Viikon 5/2018 tulospäivitykset (osa 1)

Tässä kirjoituksessa lyhyesti Elisan, Harley-Davidsonin, Loomiksen, Alfa Lavalin sekä Dominion Energyn Q4/2017 tuloksista.

Lyhyesti:

 • Elisa: Elisan vuosi 2017 sujui vahvasti, sillä sekä liikevaihto (+9%) että oikaistu nettotulos (+14%) kasvoivat verrattuna edellisvuoteen. Tulosta paransi mm. yrityskaupat, mobiilin palveluliikevaihdon kasvu sekä toiminnan tuottavuuden parantuminen. Osinkoehdotus 1,65 EUR (1,50 EUR).

 • Dominion Energy (USA): 2016 hankittu Questar piti liikevaihdon (+7 %) nousussa. Lämmin talvi ja kylmä kesä vähensivät lämmityksen ja viilennyksen kysyntää. Tulos kasvoi hieman (vero-oikaistu +1 %), missä poistojen ja korkokulujen nousu näkyy.
 • Loomis (SWE): Liikevaihto +2,5%. USA:n markkinaosuus kasvoi, mutta Euroopassa kasvu jäi 0 %. Toiminnan tehostuminen näkyy nettotuloksen kehityksessä (+13,5 %). Loomis arvioi USA:n SafePoint-markkinapotentiaaliksi 400 000 yksikköä (nyt 23 000). Osinkoehdotus 9,00 SEK (8,00 SEK).
 • Alfa Laval (SWE): Liikevaihto laski (-1%) Marine-segmentin haasteiden seurauksena. Nettotulos nousi peräti +30% ja tilauskertymä +14%. Marine-segmentin aktiviteetti nousi Q4:lla, joten ehkä sekin pääsee kasvun makuun 2018. Osinkoehdotus 4,25 SEK (4,25 SEK).
 • Harley Davidson (USA): Vuosi 2017 sujui mollivoittoisesti, sillä liikevaihto (-6%), vero-oikaistu tulos (-17%) ja pyörätoimitukset (-7%) laskivat. Kovan kilpailun johdosta katteet laskivat, mikä näkyi negatiivisesti tuloksessa. Yhtiö aikoo julkistaa sähkömoottoripyörän 18 kuukauden kuluessa. Yhtiö arvioi, että vuoden 2018 pyörätoimitukset laskevat edelleen noin 3-5%.

Dominion Energy

DOMINION ENERGY29.1.2018 | 75,00 USD
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Dominion Energy:n Talousmentor-arvoluku on 17/30. Tyydyttävällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti yhtiön korkea velkaisuus sekä heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys, mikä näkyy myös heikkoina pääoman tuottolukuina. Lisäksi tulosodotuksiin nähden osakkeen korkea hinta laskee pisteitä.

Dominion Energy:n vuosi 2017

 • liikevaihto: 12 586 M USD (11 737 M USD / +7,2 %)
 • nettotulos (raportoitu): 3 136 M USD (2 123 M USD/ +47,7 %)
 • nettotulos (vero-oikaistu): 2 148 M USD (2 123 M USD / +1,1 %)

Liikevaihtoa kasvatti syyskuussa 2016 hankittu Questar-kaasuyhtiön sisältyminen kokonaisuudessaan tilikauden 2017 lukuihin. Tämä näkyy mm. ”Gas Infrastructure” -segmentin liikevaihdon nousuna 2,8 miljardista 3,7 miljardiin dollariin. Liikevaihtoon negatiivisesti vaikutti kuluneen vuoden lämmin talvi sekä viileä kesä, josta syystä lämmityksen ja viilennyksen tarve on vähentynyt.

Raportoitu nettotulos sisältää noin +988 miljoonaa dollaria USA:n verouudistukseen liittyviä hyötyjä. Ilman sitä nettotulos olisi kasvanut noin prosentin verran 2,1 miljardiin dollariin. 850 miljoonaa dollaria suuremman liikevaihdon tuoma etu kutistui lähes olemattomiin kulujen kasvun myötä. Merkittävimmät erät olivat poistojen sekä korkokulujen nousu noin +350 ja +220 miljoonalla dollarilla vastaavasti.

Yhtiön investoinnit etenevät aikataulussa ja budjetissa

 • The Cove Point Liquefaction: tuotanto alkanee maaliskuun 2018 alussa
 • Greensville County Power Station: 73 % valmis ja tuotantokunnossa 12/2018
 • Atlantic Coast Pipeline & DETI Supply Header: rakennusvaihe alkanut ja arvioitu valmistuminen on H2/2019

Dominion teki ostotarjouksen SCANA-yhtiöstä (NYSE: SCG) tammikuussa 2018. Scanalla on noin 700 000 sähkö- ja noin 900 000 kaasuasiakasta. Kauppa on tarkoitus tehdä osakevaihtona, joten lisää velkaa ei tarvinne tämän johdosta ottaa. Kaupan on tarkoitus toteutua Q3/2018, mutta ennen sitä se vaatii vielä osakkeenomistajien sekä erilaisten sääntelyviranomaisten hyväksynnän.

Yhtiö arvioi, että se käyttää yhteensä noin 13 – 15 miljardia dollaria investointeihin vuoteen 2020 mennessä. Tämä kääntänee vihdoin vapaat rahavirrat (FCF) positiiviseksi, mikä osaltaan antaa tukea luvatuille +10 prosentin vuotuisille (2018 – 2020) osinkojen kasvulle.

Näkymät 2018

Dominion Energy arvioi, että oikaistu EPS (Operating EPS)

 • Q1/2018: 0,95 – 1,15 USD
 • 2018: 3,80 – 4,25 USD (2017: 3,60 USD)

Verouudistuksen vaikutus vuoden 2018 lukuihin on noin 0,10 – 0,15 USD. Verohyödyn lisäksi yhtiö perustelee vuoden 2018 arvioitaan mm. sillä, että sääolosuhteet ovat (toivottavasti) ”normaalit” ja että vuoden aikana on vähemmän erilaisia huoltokatkoksia. Negatiivisia tekijöitä ovat korkokulujen kasvu sekä EPS-luvun jakajana olevien osakkeiden lukumäärän kasvu.

Operating EPS on yleensä ollut noin 0,20 – 0,40 USD korkeampi, kuin raportoiduista luvuista laskettu EPS. Näin voidaan arvioida (Talousmentor), että koko tilikauden 2018 EPS on noin 3,65 USD tasolla. Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 3,34 USD (ed. 12 kk: 3,035 USD), mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (75 USD) noin 4,5 prosentin osinkotuoton.

Dominion Energy:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Dominion Energy sijoituskohteena

Loomis

LOOMIS30.1.2018 | 330,00 SEK
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Loomiksen Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osakkeen korkeahko hinta sekä alle 3 prosentin jäävä osinkotuotto. Hyvää pistesaalista tukee vahva tuloskehitys sekä taseen hyvä kunto.

Loomiksen vuosi 2017

 • liikevaihto: 17 228 M SEK (16 800 M SEK / +2,5 %)
 • nettotulos: 1 428 M SEK (1 258 M SEK / +13,5 %)
 • osinko: 9,00 SEK (8,00 SEK)

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi +2,5 prosenttia, missä yrityshankinnat toivat oman lisänsä. Ilman yrityshankintoja liikevaihto olisi ollut 16,8 miljardia kruunua (2016: 16,5 Mrd SEK) eli orgaaninen kasvu olisi ollut noin +2,1 prosenttia.

USA:ssa Loomis on pystynyt lisäämään markkinaosuuttaan ja liikevaihto kasvoi siellä noin +6 prosenttia. SafePoint-liikevaihto vastaa jo noin 12 prosenttia koko USA-segmentin liikevaihtoa.

Europe-segmentin orgaaninen kasvu jäi plus-miinus 0 prosenttiin. Espanjan, Portugalin, Argentiinan ja Turkin liiketoiminnot kehittyivät positiivisesti vuoden 2017 aikana. Sen sijaan Ranskassa kilpailutilanne pysyi kireänä ja Pohjoismaissa volyymit olivat laskussa.

Ruotsissa rahauudistus toi oman lisänsä liikevaihtoon vuoden aikana. Tässä on hyvä muistaa, että Q1-Q3/2018 aikana Ruotsin liiketoimintojen kehitys voi olla negatiivista sillä vertailukauteen sisältyy juurikin rahauudistuksen tuomaa lisää.

International-segmentin orgaaninen kasvu oli -6 prosenttia, mitä selittää rajat ylittävän rahan ja arvokkaiden metallien siirtopalveluiden alhainen kysyntä.

Raportoitu tulos kasvoi +13,5 prosenttia, mihin vaikuttivat em. syyt sekä yrityskauppojen tuoma vaikutus. USA:n verouudistus toi noin +70 miljoonan kruunun lisän tulokseen, joten ilman sitä kasvua olisi ollut +7,9 prosenttia. Toisaalta vuoden 2016 tulokseen sisältyi +81 miljoonaa kruunua kertaluonteisia myyntivoittoja, joten kasvu oli yli +10 prosenttia.

Loomiksen toiminnan tehokkuus parani sekä Euroopassa että USA:ssa, mikä näkyy myös palveluiden sekä myynnin jälkeisen tulosmarginaalin eli EBITA:n nousuna 12,1 prosenttiin (2016: 11,3 %).

Loomis on tehnyt viimeisen vuoden aikana yrityskauppoja 4 kappaletta. Merkittävimmät niistä olivat käteisen käsittelyyn keskittyneet chileläinen Wagner (lisää E-Amerikan painoarvoa) sekä saksalainen KÖTTER.

Loomiksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 9,00 SEK (8,00 SEK).

Näkymät 2018

Loomis ei julkista näkymiään, mutta yhtiö päivitti strategiatavoitteet vuoteen 2021:

 • liikevaihto on noin 24 M SEK
 • EBITA on 12 – 14 prosenttia
 • osinko on 40 – 60 prosenttia nettotuloksesta

Yhtiö painottaa SafePoint-markkinatarjontaa niin USA:ssa kuin Euroopassakin. Yhtiö arvioi, että SafePoint-yksiköitä USA:ssa voisi olla noin 400 000 kpl, kun Q4/2017 lopussa yksiköitä oli asennettu reilu 22 000 kpl. Eli kasvuvaraa on reilusti.

Loomiksen Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Loomis sijoituskohteena

Alfa Laval

ALFA LAVAL30.1.2018 | 206,10 SEK
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Alfa Laval:n Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkealla tasolla oleva liikearvon määrä sekä heikko tuloksen ja osingon kehitys. Pisteitä laskee myös korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna.

Alfa Laval:n vuosi 2017

 • liikevaihto: 35 314 M SEK (35 634 M SEK / -0,9 %)
 • nettotulos: 2 979 M SEK (2 289 M SEK / +30,1 %)
 • osinko: 4,25 SEK (4,25 SEK)

Alfa Lavalin tilikauden 2017 liiketoiminta kehittyi varsin vahvasti vuoden loppupuoliskolla, eikä alkuvuoden ongelmista ei näy jälkeäkään. Tilikauden 2017 aikana tilauskertymä kasvoi +14 prosenttia 36,6 miljardiin kruunuun.

Kuluvan vuoden liikevaihto oli hieman edellisvuotta alhaisempi, missä Marine-segmentin (-1 316 M SEK) vaikeudet näkyvät. Tätä eivät muiden segmenttien hyvä vire pystynyt kääntämään positiiviseksi. Marine-segmentin aktiviteetti kasvoi Q4:lla, joten josko myös tämäkin segmentti pääsisi kasvun makuun vuonna 2018?

Nettotulos kääntyi H2/2017 selvästi parempaan suuntaan, ja koko vuoden tulos kasvoi peräti +30 prosenttia.

Vaikka myynti oli noin -300 miljoonaa kruunua viimevuotista heikompi, niin ero kääntyi jo tuloslaskelman toisella rivillä (bruttokate) lähes +900 miljoonaa kruunua paremmaksi. Alfa Laval:n myynnistä suurempi osa oli palveluita, joiden seurauksena bruttokate oli selvästi parempi.

Toinen merkittävä erä tuloslaskelmassa on ”muut tulot ja kulut” (other operating income/costs), jotka myöskin toivat noin +750 miljoonaa kruunun hyödyn. Se, mitä nämä erät sisältävät ei käy tulosraportista ilmi.

Kolmas merkittävä erä oli nettorahoituskulujen muutos. Vuonna 2017 nettorahoituskulut olivat -265 miljoonaa kruunua, kun vuonna 2016 ne olivat positiiviset +289 miljoonaa kruunua. Näin nettorahoituskulujen muutos oli noin -550 miljoonaa kruunua negatiivinen.

Näiden erien kokonaisvaikutus on yhteensä noin +1 100 miljoonaa kruunua (+900+750-550), jonka lisäksi yhtiön verot olivat noin +370 miljoonaa suuremmat kuin vuonna 2017. Näin laskettuna muutos oli yhteensä +730 miljoonaa kruunua, joka suurelta osin selittää nettotulosten toteutunutta noin +676 miljoonan kruunu eroa.

Kustannussäästöohjelma on saatu päätökseen, mutta ohjelmasta tulee vielä joitain kertaluontoisia kuluja (150 M SEK) tilikaudelle 2018.

Osinkoehdotus kevään yhtiökokoukselle on 4,25 kruunua eli osinko pysyy samalla tasolla kuin keväällä 2017 (ja 2016).

Näkymät 2018

Yhtiö arvioi varsin ympäripyöreästi Q1/2018:n näkymiä eli ”kysyntä tulee olemaan Q1/2018 jonkin verran alhaisempi kuin Q4/2017”.

Koko tilikauden 2018 ennusteita on siten haastavaa haarukoida, mutta tässä karkeat ennusteet (Talousmentor):

 • liikevaihto: 36,5 – 37,0 Mrd SEK (2017: 35,3 Mrd SEK)
 • nettotulos: 3,2 – 3,3 Mrd SEK (3,0 Mrd SEK)

Arviot perustuvat siihen ajatukseen, että yhtiön hyvä tilauskertymäkehitys realisoituisi tilauksiksi vuoden 2018 aikana.

Alfa Laval:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Alfa Laval sijoituskohteena

Harley-Davidson

HARLEY-DAVIDSON30.1.2017 | 51,80 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Harley-Davidsonin Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee sekä liikevaihdon että nettotuloksen lyhyen aikavälin heikko kehitys. Myös Financial Services -segmentin aiheuttama vaikutus velkaisuuteen pienentää arvolukua. Financial Services -segmentin vaikutuksen eliminointi voisi nostaa arvolukua parilla pisteellä.

Harley Davidsonin vuosi 2017

 • liikevaihto: 5 647 M USD (5 996 M USD / -5,8 %)
 • nettotulos: 521,8 M USD (692,2 M USD / -24,6 %)
 • nettotulos (vero-oikaistu): 574,9 M USD (692,2 M USD / -16,9 %)
 • pyörätoimitukset: 242 788 (260 289 / -6,7 %)

Tilikausi 2017 sujui varsin mollivoittoisesti.

Liikevaihto (joka sisältää myös Financial Services -segmentin liikevaihdon) laski lähes -6 prosenttia. Jos pyöräkohtainen liikevaihto laski Q3:n aikana noin 550 dollaria, niin Q4:n aikana se nousi 835 dollaria. Yhtiö pystyi nostamaan pyörien hintoja, mikä kompensoi osaltaan asiakkaiden siirtymistä halvempiin malleihin. Valuuttakurssimuutokset tukivat keskimääräistä hintamuutosta Q4:lla. Lisäksi käytettyjen pyörien hintatasoa pystyttiin nostamaan.

Nettotulos on myös kovassa laskussa. Tähän vaikutti liikevaihdon laskun lisäksi myös bruttokatteen lasku 33,6 prosenttiin viime vuoden 35,1 prosentista. Raportoitu nettotulos sisältää -53,1 miljoonan dollarin USA:n verouudistukseen liittyvän negatiivisen erän. Ilman sitä tulos olisi laskenut ”vain” -17 prosenttia.

Pyörätoimitukset jälleenmyyjille laskivat noin -6,7 prosenttia, sillä yhtiön tavoitteena on pitää varastot kysyntää vastaavilla tasoilla.

Yhtiö aikoo julkistaa sähkömoottoripyörän seuraavan 18 kk:n aikana.

Näkymät 2018

Yhtiö arvio, että koko vuoden 2018 pyörätoimitusten määrä jää 231 000 – 236 000 pyörään, mikä on noin 3 – 5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017 (242 788). Q1/2018 pyörätoimitusten odotetaan olevan noin 60 000 – 65 000 pyörää, mikä olisi 10 – 20 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten (Q1/2017: 55 049).

Yhtiö aikoo yhdistää pyörävalmistuksen yhteen yksikköön USA:ssa (York, Pa). Tästä aiheutuu kuluja yhteensä noin 170 – 200 miljoonaa dollaria, mikä jakautuu vuosille 2018 ja 2019. Säästöjä alkaa kertymään vuodesta 2020 alkaen noin 65 – 75 miljoonaa dollaria per vuosi.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 liiketulosmarginaali on noin 9,5 – 10,5 prosenttia, mikä sisältää em. kustannuksia noin 120 – 140 miljoonaa dollaria. Verouudistuksen johdosta yhtiön veroaste laskee nykyiseltä noin 33 – 39 prosentin tasolta 23,5 – 25 prosenttiin, joten uudistuksesta on selkeä hyöty Harley Davidsonille.

Näin voidaan karkeasti arvioida (Talousmentor), että tilikauden 2018

 • liikevaihto: noin 5,5 – 5,6 Mrd USD (2017: 5,6 Mrd USD)
 • nettotulos: noin 575 M USD (575 M USD)
 • 12 kk:n osinko: 1,52 USD (ed. 12 kk 1,46 USD)
 • osinkotuotto: 2,9 prosenttia (osakkeen hinta 51,80 USD)

Harley-Davidson:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Harley-Davidson sijoituskohteena

Elisa

ELISA31.1.2018 | 34,25 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Elisan Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti osingon heikohko kehitys sekä taseen korkea liikearvo ja yhtiön korkea velkaisuus. Viime vuosien osinko on kehittynyt mallikkaasti, mutta vuosien 2011-2014 vaisu kehitys tuntuu vielä pisteissä.

Elisan vuosi 2017

 • liikevaihto: 1 787 M EUR (1 636 M EUR / +9,2 %)
 • nettotulos: 336,7 M EUR (257,4 M EUR / +31 %)
 • oikaistu nettotulos: 292,7 M EUR (257,4 M EUR / +13,7 %)
 • osinkoehdotus: 1,65 EUR (1,50 EUR)

Nettotulos sisältää Comptelin osakkeiden myynnistä saadut 44 miljoonaa euroa, joten tämä huomioiden oikaistu ja vertailukelpoinen nettotulos oli 292,7 miljoonaa euroa. Toki tämä 44 miljoonaa euroa on oikeaa rahaa, jota voi käyttää investointeihin taikka osinkojen tai velkojen maksuun. Mutta, kun pohtii Elisan liiketoiminnan ja tuloksentekokyvyn kehittymistä, niin silloin tämä kertaluontoinen erä on hyvä siivota pois.

Elisan vuosi 2017 sujui vahvasti, sillä sekä liikevaihto että oikaistu nettotulos kasvoivat noin 9 – 14 prosenttia verrattuna edellisvuoteen.

Liikevaihtoa kasvatti hankittujen yritysten sisältyminen lukuihin (mm. Anvia, AS Starman ja Santa Monica Networks). Liikevaihtoon vaikutti positiivisesti myös digitaalisten palveluiden myynnin kasvu. Liikevaihtoon negatiivisesti vaikutti mm. kiinteän verkon liittymämäärien sekä roaming-tuottojen lasku.

Elisan postpaid-liittymäkanta kasvoi vuoden 2017 aikana noin 19 100 liittymällä ja keskimääräinen liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi 20,5 euroon verrattuna Q3/2017:n 20,1 eurosta. Q1/2017 lopussa ARPU oli 17,2 euroa. Sen sijaan Prepaid-liittymien määrä laski -34 500 liittymällä vuoden 2017 aikana.

Kuten edellä todettiin, niin nettotulokseen sisältyi 44 miljoonan euron tuotto Comptelin osakkeiden myynnistä. Nettotulosta paransi myös toiminnan tuottavuuden paraneminen sekä myöskin digitaalisten palveluiden myynnin kasvu.

Yhtiön osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 1,65 euroa (1,50 EUR).

Näkymät 2018

Elisa arvioi näkymissään, että

 • kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena
 • liikevaihto on ”samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2017”
 • vertailukelpoinen käyttökate on myöskin ”samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2017” (2017: vertailukelpoinen 613 M EUR)

Näin tilikauden 2018 ennusteina (Talousmentor) voidaan pitää:

 • liikevaihto: 1 825 – 1 875 M EUR (2017: 1 787 M EUR)
 • nettotulos: 300 – 310 M EUR (oikaistu 293 M EUR)

Elisan Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Elisa sijoituskohteena

2 vastausta artikkeliin “Viikon 5/2018 tulospäivitykset (osa 1)”

Kommentit on suljettu.