Viikon 6/2018 tulospäivitykset (osa 1)

Tässä kirjoituksessa lyhyesti Tiedon, ADM:n, Telenorin, CHRW:n ja Corning:n Q4/2017 tuloksista.

Lyhyesti:

 • Tieto: Liikevaihto (+3,4%) ja tulos (+0,6%) hienoisessa kasvussa. Liikevaihdon tuoman hyödyn söi pois kasvaneet palkkakulut. Hankittu Avega-yhtiö tuo noin 40-50 M EUR lisän vuoden 2018 liikevaihtoon. Yhtiö katsoo, että kasvuinvestointien pääkohde vuonna 2018 on Ruotsin markkinoilla. Osinkoehdotus oli 1,20 euroa perusosinkoa ja 0,20 euroa lisäosinkoa.

 • Telenor (NOR): Telenorin vuosi oli vahva, missä yhtiön aloittama kustannuskuri näkyi nopeasti tuloksessa. EBITDA nousi +8,5%. Osinkoehdotus oli 8,10 NOK, joka maksetaan 2 erässä toukokuussa (4,20) ja marraskuussa (3,90).
 • AMD (USA): Liikevaihto kasvoi lähes +25% ja yhtiö teki voitollisen (43 M USD) tuloksen sitten vuoden 2011. Radeon ja Ryzen tuotteet myivät hyvin. Yhtiö arvioi, että liikevaihto kasvaa 10-15% vuonna 2018, joten myös tuloksen voi odottaa pysyvän voitollisena.
 • CHRW (USA): Liikevaihtoa kasvatti (+13,1%) mm. rahtimäärien ja -hintojen nousut kaikilla yhtiön toiminta-alueilla. Sen sijaan vero-oikaistu tulos laski -7,8%, missä mm. palkkakulujen nousu näkyi.
 • Corning (USA): Liikevaihto nousi (+7,7%) mm. kasvaneiden valokuituasennusten ja Gorilla-lasin toimitusten vetäminä. Myös autoteollisuuden vahva kysyntä näkyy Corning:n liikevaihdossa. Oikaistu ebit kasvoi +11%. Yhtiö arvioi, että vuoden 2018 liikevaihto kasvaa edelleen noin +7%.

Telenor (NOR)

TELENOR4.2.2018 | 177,40 NOK
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Telenor:n Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti osingon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta. Lisäksi pisteitä lähtee hitaasta liikevaihdon kasvusta.

Telenorin vuosi 2017

 • liikevaihto: 124 756 M NOK (125 395 M NOK / -0,5 %)
 • EBITDA: 48 891 M NOK (45 049 M NOK / +8,5 %)
 • nettotulos (omistajille): 11 983 M NOK (2 832 M NOK / – %)
 • osinkoehdotus: 8,10 NOK (7,80 NOK)

Vuosi 2017 sujui Telenorin osalta hyvissä merkeissä.

Liikevaihto jäi hieman viime vuodesta. Euroopassa liikevaihto nousi +847 M NOK eli +1,5 prosenttia hyvän Q4:n vetämänä. Kehitys oli hyvää niin Ruotsissa (+4,5 %) kuin myös Unkarissa (+4,5 %).

Sen sijaan Aasiassa liikevaihto laski -817 M NOK -1,4 prosenttia, missä jako hyvin ja huonosti kehittyneiden maiden kesken oli selvempi. Noin +6,5 prosentin kasvua oli sekä Pakistanissa että Bangladeshissa. Sen sijaan liikevaihdot laskivat selvästi Malesiassa (-8,9 %), Myanmarissa (-5,3 %) ja Thaimaassa (-2,8 %).

Broadcast-segmentin liikevaihto laski noin -295 M NOK (-4,6 %).

Telenorin osakkeenomistajille (mistä siis on vähennetty vähemmistön osuus) kuuluva nettotulos nousi reippaasti. Tämäkin, noin 12,0 miljardin NOK:n tulos sisältää kertaluontoisia alaskirjauksia yms. noin -6 miljardia NOK. Ja näitä ”kertaluontoisia” eriä on Telenorin tuloslaskelmassa riittänyt vuodesta toiseen.

Tästä syystä esitän myös EBITDA-luvun, joka ehkä jollain tavalla näyttää todellisen kuvan Telenorin tuloksentekokyvystä ja sen kehittymisestä. EBITDA kasvoi +8,5 prosenttia. Tätä parannusta selittää yhtiön vuonna 2017 aloittama kustannuskuri, joka varsin nopeasti alkaa tuottaa hedelmää. Säästöohjelma toi 1,6 miljardin NOK:n hyödyt tälle vuodelle.

Liikevoitto (ebit) nousikin Pohjoismaissa noin +1,6 miljardia (+15 %). Muutoksissa on oikaistu pois Tanskan toimintoihin tehty alaskirjauksen palautus (+1,2 Mrd NOK). Sen sijaan Aasiassa kasvu jäi vaatimattomaksi +0,1 miljardia (+0,7 %) NOK.

Osinkoehdotus on 8,10 NOK, mikä maksetaan kahdessa erässä: toukokuussa 4,20 NOK ja marraskuussa 3,90 NOK.

Näkymät 2018

Telenorin vuoden 2018 näkymät:

 • liikevaihdon orgaaninen kasvu on 1 – 2 prosenttia
 • orgaaninen EBITDA kasvaa 1 – 3 prosenttia

Yhtiö ilmoitti jatkavansa omien osakkeiden osto-ohjelmaa.

Tilikauden 2018 karkeina ennusteina (Talousmentor) on

 • liikevaihto: 126 Mrd NOK (2017: 124,8 Mrd NOK)
 • liikevoitto (ebit): 27,5 – 28,5 Mrd NOK (26,7 Mrd NOK)

Nettotulokseen vaikuttavia kertaluontoisia eriä tuntuu Telenorilla riittävän, joten sen suhteen ei kannata tehdä ennustetta.

Telenorin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Telenor sijoituskohteena

CH Robinson Worldwide (USA)

CH ROBINSON WORLDWIDE4.2.2018 | 91,79 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

CH Robinson Worldwide:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee ennustettuun tulokseen nähden osakkeen korkea hinta. Muutoin arvoluvun osa-alueet ovat vahvoja.

CHRW:n vuosi 2017

 • liikevaihto: 14 869 M USD (13 144 M USD / +13,1 %)
 • net-revenue: 2 367 M USD (2 277 M USD / +11,7 %)
 • nettotulos: 504,9 M USD (513,4 M USD / -1,7 %)
 • nettotulos (vero-oikaistu): 473,1 M USD (513,4 M USD / -7,8 %)

CHRW:n vuosi 2017 on ollut kaksijakoinen. Se on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoa yli +10 prosenttia ja yhtiön toimitusjohtajan mukaan CHRW:n markkinaosuus on kasvamaan päin. Liikevaihtoa kasvatti kuljetusmäärien sekä hintojen nousut kaikilla toiminta-alueilla. Polttoaineiden hinnannousu vaikutti positiivisesti liikevaihtoon, sillä yhtiö on pystynyt siirtämään nämä kustannukset hintoihin.

Myös net-revenue (eräänlainen bruttokate) kääntyi vuoden 2017 toisella puoliskolla vahvaan kasvuun ja koko vuoden kasvuksi tuli +12 prosenttia. Tässä hankittujen liiketoimintojen, APC (9/2016) ja Milgram (8/2017) tuoma lisä vaikutti positiivisesti net-revenue:n kehitykseen.

Raportoitu nettotulos laski kasvaneesta liikevaihdosta (tai net-revenuesta) huolimatta parisen prosenttia. Tulos sisältää USA:n verouudistuksen kertaluontoisia tuottoja noin +31,8 miljoonaa dollaria, joten vero-oikaistu tulos laski -7,8 prosenttia.

Nettotuloksen heikkouteen vaikutti noin +10,6 prosenttia suuremmat kulut. Henkilöstökulujen nousua (+10,8 %) selittää hankittujen liiketoimintojen tuoma henkilöstön kasvu sekä henkilöstön liukuvan palkanosan nousu verrattuna vuoteen 2016.

Korkokulut olivat nousussa, missä nouseva velan määrä ja korkotaso alkaa näkymään.

Näkymät 2018

Tammikuussa 2018 net-revenue oli noin +5 prosentin kasvussa, mutta toisaalta Truckload-rahtien määrät olivat -7 prosentin laskussa verrattuna tammikuuhun 2017.

Yhtiö arvioi, että vuonna 2018 hintojen heilahtelut jatkuvat edelleen. Lisäksi yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 veroprosentti on noin 24 – 25 prosenttia.

Tilikauden 2018 karkeana ennusteena (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 15,5 – 16,0 Mrd USD (2017: 14,9 Mrd USD)
 • nettotulos: 530 – 560 M USD (505 M USD)
 • 12 kk:n osinkoennuste: 1,85 USD (ed. 12 kk 1,81 USD)
 • osinkotuotto: 2,0 % (osakkeen hinta 91,79 USD)

Arvioiden taustalla on ajatus siitä, että rahtimäärät ja -hinnat jatkavat nousuaan. Tuloksen nousua helpottaa kevyempi verotus sekä hankittujen liiketoimintojen sisältyminen kokonaisuudessaan lukuihin. Toisaalta marginaalipaineet ja muut kustannusten nousut hillitsevät tuloskehitystä.

CHRW:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
CHRW sijoituskohteena

Corning

CORNING INC5.2.2018 | 31,28 USD
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Corning:n Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti osingonjaon heikkoudet muutaman vuoden takaa sekä nettotuloksen laskutrendi. Vahva tase näkyy siinä, että ROE:n ja ROI:n pisterajat eivät ole ylittyneet.

Corning:n vuosi 2017

 • liikevaihto: 10 116 M USD (9 390 M USD / +7,7 %)
 • liiketulos (ebit): 1 630 M USD (1 391 M USD / +17,2 %)
 • nettotulos (raportoitu): -497 M USD (3 695 M USD / – %)
 • nettotulos (vero-oikaistu): 1 303 M USD (3 695 M USD / -65 %)

Corning:n vuoden 2017 liikevaihto nousi noin +8 prosenttia, missä etenkin Optical Communications (+18 %) ja Speciality Materials (+25 %) segmenttien myynti oli vahvaa. Näihin vaikuttivat yrityshankinnat, kuituasennusten kasvu USA:ssa sekä Gorilla-lasin lisääntyneet toimitukset puhelinvalmistajien uusien mallien julkistusten vetäminä.

Autoteollisuuden vahva veto näkyy myös Corning:n Environmental Technologies -segmentin liikevaihdon kasvuna Q4/2017 (+19 %). Sen sijaan LCD-näyttöpaneeleja valmistavan Display Technologies segmentin myynti jäi -7,4 prosenttia viime vuodesta. Tähän vaikutti myyntihintojen lasku.

Corning:n kohdalla liiketulos on nettotulosta käyttökelpoisempi mittari tuloksentekokyvyn kehitykselle. Liiketulos kasvoi +17 prosenttia, mutta viime vuoteen sisältyi 77 miljoonaa dollaria kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja. Tämä huomioidenkin liiketulos kasvoi noin +11 prosenttia.

Tilikauden 2017 raportoitu tulos sisältää USA:n verouudistukseen liittyviä kuluja noin -1,8 miljardia dollaria. Ilman tätä tulos olisi ollut noin +1,3 miljardia dollaria voitollinen. Tämä on kuitenkin merkittävästi vähemmän kuin vuoden 2016 tulos. Se taas sisältää +2,7 miljardia dollaria kertaluontoisia myyntivoittoja sekä ison läjän verohyötyjä. Eli siinä mielessä vuoden 2017 tulos oli parempi kuin edellisvuoden… Mutta, kuten edellä todettiin, niin liiketulos antaa paremman kuvan Corning:n tuloksentekokyvystä.

Corning jatkoi omien osakkeiden osto-ohjelmaa ja osti vuoden 2017 aikana omia osakkeitaan noin 2,5 miljardilla dollarilla (2016: 4,2 Mrd USD).

Näkymät 2018

Yhtiö arvioi vuoden 2018 lukuja seuraavasti

 • liikevaihto: +7 % (2017: 10,1 Mrd USD)
 • bruttokate: noin 41 % liikevaihdosta
 • myynnin kulut noin 1,5 Mrd USD ja t&k-kulut noin 0,9 Mrd USD
 • veroaste: noin 20 – 22 %
 • capex: hieman yli 2,0 Mrd USD

Näiden arvioiden avulla saadaan liikevaihtoennusteeksi noin 10,7 – 10,8 miljardia dollaria, josta bruttokatteeksi jää noin 4,3 – 4,4 miljardia dollaria. Kun tästä vähennetään myynnin ja t&k-kulut sekä poistot (0,1 Mrd USD), niin päädytään noin 1,75 – 1,9 miljardin dollarin liikevoittoarvioon.

Tulokseen ennen veroja on useampana vuotena sisältynyt kaikenlaisia kertaluontoisia eriä. Mutta jos arvioidaan, että nämä vetäisivät tuloksen ennen veroja noin 1,6 miljardiin dollariin ja jos tästä otetaan verot (20 %) pois niin päädytään noin 1,3 – 1,4 miljardin dollarin nettotulosarvioon. Arviossa on pyöristelty lukuja alaspäin, joten optimistisesti laskettuna tuo arvio olisi sitten hieman korkeampi.

Yhtiö julkistaa kvartaaliosingon lähiaikoina, joka määrittää seuraavan 12 kk:n osingon tason. Ennusteena on 0,170 – 0,175 dollarin kvartaaliosinko (ed. 0,155 USD).

Corning:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Corning sijoituskohteena

AMD (USA)

AMD5.2.2018 | 11,90 USD
11
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

AMD:n Talousmentor-arvoluku on 11/30 eli heikko kaikilla tasoilla, mutta tilikauden 2017 kehitys oli rohkaisevaa.

AMD:n vuosi 2017

 • liikevaihto: 5 329 M USD (4 272 M USD / +24,7 %)
 • liiketulos (ebit): 204 M USD (-372 M USD / -)
 • nettotulos: 43 M USD (-497 M USD / -)
 • EPS: 0,04 USD (-0,60 USD)

AMD:n liikevaihto kasvoi lähes +25 prosenttia vuoden 2017 aikana. Lisäksi yhtiö sai käännettyä tuloksensa +43 miljoonaa dollaria voitolliseksi. Edellinen voitollinen tilikausi oli vuonna 2011. Näiden väliin jäävien 5 vuoden (2012 – 2016) aikana yhtiö tekikin roimat tappiot eli yhteensä noin -2,8 miljardia dollaria.

Computing and Graphics segmentin liikevaihto kasvoi +60 prosenttia, missä Radeon-näytönohjaiten ja Ryzen-prosessorien vahva myynti näkyy. AMD:n toisen segmentin (Enterprise, Embedded and Semi-Custom) liikevaihto sen sijaan nousi vain hieman (+3 %).

Yhtiön osakemäärä kasvoi vuoden aikana +24 prosenttia (835 M -> 1 034 M), mikä osaltaan laimentaa EPS-lukuja tulevaisuudessa.

Näkymät 2018

AMD arvioi, että tilikauden 2018 liikevaihto jatkaa hyvää kehitystään ja nousua arvellaan tulevan kaksinumeroisella vauhdilla (double digit percent growth). No, tuohan on periaatteessa mitä vain 10 – 99 prosentin välillä, mutta ehkä se on jossain 12 prosentin tietämillä. Näin koko vuoden 2018 liikevaihtoennusteeksi (Talousmentor) voidaan antaa noin 6,0 miljardia dollaria (2017: 5,3 Mrd USD)

Yhtiö arvioi veroasteen olevan noin 10 prosentissa vuonna 2018.

Q1/2018 liikevaihdoksi AMD arvioi 1,5 – 1,6 miljardia dollaria (+32 %), missä se odottaa vahvaa myyntiä uusilta Ryzen-prosessoreilta sekä Radeon ja EPYC tuotteilta.

AMD:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
AMD sijoituskohteena

Tieto

TIETO6.2.2018 | 28,00 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Tiedon Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee osakkeen korkeahko hinta PE-luvuilla mitattuna sekä voitonjaon heikkoudet (osakemäärä kasvaa ja osingonmaksusuhde on yli 100%).

Tiedon vuosi 2017

 • liikevaihto: 1 543 M EUR (1 493 M EUR / +3,4 %)
 • nettotulos: 107,8 M EUR (107,2 M EUR / +0,6 %)
 • EPS: 1,46 EUR (1,45 EUR)
 • osinkoehdotus: 1,20 + 0,20 EUR (1,15+0,22 EUR)

Tiedon liikevaihto kasvoi +3,4 prosenttia ja kehitys oli hyvää kaikilla liiketoiminta-alueilla. Pilvipalveluiden myynti kasvoi +10 prosenttia alkuvuoden aikana, kun taas perinteisen infrastruktuuripalveluiden myynti laski -6 prosenttia. Tämä kuvaa hyvin sitä, miten asiakkaat siirtävät ohjelmistojaan perinteisistä konesaleista pilveen.

Tiedon mukaan finanssisektorin markkinat ovat edelleen suhteellisen aktiiviset ja lukuisia kehitysohjelmia on käynnissä ja suunnitteilla. Terveydenhuolto- ja hyvinvointisektorilla on suunnitteilla suuria kehityshankkeita kaikissa Pohjoismaissa. Suomen sote-vääntö hillitsee tällä hetkellä kehityshankkeiden käynnistyksiä, kun soten tilanne on vieläkin auki.

Tulos parani niukasti eli +0,6 miljoonaa euroa vuodesta 2017. Palkkakustannukset olivat noin +46 miljoonaa euroa korkeammat, mikä oikeastaan söi kokonaan pois liikevaihdon kasvun tuoman edun (+50 M EUR).

Tieto teki lokakuussa julkisen ostotarjouksen ruotsalaisesta Avega-yhtiöstä ja yhtiö liitettiin Tietoon 1.12.2017 alkaen. Avegalla on noin 350 työntekijää ja sen liikevaihto oli noin 45 miljoonaa euroa vuonna 2016.

Perusosinko oli 1,20 euroa, jonka lisäksi yhtiö maksaa 0,20 euroa lisäosinkoa. Osinko irtoaa yhtiökokouksen (22.3.2018) jälkeisenä päivänä ja se maksetaan 9.4.2018.

Näkymät 2018

Tieto arvioi, että ”oikaistu liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (2017: 161,5 M EUR)”.

Lisäksi Tieto tavoittelee markkinoita nopeampaa kasvua ja jatkaa kasvuinvestointeja. Pääpaino on kiihdyttää kasvua Ruotsin konsultointilähtöisillä markkinoilla, jota tavoitetta hankittu Avega-yhtiökin tukee. Avega tuo noin 40 – 50 miljoonan euron lisän Tiedon liikevaihtoon vuonna 2018, kun huomioidaan se, että Avega ehti olla Tiedon luvuissa vain joulukuun 2017.

Tieto arvelee, että palkkakustannukset nousevat edelleen ja toteaa, että ”palkkainflaatio on lähes 30 M EUR vuonna 2018”.

Tilikauden 2018 karkeina ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 1,6 Mrd EUR (2017: 1,5 Mrd EUR)
 • nettotulos: 120 M EUR (108 M EUR)
 • EPS: 1,63 EUR

Tiedon Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Tieto sijoituskohteena

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 6/2018 tulospäivitykset (osa 1)”

Kommentit on suljettu.