Viikon 5/2018 tulospäivitykset (osa 2/2)

Tässä kirjoituksessa lyhyesti UPM:n, L&T:n, H&M:n, Ericssonin, Securitaksen ja Skanskan Q4/2017 tuloksista.

 • Lassila-Tikanoja: Liikevaihto kasvoi (+7,6%) hankitun L&T FM AB yhtiön vetämänä. Orgaaninen kasvu oli +2,1%. Tulos laski selvästi (-22,5 %) ja siihen vaikuttivat mm. ERP-järjestelmään liittyvät kulut sekä nousseet polttoainekulut. Myös L&T FM:n hankintaan liittyvät kulut laskivat tulosta. Osinkoehdotus oli 0,92 EUR (0,92 EUR).

 • UPM: Tulos nousi lähes +11%. Kasvaneet toimitusmäärät ja myyntihinnat tukivat tuloksen kasvua. Lisäksi toimintaa on pystytty tehostamaan ja nousseet kustannukset on saatu siirrettyä hintoihin. Osinkoehdotus oli 1,15 EUR (0,95 EUR)
 • Securitas (SWE): Vero-oikaistu tulos kasvoi +8,2% ja kasvu vahvistui vuoden 2017 loppua kohden. Q4:lla markkinatilanne oli hyvä kaikilla toimintasegmenteillä. Elektronisen valvonnan palvelut kasvoivat +19% vuonna 2017. Osinkoehdotus oli 4,00 SEK (3,75 SEK).
 • H&M (SWE): Tulos laski -13% ja myynti kääntyi Q4:lla laskuun (-4,4%). Tulokseen vaikutti vuoden aikaan tehdyt alaskirjaukset varastoon jääneistä kausivaatteista. Vastaavia alaskirjauksia on odotettavissa myös Q1/2018. Osinkoehdotus 9,75 SEK (9,75 SEK) ja yhtiö ehdottaa, että osingon voi halutessaan vaihtaa yhtiön osakkeiksi.
 • Ericsson (SWE): Myynti laski -10% ja tulos romahti -35,2 Mrd kruunua tappiolliseksi. Erilaisia alaskirjauksia sisältyi tulokseen noin 31,8 Mrd SEK. Tulosta laski myös katteiden pieneneminen, tuotekehityksen ja myynnin kulujen nousu. Osinko pysyi 1,00 kruunussa.
 • Skanska (SWE): Tulosta laski (-28,4%), missä tehdyt n. -2,5 Mrd SEK:n alaskirjaukset näkyvät. Yhtiö on aloittanut toimenpiteet, missä se aikoo mm. luopua heikosti kannattavista yksiköistä. Tilauskertymä laski nyt toista kvartaalia peräkkäin. Ruotsin asuntohintojen lasku näkyy hidastuneena päätöksentekona ja aloitusten viivästymisinä. Osinko pysyi 8,25 kruunussa.

Lassila-Tikanoja

LASSILA-TIKANOJA1.2.2018 | 18,96 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Lassila-Tikanojan Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee osingon kehityksen heikkous sekä liikevaihdon että tuloksen nihkeä kehitys.

Lassila-Tikanojan (L&T) vuosi 2017

 • liikevaihto: 712,1 M EUR (661,8 M EUR / +7,6 %)
 • nettotulos: 33,7 M EUR (43,4 M EUR/ -22,5 %)
 • osinkoehdotus: 0,92 EUR (0,92 EUR)

Liikevaihto kasvoi +7,6 prosenttia hankitun L&T FM AB yhtiön vetämänä. Ilman sitä liikevaihto olisi kasvanut +2,1 prosenttia. Myös Teollisuuspalvelut-segmentin hyvä kysyntä vaikutti positiivisesti liikevaihtoon.

Yhtiön tulos oli selvästi viimevuotista heikompi. Tähän vaikutti mm. ympäristöpalveluiden (kasvaneet polttoainekulut sekä 0,6 M EUR kuluvaraus) ja kiinteistöpalveluiden (toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät kulut) heikko tulos. Teollisuuspalveluiden tuloskunto kasvoi parantuneen tehokkuuden ansiosta.

Lisäksi tulosta rasittivat hankitun Veolia FM AB:n yritysostoon ja integroimiseen liittyvät 1,1 miljoonan euron kulut.

Näkymät 2018

Yhtiö kertoo tulosraportissaan, että ”Vuonna 2018 keskitymme edelleen strategiamme mukaisesti markkina-asemamme vahvistamiseen sekä kannattavuuden parantamiseen erityisesti Kiinteistöpalveluiden toimintamalliuudistuksella, jonka hyödyt näkyvät toimialatasolla pääosin vuoden 2019 aikana”.

L&T:n antamat näkymät vuodelle 2018: liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan nousevan vuodesta 2017.

Tämän pitäisi olla selvää, sillä kesällä 2017 hankitun ”L&T FM AB”-yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli noin 100 miljoonaa ja liikevoitto noin 6 – 7 miljoonaa euroa.

Yhtiö kertoi, että tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi +2,1 prosenttia ilman L&T FM:n vaikutusta. Näin tämä liikevaihto olisi ollut noin 675 miljoonaa euroa (2016: 661,8 M EUR). Kun tähän lisätään em. L&T FM:n 100 miljoonaa euroa sekä arvioidaan liikevaihdon nousevan +2 prosenttia vuonna 2018, niin liikevaihtoennusteena (Talousmentor) vuodelle 2018 on noin 790 – 800 miljoonaa euroa.

L&T FM sisältyy Kiinteistöpalvelut-segmenttiin ja sen liikevoitto vuonna 2017 jäi vain 9,2 miljoonaan euroon toiminnanohjausjärjestelmän sekä L&T FM:n integroitumiseen liittyvien kulujen seurauksena. Jos arvioidaan, että tämän segmentin liikevoitto (ilman L&T FM vaikutusta) vuonna 2018 palautuu ”normaalille” noin 10 – 12 miljoonan euron tasolle, niin tämän segmentin liikevoittoennusteena voidaan pitää noin 16 – 18 miljoonaa euroa (huomioiden L&T FM 6-7 M EUR:n vaikutus).

Jos muiden segmenttien liiketulos pysyy tilikauden 2017 tasolla (tai paranee hieman), niin koko L&T:n liikevoittoennusteeksi voidaan antaa noin 53 – 55 miljoonaa euroa (2016: 44,2 M EUR).

Jos rahoituskuluja on edellisvuosien tapaan noin 1-2 miljoonaa euroa ja veroprosentti on noin 20 %, niin tulosennusteeksi voidaan arvioida karkeasti 40 – 42 miljoonaa euroa (=(53-2)*0,80). Tämä arvioi ei sisällä mahdollisia kertaluontoisia eriä tai muita vastaavia yllätyksiä.

L&T:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
L&T sijoituskohteena

UPM

UPM1.2.2018 | 28,22 EUR
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

UPM:n Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys. UPM:n tase on hyvässä kunnossa ja osakkeen hintakin on PE-luvuilla mitattuna kohtuullinen.

UPM:n vuosi 2017

 • liikevaihto: 10 010 M EUR (9 812 M EUR / +2,0 %)
 • nettotulos: 973 M EUR (879 M EUR / +10,7 %)
 • osinkoehdotus: 1,15 EUR (0,95 EUR)

UPM totesi tulosraportissaan, että ”vuosi 2017 oli UPM:lle ennätysvuosi, ja sen viimeinen neljännes oli 19. perättäinen, jolloin tulos nousi”.

Tilikauden 2017 liikevaihto oli noin +200 miljoonaa euroa parempi kuin vuosi sitten. Tähän vaikutti positiivisesti kasvaneet toimitusmäärät sekä myyntihintojen nousu (mm. sellu, erikoispaperit sekä vaneri).

Liikevaihtoon negatiivisesti vaikutti Paper ENA -segmentin laskeva trendi. Kuluneen vuoden aikana sen liikevaihto oli noin -200 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Muun liiketoiminnan terävyydestä kertookin se, että se on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan +400 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2017 nettotulos oli selvästi edellisvuotista parempi. Toimintaa on pystytty tehostamaan ja kohonneet kustannukset on saatu vietyä hyvin myyntihintoihin. Mutta noin 100 miljoonaa euroa parempi tulos selittyy oikeastaan 100 miljoonaa euroa alhaisemmilla poistoilla. Ilman tätä hyötyä tulos olisi ollut vuoden 2016 kaltainen.

Yleisesti ottaen markkinakysyntä oli hyvällä tasolla ja toimitukset kasvoivat kautta linjan. UPM toteaa vielä, että viime vuosien kasvuhankkeet ovat onnistuneet hyvin ja vaikuttavat merkittävästi tulokseen.

UPM on päässyt sopimukseen Uruguayn hallituksen kanssa paikallisten toimintaedellytysten luomiseksi mahdolliselle uudelle sellutehtaalle. Arviointi uuden biojalostamon rakentamisesta on aloitettu. Tästä menee kuitenkin vielä useampi vuosi ennen kuin tehdas olisi rakennettu ja tuotannossa.

Näkymät vuodelle 2018

Yhtiö toteaa, että ”UPM saavutti ennätystuloksen vuonna 2017. Perusteet UPM:n liiketoiminnoille vuonna 2018 jatkuvat myönteisinä”. Kysyntä jatkunee hyvänä ja myyntihintojen odotetaan nousevan. Toisaalta myös tuotantokustannukset jatkavat nousuaan vuonna 2018.

UPM toteaa myös, että P-Euroopan lämmin ja sateinen sää on rajoittanut puunkorjuuta, mikä vaikuttanee negatiivisesti Q1/2018 tulokseen. Q1:llä ei ole merkittäviä kunnossapitotöitä.

UPM:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
UPM sijoituskohteena

H&M (SWE)

HENNES & MAURITZ2.2.2018 | 140,00 SEK
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Hennes & Mauritz:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee mm. tuloksen ja osingon heikko kehitys. Tase on vahvassa kunnossa.

H&M:n tilikausi 2017

 • liikevaihto: 200 004 M SEK (192 267 M SEK / +4,0 %)
 • nettotulos: 16 184 M SEK (18 636 M SEK / -13,2 %)
 • osinkoehdotus: 9,75 SEK (9,75 SEK)

Liikevaihto jatkoi mukavaa kasvuaan. On kuitenkin hyvä muistaa, että tilikauden 2017 aikana myymälöiden määrä kasvoi noin +8,9 prosentilla (4351 -> 4739). Eli laajentumisiin nähden tulosluvut eivät olekaan kasvaneet samaan tahtia.

Lisäksi viimeisen kvartaalin liikevaihto jäi -4,4 prosenttia edellisvuoden luvuista.

Tulos olikin selvästi edellisvuotista heikompi ja se laski nyt toista vuotta peräkkäin. Vuonna 2015 tulos oli 20,9 miljardia kruunua ja siitä ollaan tultu alaspäin noin -22,6 prosenttia.

Tulokseen vaikutti vuoden aikaan tehdyt alaskirjaukset varastoon jääneistä kausivaatteista. Yhtiö on pyrkinyt erilaisten alennuskampanjoiden avulla laskemaan varastotasoja, mikä on näkynyt sitten katteiden laskemisena. Tilikauden 2017 myyntikate laskikin 54,0 prosenttiin edellisvuoden 55,2 prosentista.

H&M jatkaa myymälälaajentumisiaan (määrän arvioidaan kasvava 220 myymälällä vuonna 2018) sekä investointejaan verkkokauppaan. Perinteinen myymälävetoinen markkina on murroksessa ja kuluttajien onlineshoppailu on voimakkaassa kasvussa. Tähän nopeaan muutokseen H&M:llä on ollut vaikeuksia reagoida.

H&M:n online-myynti on hyvässä kasvussa, mutta sen osuutta kokonaismyynnistä ei voida arvioida, sillä yhtiö ei kerro online-myynnin tarkempia lukuja.

Vuoden 2018 aikana H&M aikoo lanseerata uuden bärndin ”Afound”. Lisäksi yhtiö aikoo laajentua Uruquayhin ja Ukrainaan sekä laajentaa verkkokauppojen markkina-alueita.

H&M:n osinko pysyy 9,75 kruunussa ja se maksetaan kahdessa erässä. Yhtiö tarjoaa myös mahdollisuuden ottaa osinkojen sijaan yhtiön osakkeita, josta tulee tarkempia tietoja myöhemmin. Perssonin perhe, joka siis omistaa noin 42 prosenttia osakkeista (72 prosenttia äänivallasta) aikoo osallistua tähän ”osakeantiin”.

Näkymät 2018

Yhtiö antoi arvioita Q1/2018 liikevaihdon kehityksestä. Myynnin, joka sisältää ALV (ja vastaavat verot), arvioidaan nousevan noin +1 prosentin vuodentakaisesta. Lisäksi yhtiö arvioi, että se joutuu (jälleen) tekemään alaskirjauksia varastoon jääneistä vaatteista.

H&M:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
H&M sijoituskohteena

Ericsson (SWE)

ERICSSON2.2.2018 | 52,80 SEK
8
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ericsson:n Talousmentor-arvoluku on 8/30. Huonoja pisteitä laskee erityisesti tuloksen romahtaminen sekä osingon vaimea kehitys.

Ericssonin vuosi 2017

 • liikevaihto: 201 303 M SEK (222 608 M SEK / -9,6 %)
 • nettotulos (omistajille): –35 206 M SEK (1 716 M SEK / – %)
 • osinkoehdotus: 1,00 SEK (1,00 SEK)

Ericssonin kulunut vuosi oli todella vaikea liikevaihdon laskiessa lähes -10 prosenttia. Myynti laski kaikissa segmenteissä.

Kun samaan aikaan katteet ovat kaventuneet (30 % -> 22 %), tuotekehityksen sekä myynnin kulut ovat nousseet, niin tulos valahti raskaasti tappiolliseksi. Lisäksi tulosta veti alaspäin kohonneet uudelleenjärjestelykulut sekä reippaasti kohonneet tuotekehityskulut, jotka oli aiemmin kirjattu taseeseen capex-investointeina.

Yhtiö työntekijämäärä väheni yhteensä noin 10 000 henkilöllä vuoden 2017 aikana.

Liiketulos (ebit) oli -38,1 miljardia kruunua tappiollinen, mikä sisälsi mm. seuraavia kertaluontoisia eriä:

 • uudelleenjärjestelykuluja: 8,5 Mrd SEK
 • omaisuuden (goodwill) alaskirjauksia: 17,8 Mrd SEK
 • asiakasprojektien alaskirjauksia: 5,5 Mrd SEK

Kun nämä huomioidaan, niin oikaistu liiketulos oli noin +1,7 miljardia kruunua positiivinen. Englanninkielisen Q4-tulosraportin viimeisellä sivulla 56 on erilaisia kertaluontoisten erien laskelmia, mistä em. luvut on poimittu.

Osinko pysyi 1,00 kruunussa ja se irtoaa yhtiökokouksen 28.3.2018 jälkeisenä päivänä.

Näkymät 2018

Ericsson ohjeistaa, että RAN-markkinat laskevat noin -2 prosenttia. Kiinassa markkinat jatkavat laskuaan, mutta USA:n tilanne on positiivisempi. Siellä USA:n verouudistus lisää investointihalukkuutta.

Kustannussäästöohjelma tuo kustannussäästöjä yli 10 miljardia kruunua, minkä vaikutus alkaa näkymään vuoden 2018 puolivälin aikoihin. Näistä uudelleenjärjestelyistä syntyy noin 5 – 7 miljardin kulut vuodelle 2018.

Yhtiön vuoden 2020 tavoiteohjelman mukaan tavoiteltu liikevaihto olisi noin 190 – 200 miljardia kruunua, bruttokate noin 37 – 39 prosenttia ja oikaistu liikevoittomarginaali yli 10 prosenttia.

Ericssonin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Ericsson sijoituskohteena

Securitas (SWE)

SECURITAS2.2.2018 | 146,85 SEK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Securitaksen Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee korkea liikearvo sekä osingon heikko kehitys. Osakkeen korkeahko hinta laskee PE-perustaisia pisteitä.

Securitaksen vuosi 2017

 • liikevaihto: 92 197 M SEK (88 162 M SEK / +4,6 %)
 • nettotulos: 2 736 M SEK (2 642 M SEK / +3,6 %)
 • nettotulos (vero-oikaistu): 2 859 M SEK (2 642 M SEK / +8,2 %)
 • osinkoehdotus: 4,00 SEK (3,75 SEK)

Liiketoiminnan orgaaninen kasvu vahvistui vuoden 2017 loppua kohden. Q4:lla markkinaveto oli vahvaa kaikilla toimintasegmenteillä. Securitas sai joitain isoja sopimusasiakkaita USA:ssa ja myös Euroopassa tilanne parani Q4:lla. Hyvä kehitys E-Amerikassa sekä Espanjassa ja Portugalissa nosti Ibero-America -segmentin koko vuoden orgaanisen kasvun +13 prosenttiin.

Nettotulos kasvoi +3,6 prosenttia, mutta tämä sisälsi noin 123 miljoonaa kruunua USA:n verouudistukseen liittyviä kertaluontoisia kuluja. Vero-oikaistu nettotulos olisi ollut 2 859 miljoonaa kruunua ja kasvua olisi ollut +8,2 prosenttia.

Liikevoittomarginaaliin vaikutti hieman se, että Euroopassa turvallisuuspalveluissa on ollut hieman ylitarjontaa. Tämä ylitarjonta kuitenkin tasaantui vuoden toisella puoliskolla. USA:ssa isojen projektien käynnistyskulut vaikuttivat negatiivisesti marginaaleihin Q4/2017.

Palkkakustannukset ovat nousussa hyvän taloustilanteen sekä työntekijäpulan johdosta. Kokonaisuutena Securitas on pystynyt siirtämään kasvaneet palkkakustannukset hintoihin, mitä voi pitää merkittävänä asiana, sillä yrityksellä on noin 335 000 työntekijää maailmanlaajuisesti.

Elektronisen valvonnan ratkaisut ja palvelut kasvoivat +19 prosenttia vuonna 2017 ja ne vastaavat jo noin 18 prosenttia koko konsernin myynnistä.

Näkymät 2018

Yhtiö ei julkistanut arvioita vuodelle 2018.

Yhtiö arvioi, että sen veroprosentti on noin 25,5 prosenttia (2017: vero-oikaistu 28,4 %).

Tilikauden 2018 liikevaihdon ja tuloksen arviointi (Talousmentor) voidaan perustaa sille ajatukselle, että Securitaksen myynnin kasvu jatkuu noin 3 – 4 prosentin vauhdilla. Näin liikevaihtoennusteeksi saadaan 95 – 96 miljardia SEK (2017: 92,2 Mrd SEK).

Jos liiketulos asettuu 4,5 miljardiin kruunuun ja rahoituskulut ovat noin 400 miljoonaa kruunua, niin tulos ennen veroja on noin 4,1 miljardia kruunua. Tästä 25,5 prosentin verot, niin karkeaksi nettotulosarvioksi saadaan noin 3,0 – 3,1 miljardia kruunua (2017: vero-oikaistu 2,9 Mrd SEK). Tämä arvioi ei sisällä mahdollisia kertaluontoisia eriä tai muita vastaavia yllätyksiä.

Securitaksen Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Securitas sijoituskohteena

Skanska (SWE)

SKANSKA3.2.2018 | 163,25 SEK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Skanskan Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee tuloskehityksen jääminen alle pisterajojen sekä kevään 2018 osingon pysyminen edellisvuoden tasolla.

Skanskan vuosi 2017

 • liikevaihto: 157 877 M SEK (145 365 M SEK / +8,6 %)
 • nettotulos: 4 095 M SEK (5 722 M SEK / -28,4 %)
 • tilauskertymä: 188,4 Mrd SEK (Q3/2017: 194,7 Mrd SEK / -3,2 %)
 • osinkoehdotus: 8,25 SEK (8,25 SEK)

Skanskan kohdalla on tärkeää huomata, että yhtiö julkaisee kahdenlaisia (virallisia IFRS-standardin mukaisia sekä Skanskan itsensä laskemia) lukuja. Tässä analyysissä käytetään raportoituja IFRS-standardin lukuja.

Raportoitu liikevaihto oli mukavassa lähes +9 prosentin nousussa. Etenkin Construction-segmentin kehitys oli vahvaa.

Mutta Construction-segmentillä oli omat isot murheensakin. Yhtiö teki vuoden 2017 aikana erilaisia alaskirjauksia yhteensä noin -2,5 miljardin kruunun edestä. Alaskirjaukset liittyivät mm. UK:n ja USA:n toimintojen rakennusprojektien viivästymisten sopimussakkoihin sekä kustannusylityksiin sekä liikearvon alentumiseen.

Tämä selittää sen, miksi raportoitu tulos laski -28 prosenttia. Lisäksi tulokseen vaikuttivat eräiden yksiköiden alisuoriutumiset. Siksi yhtiö on aloittanut tehostustoimenpiteitä, missä se aikoo mm.

 • vähentää tai luopua kokonaan heikosti kannattavista yksiköistä. Työtekijämäärä laskee noin 3 000 työntekijällä ja pääsääntöisesti tämä tapahtuu Puolassa;
 • jättää USA:n energia-serktorin ja siirtää fokuksen infrastruktuurikohteisiin siellä;
 • sopeutua Tsekkien haastavaan markkinatilanteen

Tilauskertymä on edelleen hyvällä tasolla, vaikka se on laskussa nyt toista kvartaalia peräkkäin. Tosin Q2:n tilauskertymä oli ennätystasolla, joten ehkä lasku on vain normaalia ”värinää” tilauksissa.

Tilikauden 2017 aikana asuntotuotanto jäi noin 4 300 asuntoon (2016: 4 848), missä Q4:n nopea käänne vaikutti. Ruotsin ja Norjan asuntohintojen lasku kiihtyi vuoden loppupuolella, mikä näkyi sitten uusien kohteiden aloitusten viivästymisissä. Päätöksenteko on hidastunut ja tunnelma on odottava.

Osinko jäi 8,25 kruunuun ja se irtoaa yhtiökokouksen (13.4.2018) jälkeisenä päivänä.

Näkymät 2018

Skanska ei antanut arvioita tilikaudesta 2018.

 • Pohjoismaat: Markkinatilanne kehittyy edelleen vahvasti. Rakennusmarkkinat ovat vakaat Suomessa, mutta Ruotsissa ja Norjassa epävarmuus on lisääntynyt
 • UK: Brexit tuo epävarmuutta niin kuluttajissa kuin myös yrityksissäkin. Tämä näkyy investointien varovaisuudessa ja siten yleisesti markkinatilanteessa.
 • Eurooppa: Puolassa tilanne on kääntymässä parempaan suuntaan, mutta siellä tehdään uudelleenjärjestelyjä heikosti kannattavien yksiköiden suhteen
 • USA: Rakentamisen markkinatilanne kehittyy vahvasti, mutta kilpailutilanne on kiristymässä

Tehostustoimenpiteistä on odotettavissa kertaluontoisia kuluja vuoden 2018 aikana.

Skanskan Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Skanska sijoituskohteena

2 vastausta artikkeliin “Viikon 5/2018 tulospäivitykset (osa 2/2)”

Kommentit on suljettu.