Viikon 7/2018 tulospäivitykset (osa 2/2)

Tässä kirjoituksessa lyhyesti Aktian, Ponssen, Technopoliksen, Orklan, PepsiCo:n ja Cummins:n Q4/2017 tuloksista.

Lyhyesti:

 • Ponsse: Vuosi oli vahva ja liikevaihto (+11%) ja ebit (+22%) selvässä kasvussa. Etenkin Venäjän markkinat olivat hyvässä vedossa. Nettotulosta laski valuuttakurssimuutosten vaikutus. Yhtiö arvioi, että liikevoitto pysyy vuoden 2017 tasolla. Osinko oli 0,75 euroa (0,60 EUR).

 • Aktia: Liikevaihto hienoisessa laskussa, missä vertailuvuoden Visa Europen myyntituotot vaikuttavat. Ilman tätä liikevaihto olisi noussut. Alhainen korkotaso näkyi korkokatteen laskuna, mutta talouden hyvä vire nosti rahasto- ja varainhoitoasiakkaiden palkkiotuottokertymää. Tulosta laski mm. peruspankkijärjestelmän käyttöönottoon liittyvät kulut. Yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän vuoden 2017 tasolla. Osinko oli 0,57 euroa (2016: 0,52+0,08 EUR).
 • Technopoolis: Liikevaihto kasvoi (+4,4%) vuokrien ja vuokrausasteen nousun sekä palveluliiketoiminnan kasvun vetäminä. EPRA-tulos kasvoi +15%. Yhtiö arvioi, että liikevaihto pysyy vuoden 2017 tasolla. Voitonjako oli yhteensä 0,17 euroa, josta 0,09 osinkoa ja 0,08 pääoman palautusta.
 • Orkla (NOR): Kasvua toi etenkin hankitut liiketoimet sekä toimitusketjun ja muun toiminnan tehostustoimenpiteet. Orgaaninen kasvu oli noin 2%. Osinko jäi edellisvuoden tapaan 2,60 NOK.
 • Cummins (USA): Vuosi oli todella vahva, sillä liikevaihto (+17%) ja vero-oikaistu tulos (+27%) kasvoivat roimasti. Kysyntä piristyi laajalla rintamalla, mutta etenkin raskaan liikenteen sekä teollisuuden parissa. Tutustumisen arvoinen yritys!
 • PepsiCo (USA): Vero-oikaistu tulos oli yhtiön paras yli 10 vuoteen ja kasvua tuli +15,5%. Parin laskuvuoden jälkeen liikevaihto kääntyi hienoiseen (+1 %) nousuun. Yhtiö aikoo nostaa kesäkuun kvartaaliosinkoa reilusti eli 0,805 dollarista 0,9275 dollariin. Seuraavan 12 kk:n osinko olisi siten 3,59 USD ja osinkotuotto noin 3,2% (osake noin 112 USD).

Ponsse

PONSSE13.2.2018 | 25,70 EUR
26
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ponssen Talousmentor-arvoluku on 26/30. Erinomaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lasku tilikaudella 2012 sekä hiukan alle 3 prosentin osinkotuotto. Tase on erinomaisessa kunnossa, sillä velkaa on suhteellisen vähän. Lisäksi pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla jo viidettä vuotta peräkkäin.

Ponssen vuosi 2017

 • liikevaihto: 576,6 M EUR (517,4 M EUR / +11,4 %)
 • liiketulos (ebit): 67,4 M EUR (55,2 M EUR / +22,1 %)
 • nettotulos: 44,8 M EUR (45,7 M EUR / -2,0 %)
 • EPS: 1,61 EUR (1,64 EUR)
 • osinkoehdotus: 0,75 EUR (0,60 EUR)

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi noin +11 prosenttia. Liikevaihdon kasvussa näkyy hyvä markkinatilanne erityisesti Venäjällä. Venäjän ja Aasian liikevaihto kasvoi noin 76 miljoonasta 116 miljoonaan euroon vuoden 2017 aikana. P-Euroopassa kasvua oli +7,7 prosenttia. Myös muiden alueiden liikevaihto kasvoi, mutta kasvuluvut jäivät noin 2-4 prosenttiin.

Huoltopalveluiden liikevaihto jatkoi kasvuaan, missä konekannan kasvu näkyy huoltopalveluiden kysynnässä. Myös vaihtokoneiden liikevaihto kasvoi voimakkaasti verrattuna viime vuoteen.

Edellä mainituista syistä myös liiketulos oli hyvässä kasvussa ja oli noin +12 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2016. Noin +60 miljoonaa korkeampi liikevaihto kutistui pääasiassa kasvaneiden materiaali- ja palvelukulujen (-40 M EUR) sekä palkkakulujen (-6,4 M EUR) johdosta. Nämä kulut kasvoivat liikevaihtoa nopeammin.

Nettotuloksen laskua selittää rahoituskulujen noin -13 miljoonan euron muutos vuoteen 2016 verrattuna. Vuonna 2016 rahoitustuotot olivat +3,1 miljoonaa euroa, kun nyt ne olivat tappiota -9,7 miljoonaa euroa. Tappio syntyi pääasiassa valuuttakurssitappioista. Tämä on hyvä huomioida, kun arvio tulevien vuosien tuloskehitystä, sillä valuuttakurssimuutokset heilahtelevat vuodesta toiseen.

Tilauskanta oli 2017 lopussa 124,6 miljoonaa euroa (123,9 M EUR).

Osinkoehdotus oli ennakoitua korkeampi eli 0,75 euroa (0,60 EUR). Osinko irtoaa yhtiökokouksen (9.4.2018) jälkeisenä päivänä. Osingon maksuaikataulu on vielä auki, sillä kutsu yhtiökokoukseen julkaistaneen maaliskuun aikana.

Näkymät vuodelle 2018

Ponssen julkaisemat näkymät olivat: ”euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2018 samalla tasolla kuin 2017”.

Yhtiön arvion mukaan markkinatilanne on jatkunut suotuisana. Vieremän tehtaan laajennus etenee suunnitellusti ja sen ylösajo tehdään H1/2018 aikana ja sen tuomat lisähyödyt alkavat realisoitumaan vuoden 2018 toisella puoliskolla.

Ponssen näkymäarviot tuntuvat vaisuilta – ja monesti arviot ovat olleetkin varsin varovaisia, joita on sitten vuoden edetessä korjailtu ylöspäin. Yhtiön liikevaihdon kasvu on kuitenkin ollut vauhdikasta, sillä se on kasvanut noin 50 – 70 miljoonaa euroa per vuosi aina vuodesta 2013 (313 M EUR) alkaen. Vuoden 2017 liikevaihto oli siis 577 miljoonaa euroa.

Koska markkinatilanne on ”suotuisa”, niin liikevaihdon voidaan arvioida jatkavan kasvuaan. Jos kasvu on +4 prosenttia (oletuksena, että Venäjän kauppa käy), niin liikevaihto on arviolta (Talousmentor) 600 – 610 miljoonaa euroa. Jos liikevoitto (ebit) on edellisvuosien tapaan noin 11,5 – 12,0 prosenttia, niin liikevoitto asettunee noin 70 – 75 miljoonaan euroon. Vuonna 2017 liikevoitto oli 67 miljoonaa euroa.

Ponssen Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Ponsse sijoituskohteena

Orkla (NOR)

ORKLA13.2.2018 | 85,50 NOK
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Orklan Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisella tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti heikko osingon kehitys sekä korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna.

Orklan vuosi 2017

 • liikevaihto: 39 561 M NOK (37 758 M NOK / +4,8 %)
 • nettotulos (jatkuvat toiminnot): 3 591 M NOK (3 485 M NOK / +3,0 %)
 • nettotulos (raportoitu): 8 657 M NOK (4 375 M NOK)
 • EPS (jatkuvat): 3,46 NOK (3,34 NOK)
 • osinkoehdotus: 2,60 NOK (2,60 NOK)

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi +4,8 prosenttia. Perusliiketoiminnan (ilman sijoituksia Hydro Power, Jotun yms) liikevaihto kasvoi +5,7 prosenttia ja orgaanisesti kasvua tuli +1,6 prosenttia. Pääosa kasvusta syntyi siis yrityskauppojen ja muiden laajentumisten seurauksena. Parasta liikevaihdon kasvu oli Orkla Care -segmentissä (+11,0 %).

Valuuttakurssimuutokset vaikuttivat positiivisesti liikevaihtoon, mutta vastaavasti negatiivisesti kulutasoon. Yhtiö on kuitenkin pystynyt viemään nousseet kustannukset myyntihintoihin.

Liikevoitto (ebit) kasvoi yli +10 prosenttia sekä Orkla Confectionery & Snack että Orkla Care -segmenteissä. Liikevaihdon kasvun lisäksi toimitusketjun ja muun toiminnan tehostamistoimenpiteet näkyivät kasvaneessa tulostasossa.

Hydro Power toi noin 316 miljoonan NOK:n liiketuloksen Orklalle (2016: 192 M NOK). Sen sijaan Financial Investments toi vain 8 miljoonan NOK:n liiketuloksen (2016: 131 M NOK). Tähän vaikutti Jotun:n heikko tuloskehitys.

Raportoitu nettotulos sisältää Sapan myyntivoittoa sekä muita kertaluontoisia eriä 5,1 miljardin NOK:n edestä (2016: 0,9 Mrd NOK). Nämä huomioiden jatkuvien toimintojen nettotulos oli 3,6 miljardia NOK ja kasvua noin +3 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna.

Osinkoehdotus oli 2,60 NOK eli osinko pysyy edellisvuoden tasolla. Osinko irtoaa yhtiökokouksen (12.4.2018) jälkeisenä päivänä.

Näkymät vuodelle 2018

Yhtiö jatkaa tehostustoimenpiteitään (mm. jakeluketju) sekä aikoo sulkea 2 tehdasta Q1:n aikana. Lisäksi lukuisten yritysjärjestelyiden jäljiltä työsarkaa riittää erilaisille tehostustoimille ja päällekkäisyyksien karsimisille.

Mars Norge on päättänyt jakeluyhteistyön Orklan kanssa, mikä vaikuttaa negatiivisesti Orkla Confectionery & Snack -segmentin lukuihin vuonna 2018.

Orkla Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Orkla sijoituskohteena

Cummins (USA)

CUMMINS14.2.2018 | 165,63 USD
28
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Cummins:n Talousmentor-arvoluku on 28/30. Lähes täydellinen pistesaalis! Kaikki on hyvin: tulosta tulee, tase on vahva, osinko nousee, osake on PE-luvuilla edullinen…

Cummins:n vuosi 2017

 • liikevaihto: 20 428 M USD (17 509 M USD / +16,7 %)
 • nettotulos (raportoitu): 999 M USD (1 394 M USD/ -28,3 %)
 • nettotulos (vero-oikaistu): 1 776 M USD (1 394 M USD/ +27,4 %)
 • EPS (vero-oikaistu): 10,62 USD (8,23 USD)

Vuoden 2017 liikevaihto kasvoi P-Amerikassa raskaan liikenteen sekä öljy- ja kaasuteollisuuden kysynnän piristymisen johdosta. Kiinan, Intian ja Venäjän markkinoilla kysyntä kasvoi rakennus- ja kaivosteollisuudessa. Ja vauhti vielä kiihtyi vuoden toisella puoliskolla.

Raportoituun tulokseen sisältyi USA:n verouudistukseen liittyvä noin -777 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä.

Vero-oikaistua tulosta paransi liikevaihdon sekä rojaltien yms. sijoitusten tuottojen kasvun lisäksi se, että kustannustehokkuus pysyi hyvänä. Kokonaisuudessa erinomaista kehitystä verrattuna vuoteen 2016 ja kysyntä kasvoi laajalla rintamalla.

EPS:n kasvuprosentti oli tulokseen nähden parempi, sillä yhtiö osti omia osakkeittaan noin 450 miljoonalla dollarilla vuoden 2017 aikana.

Cummins tekee yhteistyötä mm. automaattisen kuljetus- (Eaton Cummins Automated Transmission Technologies) sekä linja-autojen sähkömoottori- (GILLIG LLC, https://www.gillig.com/) teknologioiden kanssa.

Varjoa erinomaiseen tulokseen tuo yhtiön, eräiden ennen vuotta 2013 valmistettujen moottorien jääminen päästörajojen yläpuolelle. Vaikka viranomaisilta ei ole tullut virallista tietoa asiasta, niin yhtiö työskentelee tilanteen korjaamiseksi. Cummins teki noin 29 miljoonan dollarin varauksen Q3-tulokseen asian tiimoilta. Vaikka tämä summa on suhteellisen pieni, niin sijoittajan on hyvä tiedostaa tämä riski, sillä maineriski voi olla korjauskustannuksia merkittävämpi.

Joka tapauksessa yhtiö on varsin mielenkiintoinen, sillä kaikki sen tunnusluvut ovat vihreällä. Osinkotuotto on noin 2,7 prosenttia, osingonmaksusuhde on alle 50 prosenttia, velkaa on vähän, omien osakkeiden osto-ohjelma on käynnissä, yritys tekee vahvaa tulosta ja ROI/ROE ovat yli 20 prosentissa. Ja PE on 13,8x (vuoden 2018 tulosennusteena 2,0 Mrd USD, kts näkymät)

Näkymät 2018

Cummins:n veroprosentti on aiempina vuosina ollut noin 24 – 25 prosentissa. Verouudistuksen jälkeen yhtiö arvioi, että vero asettuu vuonna 2018 noin 23 prosenttiin. Eli verouudistus ei tuo kovin suurta lisää viimeiselle riville.

Yhtiö arvioi vuodelle 2018, että

 • Liikevaihto: kasvaa +4…+8 prosenttia (2017: 20 428 M USD)
 • EBITDA: on noin 15,8…16,2 prosenttia liikevaihdosta (2017: 15 %)
 • DA (Depreciation & Amortization): on 660 – 680 M USD
 • Korkokulut ovat noin 85 M USD
 • Veroprosentti: 23 %

Näillä parametreilla voidaan arvioida (Talousmentor), että liikevaihto on noin 21 650 miljoonaa dollaria. EBITDA olisi siten noin 3 465 M USD, josta DA:n ja korkokulujen jälkeen jäisi noin 2 700 M USD. Josta tuosta vielä ottaa 100 M USD:n varmuusmarginaalin pois ja sitten verot -23 prosenttia, niin nettotulosarvioksi saadaan karkeasti laskien noin 2 000 M USD.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 4,40 USD (ed. 12 kk 4,21 USD), mikä antaa tällä osakkeen hinnalla (165,63 USD) noin 2,7 prosentin osinkotuoton.

Cummins:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Cummins sijoituskohteena

PepsiCo (USA)

PEPSICO14.2.2018 | 112,14 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

PepsiCo:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee korkea velkaisuus, liikevaihdon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna.

PepsiCo:n vuosi 2017

 • liikevaihto: 63 525 M USD (62 799 M USD / +1,2 %)
 • nettotulos (raportoitu): 4 857 M USD (6 329 M USD / -27,5 %)
 • nettotulos (vero-oikaistu): 7 308 M USD (6 329 M USD / +15,5 %)
 • EPS (vero-oikaistu): 5,08 USD (4,36 USD)

Liikevaihto kasvoi reilun prosentin, mutta orgaaninen kasvu oli +2,3 prosenttia. Orgaanisessa kasvussa yhtiö ei huomioi valuuttakurssimuutoksia, yhtiömyyntejä tai -hankintoja sekä sitä, että tilikausi 2016 koostui 53 viikosta, kun nyt se oli 52 viikkoa. Moni US-yritys määrittelee tilikautensa niin, että se päättyy ”vuoden viimeinen lauantai” (tai vastaavasti), jolloin jonain vuonna tilikausi on viikkoa pidempi.

Hurrikaaneilla ja Meksikon maanjäristyksillä oli negatiivinen vaikutus yhtiön liikevaihtoon ja tulosmarginaaleihin Q4:lla.

Q3:n markkinointipanostusten ja hyllytilan laajennukset pienempiin brändeihin näkyi mm. North America Beverages -segmentin liikevaihdon noin -400 miljoonan dollarin laskuna (-1,8 %). Myös Asia, Middle-East, North-Africa (AMENA) -segmentin liikevaihto laski noin -308 miljoonaa dollaria (-4,9 %), missä valuuttakurssien muutokset (etenkin Egyptin punnan devalvaatio) näkyvät.

Muualla liikevaihdon kasvu oli vastaavasti parempaa.

Raportoitu nettotulos sisälsi noin -2,5 miljardia dollaria USA:n veromuutokseen liittyviä kertaluontoisia eriä.

Vero-oikaistu nettotulos 7,3 miljardia dollaria ja se kasvoi +15,5 prosenttia. Tulos oli paras yli 10 vuoteen! Tähän vaikutti liikevaihdon noin 725 miljoonan dollarin nousu sekä yhtiön toiminnan tehokkuuden parantuminen. Lisäksi on hyvä huomata, että vuoden 2016 lukuihin sisältyy mm. AMENA-segmentin Tingyi:n alaskirjauksen (-373 M USD) ja eläkemaksuihin liittyvän korvauksen (-162 M USD) eriä. Ilman näitä vertailuvuoden nettotulos olisi ollut 6,9 miljardia dollaria, josta siitäkin kasvua olisi tullut +6,5 prosenttia.

Vero-oikaistu EPS kasvoi tulosta nopeammin, sillä yhtiö osti omia osakkeitaan noin 2,0 miljardilla dollarilla.

Näkymät 2018

Yhtiö arvioi, että liikevaihdon orgaaninen kasvu on samaa luokkaa kuin vuonna 2017, jolloin se siis oli +2,3 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi, että valuuttakurssien vaikutus jäänee edellisvuosia pienemmäksi.

Vuoden 2018 veroaste on noin 20 – 23 prosenttia (”low 20s”), kun parina edellisenä vuotena se on ollut noin 24 – 25 prosenttia. Eli verouudistus tuo pientä etua PepsiCo:lle.

Oikaistu EPS (”core EPS”) kasvaa 9 prosenttia 5,70 USD (2017: 5,23 USD).

Lisäksi yhtiö ilmoitti nostavansa kesäkuussa kvartaaliosinkoaan 0,805 dollarista 0,9275 dollariin. Näin seuraavan 12 kk:n osinko olisi noin 3,59 USD (0,805+3*0,9275) mikä antaisi noin 3,2 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 112 USD).

PepsiCo:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
PepsiCo sijoituskohteena

Aktia

AKTIA15.2.2018 | 9,38 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Aktian Talousmentor-arvoluku on 18/30.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Aktia on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Aktia on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Varsinaisesti arvoluvun pisteitä laskee heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä lyhyt osinkohistoria (yhtiö pörssiin 2009).

Aktian vuosi 2017

 • liikevaihto: 210,3 M EUR (211,3 M EUR / -0,5 %)
 • nettotulos: 39,3 M EUR (49,3 M EUR / -20 %)
 • EPS: 0,59 EUR (0,74 EUR)
 • osinkoehdotus: 0,57 EUR (0,52+0,08 EUR)

Liikevaihtona tässä on tulosraportin ”Liiketoiminnan tuotot yhteensä” -erä.

Tilikauden 2017 raportoitu liikevaihto jäi hieman vuodesta 2016. Aktian tuotot koostuvat kolmesta pääerästä: korkokatteesta, palkkiotuotoista sekä henkivakuutustuloista.

Korkokate laski noin -6 miljoonaa euroa jääden 89,6 miljoonaan euroon (2016: 95,6 M EUR). Vaikka otto- ja antolainauksen korkokate parani +14 prosenttia, niin alhaisina pysyneiden korkojen ja pankin likviditeettisalkun tuottojen seurauksena kokonaiskorkokate kääntyi laskuun.

Palkkiotuotot (netto) kasvoi sen sijaan reippaasti (+11,7 M EUR) ollen 91,4 miljoonaa euroa (2016: 79,7 M EUR). Talouden ja pörssin hyvä kehitys on tuonut lisää rahasto- ja varainhoitoasiakkaita Aktialle, mikä näkyy palkkiotuottojen selvänä kasvuna.

Henkivakuutus (netto) kasvoi hieman (+1,9 M EUR) ollen 26,6 miljoonaa euroa (2016: 24,7 M EUR). Kasvu johtuu mm. sijoitussalkun korkeammista realisoituneista myyntivoitoista.

Tilikauden 2017 raportoitu nettotulos laski selvästi (-20 %) jääden 39,3 miljoonaan euroon. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että Aktia sai vertailuvuonna Visa Europen myynnistä noin 6,9 miljoonan euron kertaluontoisen tuoton. Tämä huomioiden tuloslasku olisi ollut -7,3 prosenttia eli noin -3 miljoonaa euroa.

Tulosta laski noin +10 miljoonaa euroa suuremmat kulut, joiden nousua selittää osaltaan Aktian peruspankkijärjestelmän käyttöönoton pitkittyminen. Henkilöstökulut kasvoivat noin +6,8 miljoonaa euroa ja IT-kulut +2,1 miljoonaa euroa. Myös poistot kasvoivat hieman (+1,3 M EUR), mikä on jatkossa hyvä muistaa. Aktia aktivoi peruspankkijärjestelmän kehityskuluja taseeseen noin 62 miljoonan euron edestä, joita poistetaan tulevien vuosien aikaan karkeasti arvioiden 6 miljoonaa euroa per vuosi (jos poistoaika on 10 vuotta).

Koska peruspankkijärjestelmä on nyt käytössä, niin em. kohonneet henkilöstökulut laskevat(?) ”normaalille” tasolle, sillä henkilöstön koulutukseen ja opastuksen ei tarvitse käyttää niin paljon aikaa ja rahaa.

Osinko

Aktian osinkoehdotus oli 0,57 euroa (2016: 0,52+0,08 EUR), joka irtoaa yhtiökokouksen (10.4.2018) jälkeisenä päivänä. Osinko maksetaan 27.4.2018.

Lisäksi kevään 2018 yhtiökokoukselle ehdotetaan, että A- ja R-osakesarjat yhdistetään niin, että R-osakkeille maksetaan 12 prosentin palkkio A-osakkeen arvoon nähden.

Näkymät 2018

Aktia arvioi, että ”vuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto”. Vuonna 2017 vertailukelpoinen liikevoitto oli 59,9 miljoonaa euroa.

Aktia arvioi, että korkokatteeseen vaikuttaa negatiivisesti alhainen korkotilanne sekä korkosuojausten vähentyvät tuotot. Palkkiotuottojen odotetaan kasvavan vuonna 2018 ja kustannussäästöjen odotetaan vaikuttavan positiivisesti kannattavuuteen.

Luottojen arvonalentumiset pysyvät matalalla tasolla (2017: -0,6 M EUR).

Aktian Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Aktia sijoituskohteena

Technopolis

TECHNOPOLIS15.2.2018 | 3,84 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Technopolis Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti taseen heikko kunto. Velkaa on paljon eikä pääoman tuottoluvutkaan ole hyviä. Myös heikko osingon kehitys laskee pisteitä.

Technopoliksen vuosi 2017

 • liikevaihto: 179,7 M EUR (172,1 M EUR / +4,4 %)
 • EPRA-tulos: 60,6 M EUR (52,6 M EUR / +15,2 %)
 • nettotulos (osakkeenomistajille): 76,5 M EUR (44,6 M EUR / +70 %)
 • EPS: 0,46 EUR (0,31 EUR)
 • voitonjakoehdotus: 0,17 EUR (0,12 EUR)

Vuoden 2017 liikevaihto kasvoi +4,4 prosenttia eli noin 7,6 miljoonaa euroa. Liikevaihtoon vaikutti positiivisesti muutokset kiinteistökannassa sekä vuokrausasteen nousu 96,1 prosenttiin (2016: 93,4 %). Vuokratuotot kasvoivatkin noin +4,7 miljoonalla eurolla.

Palveluliiketoiminta jatkoi myöskin kasvuaan ja sen liikevaihto oli 25,4 miljoonaa euroa (2016: 22,4 M EUR). Tämä vastaa nyt noin 14,1 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta.

Raportoitu nettotulos 85,2 miljoonaa euroa (2016: 50,0 M EUR), mistä osakkeenomistajien osuus oli 76,5 miljoonaa euroa (2016: 44,6 M EUR). Nettotulokseen vaikuttaa sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset, jotka vuonna 2017 olivat +28,3 miljoonaa euroa (2016: +0,2 M EUR). Kun tämän oikaisee pois, niin tulos (osakkeenomistajat) olisi ollut 48,2 miljoonaa euroa, missä kasvua edellisvuoteen +8,6 prosenttia.

Yhtiön raportoima EPS oli 0,46 euroa (0,31 EUR), minkä laskennassa on vähennetty hybridilainan verovaikutuksella oikaistut kertyneet korot. Osakkeenomistajille kuuluvasta nettotuloksesta laskettu EPS olisi ollut 0,49 euroa (2016: 0,29 EUR).

Suomessa liikevaihto oli 117,7 miljoonaa euroa. Tämä laski hieman vaikka vuokrausaste nousi 94,5 prosenttiin (2016: 90,7 %) ja keskimääräinen vuokra nousi 17,7 EUR/m2/kk (2016: 17,0 EUR). Lasku johtui kiinteistöjen myynneistä (Tampere, Lappeenranta ja Jyväskylä) ja siten vuokrattavan pinta-alan laskusta 452 000 m2 (2016: 486 500 m2),

Skandinaviassa liikevaihto kasvoi +4 miljoonalla eurolla, missä vuokrausasteen ja vuokrattavan pinta-alan nousu toi positiivisen vaikutuksen. Keskimääräinen vuokra laski selvästi ja oli 19,5 EUR/m2/kk (2016: 22,3 EUR), mihin vaikutti Göteborgin kampuksen hankinta. Siinä vuokralaisena on käytännössä yksi vuokralainen, jolla oli edullinen vuokrasopimus. Sopimus on uudistettu vuoden 2018 alussa, ja vuokraa on neuvoteltu ylöspäin (kuinka paljon? Sitä raportti ei kerro).

Baltic-Rim -segmentin liikevaihto oli 36,0 miljoonaa euroa ja se kasvoi parhaiten (+6,5 M EUR). Kasvua tuki vuokrattavan pinta-alan sekä keskimääräisen vuokran kasvu (14,9 -> 15,7 EUR/m2/kk). Vuokrausaste on edelleen erittäin korkealla 99,7 prosentissa (2016: 99,7 %).

Käyttökate laski Suomessa -2,8 miljoonaa euroa, mutta nousivat Skandinaviassa (+1,9 M EUR) ja Batlti-Rim segmentissä (+4,9 M EUR).

Voitonjakoehdotuksena on, että osinkoa jaetaan 0,09 euroa ja pääoman palautusta 0,08 euroa. Yhteensä tämä on siis 0,17 euroa (2016: 0,12 EUR) ja se irtoaisi yhtiökokouksen (20.3.2018) jälkeisenä päivänä. Maksupäivä olisi 4.4.2018.

Näkymät 2018

Technopolis arvioi, että

 • liikevaihto on vuoden 2017 tasolla (2017: 180 M EUR)
 • käyttökate on vuoden 2017 tasolla tai hieman alhaisempi (2017: 97,1 M EUR)

Technopoliksen Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Technopolis sijoituskohteena

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 7/2018 tulospäivitykset (osa 2/2)”

Kommentit on suljettu.