13,80 dollaria. Tämä sama arvio IBM:llä oli tilikaudesta 2017, jota se alkoi arvioimaan vuosi sitten. Mutta, jos huomioidaan yhtiön omien osakkeiden ostot, niin dollarimääräinen ”operating earnings”-ennuste olisi siten alhaisempi.

Lisäksi yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 veroaste on noin 16 prosenttia (+/- 2 %). Tilikauden 2018 liikevaihdosta yhtiö totesi ”we’re entering 2018 with a stronger revenue profile than a year ago”. Jotenkin tuntui siltä, että yhtiö hieman kierteli ja kaarteli arvion antamisessa ja mitään kovin konkreettista ei jäänyt käteen.

Q1/2018 yhtiö arvioi saavuttavansa noin 17-18 prosentin osuuden koko vuoden operating-EPS:stä eli 13,80 dollarista.

Tilikauden 2018 karkeana arviona (Talousmentor) voidaan antaa

 • liikevaihto: noin 78 – 80 Mrd USD (2017: 79,1 Mrd USD)
 • nettotulos: noin 11,0 Mrd USD (11,2 Mrd USD oikaistu)
 • seuraavan 12 kk:n osinkoennuste: 6,30 USD (edelliset 12 kk:tta: 5,90 USD)
 • osinkotuotto: 3,7 % (osakkeen hinta 169,12 USD)

IBM:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
IBM sijoituskohteena

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 3/2018 tulospäivitykset”

Kommentit on suljettu.