Viikon 4/2018 tulospäivitykset

Tässä kirjoituksessa lyhyesti Telian, Fordin, Texas Instrumentsin, Gjensidigen, ITW:n ja Union Pacific:n Q4/2017 tuloksista.

Lyhyesti:

 • Telia Company (SWE): Tulos pullollaan kertaluontoisia eriä, joten todellisen tuloksentekokyvyn selvittäminen on haasteellista. Ruotsin kuituyhteyksien asentamisissa edelleen viivästyksiä ja Norjassa toiminta kehittyi edelleen vahvasti. Telia arvio EBIDA:n nousevan hieman vuonna 2018. Osinkoehdotus oli 2,30 kruunua.

 • Ford Motor Company (USA): Auto-segmentin liikevaihto kasvoi +2,9%, vaikka toimitusmäärät laskivat -0,7%. Myös Ford:n markkinaosuus laski 7,0 prosenttiin (7,2%). Tulokseen negatiivisesti vaikutti metallien (teräs ja alumiini) hintojen nousu sekä valuuttakurssien vaikutus. Pelkästään Brexit-vaikutus oli -600 M USD.
 • Gjensidige Forsikring (NOR): Liikevaihtoa kasvatti mm. ennätystasolla oleva vakuutustoiminnan maksutulot sekä pankkiliiketoiminnan korkotuottojen nousu. Isojen vahinkokorvausten määrä oli ennakoitua vähäisempi. Yhdistetty kulusuhde oli hyvä 85,4%, mutta Q4:lla se nousi 90,7 prosenttiin. Osinkoehdotus oli 7,10 NOK.
 • Illinois Tool Works (USA): Liikevaihto kasvoi (+5%) kaikkien segmenttien tukemana, mutta erityisesti Auto-segmentin veto oli vahvaa. Vero-oikaistu tulos kasvoi +10,6%. Toimintojen tehostuminen näkyy ebit-marginaalissa, joka oli 24,4% (vuonna 2014: 19,9%).
 • Texas Instruments (USA): Liikevaihto kasvoi yli +10 % ja vero-oikaistu tulos peräti +24,7 %. Auto- ja perusteollisuuden kasvanut kysyntä jatkui vahvana myös Q4:lla. Toiminnan tehostuminen ja katteiden parantuminen näkyy tuloksen voimakkaana kasvuna.
 • Union Pacific Corp (USA): Liikevaihtoa nosti teollisuusrahtien koko vuoden jatkunut hyvä (yli 20%) kasvu. Sen sijaan hiilirahdin kasvu hyytyi H2/2017. Dieselin hinnannousu vaikutti negatiivisesti tulokseen (vero-oikaistu: +9,6%).

Texas Instruments

TEXAS INSTRUMENTS INC24.1.2018 | 119,89 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Texas Instruments:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä pisteitä laskee oikeastaan vain osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Liikearvon määrä on vain hieman yli pisterajan, joten pisteitä voisi varsin hyvin olla 24/30.

TI:n vuosi 2017

 • liikevaihto: 14 961 M USD (13 370 M USD / +11,9 %)
 • nettotulos: 3 682 M USD (3 595 M USD / +2,4 %)
 • nettotulos (vero-oikaistu): 4 482 M USD (3 595 M USD / +24,7 %)

TI:n vuosi 2017 sujui loistavasti ja ei ihme, että osake on noussut lyhyessä ajassa ensin noin +20 prosenttia (21.08.17: 80 USD -> 26.10.17: 96 USD) ja sen jälkeenkin vielä +25 prosenttia (-> 23.1.18: 120 USD).

USA:n verouudistukseen liittyen yhtiö kirjasi Q4/2017 tulokseen noin -800 miljoonan dollarin negatiivisen kertaluontoisen erän. Näin raportoitu tulos jäi vain 3,7 miljardiin dollariin. Sen sijaan tällä veroerällä oikaistu tulos olisi ollut 4,5 miljardia dollaria, missä kasvua olisi ollut +24,7 prosenttia.

Autoteollisuuden sekä perusteollisuuden kasvanut kysyntä jatkui vahvana myös Q4:lla. Toiminnan tehostuminen ja katteiden parantuminen näkyy tuloksen voimakkaana kasvuna.

Yhtiön johto kertoi, että autoteollisuuden kysyntä vahvinta yli 4 vuoteen. Eikä kyse ole vain sähkö- taikka itseohjautuvista autoista. Myös erilaiset mittaristot, turvaratkaisut, valaistus sekä auton peruselektroniikka luovat kysyntää laajalla rintamalla. Vahvistunut kysyntä on globaalia, sillä kaikki autovalmistajat toimivat aktiivisesti ”älyautojen” parissa. TI aikookin jatkaa panostuksiaan auto- ja perusteollisuuden komponentteihin jatkossa.

Digitalisaation ja IoT:n trendit yleisesti teollisuudessa ja miksei muuallakin tuntuvat satavan TI:n pussiin.

TI osti Q4:lla omia osakkeitaan noin 700 miljoonalla dollarilla ja koko vuoden 2017 aikana osakemäärä pieneni noin -1,3 prosenttia ostojen seurauksena.

Näkymät

TI arvioi, että Q1/2018:

 • liikevaihto: 3,49 – 3,79 Mrd USD (3 402 M USD / +2,6…+11,4 %)
 • EPS: 1,01 – 1,17 USD (0,97 USD / +4,1…+20,6 %)

Eli hyvä kehitys näyttäisi jatkuvan edelleen, vaikkakin vaatimattomalla vauhdilla verrattuna viime vuoteen. Tämä pienoinen pettymys näkyikin myös osakkeen noin -8,6 prosentin laskuna tulosjulkaisun jälkeisenä päivänä (24.1.2018).

Yhtiö arvioi, että USA:n veromuutoksen seurauksena tilikauden 2018 veroaste on noin 23 prosenttia ja vuodesta 2019 alkaen noin 18 prosenttia. Tämä vuoden 2018 ero vuoteen 2019 selittyy joihinkin maksuihin, jotka ajoittuvat vuodelle 2018. Tilikaudella 2017 veroaste oli noin 31 prosenttia eli yhtiön verotus kevenee selvästi.

Koko tilikauden 2018 karkeina ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 15,6 Mrd USD (2017: 15,0 Mrd USD)
 • nettotulos: 4,9 Mrd USD (3,7 Mrd USD ja vero-oikastu: 4,5 Mrd USD)
 • EPS: 4,92 USD (3,52 USD ja vero-oikaistu: 4,43 USD)
 • PE: 24,4x (osakkeen hinta noin 120 USD)
 • 12 kuukauden osinkoennuste: 2,58 USD (ed. 12 kk: 2,12 USD)
 • osinkotuotto: 2,2 %

Texas Instruments:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Texas Instruments sijoituskohteena

ITW

ITW25.1.2018 | 173,76 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

ITW:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta sekä yhtiön korkeahko velkaisuus.

ITW:n tilikausi 2017

 • liikevaihto: 14 314 M USD (13 599 M USD / +5,3 %)
 • nettotulos: 1 687 M USD (2 035 M USD / -17,1 %)
 • nettotulos (oikaistu): 2 250 M USD (2 035 M USD / +10,6 %)

Liikevaihto oli hyvässä noin +5 prosentin kasvussa, missä kaikki 7 segmenttiä pystyivät orgaaniseen kasvuun. Lisäksi valuuttakurssien positiivinen vaikutus tuki liikevaihdon kehitystä. Autoteollisuuden hyvä veto näkyy Automotive-segmentin noin +14 prosentin liikevaihdon kasvuna, missä toki yrityskauppojen vaikutus näkyy. Orgaaninen kasvu oli +4,1 prosenttia. Lisäksi yhtiö on pystynyt kasvattamaan Automotive-segmentin markkinaosuuksia vuoden aikana.

Myös Test & Measurement and Electornics -segmentillä orgaaninen kehitys oli vahvaa eli noin +4,8 prosenttia.

Raportoitu nettotulos laski selvästi, mutta siihen vaikutti 2 kertaluontoista erää. Yhtiö sai +95 miljoonan dollarin sovittelukorvauksen, jonka lisäksi USA:n verouudistuksen johdosta yhtiö kirjasi -658 miljoonan dollarin kertaluontoisen erän. Nämä oikaistuna nettotulos olisi ollut noin 2 250 miljoonaa dollaria ja kasvua edelliseen vuoteen olisi ollut noin +10,6 prosenttia.

Yhtiön johdonmukainen strategian ja tehostustoimintojen toteuttaminen näkyykin selvänä kannattavuuden paranemisena. Liiketulosmarginaali vuoden 2017 lopussa oli 24,4 prosenttia, kun se vuonna 2014 oli 19,9 prosenttia. Ja kannattavuus on parantunut kautta linjan jokaisessa segmentissä – paitsi Automotive:ssa. Siellä korkeaa kannattavuusprosenttia (2017: 22,8 %) laski mm. 6/2016 hankittu EF&C yhtiö, joka ei vielä ole samalla kannattavuustasolla muun ITW:n kanssa.

Yhtiö aikoo nostaa osinkopolitiikkaansa siten, että syksystä 2018 alkaen osinkoa maksetaan noin 50 prosenttia vapaasta rahavirrasta. Aiemmin prosenttiosuus oli noin 43 prosentissa. Tämä turvannee kasvavan osingon myös jatkossa. ITW on maksanut kalenterivuosittain nousevaa osinkoa jo yli 50 vuoden ajan!

Näkymät

ITW arvioi, että tilikauden 2018

 • Liikevaihto: 15,0 – 15,2 Mrd USD (2017: 14,3 Mrd USD)
 • Liiketulosmarginaali: 25,0 – 25,5 %
 • EPS: 7,45 – 7,65 USD (2017: 4,86 USD ja vero-oikaistu: 6,76 USD)

Lisäksi yhtiö arvioi, että Q1/2018

 • EPS: 1,80 – 1,90 USD (Q1/2017: 1,54 USD)

Eli sekä liikevaihdon että suhteellisen kannattavuuden odotetaan kasvavan vuonna 2018.

USA:n veromuutoksen johdosta ITW arvio tilikauden 2018 veroasteen olevan noin 25 – 26 prosenttia (2017: 28,3 %), mikä osaltaan tukee hieman tuloksen kehitystä

ITW:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
ITW sijoituskohteena

Ford Motor Company

FORD MOTOR COMPANY25.1.2018 | 12,05 USD
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ford:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyvällä tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys sekä osingonjaon keskeytyminen vuonna 2010. Lisäksi Financial Services -segmentin korolliset velat vaikuttavat taseen kunnon pisteisiin.

Ford:n vuosi 2017

 • liikevaihto: 156 776 M USD (151 800 M USD / +3,3 %)
 • nettotulos: 7 602 M USD (4 596 M USD / +65 %)

Yhtiön Q1/2018 osinkona on normaaliosingon 0,15 dollarin lisäksi 0,13 dollarin lisäosinko.

Tulosraportista (8K) ei selvinnyt USA:n verouudistuksen vaikutus, mutta Q4 merkitty verohyöty oli +524 miljoonaa dollaria. Koko vuoden 2017 verot olivat -520 miljoonaa dollaria, kuin vuonna 2016 ne olivat -2,2 miljardia dollaria. Eli jotain hyötyjä siellä on verouudistukseen liittyen ollut, mutta ehkä tämä selviää 10K-raportista, joka ilmestyy myöhemmin talvella.

Automotive-segmentin liikevaihto kasvoi +2,9 prosenttia, siitäkin huolimatta, että Fordin autotoimitukset laskivat -0,7 prosenttia. Fordin markkinaosuus laski 7,0 prosenttiin (2016: 7,2 %). Liikevaihtoa kasvatti myynnin painottuminen korkeampihintaisiin malleihin. Sen sijaan tulos laski 7,3 miljardiin dollariin (2016: 9,4 Mrd USD). Tulosta laski metallien (teräs ja alumiini) hintojen sekä valuuttakurssien negatiivinen vaikutus. Pelkästään Brexit-vaikutus oli -600 miljoonaa dollaria.

P-Amerikassa autotoimitusten määrä laski noin -52 000 autolla. Toimitusmäärät hieman toipuivat Q4:lla (+36 000 autoa). Liikevaihto kasvoi +0,9 miljardilla dollarilla, mutta kustannustason nousun seurauksena tulos ennen veroja laski -1,5 miljardilla dollarilla.

E-Amerikassa autotoimitukset kasvoivat noin +48 000 autolla. Kappalemäärät E-Amerikassa ovat varsin alhaisia eli 373 000 autoa, kun esimerkiksi P-Amerikassa toimitettiin vuonna 2017 lähes 3 miljoonaa autoa. Vaikka tuloskunto paranikin, niin se on edelleen tappiollista (-784 M USD).

Euroopassa Q2/2017 tilanne on saatu korjattua ja koko vuonna 2017 autoja toimitettiin +43 000 kappaletta enemmän kuin vuonna 2016. Liikevaihto kasvoi +1,2 miljardia dollaria ja tulos ennen veroja oli 234 miljoonaa dollaria. Tämä on peräti -1,0 miljardia dollaria heikompi kuin vuonna 2016. Tähän vaikutti mm. Brexit:n vaikutus sekä tuotanto- ja takuukustannusten nousu.

Aasiassa autotoimitukset laskivat -41 000 autolla, mutta liikevaihto kasvoi peräti +2,1 miljardilla dollarilla. Etenkin Kiinan veto oli voimakasta, missä arvokkaampien mallien kysyntä oli vahvaa. On hyvä huomata, että toimitusmäärät laskivat Kiinassa noin -6 prosenttia Q4/2017 aikana.

Näkymät vuodelle 2018

Ford:n arviot vuodelle 2018 olivat

 • Liikevaihto: viime vuoden tasolla (2017: 156,8 Mrd USD)
 • Oikaistu EPS: 1,45 – 1,70 USD (2017: 1,78 USD)
 • Veroaste: 15 prosenttia

Kustannustason nousu näkyy myös tuossa ennustetussa oikaistussa EPS:ssä.

Yhtiöllä on käynnissä ”Global Fitness Redesign” -ohjelma, jonka tavoitteena on nopeuttaa äly- ja sähköautojen kehitystä, ketteröittää ja tehostaa toimintaa sekä vapauttaa ja kohdistaa pääomia entistä tehokkaammin. Tämän pitäisi kohentaa tuloskuntoa ja -marginaaleja kasvattaa pääoman tuottolukuja sekä kasvattaa osakkeenomistajien tuottoa.

Fordin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Ford Motor Company sijoituskohteena

Telia Company

TELIA COMPANY26.1.2018 | 37,90 SEK
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Telia Company:n Talousmentor-arvoluku on 16/30. Heikkoa arvoluvun pistemäärää selittää tuloksen ja taseen kunnon heikkeneminen sekä osingon pienentyminen. Vaikeuksia oikeastaan kautta linjan. Irtautuminen Euraasiasta sekä korruptioskandaali näkyy osaltaan pisteissä. Liiketoiminnan perusta (Pohjoismaiden teleoperaattori-bisnes) on kuitenkin suhteellisen vankalla tasolla ja vuoden 2018 osinkokin nousi reippaasti.

Telia Company:n vuosi 2017

 • liikevaihto: 79 867 M SEK (84 178 M SEK / -5,1 %)
 • nettotulos (raportoitu): 10 146 M SEK (6 496 M SEK / +56 %)
 • nettotulos (omistajille): 9 608 M SEK (3 732 M SEK / moninkertaistui)
 • Osinko: 1,15+1,15 SEK (1,00+1,00 / +15 %)

Q4/2017 aikana liittymämäärät laskivat hieman ja vuoden lopussa niitä oli 23,1 miljoonaa kappaletta (Q3/2017 lopussa: 23,3 miljoonaa).

Vuoden 2017 liikevaihto oli laskussa, mutta tähän vaikutti myytyjen liiketoimintojen näkyminen vielä vertailuluvuissa.

Tulosvertailu onkin sitten astetta haastavampaa, sillä tuloslaskelmassa on monenmoisia kertaluonteisia eriä sekä lukuja myytäviksi merkityistä tytäryhtiöistä (mm. Euraasian maat) ja yhteisyrityksistä, jotka hämärtävät vertailtavuutta.

Vuoden 2017 liikevoitto (ebit) oli 13 690 miljoonaa kun se vuosi sitten oli 21 090 miljoonaa kruunua. Tätä liikevoiton noin -7,4 miljardin kruunun laskua selittää mm.

 • bruttokatteen noin -2,8 Mrd SEK:n negatiivinen muutos
 • myynnin ja hallinnon noin +0,8 Mrd SEK:n positiivinen muutos
 • muiden tuottojen sekä yhteisyritysten noin -5,4 Mrd SEK:n muutos vertailukauteen nähden

Raportoitu nettotulos oli siis 10,1 miljardia, kun vuosi sitten se oli noin 6,5 miljardia kruunua. Eli nettotulos oli noin +3,6 miljardia kruunua parempi vaikka liikevoitto oli -7,4 miljardia kruunua heikompi. Tätä eroa selittää myytäviksi merkittyjen toimintojen (”discontinued operations”) +11,7 miljardin kruunun tulosmuutos.

Mikä on siten Telia Company:n tuloksentekokyky? Sen selvittämiseksi sijoittajan kannattaakin koostaa Pohjoismaiden ja Baltian liiketoiminnoista (kts. segmentti-tiedot) liikevaihto- ja liikevoittoluvut, jotta perusliiketoiminnan tasosta saa paremman kuvan. Näin tilikauden 2017 liikevaihto oli noin 73,0 miljardia (2016: 71,2) ja liikevoitto 12,7 miljardia kruunua (13,7).

Telian liiketoimintoihin Ruotsissa vaikuttaa etenkin kuituyhteyksien asentamisessa tulleet viivästykset. Näiden myynti on viivästyksistä johtuen laskenut lähes -50 prosenttia verrattuna Q4/2016.

Norjassa liiketoiminta kehittyi vahvasti, missä hankitun Phonero-liiketoiminnot lisäsivät liikevaihtoa ja tuovat arviolta 400 miljoonan synergiaedut vuoden 2018 aikana.

Yhtiön osinkoehdotus kevään yhtiökokoukselle on 2,30 kruunua, mikä maksetaan 2 erässä: 1,15 SEK huhtikuussa ja 1,15 SEK lokakuussa 2018.

Näkymät 2018

Telia arvioi, että se on saavuttamassa 1,1 miljardin kruunun säästötavoitteensa vuonna 2018.

Telia arvioi myös, että oikaistu vapaa rahavirta (”operational free cash flow”) on vuoden 2017 tasolla eli noin 9,7 Mrd SEK. Oikaistun EBITDA:n yhtiö arvioi olevan hieman parempi kuin vuonna 2017 (25,4 Mrd SEK).

Telia Company:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Telia Company sijoituskohteena

Gjensidige Forsikring

GJENSIDIGE FORSIKRING26.1.2018 | 150,00 NOK
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Gjensidigen Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lyhyt historia (yhtiö pörssiin 2010) sekä sen heikko kehitys. Tosin osingon heikko kehitys on osittain harhaa, sillä yhtiö on jakanut kahteen kertaan runsaat lisäosingot.

Gjensidigen vuosi 2017:

 • liikevaihto: 29 043 M NOK (27 687 M NOK / +4,9 %)
 • nettotulos: 4 519 M NOK (4 666 M NOK / -3,2 %)
 • yhdistetty kulusuhde: 85,4 % (83,4 %)
 • osinko: 7,10 NOK (6,80 NOK)

Liikevaihtona on tässä analyysissä käytetty tuloslaskelman riviä ”Total operating income and net income from investments”. Nettotuloksena on Gjensidigen osakkeenomistajille kuuluva tulos, josta on vähennetty vähemmistön osuus.

Liikevaihtoa kasvatti mm. ennätystasolla oleva vakuutustoiminnan maksutulot sekä pankkiliiketoiminnan korkotuottojen nousu. Yhtiön mukaan se onnistui hyvin asiakashankinnassaan ja riskilaskennassa.

Sen sijaan nettotulosta veti alaspäin perus- ja eläkevakuutuskorvausten nousu, joka oli kuitenkin linjassa saatujen maksujen kanssa. Mutta negatiivisesti tulokseen vaikutti vakuutustoimintojen kulujen nousu lähes 400 miljoonalla NOK. Tilanne kuitenkin parani loppuvuotta kohti mm. kannattavuuden parantuessa kaikissa toimintamaissa. Tätä kehitystä auttoi sekin, että isojen vahinkokorvausten määrä oli vähäinen.

Yhdistetty kulusuhde nousi vuoden 2017 aikana 85,4 prosenttiin (2016: 83,4 %), mitä voidaan kuitenkin pitää edelleen erinomaisena suorituksena. Edellä mainittu vakuutustoimintojen kulujen nousu näkyy myös yhdistetyn kulusuhteen hienoisena nousuna verrattuna viime vuoteen. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että kulusuhde nousi Q4/2017 aikana 90,7 prosenttiin (Q4/2016: 87,7 %), mihin vaikutti korvausten nousu etenkin Norjassa ja Ruotsissa.

Norjan talous on edelleen toipumassa öljyn hinnan voimakkaasta laskusta, mikä näkyy myös vakuutustuotteiden kovassa hintakilpailussa. Vaikka kustannuskontrolli on hyvää, niin Q4:n aikana Private ja Commercial -segmenttien tulos-ennen-veroja kääntyi laskuun niin, että koko tilikauden 2017 tulos jäi viime vuoden tasolle. Vielä Q3:n aikaan tulos oli +200 miljoonaa NOK parempi.

Nordic-segmentin toiminnot olivat vuoden alkupuoliskolla tappiollisia, mutta loppuvuoden aikana tilanne kääntyi selvästi paremmaksi tulos-ennen-veroja erän ollessa +192 miljoonaa NOK. Vaikka käänne oli selvä, niin tulos jäi edellisvuoden 247 miljoonasta NOK:sta.

Edellä mainitut seikat selittänevät osakkeen noin -6,6 prosentin laskua tulosjulkistuspäivänä (26.1.2018).

Baltian toiminnot olivat vielä tappiollisia (-7 M NOK), mutta yhtiön mukaan voitollinen taso saavutetaan tavoitteiden mukaisesti vuonna 2018.

Sijoitusten kokonaistuotto vuonna 2017 oli +3,7 prosenttia (2016: +2,9 %), missä

 • Match-portfolio: +2,8 % (+3,5 %)
 • Free-portfolio: +5,3 % (+4,6 %)

Gjensidigen hallituksen yhtiökokoukselle ehdottama osinko on 7,10 NOK (2016: 6,80 NOK). Se maksetaan yhdessä erässä huhtikuussa 2018.

Näkymät

Gjensidige ei julkaissut numeroarvioita tilikauden 2018 luvuista.

Karkeasti arvioiden (Talousmentor) voidaan ajatella, että kova vakuutuskilpailu jatkuu Gjensidigen markkina-alueilla. Tämä painaa katteita, mutta toisaalta tiukka kulukuri kompensoi näitä vaikutuksia. Näin voidaan ajatella, että EPS nousee tilikaudella 2018 hieman ja on noin 9,10 NOK (2017: 9,04 NOK).

Norja aikoo muuttaa vakuutusyhtiöiden verotuskäytäntöä vuonna 2018 tai 2019, mutta Gjensidigen arvion mukaan tällä muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yhtiön tulokseen.

Gjensidigen Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Gjensidige Forsikring sijoituskohteena

Union Pacific Corporation

UNION PACIFIC CORP27.1.2018 | 134,23 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Union Pacific:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Muutoin tilanne näyttää tunnuslukujen valossa vahvalta.

Union Pacific:n vuosi 2017

 • liikevaihto: 21 240 M USD (19 941 M USD / +6,5 %)
 • nettotulos (raportoitu): 10 712 M USD (4 233 M USD / +153 %)
 • nettotulos (vero-oikaistu): 4 638 M USD (4 233 M USD / +9,6 %)

Union Pacific:n vuosi sujui siis mukavissa kasvumerkeissä.

Vuoden 2017 liikevaihtoa kasvatti alkuvuoden aikana etenkin hiilirahdin hyvä kehitys. Tämä heikkeni loppuvuotta kohden osittain siksi, että vertailukausi (Q4/2016) oli hiilirahdin osalta varsin vahva. Teollisuustuoterahtien (mm. liuskeöljy, jätekuljetukset sekä aseteollisuus) vahva veto jaksoi koko vuoden ja niiden liikevaihto kasvoi peräti +22 prosenttia.

Muiden rahtien osalta tilanne vaihtelee kvartaalista toiseen (+/- 2%), mutta kokonaisuutena ne toivat noin parin prosentin lisän liikevaihtoon vuonna 2017.

Polttoainekustannusten nousu (diesel +27 % eli 400 M USD) vaikutti negatiivisesti, kun taas kaluston vuokrauksen kulujen lasku (-22 % eli -250 M USD) vaikutti positiivisesti tulokseen. USA:n verouudistus toi noin +6,1 miljardin dollarin lisän raportoituun tulokseen. Ilman tätä, tulos olisi ollut 4,6 miljardia dollaria eli kasvua edellisvuoteen verrattuna olisi ollut noin +9,6 prosenttia.

Vero-oikaistuun tulokseen laskettu nettotulosmarginaali (21,8 %) parani edellisvuodesta (2016: 21,2 %). Tämä kertoo myös toiminnan ja resurssien käytön tehostumisesta, joihin yhtiön johto kiinnitti huomiota tilikauden 2017 aikana.

Yhtiö osti omia osakkeitaan vuoden 2017 aikana noin 4,0 miljardilla dollarilla, ja osakemäärä (”weighted average & diluted) väheni noin -4 prosenttia.

Näkymät vuodelle 2018

Yhtiö arvioi, että USA:n talouden hyvä vire kasvattaa edelleen rahtimääriä vuonna 2018. Lisäksi rahtihintojen nousu sekä tuottavuuden kasvun pitäisi näkyä positiivisesti niin liikevaihdossa kuin tulosmarginaaleissa.

Lisäksi yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 veroaste on noin 25 prosenttia ja sen pitäisi tuoda noin +1 miljardin dollarin lisän rahavirtoihin. Tämä lisä jakautuu capex-investointien, osinkojen ja osakkeiden ostojen kesken.

Tilikauden 2018 karkeana ennusteena (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 21,5 – 22,5 Mrd USD (2017: 21,2 Mrd USD)
 • nettotulos: 5,0 – 5,3 Mrd USD (4,6 Mrd USD vero-oikaistu)
 • 12 kk:n osinkoennuste: 2,695 USD (ed. 12 kk: 2,480 USD)
 • osinkotuotto: 2,0 %

Union Pacific:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Union Pacific Corp sijoituskohteena

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 4/2018 tulospäivitykset”

Kommentit on suljettu.