Viikon 7/2018 tulospäivitykset (osa 1)

Tässä kirjoituksessa lyhyesti Cramon, F-Securen, Raision, Stora Enson, Betssonin ja Yaran Q4/2017 tuloksista.

Lyhyesti:

 • Cramo: Liikevaihto (+2,4%) ja etenkin tulos (+23%) olivat vahvassa kasvussa. Liikevaihtoon vaikutti myytyjen liiketoimintojen poistuminen luvuista. Ruotsin asuntohintojen laskulla ei näy rakentamisen kokonaismarkkinan ennusteessa (+3,5%). Osinko 0,85 euroa (0,75 EUR).

 • F-Secure: Liikevaihto (+7%) kasvoi hyvän yritystietoturvan myynnin ansiosta. Erään operaattoriasiakkaan menetys jarrutti kuluttajatietoturvan kehitystä. Panostukset myyntiin ja tuotekehitykseen painoivat liiketuloksen -40% laskuun. Jos tuloksesta oikaisee pois yhtiön saaman veronpalautuksen, niin tulos laski yli -50%. Osinko jäi 0,04 euroon (0,06+0,06 EUR).
 • Stora Enso: Liikevaihto (+2,5%) nousi ensimmäisen kerran sitten 2011. Ilman paperiliiketoimintaa liikevaihto kasvoi +8,5%. Tuloskehitys (+35%) oli vahvaa. Kasvua selittää sellun ja aaltopahvin hintojen sekä toimitusmäärien nousu. Lisäksi yhtiön toiminnan tehostuminen näkyy luvuissa. Osinko 0,41 euroa (0,37 EUR).
 • Betsson (SWE): Liikevaihtoa (+15%) kasvatti casino-pelien ja etenkin mobiilipelaamisen suosion kasvu. Tulos jäi -10% vuodesta 2016, missä hankittujen liiketoimintojen kehitys oli epätyydyttävää. Myös lisenssimaksujen ja peliverojen nousu söivät tulosta. Yhtiö aloitti tehostamistoimenpiteet kääntääkseen tuloksen taas kasvu-uralle. Osinko jäi 2,84 SEK (4,76 SEK).
 • Raisio: Yhtiö myi makeisliiketoiminnan joulukuussa, ja pohtii naudan- ja kalanrehuliiketoimintojen myyntiä. Näin Raisio muuttuu ihan toisenlaiseksi yritykseksi, mitä se oli vielä hetki sitten. Vertailukelpoinen liikevaihto (-9%) ja ebit (-2%) olivat laskussa mm. Benecolin marginaalien laskiessa. 0,17 euron osinko katkaisi vuosien nousuputken.
 • Yara (NOR): Jo toinen vaikea vuosi Yaralle, sillä liikevaihto (-3,5%) ja tulos (-38%) jatkoivat laskuaan. Energian hinnan nousu söi marginaaleja samalla, kun lannoitemarkkinoilla on ylitarjontaa. Osinko laski 6,50 NOK (10,00 NOK).

Cramo

CRAMO10.2.2018 | 19,09 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Cramon Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee osingon heikko kehitys sekä alhaiset pääomien tuotot (ROE ja ROI).

Cramon vuosi 2017

 • liikevaihto: 729,5 M EUR (712,3 M EUR / +2,4 %)
 • nettotulos: 84,2 M EUR (68,6 M EUR / +22,7 %)
 • EPS: 1,88 EUR (1,54 EUR)
 • osinkoehdotus: 0,85 EUR (0,75 EUR)

Elokuussa 2017 yhtiö myi Latvian ja Kalingradin toiminnot sekä Tanskan kone- ja laitevuokraustoiminnot. Yhtiö pohtii yhdessä Ramirentin kanssa strategisia vaihtoehtoja Fortrentille. Lisäksi Cramo pohtii Siirtokelpoisten tilojen (Cramo Adapteo) tilannetta ja yksi vaihtoehto on sen pörssilistaus. Cramo ilmoitti myös ostaneensa saksalaisen KBS Infran, joka tilikauden 2017 arvioitu liikevaihto oli 35 miljoonaa euroa.

Kuluneen vuoden 2017 liikevaihto on ollut noin +2,4 prosentin kasvussa. Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto kasvoi +1,4 prosenttia myydyistä liiketoiminnoista huolimatta. Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto kääntyi selkeään kasvuun (+7,6) vuokrausliiketoiminnan vetäminä.

Skandinaviassa liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla, missä Tanskan kone- ja laitevuokrausliiketoiminnan myynti näkyy.

Suomessa ja Itä-Euroopassa liikevaihto kasvoi +3,2 prosenttia, missä myytyjen liiketoimintojen vaikutus vaikutti negatiivisesti kasvulukuihin. Orgaaninen kasvu oli +5,1 prosenttia.

Keski-Euroopassa liikevaihto kasvoi +3,3 prosenttia, missä etenkin Itävallan, Tsekin ja Slovakian kasvu oli vahvaa. Saksassa vuokrausliiketoiminta jäi edellisvuoden tasolle.

Nettotulos kasvoi selvästi eli noin +15,6 miljoonaa euroa. Tulosta tuki kasvanut liikevaihto sekä parantuneet marginaalit.

Tulokseen vaikutti positiivisesti kone- ja laitevuokrauksen hyvä kehitys oikeastaan laajalla rintamalla yhtiön kaikissa toimintamaissa. Q4:lla liikevaihto jäi hieman alle edellisvuoden tasosta, missä liiketoimintojen myynnit näkyivät luvuissa. Kannattavuus parantui Q4:lla kaikkialla paitsi Suomessa (”korkeammat epäsuorat kulut”) ja Saksassa (”alhaisempi konemyynti ja panostukset kasvuun”).

H1/2017 siirtokelpoisten tilojen kannattavuudessa oli haasteita kustannusylitysten sekä ylikapasiteetin suhteen. Vuoden toisella puoliskolla tilanne kääntyi Cramon suhteen positiivisemmaksi, sillä Q3 ja Q4 liikevaihto kasvoi +25 ja +13 prosenttia vastaavasti. Tähän hyvään kehitykseen vaikutti projektitoimitusten kasvu kaikilla markkina-alueilla.

Kevään 2018 osinko on 0,85 euroa ja osinko irtoaa yhtiökokouksen (28.3.2018) jälkeisenä päivänä ja se maksetaan 10.4.2018.

Näkymät vuodelle 2018

Cramo toteaa näkymistään, että ”rakentamisen markkinanäkymät vuodelle 2018 ovat Cramo-maissa pääosin myönteiset. Kasvua on odotettavissa edelleen, vaikkakin monissa maissa vuonna 2017 kiihtyneen kasvuvauhdin arvioidaan tasaantuvan”.

Rakentamisen kokonaismarkkinan odotetaan (Euroconstruct ja Forecon) kasvavan

 • Ruotsi ja Norja: +3,5 %
 • Suomi, Itävalta ja Saksa: +1,0 – 1,5 %
 • Tsekki, Slovakia, Unkari ja Puola: +9,3 %
 • Baltia: +3,4 %
 • Venäjä: +5 %

Yhtiön tiedotteessa on myös kerrottu, että ”European Rental Association (ERA) ennustaa kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän vuonna 2018 kaikissa ERA:n ennusteiden piirissä olevissa maissa, joissa Cramolla on toimintaa. Forecon arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan noin 5 prosenttia Suomessa, 3 prosenttia Ruotsissa sekä 2 prosenttia Virossa ja Liettuassa vuonna 2018.

Lisäksi on hyvä muistaa, että hankittu saksalaisen KBS Infra, tuonee noin +35 miljoonan euron lisän Cramon liikevaihtoon vuonna 2018.

Näillä ennusteilla Cramon 2018 tilanne vaikuttaa siis varsin hyvältä.

Cramon Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Cramo sijoituskohteena

F-Secure

F-SECURE10.2.2018 | 3,97 EUR
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

F-Securen Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaisia pisteitä laskee sekä tuloksen että voitonjaon heikko kehitys. Osakkeen hinnan korkea taso PE-luvuilla suhteutettuna laskee myös pisteitä.

F-Securen vuosi 2017

 • liikevaihto: 169,7 M EUR (158,3 M EUR / +7,2 %)
 • liiketulos (ebit): 11,1 M EUR (19,2 M EUR / -42 %)
 • nettotulos: 10,8 M EUR (15,2 M EUR / -29 %)
 • EPS: 0,07 EUR (0,10 EUR)
 • osinkoehdotus: 0,04 EUR (0,06+0,06 lisäosinko EUR)

Liikevaihtoa kasvatti erityisesti hyvä yritystietoturvan myynti, joka kasvoi noin +16 prosenttia edellisvuodesta. Digitalisaation sekä palveluiden siirtyminen verkkoon laajenee ja kasvaa, jolloin näihin kohdistuvat tietoturvauhat kasvavat myöskin. Tämä kaikki näkyy yritysten panostuksena tietoturvaan ja siten hyvänä kysyntänä F-Securen palveluille.

Kuluttajatietoturvan myynnin kasvuun (+1,4 %) vaikutti negatiivisesti erään operaattoriasiakkaan menetys E-Amerikassa. Tämän johdosta kuluttajatietoturvan myynti laski -3 prosenttia Q4/2017 aikana.

Liiketulos (ebit) jäi noin -8 miljoonaa euroa vuodesta 2016. Näin siitäkin huolimatta, että liikevaihto nousi +11,4 miljoonalla eurolla. Tätä eroa selittää suurelta osin myynnin ja markkinoinnin (9,5 M EUR) sekä tuotekehityksen (6,1 M EUR) kulujen selvä nousu.

Nämä panostukset rasittavat yhtiön lyhyen aikavälin tulosta, mutta tuovat kasvua liikevaihtoon, minkä pitäisi pidemmällä aikavälillä näkyä myös tuloskunnon kasvuna. Yhtiö pyrkii siis kasvattamaan tulevaisuuden tuloksentekokykyään, mikä sijoittajan näkökulmasta on positiivinen asia.

Nettotulos jäi em. syistä selvästi vuodesta 2016. Varsinkin, kun huomioidaan yhtiön saama +3,1 miljoonan euron veronpalautus kesäkuussa 2017. Tämä huomioiden tulos olisi ollut vain 7,7 miljoonaa euroa.

Osinkoehdotus jäi odotuksista ja oli 0,04 euroa. Osinko irtoaa yhtiökokouksen (4.4.2018) jälkeisenä päivänä ja se maksetaan 18.4.2018.

Näkymät 2018

F-Secure arvioi vuodelle 2018, että

 • Yritystietoturvan liikevaihto kasvaa +15 prosenttia (2017: 72,6 M EUR)
 • Kuluttajatietoturvan liikevaihto pysyy samalla tasolla (2017: 97,1 M EUR)
 • Liikevoitto (ebit) on noin 8 – 12 miljoonaa euroa (2017: 11,1 M EUR)

Tilikauden 2018 karkeana ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 180 M EUR (2017: 170 M EUR)
 • nettotulos: 6 – 9 M EUR (11 M EUR)

F-Securen Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
F-Secure sijoituskohteena

Stora Enso

STORA ENSO11.2.2018 | 12,85 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Stora Enson Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee osingon pysyminen 0,30 eurossa vuosina 2012-2015, heikko liikevaihdon kehitys sekä alhaiset pääoman tuottoluvut.

Stora Enson vuosi 2017

 • liikevaihto: 10 045 M EUR (9 802 M EUR / +2,5 %)
 • nettotulos (raportoitu): 614 M EUR (407 M EUR / +51 %)
 • nettotulos (osakkeenomistajille): 625 M EUR (463 M EUR / +35 %)
 • EPS raportoitu/omistajille: 0,78/0,79 EUR (0,52/0,59 EUR)
 • Osinkoehdotus: 0,41 EUR (0,37 EUR)

Stora Enson vuosi 2017 sujui vahvasti.

Liikevaihdon kehitys voi tuntua heikolta, mutta pitää muistaa, että paperitehtaiden myynneistä huolimatta se piti pintansa edellisvuoteen nähden. Liikevaihto ilman paperiliiketoimintaa kasvoi noin +8,5 prosenttia. Liikevaihto nousi ensimmäisen kerran sitten vuoden 2011, jolloin se oli noin 11,0 miljardia euroa.

Liikevaihtoa kasvatti mm. sellun ja aaltopahvin hintojen nousu sekä niiden toimitusmäärien kasvu. Myös Beihain, Murów’n ja Varkauden tehtaiden ylösajot vaikuttivat positiivisesti liikevaihtoon. Yhtiön mukaan merkittävä muutos oli myös China Packaging -yksikön kääntyminen kasvu-uralle.

Nettotulos kasvoi siis hienosti, johon liikevaihdon tekijät (hintojen nousu ja toimitusmäärien kasvu) vaikuttivat positiivisesti. Lisäksi kustannusten hallinta näkyy luvuissa. Kehitys oli hyvää kaikilla liiketoiminta-alueilla (paitsi paper-segmentissä).

Kuluneen vuoden 2017 noin +240 miljoonaa euroa suurempi liikevaihto näkyi noin +207 miljoonaa euroa parempana tuloksena (raportoitu). Yksi merkittävä erä oli nettorahoituskulujen lasku, mikä toi noin +80 miljoonan euron lisän. Rahoituskulujen muutokseen vaikutti pääasiassa valuuttakurssien muutoksista tulleet tuotot (vuonna 2016 tappiota). Toinen merkittävä erä oli biologisten hyödykkeiden nettomuutos, minkä muutos edellisvuoteen oli +190 miljoonaa euroa (-261 -> -72 M EUR).

Osinkoehdotus on 0,41 euroa (0,37 EUR), joka irtoaa yhtiökokouksen (28.3.2018) jälkeisenä päivänä. Osinko maksetaan 10.4.2018.

Näkymät 2018

Yhtiö ei antanut näkymiä tilikaudelle 2018, mutta arvioi Q1/2018 seuraavasti:

 • liikevaihto on samalla tai hieman korkeammalla tasolla kuin Q4/2017 (2 511 M EUR).
 • operatiivinen liikevoitto on jonkin verran suurempi kuin Q4/2017 (280 M EUR)
 • jakson aikana ei ole merkittäviä suunniteltuja huoltoseisokkeja

Stora Enson Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Stora Enso sijoituskohteena

Betsson (SWE)

BETSSON11.2.2018 | 67,22 SEK
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Betssonin Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee oikeastaan kevään 2018 osingon lasku. Lisäksi yhtiön CEO ja CFO:n lähteminen vuoden 2017 aikana ja yhtiön alhainen markkina-arvo vievät pisteitä.

Betssonin vuosi 2017

 • liikevaihto: 4 717 M SEK (4 117 M SEK / +14,6 %)
 • nettotulos: 786,5 M SEK (878,0 M SEK / -10,4 %)
 • EPS: 5,69 SEK (6,34 SEK)
 • osinkoehdotus: 2,84 SEK (4,76 SEK)

Alkuvuoden 2017 hyvä tuloskunto kääntyi vuoden toisella puoliskolla niin, että tulos jäi -10 prosenttia edellisvuodesta. Näin siitäkin huolimatta, että liikevaihto nousi lähes +15 prosenttia.

Liikevaihtoa veti ylöspäin casino-pelien kasvava suosio (+18 %) sekä hankitut liiketoiminnot. Yhdessä casino-pelien kanssa liikevaihtoa kasvattaa mobiilipelaamisen voimakas kasvu. Mobiilipelaamisen liikevaihto kasvoi yli +35 prosenttia Q4/2017 aikana ja se vastasi noin 60 prosenttia koko konsernin Q4 liikevaihdosta.

Asiakkaita oli Q4/2017 lopussa noin 13,0 miljoonaa ja aktiivisia asiakkaita noin 615 500 (573 300).

Tuloskehitys oli pettymys. Tähän vaikutti erityisesti keväällä 2017 hankitun NetPlay:n ja Premier Casinon epätyydyttävä kehitys. Tulospettymystä selittää osaltaan myös kohonneet lisenssimaksut ja peliverot, kasvaneet markkinointikulut sekä valuuttakurssien negatiivinen vaikutus.

Heikosta tuloskehityksestä johtuen yhtiö on aloittanut tehostamistoimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Näitä ovat mm.

 • Markkinointitoimenpiteiden kohdistaminen sinne, missä niiden odotetaan tuovan parhaiten lisämyyntiä. Näin esimerkiksi UK:n markkinointipanostuksia on laskettu.
 • Yhtiö muuttaa organisaatiorakennettaan, minkä johdosta noin 160 työtehtävää vähenee

Osinkoehdotus jäi odotuksia alemmalle tasolle eli 2,84 kruunuun. Osinko maksetaan jälleen lunastusosakkeilla (”redemption share”). Tarkempia tietoja osingonjaosta saadaan, kun yhtiö julkistaa yhtiökokouskutsun. Tämä on parina viime vuotena tullut vasta huhtikuun puolivälin kieppeillä.

Näkymät 2018

Yhtiö arvioi, että vuoden 2018 talviolympialaiset sekä kesän jalkapallon World Cup lisäävät urheiluvedonlyönnin kiinnostavuutta. Yhtiö arvioi myös, että liikevaihto reguloiduilla markkinoilla jatkaa kasvuaan vuonna 2018.

Malta muutti pelipalveluiden ALV-käsittelyä vuoden 2018 alusta. Betssonin mukaan tällä ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön tuloslaskelmaan.

Ruotsissa ja Hollannissa on valmisteilla lainsäädännön ja regulaation uudistuksia, jotka tulevat todennäköisesti voimaan vuoden 2019 aikana. Yhtiö arvioi, että Ruotsin regulaation muutos itseasiassa kasvattaisi pelimyyntiä siellä. (Sweden is expected to show strong growth in 2019 as a result of the re-regulation of the Swedish gaming market, which is expected to come into effect in January 2019.)

Edellä mainitut tehostustoimenpiteet tuovat arviolta 50 – 60 miljoonaan kruunun vuosisäästöt. Yhtiö kirjaa Q1/2018 tulokseen kertaluontoisia uudelleenjärjestelykuluja noin 15 miljoonaa kruunua.

Tammikuun aikana päiväkohtainen liikevaihto oli +14 prosentin kasvussa verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Vuosi sitten Q1/2017 liikevaihto oli 1 102 miljoonaa kruunua, joten noin +10…15 prosentin kasvu tarkoittaisi sitä, että liikevaihto asettuisi noin 1 250 miljoonaan kruunuun. Tämän jälkeen liiketuloksen tai nettotuloksen arviointi on haastavaa, sillä em. uudelleenjärjestelykulut, valuuttakurssimuutokset, peliverot yms. tuovat omat yllättävät elementtinsä arvioihin.

Betssonin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Betsson sijoituskohteena

Raisio

RAISIO12.2.2018 | 4,16 EUR
12
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Raision Talousmentor-arvoluku on 12/30. Heikkoja arvoluvun pisteitä laskee erityisesti yrityksen aloittama muutos, missä mm. makeisliiketoiminnot myytiin pois. Tämä näkyy liikevaihdon ja tuloksen laskuna, mikä hieman epäreilusti vie pisteitä. Osingon kasvun pysähtyminen keväällä 2018 sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla laskettuna laskee pisteitä.

Raision vuosi 2017 – vertailukelpoiset luvut:

 • liikevaihto: 306,8 M EUR (336,6 M EUR / -8,9 %)
 • liiketulos (ebit): 37,8 M EUR (38,6 M EUR / -2,1 %)
 • osinkoehdotus: 0,17 EUR (0,17 EUR)

Yhtiön uutena strategiana on keskittyä terveellisiin elintarvikkeisiin. Ja osana tätä strategiaa yhtiö myi joulukuussa 2017 makeisliiketoimintansa. Lisäksi yhtiö pohtii naudan- ja kalarehuliiketoimintojensa myyntiä. Näin Raisiosta on muuntautumassa ihan erilainen yhtiö.

Myydyn makeisliiketoiminnan seurauksena yhtiön työntekijämäärä laski noin 1 400 työntekijästä noin 400 työntekijään. Tämä antaa varsin hyvän kuvan siitä, että muutos on varsin iso.

Tätänykyä Raisio koostuu Brändit (eli Benecol sekä terveelliset elintarvikkeet (Elovena yms.)) ja Raisioagro (eli naudan- ja kalanrehu sekä viljakauppa) segmenteistä.

Brändit-segmentin (vertailukelpoinen) liikevaihto laski 195,1 miljoonaan euroon (2016: 220,3 M EUR), missä laskua selittää vertailuvuoden lukuihin sisältyvät 26,4 miljoonan euron (mutta jo myytyjen) välipatukkaliiketoiminnan ja muroliiketoiminnan liikevaihto. Ilman tätä vertailuvuoden liikevaihto olisi ollut noin 193,9 miljoonaa euroa ja siten vuoden 2017 Brändit-segmentin liikevaihto olisi tällä vertailulla kasvanut hieman.

Brändit-segmentin (vertailukelpoinen) liiketulos oli 38,0 miljoonaa euroa (2016: 38,4 M EUR). Segmenttiin kuuluvan Benecolin liiketulos jäi merkittävästi (raportti ei kerro euromääräisiä lukuja) korkeampien alihankintakustannusten sekä raaka-aineena käytetyn sterolien maailmanmarkkinahintojen voimakkaan hinnan nousun seurauksena. Myös punnan vaikutus oli negatiivinen.

Raisioagro-segmentin liikevaihto ja liiketulos olivat edellisvuoden tasolla eli 126,3 miljoonaa ja 4,2 miljoonaa euroa vastaavasti (2016: 126,6 ja 3,7 M EUR).

Raportoitu nettotulos oli -17,3 miljoonaa euroa (2016: 19,0 M EUR) tappiollinen ja jatkuvien toimintojen nettotulos oli 41,8 miljoonaa euroa (2016: 9,7 M EUR).

Osinko

Osinkoehdotus oli ehkä pieni pettymys, sillä se katkaisi pitkän osinkojen nousuputken. Osinko oli 0,17 euroa (2016: 0,17 EUR) ja irtoaa yhtiökokouksen (21.3.2018) jälkeisenä päivänä. Osinko maksetaan 5.4.2018.

Yhtiöllä on kassassa rahaa noin 149 miljoonaa euroa, josta kevään osinko haukkaa noin 27 miljoonaa euroa. Jos osinko olisi ollut 0,18 euroa (kasvavasta osingosta olisi pidetty kiinni), niin tämä olisi tarkoittanut noin 1,5 miljoonaa suurempaa kassasta maksua.

Yhtiöllä on mielessä isoja yritysostoja, sillä muutoin tuo 1,5 miljoonan euron osinkolisä olisi ”kannattanut” maksaa. Varsinkin, kun kassa pursuaa käteistä.

Yritysostoihin liittyen yritys totesikin Q4-raportissa, että ”Raisio hakee kasvua myös ydinliiketoimintaansa sopivilla yritysostoilla. Raision vahva tase ja nettovelattomuus mahdollistavat ydinliiketoimintaa tukevat yritysostot”.

Näkymät 2018

Makeisliiketoiminnan myynnin seurauksena Raisio alkaa olemaan ihan erilainen yhtiö. Varsinkin, jos ja kun se saa myytyä naudan- ja kalanrehuliiketoimintansa. Avainkysymys on se, mikä on Raision tuloksentekokyky jatkossa?

Raisio arvioi, että jatkuvien toimintojen

 • liikevaihto nousee hieman vuodesta 2017 (2017: 306,8 M EUR)
 • vertailukelpoinen liikevoitto on yli 10 prosenttia liikevaihdosta.

Q4-tulosraportin sivulla 34 on taulukko jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdosta ja tuloksesta kvartaaleittain. Sieltä nähdään, että liikevaihto on ollut noin 70 – 90 miljoonaa euroa per kvartaali eli karkeasti ajatellen noin 280 – 360 miljoonaa euroa. Josta varmaan sellainen 315 – 330 miljoonaa euroa voisi olla sopiva liikevaihtoennusteen vaihteluväli.

Vastaavasti nettotulos on ollut karkeasti katsellen noin -4…+9 miljoonaa euroa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Q2/2017 tulos oli +31,7 miljoonaa ja Q2/2016 -11,2 miljoonaa euroa. Jos nämä jätetään huomioimatta ja arvellaan kvartaalituloksen olevan noin 5..7 miljoonaa euroa, niin tulosennusteen vaihteluväli olisi silloin 20 – 24 miljoonaa euroa.

Em. ennusteet eivät sisällä mahdollisia kertaluontoisia eriä tai muita yllätyksiä.

Itse kyllä katselisin ainakin yhden (miksei kaksi) kvartaalitulosta ensin, jotta ”uuden” Raision tuloksentekokyvystä saisi jotain tolkkua.

Raision Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Raisio sijoituskohteena

Yara International (NOR)

YARA INTERNATIONAL12.2.2018 | 346,20 NOK
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Yara:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee liikevaihdon ja tuloksen heikko kehittyminen viime vuosien aikana, joka näkyy myös pääoman tuoton pisteissä. Myös vuosien 2016 ja 2017 osinkojen leikkaamiset laskevat pisteitä.

Yaran vuosi 2017

 • liikevaihto: 93 812 M NOK (97 170 M NOK / -3,5 %)
 • nettotulos (osakkeenomistajille): 3 948 M NOK (6 360 M NOK / -38 %)
 • EPS: 14,45 NOK (23,25 NOK)
 • osinkoehdotus: 6,50 NOK (10,00 NOK)

Yaran vuosi 2017 oli vaikea, mikä näkyy liikevaihdon laskuna, mutta etenkin nettotuloksen lähes -40 prosentin laskuna.

Markkinoilla on tällä hetkellä ylitarjontaa sekä ureasta että muista typpituotteista. Tämän takia Yara on kohdistanut toimenpiteitä toimintojen kehittämiseen sekä investointeja premium-luokan lannoitteisiin ja teollisiin sovelluksiin. Näiden toimenpiteiden odotetaan tuovan noin 6 NOK/osake parannuksen tulokseen vuoteen 2020 mennessä.

Osakkeenomistajille kuuluva nettotulos laski -2,4 miljardia NOK. Tähän vaikutti mm. seuraavat erät (muutos vuoteen 2016 nähden)

 • -2,2 Mrd NOK energian (maakaasu) hinnan nousu
 • -2,0 Mrd NOK ”special items”, missä merkittävin ero oli vuoden 2016 lukuihin sisältyvä C02-liiketoiminnan myyntivoitto (1,3 Mrd NOK)
 • -0,7 Mrd NOK kiinteiden sekä tehokkuusohjelman kulujen nousut
 • +0,6 Mrd NOK osuus osakkuustuotoista (”equity-accounted investees”)
 • +0,9 Mrd NOK rahoituskulujen lasku ja valuuttakurssien tuoma hyöty
 • +1,2 Mrd NOK pienemmät verot

Perusliiketoiminnan kannalta merkittävimmät heikkoudet olivat maakaasun hintojen nousu, lannoitemarkkinoiden heikkous ja näin alhaiset marginaalit.

Osinko

Viimeisen 4 vuoden aikana Yaran osingot ovat olleet suuremmat kuin vapaan rahavirran määrä. Vapaa rahavirta on sitä rahaa, mitä voidaan käyttää laajentumisinvestointeihin, osinkoihin tai korollisten velkojen lyhentämiseen.

Tämä osaltaan selittää sen, miksi osinkoehdotus jäi vain 6,50 NOK, mikä merkitsee osingon laskua jo toista vuotta peräjälkeen. Osinko irtoaa yhtiökokouksen (8.5.2018) jälkeisenä päivänä.

Näkymät 2018

Yara odottaa, että kaasun hinnat pysyvät korkealla tasolla myös Q1/2018 ja Q2/2018 ajan.

Pidemmän ajan näkymistään Yara toteaa, että 4 viimeistä vuotta ruoan tuotanto on ylittänyt sen kulutuksen. Näin viljelijöiden ei ole kannattanut käyttää suuria summia lannoitteisiin, kun lisääntyvästä tuotannosta ei ole panostuksiin nähden hyötyä. Nyt odotettavissa on, että vihdoin kaudella 2018 kulutus ylittäisi tuotannon, jolloin lannoitteiden kysynnänkin odotettaisiin kääntyvät hienoiseen nousuun. Viljan hinta on kuitenkin vielä ollut varsin alhaisella tasolla, joten hintojen tulee ensin toipua, ennen kuin lannoitekysynnän voi odottaa kasvavan.

Yhtiö muuttaa raportointivaluutan kruunuista dollareiksi 1.1.2018 alkaen. Yhtiö julkistaa vertailutiedot aiemmilta vuosilta ennen Q1/2018 raportin julkaisua.

Yaran Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Yara International sijoituskohteena

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 7/2018 tulospäivitykset (osa 1)”

Kommentit on suljettu.