Tuloskausi Q1/2018 – tunnuslukuvertailua

Talousmentor-yritysanalyysi on nyt tehty 57 eri yrityksestä. Ennen kuin Q1/2018 tuloskausi pääsee kunnolla vauhtiin, niin laitetaan nämä yritykset järjestykseen osinkotuoton, PE-luvun, ROE:n sekä Talousmentor-arvoluvun perusteella.

Kaikki Talousmentor-yritysanalyysin 57 yritystä on listattu Yrityslista-sivulla. Listalla on tätä kirjoittaessa 18 suomalaista, 8 ruotsalaista, 7 norjalaista ja 24 amerikkalaista yhtiötä.

Jokaisesta yrityksestä on kolme eri osiota:

Yritysanalyysin keskeisiä tietoja ja tunnuslukuja kerrattiin juuri ennen Q1/2018:n alkua:

Talousmentor-arvoluvun periaatteita kuvaavan kirjoitussarjan voi ladata PDF:nä (Talousmentor-arvoluku.pdf).

HUOM! Seuraavat tunnuslukuvertailut on koostettu käyttäen perjantain 13.4.2018 päätöskursseja. Lisäksi Ocean Yield (NOR) osakkeen hinta on muutettu kruunuista (67,20 NOK) dollareiksi (1 NOK = 0,1288 USD) eli tässä analyysissä yhtiön osakkeen kurssi on 8,65 USD.

Parhaat osinkotuotot

Osinkosijoittajaa kiinnostaa hyvät osingon maksajat ja listalla on 16 yritystä, joiden seuraavan 12 kk:n ennustetut osinkotuotot ylittävät 5 prosenttia.

YRITYS Osake Osinko %
Ocean Yield 8,65 $ 0,768 $ 8,9%
Aktia 8,13 € 0,60 € 7,4%
H&M 135,20 kr 9,75 kr 7,2%
AF Gruppen 126,00 kr 8,50 kr 6,7%
Ramirent 6,82 € 0,45 € 6,6%
Telia Company 37,73 kr 2,40 kr 6,4%
Orion 24,90 € 1,55 € 6,2%
Cramo 15,69 € 0,95 € 6,1%
Sampo 45,85 € 2,60 € 5,7%
Lassila-Tikanoja 17,06 € 0,95 € 5,6%
Gjensidige Forsikring 134,20 kr 7,40 kr 5,5%
Dominion Energy 63,94 $ 3,385 $ 5,3%
Ford Motor Company 11,28 $ 0,600 $ 5,3%
Technopolis 3,68 € 0,19 € 5,2%
Skanska 166,85 kr 8,50 kr 5,1%
Kemira 10,65 € 0,53 € 5,0%

Nyt listalla siis 16 yritystä, kun Q4/2017:n vertailussa listalla oli vain 10 yritystä. Osittain tämä selittyy sillä, että kevään osingot ovat suurelta osin irronneet ja ensi vuodelle odotetaan kasvavia osinkoja. Lisäksi tammikuun lopusta osakkeiden hinnat ovat olleet laskussa, mikä yhdessä nousevien osinkoennusteiden seurausena on nostanut osinkotuottoennusteitakin.

Korkean osinkotuoton lisäksi sijoittajan on hyvä tarkistaa se, onko osinko nousutrendissä ja onko ennustetulle osingon nousulle tilaa. Tällöin kannattaa tutustua yhtiön osinko/nettotulos ja osinko/FCF tunnuskuihin ja niiden noin 5 vuoden trendeihin.

Halvimmat osakkeet (PE)

Tilikauden 2018 ennustettujen nettotuloksien perusteella halvimmat (PE < 15) osakkeet ovat.

YRITYS Osake Tulos PE
Ford Motor Company 11,28 $ 1,63 $ 6,9
Cramo 15,69 € 2,05 € 7,7
Technopolis 3,68 € 0,41 $ 9,0
Ocean Yield 8,65 $ 0,94 $ 9,2
Ramirent 6,82 € 0,66 € 10,3
Norsk Hydro 51,46 kr 4,89 kr 10,5
Betsson 66,12 kr 5,96 kr 11,1
Aflac 44,56 $ 3,80 $ 11,7
Aktia 8,13 € 0,69 € 11,8
Harley-Davidson 42,20 $ 3,40 $ 12,4
General Mills 44,80 $ 3,56 $ 12,6
IBM 156,71 $ 11,84 $ 13,2
Cummins 162,39 $ 12,03 $ 13,5
Ponsse 25,90 € 1,79 € 14,5
Campbell Soup Company 42,45 $ 2,90 $ 14,6
Gjensidige Forsikring 134,20 kr 9,04 kr 14,8
Edison International 63,44 $ 4,27 $ 14,9

Tulosennusteisiin kannattaa tässä vaiheessa vuotta suhtautua vielä varauksella. Siksi sopivan turvamarginaalin käyttö tässä kohtaa lienee paikallaan.

Kuten ollaan jo aikaisemmilta tuloskierroksilta nähty, niin osakkeen hinta voi laskea yli 10 prosenttia vain siksi, ettei odotuksiin oltu päästy. Näissä tilanteissa on hyvä katsoa, että oliko odotukset hilattu jo alunperinkin liiankin korkealle ja aukeaisiko kurssilaskusta ostopaikka.

Pelkän PE-luvun perusteella ei sijoituksia tule tehdä. Sijoittajan tuleekin katsoa aina erikseen syitä alhaiselle PE-luvulle. Onko tulos laskussa tai onko ennuste turhan optimistinen? Entä uhkaako yritystä jokin sakko tai muu vastaavanlainen seuraamus, joka romahduttaisi tuloskunnon.

Lisäksi USA:n verouudistuksen seurauksena monen yhtiön verorasitus tilikaudella 2018 on alhaisempi kuin vuonna 2017. Näin tulos voi parantua pelkästään tämän seurauksena. Siksi sijoittajan on hyvä tarkistaa se, millainen vaikutus tällä oli tuloskehitykseen.

Alhaisimmat Graham:n luvut

Sijoita kuin Guru -kirjan innoittamana oheiseen listaan on listattuna alhaisimmat Graham:n luvut. Graham:n luku on tunnuslukujen PE ja PB tulo. Ideana on löytää yhtiöt, joiden hinta suhteessa tulokseen sekä tasearvoon on alhainen.

Tunnusluvun arvon tulisi olla alle 22,5, mikä vastaa PE=15x ja PB=1,5x tuloa.

YRITYS Osake PE PB Graham
Technopolis 3,68 € 9,0 0,79 7,1
Ford Motor Company 11,28 $ 6,9 1,17 8,1
Cramo 15,69 € 7,7 1,14 8,8
Aktia 8,13 € 11,8 0,89 10,5
Norsk Hydro 51,46 kr 10,5 1,07 11,2
Aflac 44,56 $ 11,7 1,31 15,3
Kraft Heinz Company 60,87 $ 15,9 1,10 17,5
Edison International 63,44 $ 14,9 1,44 21,5
Kemira 10,65 € 16,1 1,36 21,9
Ramirent 6,82 € 10,3 2,20 22,7

Otin lisalle mukaan myös Ramirentin vaikka se jäi hieman rajasta.

Tällä listalla on vain kaksi yritystä (Kraft Heinz Company ja Kemira), jotka eivät olleet edellisellä PE-listalla.

Parhaimmat pääoman tuotot (ROE)

Sijoittajan ostaessa osakkeita, niin hän ostaa osuuden yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta. Liiketoimintaa rahoitetaan sekä omalla että vieraalla pääomalla. Osakkeenomistajien varat yhtiössä ovat omassa pääomassa, joka kasvaa (tai pienenee) yhtiön nettotuloksen mukaan. Mitä parempi tälle omalle pääomalle saatava tuotto (ROE) on, sitä paremmin yhtiö tuottaa sen omistajille. Siksi ROE on tärkeä sijoittajan tunnusluku.

Tilikauden 2018 ennustettujen nettotuloksien perusteella parhaimmat oman pääoman tuoton (ROE > 25 %) osakkeet ovat.

YRITYS Osake ROE Gearing
Home Depot 172,80 $ 313,0% 361%
PepsiCo 109,26 $ 63,7% 120%
Lowe’s Companies 86,23 $ 60,0% 152%
IBM 156,71 $ 54,2% 127%
ITW 155,02 $ 48,7% 61,4%
Campbell Soup Company 42,45 $ 47,3% 176%
Texas Instruments 102,16 $ 43,0% -21,6%
General Mills 44,80 $ 41,4% 162%
CH Robinson Worldwide 94,26 $ 35,5% 48,1%
AF Gruppen 126,00 kr 32,7% -37,5%
Orion 24,90 € 32,3% -4,6%
Fastenal Company 50,08 $ 31,3% 2,6%
AMD 9,93 $ 30,4% -4,6%
Elisa 36,68 € 29,1% 94,4%
Harley-Davidson 42,20 $ 28,7% 277%
Ponsse 25,90 € 26,1% -1,9%
Telenor 175,50 kr 25,4% 79,0%

Sijoittajan tulee tarkistaa kuitenkin se, että johtuuko hyvät tuotot pelkästään siitä, että yritys käyttää suurta velkavipua tuoton saamiseksi. Taulukossa onkin esitettynä nettovelkaantumisaste eli gearing, joka kertoo nettovelan (korolliset velat – käteiset varat) suhteen omiin pääomiin. Mitä alhaisempi gearing on, sitä parempi.

Taulukosta esiin nousee erityisesti negatiivisella gearing:lla olevat yhtiöt eli Texas Instruments, AF Gruppen, Orion, AMD ja Ponsse. Myöskään Fastenal:ia ei pidä unohtaa.

Listalla on 17 yritystä, joista peräti 12 on USA-yhtiötä ja 9 parasta ROE-tuottoa on mennyt USA-yhtiöille.

Talousmentor-arvoluku – eri tekijöiden yhdistelmä

Sijoittajan ei tulisi tehdä sijoituspäätöksiään yksittäisen tunnusluvun perusteella. Ei, vaikka osinkotuotto, PE-luku taikka ROE olisivat houkuttelevilla tasoilla.

Seppo Saario toteaa kirjassaan ”Miten sijoitan pörssiosakkeisiin osa II” (painos vuodelta 2005, sivut 54 – 56) että parhaimpia tuottoja on saatu yhdistelemällä eri tunnuslukuja. Esimerkiksi korkea osinkotuotto (tai korkea ROE) yhdistettynä alhaisen PE:n kanssa ovat tuottaneet historian valossa parhaimpia tuottoja.

Talousmentor-arvoluku pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen. Arvoluku koostuu 5 eri kokonaisuudesta, joita ovat:

  • Yritysriski
  • Tuloksen kehitys
  • Taseen kunto
  • Voitonjako
  • Osakkeen hinta

Arvoluvun perusteella parhaimmat yritykset ovat (23/30 pistettä tai enemmän):

YRITYS Osake Arvo-pisteet
Cummins 162,39 $ 28
Ponsse 25,90 € 27
Lowe’s Companies 86,23 $ 25
Fastenal Company 50,08 $ 25
Aflac 44,56 $ 25
Texas Instruments 102,16 $ 24
Sampo 45,85 € 24
Union Pacific Corp 134,32 $ 23
Loomis 312,60 kr 23
Olvi 28,20 € 23
UPM 29,70 € 23
Edison International 63,44 $ 23

22 pistettä on peräti 14 yhtiöllä. Arvolukuihin vaikuttaa osakkeen hinta 5 pisteen verran, joten myös tässä tulos- ja osinkoennusteiden kasvu yhdessä osakkeiden hintojen laskun (verrattuna tammikuuhun) näkyy pistemäärien kasvuna.

Yhteenveto

Tämänkertaisessa tunnuslukuvertailussa oli 5 eri listaa (Osinkotuotto%, PE, Graham, ROE ja arvoluku). Parhaimmillaan yrityksiä oli 3 eri listalla, mutta tähän pääsi varsin monta yritystä. Q4/2017 vertailussa oli vain 3 yritystä, jotka pääsivät kolmelle tai useammalle listalle (H&M, Aflac ja Ocean Yield).

  • Suomi: Aktia, Cramo, Ponsse, Ramirent ja Technopolis
  • USA: Aflac, Edison International ja Ford Motor Compny

Yhtään ruotsalaista tai norjalaista ei siis ollut kolmella tai useammalla listalla.

Sijoittajan on tärkeää ymmärtää, että tunnusluvut taikka erilaiset arvoluvut ovat vain erittäin yksinkertaistettuja näkymiä yritysten sen hetkiseen tilanteeseen. Niiden tarkoitus on vain nostaa esiin yrityksiä, joihin ehkä kannattaisi tutustua tarkemmin. Sijoituspäätöstä tunnuslukujen perusteella ei tule tehdä.