Viikon 6/2018 tulospäivitykset (osa 2/2)

Tässä kirjoituksessa lyhyesti Sammon, Orionin, Metsä Board:n, Amer Sportsin ja Ramirentin Q4/2017 tuloksista.

Lyhyesti:

 • Sampo: Vakuutusmaksutulot kasvoivat +440 M EUR. Vakuutustoimintojen kulusuhteet erinomaisella tasolla If (85,3%) ja Topdanmark (82,0%). Osinko oli ennakoitua parempi eli 2,60 EUR (2,30 EUR).

 • Orion: Liikevaihto (+1,0%) ja oikaistu tulos (-0,4%) edellisvuoden tasolla. Parkinsonlääkkeen myynti laski (-16%), mutta Easyhaler(+20%), Dexdor(+42%) ja Simdax(+2%) paikkasivat tätä aukkoa. Suomen hintaputken kavennus toi -15 miljoonan euron loven tuloskuntoon. Yhtiö ei menestynyt Tanskan eikä Norjan tarjouskilpailuissa. Alzheimer-lääkkeen tutkimushanke tuotti vesiperän. Osinko oli 1,45 EUR (kevät 2017: 1,35 + lisäosinko 0,20 euroa)
 • Metsä Board: Vuosi sujui vahvasti. Kartonkitoimitukset kasvoivat (+15%) ja 5 tehdasta tuotantoennätyksiin. Sellun markkinahinnat nousivat etenkin H2/2017. Yhtiö arvioi, että Q1/2018 vertailukelpoinen ebit paranee hieman Q4/2017:sta. Osinko oli 0,21 EUR (0,19 EUR).
 • Amer Sports: Liikevaihto nousi +2,4%, mutta vero-oikaistu tulos laski -17%. Asusteiden ja talviurheiluvälineiden myynti oli hyvää. Sen sijaan pyöräilyn myynti laski kauppojen täysien varastojen johdosta. Bruttokatteen lasku ja panostukset tuotekehitykseen näkyivät tuloksen laskussa. Yhtiö kirjasi -12,4 miljoonan euron kulun USA:n verouudistukseen liittyen. Yhtiö arvioi, että vuoden 2018 liikevaihto ja ebit kasvaa vuodesta 2017. Pääomapalautus oli 0,70 EUR (0,62 EUR).
 • Ramirent: Markkinatilanne kehittyi hyvin koko vuoden. Liikevaihto +9% ja tulos +190%. Tuloskasvu oli vahvaa etenkin Ruotsissa, Norjassa ja Europe Central -segmentissä. Volyymien kasvu ja kustannustehokkuuden paraneminen näkyi tuloksessa. Yhtiö arvioi, että vertailukelpoinen ebit kasvaa vuonna 2018. Osinko oli 0,44 EUR (0,40 EUR) ja se maksetaan kahdessa erässä.

Sampo

SAMPO7.2.2018 | 46,40 EUR
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Sampon Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevaa arvolukua laskee heikot pääoman tuottoluvut. On kuitenkin muistettava, että pääoman tuottolukujen mittarit sopivat huonosti rahoitusyhtiöiden käyttöön, joten siinä mielessä Sampon pisteet ovat erinomaisella tasolla.

Sammon vuosi 2017

 • Liikevaihto: 6 995 M EUR (6 252 M EUR / +11,9 %)
 • Nettotulos: 2 239 M EUR (1 650 M EUR / +36 %)
 • Nettotulos (oikaistu): 1 533 M EUR (1 650 M EUR / -7,1 %)
 • EPS raportoitu/oikaistu: 4,03/2,76 EUR (2,95 EUR)
 • If:n yhdistetty kulusuhde: 85,3 % (84,4 %)
 • Osinkoehdotus: 2,60 EUR (2,30 EUR)

Tässä liikevaihtona on tuloslaskelman erät vakuutusmaksutulo, sijoitustoiminnan nettotuotot ja liiketoiminnan muut tuotot.

Sampo totesi Q4/2017-tulosraportissa, että ”Sampo-konsernin vuosi 2017 oli vahva. Erityisesti vakuutustoiminnot menestyivät hyvin ja yhtiöt raportoivat ennätystuloksia.

Sampo ilmoitti aiemmin syksyllä, että se muutti Topdanmark:n kirjanpidossaan osakkuusyhtiöstä tytäryhtiöksi. Tämä muutos aiheutti noin +706 miljoonan euron kertaluontoisen erän tulokseen.

Liikevaihtoa kertyi mukavat +743 miljoonaa euroa eli lähes +12 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vakuutusmaksutulojen kasvu vastasivat tästä noin +440 miljoonalla ja sijoitustoiminnan nettotuottojen kasvu noin +263 miljoonalla eurolla. Vakuutusmaksut kehittyivätkin hyvin kaikilla yhtiön markkinoilla – paitsi Suomessa.

Sen sijaan oikaistu nettotulos jäi edellisvuodesta noin -117 miljoonaa euroa. Näin voidaan todeta, että liikevaihdosta nettotulokseen sisältyi kuluja noin 860 miljoonaa euroa enemmän. Tätä kulujen suurta nousua selittää Topdanmarkin muutos tytäryhtiöksi, joten nyt Sampon tuloslaskelma sisältää myös Topdanmarkin lukuja. Aiemmin niistä oli kirjattu vain ”osuus osakkuusyritysten voitoista” oleva luku. Topdanmarkin vaikutus näihin kulujen kasvuun oli noin 525 miljoonaa euroa. Loppuosa jakautuu karkeasti arvioituna If:n ja Mandatum Life:n vakuutuskorvausten nousun kesken.

If:n yhdistetty kulusuhde oli edelleen erinomaisella tasolla eli 85,3 prosentissa (84,4). Vastaavasti Topdanmarkin kulusuhde oli 82,0 prosentissa (85,1 %). Eli vakuutustoiminta toimii varsin tehokkaasti.

Mandatum Life:n oman pääoman tuotto (ROE) oli 13,3 prosenttia, kun yhtiön tavoitteena on yli 17,5 prosentin tuotto.

Osinko

Sampo ehdottaa osingoksi 2,60 euroa (2,30 EUR) ja se irtoaa yhtiökokouksen (19.4.2018) jälkeisenä päivänä.

Sampo omistaa Nordeasta noin 21,2 prosenttia ja jos Nordea maksaa 0,68 euron osingon keväällä 2018, niin Sammon osuus on 585 miljoonaa euroa (559 M EUR). Vastaavasti Sampo omistaa Topdanmarkista noin 46,7 prosenttia ja jos Topdanmark maksaa keväällä 19 Tanskan kruunun osingon, niin Sammon osuus tästä on noin 107 miljoonaa euroa.

Vuonna 2017 Mandatum Life maksoi yhteensä 275 miljoonaa euroa ja If noin 620 miljoonaa euroa osinkoja Sampolle.

Näin voidaan arvioida, että Sampo-emoyhtiön tilikaudella 2018 kassaan tulevat osingot ovat noin 1,6 miljardia euroa. Ehdotettu 2,60 euron osinko tarkoittaa noin 1,4 miljardia euroa kassastamaksua, joten noin 200 miljoonaa euroa tuossa on ”ilmaa”. Eikä arvioissa ole huomioitu mahdollisia If:n tai Mandatum:n osinkojen nostoja vuonna 2018.

Eli Sammosta saatavien osinkojen voi odottaa kehittyvän positiivisesti jatkossakin.

Näkymät

Sampo piti näkymänsä ennallaan eli ”Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2018. Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Sammon Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Sampo sijoituskohteena

Orion

ORION7.2.2018 | 35,30 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Orionin Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee yhtiön liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys. Lisäksi osingon pysyminen paikallaan vuonna 2015 laskee pisteitä. Yrityksen tase on vahvassa kunnossa.

Orionin vuosi 2017

 • liikevaihto: 1 085 M EUR (1 074 M EUR / +1,0 %)
 • nettotulos: 226,0 M EUR (249,0 EUR / -9,2 %)
 • nettotulos (oikaistu): 226,0 M EUR (227,0 M EUR / -0,4 %)
 • EPS raportoitu/oikaistu: 1,61 EUR (1,77/1,62 EUR)
 • Osinkoehdotus: 1,45 EUR (1,35+0,20 EUR)

Orionin liikevaihto ja oikaistu nettotulos jäivät edellisvuoden tasolle.

Vertailuvuoden 2016 nettotulos sisälsi +22 miljoonaa euroa osakkeiden myyntivoittoja (Ekokem).

Parkinsonlääkkeiden (Stalevo, Comtess ja Comtan) myynti jatkoi laskuaan (-16 %), mutta Easyhaler-tuoteperheen myynti (+20 %) korvasi tätä laskua. Myös tehohoitorauhoitteen Dexdorin myynti on edelleen vahvaa (+42 %), vaikka sen geneerinen kilpailu on alkanut Saksassa. Myös Simdax:n (sydämen vajaatoiminta) myynti on jatkanut hienoista kasvuaan (+2 %).

Kokonaisuutena alkuperäislääkkeiden myynti (359 M EUR) kuitenkin nousi hieman verrattuna vuoteen 2016 (350 M EUR).

Erityistuotteiden liikevaihto nousi sekin hieman, missä kiristynyt hintakilpailu Suomessa (ns. hintaputken kavennus) vaikutti liikevaihtoon -15 miljoonaa euroa laskevasti. Liikevaihdon suuruuteen vaikuttaa mm. kilpailutilanne sekä menestyminen kansallisissa tarjouskilpailuissa. Tässä Orionilla on ollut haasteita, sillä se ei voittanut Tanskan (syksy 2017) eikä Norjan (2018) tarjouskilpailua.

Raportoitu nettotulos laski noin -23 miljoonaa euroa eli noin -9,3 prosenttia. Mutta, kuten todettua, niin vertailukauteen sisältyi 22 miljoonan euron myyntivoitto ja tämä huomioiden tulos jäi hieman edellisvuodesta.

Alzheimer-taudin hoitoon tarkoitetun reseptorin tutkimushanke (IIa-vaihe) tuotti vesiperän eikä tuotteella havaittu tavoiteltua tehoa.

Kevään 2018 osinkoehdotus on 1,45 euroa (kevät 2017: 1,35 + lisäosinkoa 0,20 euroa). Osinko irtoaa yhtiökokouksen (20.3.2018) jälkeisenä päivänä ja osinko maksetaan 29.3.2018.

Näkymät 2018

Orion arvioi, että vuoden 2018 liikevaihto on samalla tasolla tai laskee hieman vuodesta 2017. Liikevoitto ilman olennaisia myyntivoittoja laskee vuodesta 2017.

Arvioiden perusteluina oli mm.

 • tuotteiden generisoituminen ja hintakilpailun kiristyminen
 • Suomen hintakilpailu jatkuu kireänä
 • yhtiö panostaa kasvuun, mikä näkyy tuloskehityksessä lyhyellä aikavälillä
 • erään sopimusyhteistyökumppanin päätös lopettaa Orionin tuotteen myynti. Tämän liikevaihto oli 16 miljoonaa euroa vuonna 2017

Osake laski tulosjulkistuspäivänä (7.2.2018) noin 9 – 10 prosenttia eli markkinat pettyivät Orionin näkymiin sekä Alzheimer-lääkkeen tutkimushankkeen vesiperään.

Orionin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Orion sijoituskohteena

Metsä Board

METSÄ BOARD8.2.2018 | 7,15 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Metsä Board:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon lasku muutosprosessin seurauksena. Sen lisäksi alhainen pääoman tuotto ja vuoden 2011 nollaosinko rasittaa arvolukua. Yhtiön läpikäymä muutosprosessi näkyy siis vielä pisteissä. Tässä on kuitenkin hyvä huomata, että nykyinen Metsä Board on varsin erilainen yhtiö kuin se oli vielä muutama vuosi sitten. Siksi fokuksen tuleekin olla yhtiön nykyisessä tuloksentekokyvyssä.

Metsä Boardin vuosi 2017

 • liikevaihto: 1 849 M EUR (1 720 M EUR / +7,5 %)
 • nettotulos: 150,5 M EUR (90,4 M EUR/ +66 %)
 • EPS: 0,42 EUR (0,25 EUR)
 • osinkoehdotus: 0,21 EUR (0,19 EUR)

Metsä Board:n vuosi sujui vahvasti. Kartonkitoimitukset kasvoivat +15 prosenttia ja 5 tehdasta ylsi tuotantoennätyksiin. Myös sellun markkinahinnat nousivat varsinkin vuoden 2017 toisella puoliskolla. Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi em. syistä +7,5 prosenttia.

Nettotulos kasvoi roimasti osittain liikevaihdon kasvun seurauksena, mutta myös osakkuusyhtiön Metsä Fibren biotuotetehtaan käynnistyminen juuri oikeaan markkinatilanteeseen toi oman lisän tulokseen. Tehtaan tuotantomäärät ovat lisäksi olleet ennakoitua korkeammat. Metsä Boardin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta parani 59 miljoonaan euroon (2016: 45 M EUR).

On hyvä huomata, että vertailuvuoden nettotulos sisälsi noin +39 miljoonan euron varaston muutoksen positiivisen vaikutuksen, kun vuonna 2017 vaikutus oli -4 miljoonaa euroa negatiivinen. Tämä huomioiden tuloskehitys oli vieläkin parempaa. Varastomäärät heilahtelevat jatkossakin, joten jossain vaiheessa tämä tasoittuu toiseen suuntaan.

Valuuttakurssisuojauksilla oli +13 miljoonan euron positiivinen vaikutus tulokseen. Myös pienemmät henkilöstökulut (-13 M EUR) ja poistot (-11 M) tukivat hyvää nettotuloksen kehitystä.

Husumin tehtaan vuosihuollolla oli merkittävä negatiivinen tulosvaikutus Q4/2017 tulokseen.

Osinkoehdotus on 0,21 euroa (2017: 0,19 EUR) ja se irtoaa yhtiökokouksen (27.3.2018) jälkeisenä päivänä. Osinko maksetaan 10.4.2018.

Näkymät 2018

Metsä Board ei antanut koko vuoden näkymäarviotaan, mutta Q1/2018 arvioita se julkisti. Yhtiö arvioi, että Q1/2018 vertailukelpoinen liiketulos paranee hieman Q4/2017 (54,4 M EUR).

Yhtiö kertoo lisäksi, että kartonkien hinnat ovat nousussa ja kysyntä on hyvällä tasolla. Toisaalta dollarin heikkeneminen vaikuttaa negatiivisesti tulokseen. Yhtiö on nostanut marraskuussa taivekartongin hintaa 90 euroa/tonni ja syyskuussa kraftlainerin hintaa 50 euroa/tonni.

Kartonkitoimitusten odotetaan kasvavan Q1:llä verrattuna edelliseen neljännekseen. Q1:lle ei ole suunniteltu merkittäviä huoltoseisokkeja.

Husumin taivekartonkitehtaan käyttöaste oli 71 prosenttia vuonna 2017. Yhtiön tavoitteena on nostaa kapasiteetti täyteen käyttöön vuoden 2018 loppuun mennessä.

Metsä Boardin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Metsä Board sijoituskohteena

Amer Sports

AMER SPORTS8.2.2018 | 23,80 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Amer Sports:n Talousmentor-arvoluku on 21/30, missä hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta. Pisteitä laskee myös alle tavoitetason olevat pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI). Muutoin yrityksen tase on vahvassa kunnossa ja tuloksentekokyky on hyvällä tasolla.

Amer Sports:n vuosi 2017

 • liikevaihto: 2 685 M EUR (2 622 M EUR / +2,4 %)
 • nettotulos: 93,3 M EUR (126,9 M EUR / -26 %)
 • nettotulos (vero-oikaistu): 105,7 M EUR (126,9 M EUR / -17 %)
 • EPS raportoitu/vero-oikaistu: 0,79/0,90 EUR (1,08 EUR)
 • Pääomapalautusehdotus: 0,70 EUR (0,62 EUR)

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi parisen prosenttia, vaikka tukkukauppamarkkinat (etenkin USA:ssa) olivat haastavia. Myynti kasvoi noin +10 prosenttia mm. asusteissa, omassa vähittäiskaupassa sekä Kiinassa.

Amerin oman vähittäiskaupan ja verkkokaupan yhteisliikevaihto oli noin 254 miljoonaa euroa (2016: 204 M EUR), missä kasvua noin +25 prosenttia. Vaikka kasvu oli hienoa, niin tämän osuus kokonaisliikevaihdosta on edelleen alle 10 prosenttia. Vuoden 2017 lopussa Amerilla oli 86 verkkokauppaa.

Ulkoilu-segmentin liikevaihto kasvoi noin +4,3 prosenttia, missä etenkin asusteiden (+12 %) ja talviurheiluvälineiden (+9 %) myynti oli hyvää. Pyöräilyssä myyntiin vaikutti negatiivisesti (-10 %) kauppojen täydet varastot.

Myös Fitness-segmentin myynti kehittyi hyvin (+3,4 %), kun taas Pallopelit-segmentin myynti laski noin -2,7 prosenttia.

Raportoitu tulos laski noin -34 miljoonaa euroa eli noin -26 prosenttia vuodesta 2016. Liikevaihdon noin +63 miljoonan euron etu kääntyi tuloslaskelman erissä noin -34 miljoonaa euroa heikommaksi verrattuna vuoteen 2016. Eli lähes 97 miljoonaa euroa enemmän kuluja.

Tuloslaskelmaa tutkiessa esiin nousee kaksi erää, joka selittää em. kehitystä. Myytyjen suoritteiden hankintameno oli +70 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisvuonna. Yhtiö kertoo tämän bruttokatteen heikentymisen syyksi ”vähemmän suotuisista valuuttasuojauksista”. Toinen merkittävä erä oli tuotekehityskulujen nousu noin +23 miljoonalla eurolla.

Raportoitu tulos sisältää USA:n verouudistukseen liittyviä kuluja -12,4 miljoonan euron edestä. Ilman tätä vero-oikaistu tulos olisi ollut 105,7 miljoonaa euroa.

Amer osti omia osakkeitaan vuoden 2017 aikana noin 2,5 miljoonaa kappaletta. Näistä yhtiö ilmoitti mitätöivänsä 2 miljoonaa kappaletta.

Yhtiö ehdottaa osingon sijaan pääomapalautusta 0,70 euroa (2016: 0,62 EUR), mikä irtoaa yhtiökokouksen (12.3.2018) jälkeisenä päivänä. Pääomapalautus maksetaan 29.3.2018.

Näkymät 2018

Amer odottaa, että vuoden 2018 (vertailukelpoisin valuutoin ja ilman vertailukelpoisia eriä)

 • liikevaihto kasvaa vuodesta 2017
 • liiketulos (ebit) kasvaa vuodesta 2017

Yhtiö tarkentaa vielä, että ”tukkukaupan haasteiden johdosta kasvun odotetaan vaihtelevan kvartaalien välillä”. Amer jatkaa panostuksia digitaalisuuteen ja omaan vähittäiskauppaan sekä tehostaa edelleen toimintaansa.

Amer Sports:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Amer Sports:n sijoituskohteena

Ramirent

RAMIRENT9.2.2018 | 7,38 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ramirent Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaista arvolukua laskee erityisesti heikko osingon kehitys ja korkea velkaisuus.

Ramirentin vuosi 2017

 • liikevaihto: 723,7 M EUR (665,2 M EUR / +8,8 %)
 • nettotulos: 63,5 M EUR (21,8 M EUR/ +190 %)
 • EPS: 0,58 EUR (0,20 EUR)
 • Osinkoehdotus: 0,22+0,22 EUR (0,20+0,20EUR)

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi noin +59 miljoonalla eurolla, ja tästä kasvusta vastasi konevuokraus noin +38 miljoonalla ja palvelut +15 miljoonalla eurolla. Loppuosa kasvusta tuli kaluston myyntituotoista. Markkinatilanne oli hyvä tai jopa erinomainen kaikissa Ramirentin toimintamaissa paitsi Norjassa ja Tanskassa. Siellä liikevaihto on jäänyt viimevuotisesta. Norjassa tilanne kuitenkin piristyi vuoden toisella puoliskolla.

Tulos parani selvästi liikevaihdon kasvun ja parantuneen kannattavuuden johdosta. Hyvää tulosparannuksessa oli se, että myös Ruotsin (+12 M EUR), Norjan (+12 M EUR) ja Europe Central (+11 M EUR) tulokset kohenivat selvästi. Nämä toivat noin +35 miljoonan euron lisän tulokseen, kun tulos kasvoi kokonaisuudessa noin +41,7 miljoonaa euroa.

Suomessa kysyntä oli vahvaa, mutta merkkejä konevuokrauksen hiljenemisestä nähtiin Q3:n aikana. Kysyntä pysyi Ramirentin mukaan kuitenkin vahvana Q4:lla mm. suotuisten sääolosuhteiden ansiosta.

Ruotsissa kysyntä pysyi vahvana ja kasvu oli voimakasta myös pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Ja kuten edellä jo todettiin, niin Ruotsin kannattavuus parani merkittävästi. Tähän vaikutti mm. volyymien kasvu sekä toimitusketjun parantunut tehokkuus.

Norjassa markkinatilanne vahvistui vuoden toisella puoliskolla ja Q4:lla liikevaihto kasvoi +11,7 prosenttia. Koko vuoden 2017 liikevaihto kasvoi vain +0,8 prosenttia, joten markkinakäänne oli merkittävä.

Tanskassa liikevaihtoa laski käytetyn kaluston alhaisempi myynti. Mutta Tanskassakin Q4 oli pirteä ja liikevaihto kasvoi +9,4 prosenttia. Tanskan tulos jäi -0,1 miljoonaa euroa tappiolliseksi, mutta tulokseen sisältyi -2,6 miljoonan uudelleenjärjestelykulut (6 toimipistettä suljettiin).

Myös Baltiassa (+18,6 %) ja Europe Central (+25,8 %) -segmentissä konevuokrauksen markkinat jatkoivat kasvuaan rakentamisen aktiviteetin parantumisen seurauksena. Europe Centralin tulos parani merkittävästi mm. volyymin kasvun ja kustannustehokkuuden ansiosta.

Yhtiö pohtii Siirtokelpoisten tilojen strategisia vaihtoehtoja ja mahdollisesti myy ne. Lisäksi yhtiö selvittää Fortrent-yhteisyrityksen mahdollista myyntiä.

Osinko

Yhtiön osinkoehdotus on 0,44 euroa ja se maksetaan kahdessa erässä:

Ensimmäinen 0,22 euron osinko irtoaa yhtiökokouksen (15.3.2018) jälkeisenä päivänä ja se maksetaan 4.4.2018. Toinen 0,22 euron osinko irtoaa 17.9.2018 ja se maksetaan 3.10.2018

Näkymät

Ramirent arvioi, että vuonna 2018 vertailukelpoinen EBIT-liiketulos kasvaa vuoden 2017 tasolta.

 • Suomi: konevuokrauksen suhdanne jatkuu myönteisenä
 • Ruotsi: Suotuisa – rakentamisen vahva suhdannetilanne (vaikka keskipitkällä aikavälillä on näkyvissä epävarmuustekijöitä)
 • Tanska ja Norja: Vakaat
 • Baltia: Suotuisat
 • Europe Central: Suotuisat

Yhtiö toteaa myös, että ”Vuoden 2018 alkupuolen markkinatilanne näyttää suotuisalta, ja näemme edelleen paljon mahdollisuuksia jatkaa sisäisen toiminnan parantamista”.

Ramirentin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Ramirent sijoituskohteena

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 6/2018 tulospäivitykset (osa 2/2)”

Kommentit on suljettu.