Viikon 8/2018 tulospäivitykset (osa 1/2)

Tässä kirjoituksessa lyhyesti Ocean Yield:n, AF Gruppenin, Norsk Hydron ja Archer-Daniels-Midland:n Q4/2017 tuloksista. Lisäksi kvartaalitulokset Deereltä ja Campbell Soup Company:ltä.

Lyhyesti:

 • Ocean Yield (NOR): Tilikauden 2017 liikevaihtoa (+15%) ja tulosta (+67%) kasvattivat pääasiassa vuoden aikana saadut uudet alukset. Velkaantumisen nousu näkyy korkokulujen kasvuna. Yhtiöllä tilauksessa 9 uutta alusta.

 • AF Gruppen (NOR): Liikevaihto oli hyvässä +15%:n kasvussa, mutta tulos jäi (-4%) edellisvuodesta. Vuoden loppua kohden asuntomarkkinat olivat odottavalla kannalla niin Ruotsissa kuin Oslon alueella, mikä näkyi projektienkäynnistysten viivästymisinä. Tilauskertymä edelleen vahva eli 19,8 Mrd NOK (15,3 Mrd NOK). Kevään osinko on 5,00 NOK (5,00 NOK). Syksyn osinko julkistetaan Q3-raportin yhteydessä.
 • Norsk Hydro (NOR): Norsk Hydron vuosi oli todella vahva: liikevaihto +35% ja tulos +39 %. Lukuja nosti mm. metallien ja alumiinien kohonneet hinnat (+20-30%) sekä Kiinan alumiinin kasvanut kysyntä. Osinko 1,75 NOK (1,25 NOK).
 • Archer-Daniels-Midland (USA): Liikevaihto laski -2,4%, missä maataloustuotteiden (soija, maissi, rapsi, vehnä) globaali ylitarjonta näkyi yhtiön myyntimäärien laskuna. Näin bruttokate laski, mikä heijastui vero-oikaistun tuloksen -4,9% laskuna.
 • Deere (USA): Q1/2018-tulos: Vahva kysyntä yhdessä hankitun Wirtgen-yhtiön kanssa veti liikevaihdon +23% kasvuun. Vero-oikaistu tulos tuplaantui 430 M USD (Q1/2017: 199 M USD). Yhtiö korotti arvioitaan tilikaudelle 2018: Liikevaihto +25 % ja tulos 2,1 Mrd USD ja vero-oikaistuna 2,85 Mrd USD (2017: 2,16 Mrd USD).
 • Campbell Soup Company (USA): Q1-Q2/2018-tulos: Yhtiön johto totesi kvartaalin olleen pettymys. Keittojen myynti laski -7% mikä yhdessä premium-mehujen myynnin jäämisestä tavoitteista laski segmenttien tuomaa liikevoittoa -9,5%. Vero-oikaistu ja vertailukelpoinen tulos laski -24% verrattuna Q1-Q2/2017.

Ocean Yield (NOR)

OCEAN YIELD15.2.2018 | 70,10 NOK
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ocean Yield:n Talousmentor-arvoluku on 19/30. Hyviä pisteitä laskee etenkin yrityksen korkea velkaisuus sekä alhaisella tasolla olevat pääomien tuottoluvut. Pisteitä lähtee myös lyhyestä pörssitaipaleesta ja osinkohistorian puutteesta. Toisaalta yhtiö on varsinainen osinkokone (osinkotuotto noin 8 – 9 prosenttia), joten siinä mielessä arvopisteitä voisi olla pari-kolme enemmän.

Ocean Yield:n vuosi 2017

 • liikevaihto: 339,1 M USD (294,4 M USD / +15,2 %)
 • nettotulos: 129,7 M USD (77,5 M USD / +67 %)
 • EPS: 0,86 USD (0,55 USD)
 • kvartaaliosinko: 0,1895 USD

Tilikauden 2017 liikevaihtoa ja tulosta kasvattivat pääasiassa vuoden aikana toimitetut uudet alukset (9 kpl). Tulokseen vaikutti negatiivisesti kohonneet korkokulut, jotka nyt olivat noin -72 miljoonaa dollaria (2016: -55 M USD).

Yhtiö pystyi suojaamaan valuuttakurssien tuomat -37,4 miljoonan dollarin kulut noin +41,8 miljoonan dollarin johdannaistuotoilla. Tilikauden 2016 tulosta painaa 35,6 miljoonan dollarin alaskirjaus Lewek Connector aluksesta. Tämä huomioiden vertailuvuoden tulos olisi ollut noin 114 miljoonaa euroa (tämä arvioi ei sisällä mahdollista verovaikutusta).

Ocean Yield:llä on tilauksessa yhteensä 9 uutta alusta, joista kaksi toimitetaan maaliskuussa 2018, kolme heinä-lokakuu 2018 ja loput neljä Q2-Q3/2019 aikana.

Kvartaaliosinko nousi 0,1895 dollariin edellisen kvartaalin 0,1885 dollarista. Vuosi sitten osinko oli 0,1825 dollaria. Osinko irtoaa varsin nopeasti eli 20.2.2018.

Näkymät 2018

Yhtiön yhtenä tärkeimmistä fokusalueista on FPSO Dhirubhai-1-aluksen projektijatkon turvaaminen, sillä sen sopimus on katkolla syksyllä 2018. On hyvä huomata, että tämän alus tuo noin 40 prosenttia koko yrityksen liikevaihdosta ja noin 25 prosenttia tuloksesta.

Yhtiö aikoo jatkaa laivastonsa kasvattamista, mistä kertoo tämän hetkinen 9 uuden laivan tilauskanta.

Hyvästä markkinatilanteesta kertoo myös se, että yhtiö saa kasvavassa määrin sopimuspyyntöjä eri tahoilta. Lisäksi näiden ehdokkaiden taloudelliset taustat ovat entistä parempia.

Markkinatilanteeseen vaikuttaa Ocean Yield:n kannalta positiivisesti se, että uusalusten hinnat ovat nousussa ja rahoituslaitosten kiinnostus rahoittaa laiva-alaa alkaa hiipumaan. Yhtiö kertoo, että sillä itsellään on hyvä pääsy pääomamarkkinoille, joten se pystyy rahoittamaan uusien alusten rakentamiset.

Ocean Yield:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Ocean Yield sijoituskohteena

AF Gruppen (NOR)

AF GRUPPEN16.2.2018 | 124,50 NOK
20
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

AF Gruppenin Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee etenkin osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna sekä osinkojen pysyminen samalla tasolla.

AF Gruppenin vuosi 2017

 • liikevaihto: 13 704 M NOK (11 876 M NOK / +15,4 %)
 • nettotulos (raportoitu): 754 M NOK (787 M NOK / -4,2 %)
 • EPS (osakkeenomistajille): 6,43 NOK (7,29 NOK)
 • tilauskertymä: 19 773 M NOK (15 332 M NOK / +29 %)
 • osinko (kevät): 5,00 NOK (5,00 NOK)

Tilikauden 2017 liikevaihto nousi +1,8 miljardia NOK Civil Engineering sekä Building -segmenttien vahva Q4:n ansiosta. Civil Engineering liikevaihto nousi Q4:lla noin +705 miljoonaa ja Building +715 miljoonaa NOK, missä molempien segmenttien aktiviteetti oli korkealla, mutta asuntomarkkinat olivat hieman odottavalla kannalla niin Ruotsissa kuin Oslon alueella. Tämä näkyi myös projektikäynnistysten viivästymisinä.

Sen sijaan Evironment sekä Offshore -segmenttien purku-urakoissa oli hiljaisempaa, mikä painoi näiden liikevaihtoa.

Yhtiö tiedotti Q4:n aikana 7 uutta kohdetta, joiden yhteisarvo oli noin 1,5 miljardia NOK. Tilauskanta laski hieman ennätystasolta (20,2 Mrd NOK), mutta oli edelleen erinomaisella tasolla ollen 19,8 Mrd NOK (2016: 15,3 Mrd NOK).

Raportoitu nettotulos laski -4 prosenttia ja oli 754 miljoonaa NOK. Osakkeenomistajille kuuluva osuus tästä oli 621 miljoonaa NOK ja EPS 6,43 NOK (2016: 7,29 NOK). Tuloksen laskua selittää pitkälti Civil Engineering -segmentin tuottavuuden lasku. Yhtiö kertoo, että jos vuosi 2016 oli projektien loppuunsaattamisten vuosi, niin vuosi 2017 oli projektikäynnistymisten vuosi.

Yhtiö maksaa osingon kaksi kertaa vuodessa, joista kevään osinko on hieman syksyistä isompi. Kevään 2018 osinko on 5,00 NOK ja se pysyi edellisvuoden tasolla. Syksyn osinko julkistetaan Q3-raportin yhteydessä.

Markkinanäkymiä

Norjan valtion budjetoidut infrastruktuurihankkeet ovat vuodelle 2018 noin +6,5 prosenttia verrattuna vuoteen 2017. Lisäksi on arvioitu, että vuosina 2018 ja 2019 hankkeisiin käytetään (sis. kunnalliset investoinnit) noin +13 ja +12 prosenttia enemmän.

Norjassa asuntojen hinnat ovat laskeneet parisen prosenttia ja hintojen odotetaan jatkavan loivaa laskuaan vuoden 2018 aikana. Asuntokysyntä on kuitenkin hyvällä tasolla, joten se estänee hintojen romahtamisen.

Öljyn hinnanlaskun seurauksena öljyalan investoinnit ovat noin pari prosenttia alhaisemmat kuin vuosi sitten. Tällä on oma vaikutuksensa AF Gruppeniin, mutta toisaalta tämä näkyy positiivisena tekijänä siinä, että öljy-yhtiöt ovat sulkemassa lähteitään ja romuttamassa putkistojaan. Tämä tuonee lisää tilauksia AF Gruppenille.

AF Gruppenin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
AF Gruppen sijoituskohteena

Norsk Hydro (NOR)

NORSK HYDRO17.2.2018 | 57,64 NOK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Norsk Hydron Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti osingon heikko kehitys. Myös pääoman tuotto on ollut alle pisterajan.

Norsk Hydron vuosi 2017 ja raportoidut luvut

 • liikevaihto: 113 693 M NOK (83 969 M NOK / +35 %)
 • liiketulos (ebit): 12 189 M NOK (7 011 M NOK / +74 %)
 • nettotulos: 9 184 M NOK (6 586 M NOK / +39 %)
 • EPS: 4,30 NOK (3,13 NOK)
 • osinkoehdotus: 1,75 NOK (1,25 NOK)

Pro-forma luvut (”jos Sapa olisi omistettu koko vuoden”)

 • liikevaihto: 148 920 M NOK (130 630 M NOK / +14,0 %)
 • liiketulos (ebit): 11 927 M NOK (8 229 M NOK / +45 %)

Norsk Hydron vuosi 2017 sujui todella vahvassa kasvussa.

Liikevaihtoa kasvatti mm. metallien ja alumiinien kohonneet hinnat (+20 – 30 %) sekä Kiinan alumiinin kasvanut kysyntä. Tuotanto ei vuoden 2017 aikana pysynyt kysynnän perässä, mikä nosti hintoja. Vuoden 2017 toisella puoliskolla tilanne tasapainottui, mutta kysyntä piti hintoja koholla. Sapa ehti vaikuttaa liikevaihtoon parin kuukauden ajan.

Liiketulos kasvoi hurjasti verrattuna viime vuoteen oikeastaan samoista syistä, jotka vaikuttivat liikevaihdon nousuun. Liikevaihdon noin +30 miljardin NOK:n parannuksesta hävisi noin -25 miljardia NOK kohonneiden kustannusten seurauksena. Merkittävin erä oli raaka-aineiden ja energian hinnan nousu, missä toki tuotantomäärien kasvukin näkyy.

Laskennallisia valuuttakurssitappioita kertyi vuodelle 2017 noin -1,6 miljardia NOK, kun vuosi sitten tuottoja oli sama määrä eli +1,6 miljardia NOK. Eli eroa on noin -3,2 miljardia NOK tämän vuoden tappioksi. Tämän kun huomioi nettotuloksessa, niin kasvua oli vieläkin enemmän.

Sapan hankinnan takia, yhtiö julkaisi myös pro-forma luvut eli miten olisi mennyt, jos Sapa olisi omistettu 100 prosenttisesti koko tilikauden 2017. Myös nämä luvut kasvoivat selvästi edellisvuodesta.

Osinkoehdotus oli 1,75 NOK (2016: 1,25 NOK). Osinko irtoaa yhtiökokouksen (7.5.2018) jälkeisenä päivänä.

Norsk Hydron Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Norsk Hydro sijoituskohteena

Campbell Soup Company (USA)

CAMPBELL SOUP COMPANY18.2.2018 | 46,17 USD
20
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Campbell:n Talousmentor-arvoluku on 20/30, missä pisteitä laskee erityisesti heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys. Pisteitä lähtee myös korkeasta liikearvosta ja velkaisuudesta sekä osingon nousun katkeamisesta tilikaudella 2016.

Campbell:n Q1-Q2/2018:

 • liikevaihto: 4 341 M USD (4 373 M USD / -0,7 %)
 • liiketulos (segmentit): 852 M USD (941 M USD / -9,5 %)
 • nettotulos: 560 M USD (393 M USD / +42 %)
 • nettotulos (vero-oikaistu): 436 M USD (393 M USD / +10,9 %)

Yhtiön johto totesi varsin suoraan Q2:n olleen pettymys (”This was a disappointing quarter, driven by continued challenges in U.S. soup and Campbell Fresh.”)

Keittojen myynti laski Q2:lla -7 prosenttia, mihin vaikutti avainasiakkaan tekemä muutos keittojen esilletuonnissa. Wal-Mart:lla on 20 prosentin osuus koko Campbell:n myynnistä, joten jos Wal-Mart on se ”eräs avainasiakas”, niin tilanne on kieltämättä haastava.

Americas Simple Meals and Beverages -segmentin (johon keitot kuuluvat) myynti laski kokonaisuudessaan Q1-Q2 aikana -3 prosenttia. Myös Campbell Fresh -segmentin myynti jäi yhtiön johdon asettamista tavoitteista ja laski hieman. Premium-luokan mehujen myynti ei ollut niin hyvää, kuin ehkä odotettiin. Sen sijaan keksien sekä välipalasnaksien (Global Biscuits and Snacks) myynti kasvoi +4 prosenttia.

Varsinainen pettymys ja johdon suorat puheet liittyivät kuitenkin segmenttien liiketuloksen noin -9,5 prosentin laskuun. Americas Simple Meals and Beverages -segmentin liiketulos laski -12 prosenttia ja Campbell Fresh teki tappiota -17 miljoonaa dollaria (Q1-Q2/2017: -2 M USD). Global Biscuits and Snacks liiketulos kasvoi +3 prosenttia.

Liiketuloksen laskuun vaikutti bruttomarginaalien oheneminen 35,7 prosenttiin edellisvuoden 38 prosentista. Tämä tarkoittaa sitä, että myytyjen tuotteiden kulujen jälkeen rahaa oli jäljellä noin -113 miljoonaa dollaria vähemmän kuin vuosi sitten. Kustannustehokkuus hieman pienensi eroa, mutta segmenttien tuoma liiketulos jäi noin -90 miljoonaa dollaria edellisvuodesta.

Raportoitu tulos sisältää USA:n verouudistukseen liittyviä hyötyjä noin +124 miljoonan dollarin edestä. Ilman näitä vero-oikaistu tulos olisi kasvanut +10,9 prosenttia edellisvuodesta. Mutta Q1-Q2/2017 tulokseen sisältyi 180 miljoonaa dollaria (verojen jälkeen) porkkanoihin ja mehuihin liittyviä alaskirjauksia, joten tämä huomioiden vertailujakson tulos olisi ollut 573 miljoonaa dollaria. Tähän suhteutettuna Q1-Q2/2018 tulos laski selvästi.

Campbell:n kustannussäästöohjelma etenee ja yhtiö nosti vuotuista säästötavoitettaan 450 miljoonasta dollarista 500 miljoonaan dollariin vuoden 2020 tilikauteen mennessä.

Näkymät vuodelle 2018

Campbell korjasi arvioitaan tilikaudelle 2018

 • liikevaihto on edellisvuoden tasolla -1…+1 % (aiemmin -2…0 %)
 • oikaistu ebit laskee -7…-5 % (aiemmin -4…-2 %)
 • oikaistu eps nousee +2…+4 % (aiemmin -3…-1 %) ja on 3,10 – 3,17 USD

Korostetaan vielä, että kyse on nimenomaan oikaistuista EBIT ja EPS tuloksista. Raportoituun tulokseen sisältyy mm. eläkevastuiden markkina-arvojen muutokset, jotka on oikaisuissa poistettu. Lisäksi oikaisuissa on poistettu kertaluontoiset alaskirjaukset sekä uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja.

Tilikauden 2018 oikaistu EPS-arvio sisältää +0,25 dollarin positiivisen verovaikutuksen. Ilman sitä oikaistu eps -arvio olisi ollut -5…-3 prosenttia laskua. Tilikauden 2017 raportoitu EPS oli 2,89 USD, kun taas oikaistu EPS oli 3,04 USD. Vastaavasti vuonna 2016 raportoitu oli 1,81 USD ja oikaistu 2,94 USD.

Campbell:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Campbell Soup Company sijoituskohteena

Deere & Company (USA)

DEERE & COMPANY19.2.2018 | 169,44 USD
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Deeren Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osakkeen korkea hinta ja osinkokehityksen pysähtyminen. Lisäksi Deeren Financial Services -segmentin pankkimainen toiminta nostaa yhtiön velkaisuuden korkeaksi, joka laskee myös pisteitä.

Deeren Q1/2018

 • liikevaihto: 6 914 M USD (5 625 M USD / +22,9 %)
 • nettotulos (raportoitu): -535,1 M USD (199,0 M USD / -)
 • nettotulos (vero-oikaistu): 430,1 M USD (199,0 M USD / +116 %)
 • EPS (vero-oikaistu): 1,31 USD (0,62 USD)

Vahva kysyntä yhdessä hankitun Wirtgen-yhtiön kanssa veti liikevaihdon peräti +23 prosentin kasvuun. Kysyntä oli niin vahvaa, että toimitusketjun pullonkaulat ja logistiset haasteet haittasivat myyntiä, kun kaikkia toimituksia ei pystytty toimittamaan oikeaan aikaan. Toimitusjohtajan mukaan liikevaihto olisi kasvanut vieläkin enemmän ilman näitä haasteita.

Raportoitu tulos oli -535 miljoonaa dollaria tappiollinen, mutta siihen vaikutti USA:n verouudistukseen liittyvät erät yhteensä noin -965 miljoonalla dollarilla. Ilman tätä vero-oikaistu tulos olisi ollut noin +430 miljoonaa dollaria voitollinen. Näin laskien tulos kasvoi siis selvästi.

Näkymät tilikaudelle 2018

Deeren tilikausi 2018 alkoi marraskuun alussa. Hyvin sujuneen Q1:n jälkeen yhtiö korotti arvioitaan tilikaudelle 2018:

 • liikevaihto kasvaa noin +25 prosenttia vuodesta 2017 (2017: 29,7 Mrd USD)
 • nettotulos on noin 2,1 miljardia dollaria (2017: 2,16 Mrd USD)

Yhtiö arvioi, että koko tilikauden vero-oikaisut ovat noin -750 miljoonaa dollaria. Ilman tätä nettotulosennuste olisi noin 2,85 miljardia dollaria. Yhtiö arvioi, että sen veroaste seuraavalla tilikaudella (eli 2019) asettuu noin 25 – 27 prosenttiin.

Deere on maksanut 0,60 dollarin kvartaaliosinkoa jo kesäkuusta 2014 alkaen. Koska tuloskunto on lähdössä nousuun, niin voisi olettaa, että osinkokin nousisi jossain vaiheessa. Mutta, jos osinko pysyy ennallaan, niin silloin seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 2,40 dollaria, mikä antaa varsin vaatimattoman osinkotuoton eli 1,4 prosenttia.

Deeren Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Deere & Company sijoituskohteena

Archer-Daniels-Midland (USA)

ARCHER-DANIELS-MIDLAND19.2.2018 | 43,13 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Archer-Daniels-Midland:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys sekä heikolla tasolla olevat pääoman tuottoluvut.

Archer-Daniels-Midland:n vuosi 2017

 • liikevaihto: 60 828 M USD (62 346 M USD / -2,4 %)
 • nettotulos (raportoitu): 1 595 M USD (1 279 M USD/ +25 %)
 • nettotulos (vero-oikaistu): 1 216 M USD (1 279 M USD / -4,9 %)
 • EPS (vero-oikaistu): 2,13 USD (2,16 USD)

Liikevaihto laski -1,5 miljardia dollaria eli parisen prosenttia. Tätä laskua selittää maataloustuotteiden (soija, maissi, rapsi, vehnä) globaali ylitarjonta, mikä näkyi etenkin yhtiön myyntimäärien laskuna.

Argentiinan ylitarjonta painoi öljypohjaisten siementen (”oilseed”) ja vastaavasti Brasilian ylitarjonta painoi viljojen hintoja. USA:n biodieselin verolainsäädäntöön liittyvä epävarmuus piti etanolin kysyntää varovaisena, mikä painoi etanolin hintoja.

Bruttokate (eli tulos myytyjen tuotteiden jälkeen) oli -113 miljoonaa dollaria vähemmän kuin edellisvuonna.

Raportoitu tulos sisälsi USA:n verouudistukseen liittyviä eriä noin +379 miljoonaa dollaria. Ilman tätä tulos olisi jäänyt 1,2 miljardiin dollariin ja siten laskenut noin -5 prosenttia. Vero-oikaistu EPS laski vähemmän, sillä yhtiö osti omia osakkeitaan vuoden aikana 750 miljoonalla dollarilla.

Vero-oikaistu nettotulos laski kokonaisuudessaan noin -63 miljoonaa dollaria, missä bruttokatteen ero kutistui vielä hieman muiden tuottojen ja kulujen vaikutuksen seurauksena.

Näkymät 2018

Yhtiö oli optimistinen vuodesta 2018, mutta ei kuitenkaan julkistanut mitään lukuja tai tarkempia arvioita.

”Optimistic about 2018: poised to capitalize on trends, harvest recent investments, and reap even more benefits from actions taken”

Ehkä tämä korostaa yhtiön aiempaa eli Q3/2017 annettua näkymäarviota. ADM näkee vuoden 2018 jo valoisampana, sillä se odottaa varsin isojen investointien alkavan tuottaa hyötyjä täydellä painolla. Lisäksi kustannussäästöohjelmat vaikutukset näkyvät myös toiminnan tehostumisena.

Yhtiön raskaimmat investoinnit ovat tältä erää ohi ja yhtiön pääpaino on sijoitusten täysimääräinen hyödyntäminen. Tämän odotetaan näkyvän erityisesti laskevina capex-kustannuksina ja siten nousevana vapaana rahavirtana (free cash-flow).

Yhtiö arvioi myös, että soijan ja maissin globaalit varastotasot kääntynevät laskuun vuoden 2018 kuluessa, minkä pitäisi näkyä marginaalien parantumisena.

Eli lyhyellä tähtäimellä ehkä heikkoa, mutta vuoden 2018 edetessä tilanteen pitäisi parantua. Toki silloin vertailukohtana on varsin heikko tilikausi 2017…

ADM:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Archer-Daniels-Midland sijoituskohteena

 

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 8/2018 tulospäivitykset (osa 1/2)”

Kommentit on suljettu.