Viikon 8/2018 tulospäivitykset (osa 2/2)

Tässä kirjoituksessa lyhyesti Olvin, Aflacin, Home Depotin ja Edison Internationalin Q4/2017 tuloksista.

Lyhyesti:

 • Olvi: Olvin vuosi 2017 sujui hyvin ja litramääräinen myynti kasvoi +5,5 prosenttia ja saavutti uuden ennätystason. Tämä näkyi myöskin liikevaihdon hyvänä kehityksenä (+10,2 %). Tulos nousi +10 prosenttia 36,1 miljoonaan euroon. Tulosta rasitti -1,2 miljoonan euron alaskirjaus liittyen lasipullokantaan. Olvi arvioi, että vuoden 2018 ebit on vuoden 2017 tasolla. Osinko oli 0,80 euroa.

 • Home Depot (USA): Liikevaihto (+6,7%) ja nettotulos (+8,5%) jatkoivat jo aiemmilta vuosilta tuttua hyvää kasvua ja Home Depot teki ennätystuloksen. Ja kasvun odotetaan olevan vielä vauhdikkaampaa vuonna 2018.
 • Edison International (USA): Liikevaihto kasvoi 4%, mutta tulos jäi kauas edellisvuodesta. Tulosta rasitti vero-oikaisu (-433 M USD) sekä Onofren ydinvoimalan sulkemiseen liittyvä alaskirjaus (-448 M USD). Ilman näitä tulos oli edellisvuotta parempi.
  Vuodenvaihteessa 2018 Kaliforniaa vaivasi laajat maastopalot. Yhtiö ei tehnyt näistä paloista kirjauksia vuoden 2017 tilinpäätökseensä. Tämä siitä syystä, että varsinaiset vahingot ja korvaussummat ovat vielä täysin avoinna.
 • Aflac (USA): Liikevaihto laski -4%, missä jenin kurssilasku laski raportoituja lukuja. Vero-oikaistu tulos oli hieman edellisvuotta parempi, missä noin -740 M USD pienemmät vakuutuskorvaukset tukivat tulosta. Yhtiö arvioi, että sen oikaistu EPS on 7,45 – 7,75 USD haarukassa tilikaudella 2018.

Home Depot (USA)

HOME DEPOT21.2.2018 | 186,71 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Home Depot:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee oikeastaan vain osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Korkeaksi noussut velkaisuus vie myös pisteitä.

Home Depot:n vuosi 2017

 • liikevaihto: 100 904 M USD (94 595 M USD / +6,7 %)
 • nettotulos: 8 630 M USD (7 957 M USD / +8,5 %)
 • EPS: 7,29 USD (6,45 USD)
 • kvartaaliosinko: 1,03 USD (0,89 USD)

Liikevaihto ja nettotulos jatkoivat jo aiemmilta vuosilta tuttua hyvää kasvua ja Home Depot teki ennätystuloksen. Kasvu oli hyvää etenkin puukalusteiden, puutarhatarvikkeiden sekä muiden kojeiden ja laitteiden myynnissä. Kokonaisuutena kodin remontoinnin hyvä vire (jopa buumi) näkyy Home Depotin viime vuosien luvuissa.

Vuoden 2017 lukuihin vaikuttivat myös loppukesän hurrikaanit sekä Meksikon maanjäristys. Tulokseen vaikutti myös USA:n verouudistukseen liittyvä kertaluonteinen noin -117 miljoonan dollarin erä, joten tämä huomioiden tulos olisi kasvanut hieman raportoituja lukuja nopeammin.

Hyvin menneestä vuodesta johtuen yhtiö jakoi yhteensä noin -240 miljoonaa dollaria bonuksia yhteistyökumppaneille sekä työntekijöilleen.

Raportoitu EPS kasvoi tulosta nopeammin, sillä osakemäärä väheni yhtiön ostaessa omia osakkeittaan noin 8,0 miljardilla dollarilla vuoden 2017 aikana.

Vuoden 2017 aikana asiakasmäärät kasvoivat +1,9 prosenttia sekä ostokerran loppusumma +5,5 prosenttia. Online-myynti kasvoi +21 prosenttia viime vuoteen nähden ja sen osuus koko konsernin myynnistä on nyt noin 6,7 prosenttia.

Kvartaaliosinko nousi 1,03 dollariin (0,89 USD). Tämä osinko kestänee seuraavat 4 kvartaalia ja näin 12 kk:n osinkoennusteena on 4,12 dollaria. Osinkotuotoksi tulee tällä osakkeen hinnalla (187 USD) noin 2,2 prosenttia.

Näkymät vuodelle 2018

Home Depot arvioi, että

 • liikevaihto kasvaa noin +6,5 prosenttia (2017: 100,9 Mrd USD)
 • liiketulos (ebit) marginaali on 14,5 %
 • veroaste on 26 %
 • omia osakkeita ostetaan noin 4,0 Mrd dollarilla

Tästä voidaan tehdä seuraavanlaiset arviot (Talousmentor). Liikevaihtoennusteena on noin 107 – 108 miljardia dollaria, josta liiketulosennuste olisi noin 15,5 – 15,7 miljardia dollaria. Yhtiön korko yms. kulut olivat vuonna 2017 noin -1,0 miljardia dollaria, joten tulosennusteeksi saadaan (26 % verolla) 10,7 – 10,9 miljardia dollaria (2017: 8,6 Mrd USD).

Jos yhtiö käyttää 4 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoon, niin se voi ostaa noin 20 – 21 miljoonaa omaa osakettaan. Q4/2017 keskimääräinen ja laimennettu osakemäärä oli 1 167 miljoonaa kappaletta. Näin voidaan karkeasti arvioida, että tilikauden 2018 (keskimääräinen ja laimennettu) osakemäärä on noin 1 155 miljoonaa osaketta. Jos yhtiö tekee 10,7 miljardin dollarin tuloksen, niin tällä osakemäärällä se tarkoittaisi noin 9,26 dollarin EPS-ennustetta.

Home Depot:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Home Depot sijoituskohteena

Olvi

OLVI22.2.2018 | 28,70 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Olvin Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti epätasainen osingon kehitys sekä osinkotuoton jääminen alle 3 prosentin. Olvin tuloksentekokyky on hyvä ja tase on hyvässä kunnossa.

Olvin vuosi 2017

 • Liikevaihto: 345,2 M EUR (320,7 M EUR / +7,6 %)
 • Nettotulos: 36,1 M EUR (32,8 M EUR / +10,2 %)
 • EPS: 1,73 EUR (1,57 EUR)
 • Osinkoehdotus: 0,80 EUR (0,75 EUR)

Olvin vuosi 2017 sujui hyvin ja litramääräinen myynti kasvoi +5,5 prosenttia ja saavutti uuden ennätystason. Tämä näkyi myöskin liikevaihdon hyvänä kehityksenä (+10,2 %).

Suomessa myynti (+10,6 %) kehittyi vahvasti ja yhtiö pystyi kasvattamaan markkinaosuuttaan. Toiminta on myös tehostunut, mikä näkyi kasvaneena tuloksena (ebit +19,6 %).

Viron alkoholiveron heinäkuinen nousu vaikutti alkuvuoden myyntiin nostavasti (ennakkomyynti kasvoi), mutta vastaavasti loppuvuonna kehitys oli maltillisempaa. Virossa kaupankäynti siirtyi osittain Latvian puolelle, minkä lisäksi satama- ja laivamyynti oli laskussa. Viron liikevaihto ja tulos laskivat -3,8 ja -7,5 prosenttia vastaavasti.

Sen sijaan Latvian ja Liettuan kokonaismyynti (+15 %) ja -tulos (+28 %) kasvoivat vahvasti. Valko-Venäjän liikevaihto (+13 %) ja tulos (+26 %) kehittyivät myöskin vahvasti. Siellä myyntiä veti hyvä paikallinen myynti sekä vienti Venäjälle. Valko-Venäjän ruplan heikentyminen loppuvuoden aikana vaikutti negatiivisesti raportoituihin lukuihin.

Raportoitu tulos nousi +10 prosenttia 36,1 miljoonaan euroon. Tulosta rasitti -1,2 miljoonan euron alaskirjaus liittyen lasipullokantaan. Ilman tätä tulos olisi ollut vieläkin paremmassa kasvussa.

Yhtiö ilmoitti myöskin hankkivansa Servaali Oy:n (http://www.servaali.fi/tuotteet/) Suomen ja Ruotsin liiketoiminnot. Näin Olvi laajentaa tuoteportfoliotaan viineihin. Kauppa vaatii vielä viranomaishyväksynnät ja sen arvioidaan toteutuvan H1/2018 aikana. Velaton kauppahinta oli 15,8 miljoonaa euroa ja ostettavan liiketoiminnan liikevaihto on noin 27 miljoonaa ja käyttökate noin 2 miljoonaa euroa.

Osinkoehdotus oli 0,80 euroa (2016: 0,75 EUR) ja se irtoaa yhtiökokouksen (16.4.2018) jälkeisenä päivänä. Osinko maksetaan 30.4.2018.

Näkymät 2018

Olvi arvioi vuoden 2018 näkymiään seuraavasti:

 • liikevaihto kasvaa hieman (2017: 345,2 M EUR)
 • liikevoitto (ebit) on edellisvuoden tasolla (2017: 44,7 M EUR)

Yhtiö toteaa myös, että

Lähdemme vuoteen 2018 luottavaisesti, huolimatta Baltian toimintaympäristön muutoksista. Koko vuoden tasolla tarkasteltuna näkymät ovat hyvät. Alkuvuoden tuloskehityksen vertailtavuutta tulee vaikeuttamaan vuoden 2017 poikkeuksellinen tuloksen muodostuminen eri kvartaaleiden välillä.

Olvin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Olvi sijoituskohteena

Edison International (USA)

EDISON INTERNATIONAL23.2.2018 | 59,74 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Edison International:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti tuloksen heikko kehitys ja siten pääomien heikot tuottoluvut.

Edisonin vuosi 2017

 • liikevaihto: 12 320 M USD (11 869 M USD / +3,8 %)
 • nettotulos (raportoitu): 565 M USD (1 311 M USD / -57 %)
 • nettotulos (vero-oikaistu): 998 M USD (1 311 M USD / -24 %)
 • EPS (vero-oikaistu): 3,04 USD (3,97 USD)

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi nelisen prosenttia. Tähän vaikutti positiivisesti eräiden vuoden 2015 CPUC:n maksamatta jääneiden kulujen tilitys (CPUC=California Public Utilities Comission).

Jos liikevaihdosta vähennetään hankitun energian osuus, niin tämän ns. nettoliikevaihdon (tai bruttokatteen) luvut olivat 7 447 ja 7 342 miljoonaa dollaria. Eli liikevaihdon noin 450 miljoonan dollarin positiivinen ero kutistui 105 miljoonaan dollariin.

Raportoitu nettotulos oli jäi sen sijaan selvästi edellisvuodesta. Tämä tulos sisälsi USA:n verouudistukseen liittyviä kirjauksia -433 miljoonan dollarin edestä, joten vero-oikaistu tulos olisi ollut 998 miljoonaa dollaria. Tämäkin jäi selvästi edellisvuodesta.

Yhtiö teki -716 miljoonan dollarin (-448 M USD verojen jälkeen) alaskirjauksen San Onofre:n ydinvoimalan sulkemiseen liittyen. Kun tämä ja muutama pienempi erä huomioidaan, niin saadaan yhtiön laskema ”Core Earnings” -tulos, joka oli 1 466 miljoonaa dollaria (2016: 1 294 M USD). Tämä kuvaa oikeastaan parhaiten Edisonin tuloksentekokykyä tällä hetkellä.

Maastopalot

Vuodenvaihteessa 2018 Kaliforniaa vaivasi laajat maastopalot. Kalifornian kuvernööri on todennut, että maastopalot ovat ”uusi normaali”, mikä kertonee siitä että maastopaloista on tulossa toistuva riesa.

Edison ei tehnyt näistä paloista kirjauksia vuoden 2017 tilinpäätökseensä. Tämä siitä syystä, että varsinaiset summat ovat vielä täysin avoinna.

Sijoittajille tarkoitetussa puhelinkonferenssissa yhtiö käytti paljon aikaa selittääkseen paloihin liittyvää problematiikkaa ja sitä, kuka vastaa vahingoista. Kalifornian oikeuden mukaan yksityiset sähköyhtiöt ovat täysin vastuussa kaikista niistä vahingoista, jotka sen laitteistot aiheuttavat.

California’s courts have held investor-owned utilities strictly liable -regardless of fault – for property damages and attorney’s fees if utility equipment is found to be a substantial cause of a wildfire. This means that the utility can do everything right in the operation and maintenance of its equipment, but still be on the hook for these costs.
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/92103/000082705218000045/eix-sceexhibit99x2q42017.htm

Edisonia vastaan onkin nostettu oikeuskanteita, missä siltä karhutaan palojen aiheuttamia korvauksia. Jos paloista tulee usein toistuvia ja merkittäviä kuluja, niin tämä näkyy Edisonin tuloksentekokyvyssä.

Näkymät 2018

Yhtiö ei anna tulosarviotaan vuodelle 2018, sillä se käy neuvotteluja sääntelyviranomaisten kanssa vuosien 2018 – 2020 hintatasosta. Yhtiö julkistaa tulosarvionsa, kun viranomaispäätökset on saatu. Lisäksi tulokseen vaikuttaa maastopalojen korvaussummat, joiden arviot tarkentuvat ajan mittaan. Lopulliset summat selviävät vasta oikeuskäsittelyjen jälkeen, joihin voi mennä useita vuosia.

Yhtiö arvioi tekevänsä noin 4,2 miljardin dollarin investoinnit vuonna 2018. Vuosien 2019 ja 2020 investoinnit ovat noin 4,7 miljardia dollaria per vuosi.

Edisonin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Edison International sijoituskohteena

Aflac (USA)

AFLAC24.2.2018 | 89,57 USD
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Aflac:n Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisella tasolla olevia arvopisteitä laskee liikevaihdon heikko kehitys, missä nollakorkojen aikakausi näkyy Aflacin kohdalla. Myös omavaraisuusasteen heikko taso laskee pisteitä, mutta toisaalta tämä on väärä mittari vakuutusyhtiön kohdalla. Myös osinkotuotto (2,36 %) jää hieman alle pisterajan (2,50 %).

Aflac:n vuosi 2017

 • liikevaihto: 21 667 M USD (22 559 M USD / -4,0 %)
 • nettotulos (raportoitu): 4 604 M USD (2 659 M USD/ +73 %)
 • nettotulos (vero-oikaistu): 2 671 M USD (2 659 M USD / +0,5 %)
 • EPS (vero-oikaistu): 6,70 USD (6,42 USD)

Vuoden 2017 raportoitua liikevaihtoa laski jenin kurssin lasku (-3 %) viime vuoteen nähden. Mutta myös jenimääräinen liikevaihto (Aflac Japan) laski -2,5 prosenttia (dollareissa -5,8 %).

Aflac jatkoi Japanissa strategianmukaista panostusta ns. kolmannen sektorin tuotteisiin ja tämä myynti kasvoi noin +4 prosenttia vuonna 2017. Myös korkoherkästä ns. ensimmäisen sektorin tuotteista irtautuminen (laskua -75 % vuonna 2017) jatkuu ja sen osuus Japanin myynnistä on nyt vain noin 7 prosenttia (2016: 24,5 %). Tämä irtautumisen vaikutus näkyy myös pienenä liikevaihdon laskuna, sillä uusmyynnin kehitys ei ole ollut yhtä nopeaa.

Liikevaihdon muutoksessa näkyy myös viime vuotta noin -137 miljoonaa dollaria suuremmat tappiot johdannaisista ja valuuttasuojauksista.

Raportoitu nettotulos oli 4,6 miljardia dollaria, mikä sisälsi USA:n verouudistukseen liittyviä kirjauksia +1,9 miljardin dollarin edestä. Ilman tätä vero-oikaistu nettotulos olisi ollut 2,7 miljardia dollaria eli hieman edellisvuotta parempi.

Tilikauden 2017 nettotulosta nosti selvästi pienemmät (-738 M USD) vakuutuskorvaukset, joka oikeastaan pitkälti selittää laskeneen liikevaihdon kääntymisen hieman edellisvuotta paremmaksi.

EPS nousi tulosta enemmän siksi, että yhtiö on jatkanut omien osakkeiden osto-ohjelmaa niin, että vuoden aikana yhtiö osti noin 17,9 miljoonaa omaa osakettaan.

Näkymät 2018

Yhtiö kertoi, että noin 90 prosenttia Japanin pankeista myy nyt Aflacin tuotteita.

Yhtiö arvioi, että

 • Japanin kolmannen sektorin tuotemyynti kasvaa keskimäärin noin 2…3 % vuodessa (pitkä aikaväli)
 • USA:n myynti kasvaa noin 3…5 % vuodessa (pitkä aikaväli)
 • yhtiö käyttää omien osakkeiden ostoon noin 1,1 – 1,4 Mrd USD 2018 aikana
 • veroaste on 26,5 %
 • operating EPS (jenikurssi 112,16): 7,45 – 7,75 USD (2017: 6,81 USD)

Huomaa, että Aflacin antama EPS-ennuste on ”operating EPS” eli yhtiön itsensä laskema luku. Aiemmin yhtiö käytti termiä ”pretax operating EPS”, mutta nyt tämä näyttäisi olevan verojen jälkeinen arvio.

Operating EPS:n laskemista varten, yhtiö korjailee nettotulosta eräillä kertaluontoisilla erillä ja johdannaistuotoilla ja -tappioilla. Joka tapauksessa nämä erät ovat olleet varsin pieniä – paitsi vuonna 2017, missä verouudistuksen oikaisu oli 1,9 miljardia dollaria. Esimerkiksi vuosien 2017 ja 2016 operating earnings tuloksiksi oli saatu 2 716 ja 2 691 miljoonaa dollaria vastaavasti. Nämä eivät juurikaan eroa vero-oikaistuista tuloksista.

Tilikauden 2018 EPS-ennusteeksi (Talousmentor) voidaan asettaa noin 7,35 – 7,65 USD, jos arvioidaan oikaisun olevan noin 0,10 USD luokkaa. Karkeasti laskien (osakeostot huomioiden) voidaan nettotulosennusteeksi antaa 2,9 – 3,0 miljardia dollaria (7,5 * 390 M osaketta).

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 2,11 dollaria (ed. 12kk 1,83 USD), mikä antaa tällä osakkeen hinnalla 89,57 USD noin 2,4 prosentin osinkotuoton.

Aflac:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Aflac sijoituskohteena

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 8/2018 tulospäivitykset (osa 2/2)”

Kommentit on suljettu.