Kemira Oyj

Talousmentor-yritysanalyyseihin on lisätty suomalainen kemian alan yritys Kemira, joka valmistaa teollisuuskemikaaleja paperi- ja selluteollisuuden, vedenpuhdistuksen sekä öljy- ja kaivosteollisuuden tarpeisiin. Yhtiöllä on noin 4750 työntekijää ja toimintaa yli 100 maassa.

Kemiran Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
Kemira sijoituskohteena.

Kemiran historia ulottuu vuoteen 1920, kun Valtion Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat perustettiin palvelemaan teollisuuden, kaivostoiminnan ja lannoitetuotannon kemikaalitarpeita. Yhtiön nimeksi tuli Kemira vuonna 1972 ja kansainvälistyminen alkoi 1980-luvulla.

Vesikemikaaleista tuli Kemiran strategian perusta vuonna 2008, ja nykyään yhtiö keskittyy palvelemaan paljon vettä käyttäviä teollisuudenaloja. Näitä ovat mm. sellu- ja paperiteollisuus, kunnallinen ja teollinen vedenkäsittely sekä öljy- ja kaivosteollisuus.

Kemira_House_01_Kemira
Kuva: Kemiran pääkonttori https://img.materialbank.net/NiboWEB/kemira/showCartPublicContent.do?uuid=1944866&random=477652&lang=en

Toimintaympäristö

Sellu- ja paperiteollisuuden (pulp & paper) asiakkaille Kemira pyrkii tuomaan uusia innovaatioita kevyempien ja kestävämpien pakkausten, pehmeämpien paperipyyhkeiden sekä kirkkaampien painovärien tekemiseen. Kemira arvioi, että globaalit megatrendit, kuten kaupungistuminen, digitalisaatio ja kehittyvien talouksien keskiluokkaistuminen tukevat näiden tuotteiden kysynnän kasvua.

Industry & Water -segmentin asiakkaita ovat kunnat ja paljon vettä käyttävät teollisuudenalat sekä öljy- ja kaivosteollisuus. Kemira tarjoaa raakaveden, jäteveden ja lietteen käsittelyratkaisuja.

Tiukentuvat ympäristövaatimukset sekä luonnonvarojen niukkuus kasvattavat jäteveden käsittelyn kysyntää. Lisäksi Kemira tarjoaa kemikaaliratkaisuja kierrätyskuitujen käsittelyyn sekä ratkaisuja alhaisempaan veden- ja energiankulutukseen.

Kemira nimeää kilpailijoikseen mm. BASF, AkzoBobel, Solenis ja Ecolab yhtiöt.

Taloudellinen tilanne

Kemira arvioi, että Pulp & Paper -segmentin markkinoiden keskimääräinen vuotuinen kasvu on noin +1 prosenttia ja vastaavasti Industry & Water -segmentissä noin +4 prosenttia. Nämä arviot kuvaavat hyvin myös sitä, miksi Kemiran liikevaihdon ja tuloksen kasvu on ollut vaatimatonta viimeisen 5 – 7 vuoden aikana. Liikevaihto on kasvanut noin +2 prosentin vuositahdilla ja tuloskehitys on polkenut paikallaan. Eli mistä yhtiölle kasvua?

Velkaisuus on vielä hyvin hallinnassa ja tunnuslukujen perusteella Kemiran velkaisuus on hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on noin 45 ja nettovelkaantumisaste on noin 60 prosenttia. Sen sijaan velan määrä on kasvussa.

Vuosittain nousevaa osinkoa etsivä osinkosijoittaja ei koske Kemiran osakkeeseen. Ei, vaikka osinkotuotto (osakkeen hinta 11 eur) on noin 4,8 prosenttia. Osinko on pysynyt nykyisellä 0,53 euron tasolla vuodesta 2011 alkaen.

kemira-osinko-q42017

Osakekohtainen tulos on jäänyt osinkoa alemmaksi useana vuotena eikä myöskään vapaa rahavirta (FCF) ole riittänyt kattamaan tätä osinkotasoa. Näin vaarana on, että Kemira joutuu leikkaamaan osinkoaan, mikäli tuloskasvua ei saada aikaiseksi. Tämä yli 100 prosentin osingonmaksusuhde selittää osaltaan myös sen, miksi velkaisuus on nousussa.

KEMIRA14.3.2018 | 11,09 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Kemiran Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti voitonjaon heikkoudet sekä heikot pääomien tuottoluvut. Myös liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet heikosti pitkällä aikavälillä.

Kemiran Talousmentor-yritysanalyysiin voi tutustua tästä:
Kemira sijoituskohteena.

Yksi ajatus artikkelista “Kemira Oyj”

Kommentit on suljettu.