Salkkukatsaus Q4/2017

On taas aika tarkastella Talousmentor-salkun tilannetta Q4/2017 tulosraporttien jälkeen. Lisäksi pureudutaan salkun omistuksiin yhtiö yhtiöltä ja miten ne sopii salkun tavoitteisiin.

Talousmentor-salkku

Salkkujen tilanne 23.2.2018 päätöskursseilla:

SALKKU Arvo 1 vko 3 kk Vuoden alusta 12 kk
Talousmentor 27 531 € -0,3 % 0,9 % -2,2 % -0,4 %
Seligson-vertailusalkku 32 094 € 0,6 % 0,3 % -0,3 % 5,1 %

Ohessa vielä salkkujen kurssikehitys aloittamisesta eli viikosta 14/2016 alkaen:

salkkukehitys-q42017

Viimeisen 12 kuukauden aikana Talousmentor-salkun arvo on laskenut hiukan (-0,4 %), kun taas Seligsonin virtuaalinen vertailusalkku on kasvanut noin +5 prosenttia. Kuten joulukuun kirjoituksissa todettiin, niin kurssikehitys erkani aika tasan vuosi sitten.

Talousmentor-salkku on noin -4 563 euroa häviöllä vertailusalkkuun nähden. Tämä vain alleviivaa sitä, että aina osakesijoittamisen tuotot eivät ole tyydyttäviä, vaikka markkinoilla menisi muuten hyvin. Samalla tulee myös osoitettua se, että indeksin voittaminen on vaikeaa – ja myöskin se, miksi indeksisijoittaminen on monesti se paras (ja helpoin) vaihtoehto.

Perustamisesta eli vajaassa kahdessa vuodessa salkku on tuottanut +10,1 prosenttia. Samaan aikaan vertailusalkun tuotto on ollut +28,4 prosenttia, jota voi kyllä pitää aika hurjana tuottona.

Tavoitteet

Kerrataan tähän vielä salkun tavoitteet eli

 1. voittaa Seligsonin rahastoista luotu virtuaalinen vertailusalkku
 2. kasvattaa saatua osinkoa 10 prosenttia vuosittain
 3. kasvattaa salkussa olevien yritysten nettotulosta 10 prosenttia vuosittain
 4. pitää osingonmaksusuhde alle 65 prosentissa

Vuoden 2017 tavoitteena oli, että osinko on 1 000 euroa ja nettotulos on 1 760 euroa. Vuodelle 2018 tavoitetasot nousevat siis 10 prosentilla, joten ne ovat 1 100 ja 1 936 euroa vastaavasti.

Tarkemmin tavoitteet on kuvattu Talousmentor-salkku: tavoitteet -sivulla.

Salkun tapahtumat Q4:lla

Edellisen salkkuraportin eli marraskuun puolivälin jälkeen salkusta myytiin CHRW:n osakkeet ja vähän myöhemmin tilalle ostettiin norjalaisen pankin DNB:n osakkeita. Ostojen ja myyntien perusteluihin voi tutustua oheisista linkeistä:

Osingot

Vuoden 2017 aikana osinkoja kertyi 1 143 euroa, mikä ylitti 1 000 euron tavoitetason selvästi.

Vuoden 2018 osinkojen tavoitetaso on 1 100 euroa, ja tällä hetkellä osinkoennusteena on 1 388 euroa. Eli ihan mukavasti puskuria salkun rakenteen tai osinkojen muutoksille.

Seuraavan 3 kuukauden aikana osinkoja odotetaan tulevan noin 1 065 euroa, joten suurin osa osinkopotista tulee kevään aikana. Reilu 320 euroa tulee tämän jälkeen loppuvuoden aikana. Telia ja AF Gruppen maksavat toiset osinkonsa syksyllä sekä Ford ja IBM maksavat osinkoa 3 kuukauden välein.

Tuotot

Kuten edellä todettiin, niin salkusta myytiin CHRW:n osakkeet marraskuun puolivälin jälkeen. Tästä kertyi myyntivoittoja yhteensä +546 euroa.

Vuoden 2017 aikana myyntivoittoja kertyi yhteensä +1 760 euroa ja yhdessä kertyneiden osinkojen kanssa realisoituneet tuotot olivat yhteensä +2 903 euroa.

Näistä kertyneistä tuotoista menee veroa noin -820 euroa. Huomioiden osinkojen ennakonpidätykset (214 eur) sekä vuoden 2016 verosaatava (192 eur), niin verovelkaa on -413,26 euroa. Tämä summa sisältyy kirjoituksen alun Talousmentor-salkun arvoon (27 531 eur), sillä salkun arvoa seurataan verokorjattuna. Näin tämä veronmaksu ei muuta salkun arvoa.

Verovelka maksetaan salkusta vuoden 2018 aikana ”sopivassa kohtaa”, todennäköisesti kevään osingoista, mutta kuitenkin ennen varsinaista maksupäivää, joka lienee marraskuun lopulla 2018.

Oheiseen taulukkoon on koottuna salkun yritykset, osakkeen arvot (23.2.2018) sekä niiden perusteella lasketut euromääräiset omistusarvot ja tuottoprosentit ilman osinkoja sekä niiden kanssa.

YRITYS OSAKE ARVO TUOTTO % % (sis osingot)
Metsä Board 7,20 € 3 240 € 51,7% 55,7%
Nordea 9,39 € 2 817 € 18,8% 27,0%
Telia Company 3,86 € 1 930 € -5,1% 3,7%
Ford Motor Company 10,70 $ 1 741 € -17,7% -12,3%
Amer Sports 24,90 € 2 241 € 9,1% 11,8%
IBM 155,52 $ 3 162 € -0,9% 1,0%
Orion 26,89 € 2 555 € -24,9% -24,9%
Cramo 19,42 € 2 913 € 1,7% 1,7%
AF Gruppen 131,00 kr 3 529 € 3,3% 3,3%
DNB 155,50 kr 3 706 € 4,6% 4,6%
Käteinen 111 €
Verokorjaus -413 €
YHTEENSÄ 27 531 € 10,13%

Kuten taulukosta nähdään, niin Metsä Board:n ja Nordean on ollut suotuisaa. Myös Amer Sports on kehittynyt hyvin, kun muistetaan, että vielä Q3/2017 raportissa Amer oli -8,4 prosenttia tappiolla.

Sen sijaan Orion on valahtanut -25 prosenttia pakkaselle ja euroissakin noin -850 euroa. Tippuvaan puukkoon ei pitäisi ikinä tarttua, vaan kannattaa rauhassa katsoa vieressä, kun kurssilasku jatkuu ja jatkuu. Näin siksi, että lasku voi jatkua yllättävän pitkään. Esimerkiksi H&M:n osakkeen huipputasot (365 SEK) osuivat helmikuun 2015 lopulle, josta on lasketeltu nykyiselle 140 kruunun tasolle. Ikää laskulla on nyt tasan 3 vuotta – eikä loppua tunnu näkyvän.

Myös Ford Motor Company:n osake on -18 prosenttia tappiolla (-12,3 % osingot huomioiden), joten myös tämä yhtiö syö salkun kokonaistuottoa kovalla kädellä. Myös Fordin kurssilasku on ollut nopeaa, sillä vielä tammikuun puolivälissä osake oli 13,25 dollarissa, josta on tultu alas noin -20 prosenttia nykyiseen 10,70 dollariin.

Tuloksen kehitys

Oheiseen taulukkoon on koottuna sijoittajan osuus yrityksen nettotuloksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos salkussa on 200 osaketta ja yritys tekee 1,25 euron EPS, niin silloin sijoittajan osuus tästä tuloksesta on 250 euroa (=200 * 1,25). Tämä tuo perspektiiviä siihen, millaisella painolla yrityksen tuloskunto näkyy koko salkun (laskennallisessa) tuloskunnossa.

YRITYS 2018e 2017 2016 18e vs 17
Metsä Board 209 € 191 € 114 € 9%
Nordea 241 € 225 € 280 € 7%
Telia Company 115 € 110 € 43 € 4%
Ford Motor Company 266 € 311 € 188 € -15%
Amer Sports 96 € 71 € 97 € 34%
IBM 242 € 126 € 253 € 93%
Orion 151 € 153 € 168 € -1%
Cramo 307 € 282 € 233 € 9%
AF Gruppen 177 € 171 € 199 € 3%
DNB 316 € 306 € 274 € 3%
YHTEENSÄ 2 119 € 1 946 € 1 849 € 8,9%

Kuten todettua, niin Talousmentor-salkun tavoite vuodelle 2017 oli saada nettotuloksena 1 760 euroa. Tämä ylittyi selvästi, sillä tulos oli 1 946 euroa.

Vuodelle 2018 tavoitetaso nousee jälleen 10 prosenttia 1 936 euroon, joten huomioi pitää siirtää tämän vuoden tulosennusteisiin. Tämän hetkisillä ennusteilla tuloskertymä olisi noin 2 100 euroa, joten tässäkin on mukavasti puskuria pienten yllätysten varalle.

MUTTA… Kuten taulukosta nähdään, niin tuloskertymä nousisi vain +8,9 prosenttia edellisvuodesta. Eikä yli 10 prosentin tavoitekasvuun yllä kuin Amer ja IBM. Molemmilla kasvua selittää tilikauden 2017 kertaluontoiset erät. Jos vertailun tekee vuoden 2016 lukuihin, niin tuloskehitys kääntyy laskuun.

Toki tulokseen vaikuttaa tuloslaskelman kertaluontoiset erät. Tämän takia yksittäisen vuoden tulokselle ei pitäisi antaa liian suurta painoa. Tärkeämpää on pyrkiä selvittämään yrityksen todellinen tuloksentekokyky, ja tästä syystä katsonkin yleensä yrityksen toimintaa useammalta vuodelta. Lisäksi annan enemmän arvoa osingon kehittymiselle, sillä se heilahtelee vähemmän ja yleensä kehittyy tasaisemmin kuin EPS.

Tunnuslukuja

Oheiseen taulukkoon on koottuna salkun tunnusluvut. Se on tehty laskemalla koko salkun tuloslaskelma ja tase (kts. taulukko kirjoituksen lopusta) käyttäen osakekohtaisia lukuja.

talousmentor-tunnuslukuja-q42017

Salkku on tunnuslukujen valossa ihan hyvissä asemissa eli PE=13,0x, ROE=15,1% ja osinkotuotto 5,0%. Harmi vain, että tämä ei näy kurssikehityksessä.

Velkaisuuden lukuja hämärtää pankit Nordea ja DNB sekä pankkimaisesti toimiva Fordin Financing-segmentti. Näiden liiketoimintaan kuuluu se, että rahaa kerätään markkinoilta ja se lainataan uudelleen paremmalla korolla yhtiöiden asiakkaille. Ja tämä näkyy velkaisuuden tunnusluvuissa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna salkussa olevien yhtiöiden keskeisimpiä tunnuslukuja, missä PE on laskettu vuoden 2018 ennustetulle tulokselle ja osinkotuotto on seuraavan 12 kk:n osinkoennuste. Osakkeen hintana on perjantain 23.2.2018 päätöskurssit.

YRITYS OSAKE Osinko
12 kk
Osinko-tuotto PE ROE
Metsä Board 7,20 € 0,21 € 2,9% 15,7 13,6%
Nordea 9,39 € 0,68 € 7,2%
Telia Company 3,86 € 0,23 € 5,9% 16,8 9,5%
Ford Motor Company 10,70 $ 0,73 $ 6,8% 6,5 17,7%
Amer Sports 24,90 € 0,70 € 2,8% 23,3 13,7%
IBM 155,52 $ 6,30 $ 4,1% 13,2 54,2%
Orion 26,89 € 1,45 € 5,4% 16,7 32,3%
Cramo 19,42 € 0,85 € 4,4% 9,4 15,6%
AF Gruppen 131,00 kr 8,50 kr 6,5% 20,3 32,7%
DNB 155,50 kr 7,10 kr 4,6%
Metsä Board

Metsä Board:n tilikausi 2017 sujui vahvasti, sillä liikevaihto nousi +7,5 prosenttia ja nettotulos +66 prosenttia. Kartonkien ja sellun toimitusten kasvu sekä hintojen nousu tukivat hyvää kehitystä.

Metsä Board ei antanut koko vuoden näkymäarviotaan, mutta Q1/2018 arvioita se julkisti. Yhtiö arvioi, että Q1/2018 vertailukelpoinen liiketulos paranee hieman Q4/2017 (54,4 M EUR).

Metsä Board:lle ei ole asetettu tavoitemyyntihintaa, joten seurataan vain, miten liiketoiminta kehittyy.

Nordea (SWE)

Nordean tuotto on ollut viime aikojen kurssilaskusta huolimatta hyvää eli noin +27 prosenttia (sis. osingot). Osaketta painaa viimeaikaiset uutiset Ruotsin asuntomarkkinoiden ylikuumenemisesta ja yhtiön ehkä pehmeät Q3 ja Q4 tulokset.

Kuten viimeksi, niin tällä hetkellä Nordean paino salkussa on ok-tasolla ja yhtiön osinkotuotto on noussut peräti 7,2 prosenttiin. Siinä mielessä yhtiö sopii salkkuun perusosakkeeksi, joka tahkoaa hyvää osinkoa vuodesta toiseen.

Pidetään ”pohdi irtautumista” -hinta ennallaan eli 12,50 – 13,00 eurossa.

Telia Company (SWE)

Yhtiön tuloksentekokykyä on varsin haastavaa arvioida, sillä tuloslaskelma vilisee monenlaisia kertaluontoisia eriä. Yksi tapa arvioida tuloskehitystä on kostaa yhtiön segmenttitiedoista Pohjoismaiden ja Baltian liikevaihto- ja liikevoitto- (ebit) luvut.

 • Liikevaihto (2018e/2017/2016): 74,1 / 73,0 / 71,2 Mrd SEK
 • Ebit (2018e/2017/2016): 13,1 / 12,7 / 13,7 Mrd SEK

Liiketulos (ebit) laski vuonna 2017 lähinnä Ruotsin kustannustason nousun, kuituyhteyksien asennushaasteet sekä tehostamistoimiin liittyvien kertaluontoisten erien johdosta. Liikevaihto on ollut tasaisessa nousussa, joten siinä mielessä liiketoiminta sujuu vakaasti.

Osinko on 2,30 kruunua (maksetaan kahdessa 1,15 SEK:n erässä) ja osinkotuotto on tässäkin mukavat 5,9 prosenttia.

Pidetään ”pohdi irtautumista” -hinta ennallaan eli 4,50 eurossa.

Ford Motor Company (USA)

Fordin liikevaihto kasvoi +3,3 prosenttia vuonna 2017, mutta yhtiön markkinaosuus laski 7,0 prosenttiin (2016: 7,2 %). Automotive-segmentin tulos laski 7,3 miljardiin dollariin (2016: 9,4 Mrd USD). Tulosta laski metallien (teräs ja alumiini) hintojen sekä valuuttakurssien negatiivinen vaikutus.

Tämä selittänee noin -20 prosentin osakkeen laskua tulosjulkistuksen jälkeen.

Vaikka yhtiön tunnusluvut ovat varsin hyvät: PE 7,3x, osinkotuotto 5,0 % ja ROE 20,8 %, niin tämä ei ole näkynyt osakkeen kurssikehityksessä. Lisäksi yhtiö on maksanut kolmena vuotena peräkkäin ylimääräistä osinkoa yhteensä 0,38 USD, kun normaali vuosiosinko on ollut 0,60 USD:ssa. Tämä normaali osinko antaisi noin 5,7 prosentin osinkotuoton.

Hyvä osinkotuotto on pitänyt yhtiön salkussa, mutta nyt pitää hieman tarkastella yhtiön näkymiä tarkemmin.

Amer Sports

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi parisen prosenttia, vaikka tukkukauppamarkkinat (etenkin USA:ssa) olivat haastavia. Tulosta rasitti bruttokatteen nousu sekä panostukset tuotekehitykseen.

Amer odottaa, että vuoden 2018 (vertailukelpoisin valuutoin ja ilman vertailukelpoisia eriä) sekä liikevaihto että liiketulos (ebit) kasvavat vuodesta 2017.

Kevään pääomapalautus on 0,70 euroa, mikä antaa noin 2,8 prosentin tuoton. Tämä on yhdessä Metsä Board:n kanssa salkun alhaisimpia osinkotuottoja.

Myöskään Amerille ei ole asetettu tavoitemyyntihintaa, joten katsotaan tässäkin, miten liiketoiminta kehittyy. Yhtiön tuloksentekokyky on pienoisesta nikottelusta huolimatta ollut ihan hyvällä tasolla.

IBM (USA)

Tilikauden 2017 liikevaihto (-1 %) ja vero-oikaistu tulos (-5,4 %) jatkoivat laskutrendiään. Luvuissa edelleen näkyy se, että yhtiö käy läpi muuntautumista nykyaikaiseksi ketteräksi toimijaksi. Vaikka uusi liiketoiminta on hyvässä kasvussa, niin se ei ole vielä pystynyt vastaamaan vanhan liiketoiminnan poistumisvauhtiin.

Joka tapauksessa isoa laivaa käännetään uuteen iskuun, mutta käänteen tekeminen on kestänyt tuskastuttavan pitkään.

Osinkotuotto on noussut noin 4,1 prosenttiin eli varsin mukavaksi. Samalla osingon suhde tulokseen on noin 50 prosenttia ja vapaaseen rahavirtaan noin 35 – 40 prosenttia. Eli osingon voi olettaa nousevan tulevien vuosien aikana.

IBM:lle ei ole asetettu tavoitemyyntihintoja, joten katsotaan tässäkin, miten liiketoiminta kehittyy.

Orion

Orionin tilikauden 2017 liikevaihto ja oikaistu nettotulos jäivät edellisvuoden tasolle, jos huomioidaan vertailuvuoden Ekokemin myynnistä saadut 22 miljoonan euron myyntivoitot.

Orion arvioi, että vuoden 2018 liikevaihto on samalla tasolla tai laskee hieman vuodesta 2017. Liikevoitto ilman olennaisia myyntivoittoja laskee vuodesta 2017. Arvioon vaikuttivat mm. hintakilpailun kiristyminen, geneeristen tuotteiden markkinaosuuksien kasvu, tuotekehityskulujen kasvu sekä erään sopimusyhteistyökumppanin päätös lopettaa Orionin tuotteen myynti.

Kevään osinko on 1,45 euroa, joka antaa 5,4 prosentin osinkotuoton.

Vuoden 2018 arviot ovat varsin pessimistisiä, joten pitää tässäkin Fordin tavoin katsoa tilannetta tarkemmin. Osake on salkkuun oston jälkeen laskenut -25 prosenttia, joten pitää myös pohtia, että onko osake jo laskenut liikaa. Pitää käydä yhtiökokouksessa (20.3.2018) kuuntelemassa yhtiön ja osakkeenomistajien tuntoja.

Cramo

Tilikauden 2017 nettotulos kasvoi selvästi (+23 %), mihin vaikutti kasvanut liikevaihto (+2,4 %) sekä parantuneet marginaalit. Yhtiö pohtii yhdessä Ramirentin kanssa strategisia vaihtoehtoja Fortrentille. Lisäksi Cramo pohtii siirtokelpoisten tilojen (Cramo Adapteo):n tilannetta ja yksi vaihtoehto on sen pörssilistaus.

Eli mielenkiintoisia tapahtumia on odotettavissa.

Pidetään ostohetken tavoitehinta ennallaan eli 27,50 eurossa. Kevään osinko on 0,85 euroa ja osinkotuotto 4,4 prosenttia, joten tämä tuo selkänojaa odotella yhtiön tiedotteita taikka tavoitehinnan saavuttamista.

AF Gruppen (NOR)

Loppuvuonna 2017 asuntomarkkinat kääntyivät sekä Ruotsissa että Norjassa odottavalle kannalle, mikä näkyi uusien projektikäynnistysten viivästymisinä. Lisäksi Evironment sekä Offshore -segmenttien purku-urakoissa oli hiljaisempaa, mikä painoi näiden liikevaihtoa.

Tilauskanta laski hieman ennätystasolta (20,2 Mrd NOK), mutta oli edelleen erinomaisella tasolla ollen 19,8 Mrd NOK (2016: 15,3 Mrd NOK).

Yhtiö maksaa osingon kaksi kertaa vuodessa, joista kevään osinko on hieman syksyistä isompi. Kevään 2018 osinko on 5,00 NOK ja syksyn osinko julkistetaan Q3-raportin yhteydessä (ennuste 3,50 NOK). Näin osinkotuotto olisi 6,4 prosenttia.

Tavoitehinnaksi on oston yhteydessä asetettu 160 NOK, mutta tässä vaiheessa pääpaino on yrityksen liiketoiminnan kehittymisen seuraamisessa.

DNB (NOR)

DNB ei ole analysoituna Talousmentor-yritysanalyyseissä, joten ennusteissa on käytetty www.4-traders.com sivustolla olevia ennusteita.

Ostoon vaikutti oikeastaan kolme tekijää:

 • Ennustettu osinko (6,50 NOK), joka ylittyi ja kevään osinko on 7,10 NOK. Tämä antaa noin 4,6 prosentin osinkotuoton
 • Norjan kruunun lasku noin 0,101 euroon. Viimeisen 18 vuoden aikana NOK:n kurssi oli laskenut näin alas viimeksi finanssikriisin aikoihin vuonna 2009. Ajatus oli, että jos kurssi palautuisi viime vuosien normaalille tasolle (noin 1 NOK = 0,12 EUR), niin silloin tämä toisi noin +20 prosentin hyödyn sijoitukselle.
 • Yhtiön vahva asema Norjassa (Norjan suurin pankki) sekä hyvä tuloksentekokyky.

Tarkemmin ostoa on kuvattu kirjoituksessa Talousmentor-salkku: DNB (osto).

DNB:lle ei ole asetettu tavoitemyyntihintoja, joten katsotaan tässäkin, miten liiketoiminta kehittyy.

Yhteenveto

Talousmentor-salkussa on tällä hetkellä 10 eri yhtiön osakkeita. Yhtiöiden tulos- ja osinkokehitys menee salkun tavoitteisiin nähden oikeaan suuntaan. Mutta tarkkana saa olla – varsinkin Orionin ja Fordin suhteen.

Talousmentor-salkun toimepiteitä:

Pohditaan vakavasti myyntiä

 • Ford Motor Company
 • Orion

Pohditaan myyntiä, jos

 • Nordea: 12,50 – 13,00 EUR
 • Telia Company: 4,50 EUR
 • Cramo: 27,50 EUR
 • AF Gruppen: 160 NOK

Seurataan liiketoiminnan kehitystä

 • Metsä Board
 • Amer Sports
 • IBM
 • DNB

Osakkeiden myynnissä ja uusien ostamisessa tulee katsoa se, miten ne tukevat vuoden 2018 tavoitteiden (osinko 1 100 eur ja tulos 1 936 eur) saavuttamista.

Taulukko

Talousmentor-salkun omistuksien suhteessa muodostettu tuloslaskelma ja tase.

talousmentor-tuloslaskelma-q42017

 

Yksi ajatus artikkelista “Salkkukatsaus Q4/2017”

Kommentit on suljettu.