Viikon 16/2018 tulospäivitykset

Kirjoituksessa Q1/2018 tulosyhteenvedot yhtiöiltä: Ponsse, Elisa, Telia Company, Ericsson, IBM, Yara ja CSX

Lyhyesti:

 • Ponsse: Vuosi 2018 lähti hyvin käyntiin liikevaihdon kasvaessa +9,4 %. Metsäkoneiden kysyntä oli vahvaa kaikilla markkina-alueilla. Tilauskanta nousi ja oli 173,8 Me.

 • Elisa: Liikevaihto sekä tulos kasvoivat (8 %) ja Q1 oli historian paras 1. kvartaali. Tulosta kasvatti etenkin Henkilöasiakkaiden hyvä veto – Yritysasiakkaiden tulos parani vain hieman.
 • CSX Corporation (USA): Liikevaihto jäi vertailukauden tasolle, mutta tulos kasvoi (+92 %) tehokkuusohjelman, kertaluontoisten erien sekä alhaisemman veroasteen ansiosta. Yhtiö osti Q1:llä omia osakkeita 0,8 Mrd USD:lla, mikä verrattuna kvartaaliosinkoon 0,2 Mrd USD oli hurja määrä.
 • IBM (USA): Hyvää oli liikevaihdon kasvu (+5 %). Sen sijaan tuloskehitys (-4 %) ja tulosarvio (11,58 USD) oli markkinoille pettymys. Osake laski tulosjulkistuspäivänä -7,5 prosenttia.
 • Telia Company (SWE): Pohjoismaiden ja Baltian liiketoiminnan liikevaihto (+4 %) ja tulos (+10 %) kasvoivat selvästi. Raportoitu tulos oli -0,6 Mrd SEK tappiollinen, mikä sisälsi erilaisia kertaluontoisia eriä. Yhtiö aloittaa osakkeiden osto-ohjelman ja käyttää siihen 5 Mrd SEK per vuosi seuraavien 3 vuoden aikana.
 • Ericsson (SWE): Liikevaihto jatkoi laskuaan (-9 %). Yhtiön muutosohjelma etenee vahvasti, mikä näkyi jo myyntikatteiden selvänä kohentumisena. Tulos jäi vielä tappiolle, mutta oli siedettävällä tasolla.
 • Yara International (NOR): Liikevaihto kasvoi (+6 %), mutta tulos jäi (-40 %) vertailukaudesta. Tulosta kuritti mm. energian ja raaka-aineiden hintojen nousu sekä lannoitemarkkinoiden vaimeus, mikä näkyi marginaaleissa.

Ponsse

PONSSE17.4.2018 | 27,25 EUR
27
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ponssen Talousmentor-arvoluku on 27/30. Erinomaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lasku tilikaudella 2012 ja yhtiö pienehkö koko markkina-arvolla mitattuna. Tase on erinomaisessa kunnossa, sillä velkaa on suhteellisen vähän. Lisäksi pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla jo viidettä vuotta peräkkäin.

Ponssen Q1/2018

 • liikevaihto: 142,1 M EUR (129,9 M EUR / +9,4 %)
 • liiketulos (ebit): 17,1 M EUR (14,3 M EUR / +19,2 %)
 • nettotulos: 11,7 M EUR (11,2 M EUR / +4,3 %)
 • EPS: 0,42 EUR (0,40 EUR)

Ponssen vuosi 2018 lähti hyvin käyntiin liikevaihdon kasvaessa +9,4 prosenttia. Yhtiön mukaan metsäkoneiden kysyntä oli vahvaa kaikilla markkina-alueilla.

Alueittain Venäjän ja Aasian jatkoi vahvaa kasvuaan (28,7 vs 20,5 M EUR), mutta myös Keski- ja Etelä-Euroopan myynti (28,7 vs 24,7 M EUR) kehittyi hyvin Q1:n aikana. P-Euroopan myynti jäi sen sijaan hieman edellisvuodesta (58,7 vs 61,1 M EUR).

Yhtiön tilauskanta hyppäsi 173,8 miljoonaan euroon, kun 3 kuukautta sitten eli Q4/2017 se oli 124,6 miljoonaa euroa. Viimeksi tilauskanta on ollut tällä tasolla alkuvuoden 2015 aikana.

Huoltopalveluiden liikevaihto jatkoi kasvuaan, missä konekannan kasvu näkyy huoltopalveluiden kysynnässä. Vaihtokoneiden liikevaihto oli Q1/2017 tasolla.

Edellä mainituista syistä myös liiketulos oli hyvässä kasvussa (+2,8 M EUR) ja oli noin 17,1 miljoonaa euroa (Q1/2017: 14,3 M EUR). Noin +12 miljoonaa euroa korkeampi liikevaihto kutistui pääasiassa kasvaneiden materiaali- ja palvelukulujen (-5 M EUR) sekä palkka (-1,6 M EUR) ja muiden kulujen (-1,7 M EUR) johdosta. Joka tapauksessa liiketulos kasvoi liikevaihtoa nopeammin.

Nettotuloksen kasvu jäi vain +4,3 prosenttiin, mitä selittää -1,8 miljoonaa euroa korkeammat rahoituskulut (valuuttakurssien muutoksia) verrattuna Q1/2017.

Näkymät vuodelle 2018

Ponssen julkaisemat näkymät olivat: ”euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2018 samalla tasolla kuin 2017”.

Yhtiön arvion mukaan markkinatilanne on jatkunut suotuisana. Vieremän tehtaan laajennus etenee suunnitellusti ja sen ylösajo tehdään H1/2018 aikana ja sen tuomat lisähyödyt alkavat realisoitumaan vuoden 2018 toisella puoliskolla.

Ponssen näkymäarviot tuntuvat vaisuilta – ja monesti arviot ovat olleetkin varsin pessimistisiä, joita on sitten vuoden edetessä korjailtu ylöspäin. Yhtiön liikevaihdon kasvu on kuitenkin ollut vauhdikasta, sillä se on kasvanut noin 50 – 70 miljoonaa euroa per vuosi aina vuodesta 2013 (313 M EUR) alkaen.

Q1-raportin perusteella tulosennusteisiin (Talousmentor) ei tarvitse tehdä muutosta. Näin voidaan toistaa edellisen kerran arvio. Koska markkinatilanne on ”suotuisa”, niin liikevaihdon voidaan arvioida jatkavan kasvuaan. Jos kasvu on +4 prosenttia (oletuksena, että Venäjän kauppa käy), niin liikevaihto on arviolta 600 – 610 miljoonaa euroa.

Jos liikevoitto (ebit) on edellisvuosien tapaan noin 11,5 – 12,0 prosenttia, niin liiketulos asettunee noin 70 – 75 miljoonaan euroon. Vuonna 2017 liiketulos oli 67 miljoonaa euroa.

Ponssen Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Ponsse sijoituskohteena

Elisa

ELISA18.4.2018 | 36,50 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Elisan Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti osingon heikohko kehitys sekä taseen korkea liikearvo ja yhtiön korkea velkaisuus. Viime vuosien osinko on kehittynyt mallikkaasti, mutta vuosien 2011-2014 vaisu kehitys tuntuu vielä pisteissä.

Elisan Q1/ 2018

 • liikevaihto: 449,6 M EUR (415,9 M EUR / +8,1 %)
 • nettotulos: 74,4 M EUR (68,6 M EUR / +8,5 %)
 • EPS: 0,47 EUR (0,43 EUR)

Elisan vuosi lähti mukavasti liikkeelle ja liikevaihto sekä tulos kasvoivat noin 8 prosentin verran. Yhtiö kehuikin Q1:n olleen historia paras ensimmäinen kvartaali. Liikevaihdon kasvuun vaikutti mm. hankittujen yritysten sisältyminen lukuihin (Starman ja Santa Monica Networks) sekä laitemyynnin ja mobiilipalvelujen myynnin kasvu. Kiinteän verkon liittymämäärien sekä roaming-tuottojen lasku jatkui.

Elisan postpaid-liittymäkanta kasvoi hienoisesti (+900) ja keskimääräinen liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 20,4 euroa (Q4/2017: 20,5 ja Q3/2017: 20,1 euroa). Prepaid-liittymien määrä laski -24 700 liittymällä Q1:n aikana.

Tuloksen kasvusta vastasi Henkilöasiakkaat segmentin hyvä tuloskehitys (ebit +9,6 %). Sen sijaan Yritysasiakkaiden liiketulos (ebit) oli vain hieman vertailukautta parempi (31,3 vs 30,5 M EUR). Näin siitäkin huolimatta, että Yritysasiakkaiden liikevaihto kasvoi 170 miljoonaan euroon (Q1/2017: 154,7 M EUR). Raportista ei käy ilmi se, mikä Yritysasiakkaiden tuloskehitystä jarruttaa, sillä mm. poistot ja arvonalentumiset olivat vertailukauden tasolla.

Näkymät 2018

Elisa piti näkymäarvionsa ennallaan:

 • kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena
 • liikevaihto on ”samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2017”
 • vertailukelpoinen käyttökate on myöskin ”samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2017” (2017: vertailukelpoinen 613 M EUR)

Q1-raportin perusteella tilikauden 2018 ennusteita (Talousmentor) ei tarvitse päivittää:

 • liikevaihto: 1 825 – 1 875 M EUR (2017: 1 787 M EUR)
 • nettotulos: 300 – 310 M EUR (oikaistu 293 M EUR)

Elisan Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Elisa sijoituskohteena

CSX Corporation (USA)

CSX CORPORATION18.4.2018 | 60,00 USD
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

CSX:n Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna.

CSX:n Q1/2018

 • liikevaihto: 2 876 M USD (2 869 M USD / +0,2 %)
 • liiketulos: 1 044 M USD (769 M USD / +36 %)
 • nettotulos: 695 M USD (362 M USD / +92 %)
 • EPS: 0,78 USD (0,39 USD)

CSX:n liikevaihdon kasvu hidastui vuoden 2017 jälkimmäisen puoliskon aikana ja sama trendi jatkuu myös Q1/2018 aikana. Osittain kasvun hidastuminen johtui siitä, että kasvupyrähdys oli alkanut jo syksyllä 2016. Näin vertailuluvut olivat jo varsin korkealla tasolla.

Liikevaihto laski melkeinpä kaikissa rahtiryhmissä, missä poikkeuksena oli metsätuotteiden (+2 %) ja intermodal (+3 %) liikevaihdon positiivinen kehitys, mutta näissäkin se oli varsin hentoa. Pahiten laskivat lannoite- (-10 %) ja maataloustuote- (-8 %) rahtien liikevaihdot.

Liiketulos (ebit) kasvoi +36 prosenttia, mihin vaikutti positiivisesti tehokkuusohjelman tuomat noin -100 miljoonan dollarin palkkakustannusten säästöt. Myös materiaalikulut (-89 M USD) laskivat selvästi vertailukaudesta. Kun vielä huomioidaan vertailukauden kertaluontoiset uudelleenjärjestelykulut (-110 M USD), niin liiketuloksen kasvu oikeastaan selittyy näillä tekijöillä.

Nettotulos kasvoi selvästi, missä USA:n verouudistuksen vaikutus näkyy. Vuosi sitten tulos ennen veroja oli 582 miljoonaa dollaria ja veroaste 38 prosenttia. Näin nettotulos oli 362 miljoonaa dollaria. Q1/2018 tulos ennen veroja oli 912 miljoonaa dollaria ja alhaisemman veroasteen (23,8 %) ansiosta nettotulos oli 695 miljoonaa dollaria.

Kokonaisuudessa tulos kasvoi tehokkuusohjelman, kertaluontoisten erien sekä alhaisemman veroasteen ansiosta.

Yhtiö osti Q1/2018 aikana 15 miljoonaa omaa osakettaan ja käytti siihen yhteensä 836 miljoonaa dollaria. Tämä on aikamoinen summa, jos sen suhteuttaa koko vuoden 2018 ennustettuun osinkoon (765 M USD).

Näkymät vuodelle 2018

CSX piti näkymät ennallaan eli, että liikevaihto ja liiketulosmarginaali kasvavat hieman vuonna 2018. Yhtiö arvioi veroasteen olevan noin 25 prosenttia.

Tilikauden 2018 ennusteena (Talousmentor) on, missä päivitys on tehty EPS-lukuun (vähemmän osakkeita) sekä osinkoennusteeseen.

 • liikevaihto: 11,5 Mrd USD (2017: 11,4 Mrd USD)
 • liiketulos: 3,8 Mrd USD (3,7 Mrd USD)
 • tulos ennen veroja: 3,2 Mrd USD (3,1 Mrd USD)
 • nettotulos: 2,4 Mrd USD (veroaste 25 %)
 • EPS: 2,70 USD
 • PE: 22,2x (osakkeen hinta 60 USD)
 • seuraavan 12 kk:n osinkoennuste: 0,90 USD (ed 12 kk: 0,82 USD)
 • osinkotuotto: 1,5 prosenttia

Liiketulosmarginaali oli vuonna 2017 noin 32 prosenttia. Ennustettu liiketulos on saatu käyttämällä 33 prosentin marginaalia. Korko yms. rahoituskuluja on arvioitu olevan noin 0,6 miljardia dollaria, josta on saatu tulos ennen veroja.

CSX:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
CSX sijoituskohteena

IBM (USA)

IBM19.4.2017 | 148,79 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

IBM:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys. Myös taseen korkea liikearvo sekä yhtiön korkea velkaisuus rasittavat arvolukua.

IBM:n Q1/2018

 • liikevaihto: 19 072 M USD (18 155 M USD / +5,1 %)
 • nettotulos: 1 679 M USD (1 750 M USD / -4,1 %)
 • EPS: 1,81 USD (1,85 USD)

Q1:n liikevaihto kääntyi noin +5 prosentin nousuun, jota voi pitää hyvänä asiana. Toisaalta liikevaihdon nousua tuki suurelta osin edulliset valuuttakurssimuutokset. Nämä huomioiden liikevaihto oli vertailukauden tasolla.

Pilvipalveluiden liikevaihto on jatkanut kasvuaan ja se oli noin 17,7 miljardia dollaria viimeisen 12 kk:n aikana. Tämä vastaa noin 22 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta.

IBM:n Q1:n liiketoiminnan oleellisia kehityskaaria olivat mm.

 • Pilvipalveluiden kasvu +14%
 • Analytiikkapalvelut +4%
 • Mobiilipalvelut +14%
 • Tietoturvapalvelut +60%

Mobiili- ja tietoturvapalveluiden liikevaihto oli yhteensä noin 2 miljardia dollaria eli noin 10 prosenttia Q1:n kokonaisliikevaihdosta.

Systems-segmentin Q1/2018 liikevaihto kasvoi mukavat +8 prosenttia, mutta tulos oli -203 miljoonaa dollaria tappiollinen (Q1/2017: -188 M USD). Uuden z14 mainframe malliston kysyntä oli edelleen vahvaa ja z-malliston liikevaihto kasvoi +54 prosenttia vertailukaudesta. Storage-ratkaisujen myynti oli toimitusjohtajan mukaan pettymys.

Osake laski tulosjulkistuspäivänä -7,5 prosenttia.

Tähän vaikutti osaltaan se, että tulos jäi edelleen vaisuksi hyvästä liikevaihdon kehityksestä huolimatta. Yhtiö piti myös tulosnäkymät ennallaan, mikä oli osaltaan pettymys markkinaodotuksiin nähden. Tulosnäkymät tarkoittavat sitä, että tuloskunto jatkaa edelleen laskuaan ja käännettä saataneen odottaa aikaisintaan vuonna 2019.

Q1:n tulos sisälsi yhteensä noin +0,7 miljardia dollaria verohyötyjä (Q1/2017: +0,5 Mrd USD). Lisäksi yhtiön muutostyöt jatkuvat, jotka toivat noin -0,6 miljardin dollarin vaikutuksen. Nämä sisälsivät mm. henkilöstön kouluttamista, palvelujen kehittämistä yms. työtä, joilla IBM luo uutta liiketoimintaa.

IBM osti Q1:n aikana omia osakkeitaan 0,8 miljardilla dollarilla. Vastaavasti osinkoihin kului 1,4 miljardia dollaria.

Näkymät vuodelle 2018

IBM arvioi, että tilikauden 2018

 • operating EPS: vähintään 13,80 USD
 • EPS: vähintään 11,58 USD
 • veroaste: 14 – 18 %

Vuoden 2017 vero-oikaistu EPS oli 11,98 dollaria, joten tilikauden 2018 ennuste jää tästä. Kun huomioidaan yhtiön omien osakkeiden ostot, niin dollarimääräinen tulos jäänee 10,5 – 10,7 miljardiin dollariin (2017: 11,2 Mrd USD vero-oikaistu). Tämä tarkoittaisi noin 4 – 6 prosentin tuloksen laskua.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 6,40 USD (ed 12 kk:tta: 6,00 USD), mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (149 USD) noin 4,3 prosentin osinkotuoton. IBM julkistaa kvartaaliosingon viikon-kahden sisään, ja odotuksissa on 1,60 dollarin osinko (ed 1,50 USD).

IBM:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
IBM sijoituskohteena

Telia Company (SWE)

TELIA COMPANY20.4.2018 | 41,00 SEK
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Telia Company:n Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaista arvoluvun pistemäärää selittää tuloksen ja taseen kunnon heikkeneminen sekä osingon pienentyminen. Irtautuminen Euraasiasta näkyy osaltaan pisteissä. Liiketoiminnan perusta (Pohjoismaiden teleoperaattori-bisnes) on kuitenkin suhteellisen vankalla pohjalla ja vuoden 2018 osinkokin nousi reippaasti.

Telia Company:n Q1/2018

 • liikevaihto: 19 852 M SEK (19 227 M SEK / +3,3 %)
 • liiketulos: 3 398 M SEK (3 542 M SEK / -4,1 %)
 • nettotulos (raportoitu): -600 M SEK (7 054 M SEK / -)
 • nettotulos (omistajille): -710 M SEK (6 894 M SEK / -)

Q1/2018 aikana liittymämäärät laskivat hieman ja vuoden lopussa niitä oli 23,0 miljoonaa kappaletta (Q4/2017 lopussa: 23,2 miljoonaa).

Telian vuosi alkoi hyvin, sillä Q1/2018 liikevaihto oli noin +3 prosentin nousussa, missä suotuisat valuuttakurssimuutokset tukivat kasvua. Kiinteillä valuutoilla laskettuna liikevaihto kasvoi +0,2 prosenttia.

Kehitys Suomessa ja Norjassa oli vahvaa, sillä molemmissa maissa sekä liikevaihto että liiketulos kasvoivat vertailukaudesta. Suomessa tulosta nosti viime vuoden uudelleenbrändäykseen (Sonerasta Teliaksi) liittyvät kulut ja Norjassa hankitun Phoneron sisältyminen tämän vuoden lukuihin.

Tulosvertailu onkin sitten jälleen astetta haastavampaa, sillä tuloslaskelmassa on monenmoisia kertaluonteisia eriä sekä lukuja myytäviksi merkityistä tytäryhtiöistä (mm. KazTransCom, Azercell ja Geocell) ja yhteisyrityksistä, jotka hämärtävät vertailtavuutta.

Kasvaneesta liikevaihdosta huolimatta bruttokate oli vain hieman (+50 M SEK) edellisvuotta parempi.

Q1/2018 liikevoitto (ebit) oli 3,4 miljardia, kun se vuosi sitten oli 3,5 miljardia kruunua. Tätä noin -4 prosentin laskua selittää noin -415 miljoonaa kruunua pienemmät yhteisyritysten tuotot sekä noin +285 miljoonaa kruunua pienemmät myynnin ja hallinnon sekä tuotekehityksen kulut. Näiden yhteisvaikutus on noin -130 miljoonaa kruunua, jonka verran liikevoitto laskikin.

Raportoitu nettotulos oli siis -600 miljoonaa kruunua tappiollinen, kun vuosi sitten se oli +7,1 miljardia voitollinen. Tuloksessa näkyy erilaiset kertaluontoiset erät, joita tälle vuodelle kertyi -2,9 miljardia kruunua (Q1/2017: +4,6 Mrd SEK).

Mikä on siten Telia Company:n tuloksentekokyky? Sen selvittämiseksi sijoittajan kannattaakin koostaa Pohjoismaiden ja Baltian liiketoiminnoista (kts. segmentti-tiedot) liikevaihto- ja liikevoittoluvut, jotta perusliiketoiminnan tasosta saa paremman kuvan. Näin Q1/2018 liikevaihto oli noin 18,3 miljardia (Q1/2017: 17,6 Mrd SEK) ja liikevoitto 3,3 miljardia kruunua (Q1/2017: 3,0 Mrd SEK). Eli vahvaa kasvua.

Telia ilmoitti aloittavansa omien osakkeiden osto-ohjelman ja tulevien 3 vuoden aikana se aikoo käyttää noin 15 miljardia kruunua ostoihin eli 5 miljardia per vuosi. Vertailun vuoksi vuonna 2018 maksettavat osingot ovat noin 10 miljardia kruunua, joten ostot ovat puolet siitä, mitä osingot tällä hetkellä ovat. Tällä osakkeen hintatasolla osto-ohjelman vaikutuksesta osakemäärä laskee noin 8 – 10 prosenttia nykyisestä tasosta.

Näkymät 2018

Telia arvioi, että se on saavuttamassa 1,1 miljardin kruunun säästöt vuonna 2018. Näistä Q1:n aikana saavutettiin 0,2 miljardia kruunua.

Telia arvioi myös, että oikaistu vapaa rahavirta (”operational free cash flow”) on korkeampi kuin vuonna 2017 (9,7 Mrd SEK). Oikaistun EBITDA:n yhtiö arvioi olevan hieman parempi kuin vuonna 2017 (25,2 Mrd SEK).

Kuten edellä jo todettiin, niin Telian tuloslaskelma sisältää paljon erilaisia alaskirjauksia ja kertaluontoisia eriä. Näin liikevaihto- tai tulosennustetta ei kannata suoraan antaa. Sen sijaan segmenttitietojen pohjalta Pohjoismaiden ja Baltian liiketoimintojen (ei sisällä ”Muut”-erää) karkeina ennusteena on (Talousmentor):

 • Liikevaihto: 74,8 Mrd SEK (2017: 73,0 Mrd SEK)
 • Liiketulos (ebit): 13,6 Mrd SEK (2017: 12,8 Mrd SEK)

Hyvän Q1:n seurauksena ennusteita nostettiin hieman.

Telia Company:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Telia Company sijoituskohteena

Ericsson (SWE)

ERICSSON20.4.2018 | 64,60 SEK
8
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ericsson:n Talousmentor-arvoluku on 8/30. Huonoja pisteitä laskee erityisesti tuloksen romahtaminen sekä osingon vaimea kehitys.

Ericssonin Q1/2018

 • liikevaihto: 43 411 M SEK (47 803 M SEK / -9,2 %)
 • nettotulos (omistajille): -837 M SEK (-10 068 M SEK / –)

Vuonna 2017 Ericssonin liikevaihto laski lähes -10 prosenttia ja samankaltaiseen laskuun myös vuosi 2018 käynnistyi. Valuuttakurssien vaikutus huomioiden liikevaihdon lasku jäi vain pariin prosenttiin.

Myynti laski etenkin Aasiassa, missä laskua oli 25 – 39 prosenttia alueesta riippuen, muiden alueiden hieman paikatessa tilannetta. Liikevaihto kehittyi segmentistä toiseen noin -8….-10 prosentin laskussa.

Myyntikate parani selvästi ja kateprosentti oli noin 34 prosenttia (Q1/2017: 15,7 %). Tähän vaikutti yhtiön tekemät kustannussäästötoimenpiteet sekä kannattavuudeltaan heikkojen asiakassopimusten päättämiset.

Myös liiketoiminnan kulut laskivat 15,3 miljardiin kruunuun (Q1/2017: -18,9 Mrd SEK). Kulujen laskua selittää viime vuoden -1,6 miljardin kruunun alaskirjaus sekä -1,9 miljardia kruunua korkeammat myynnin ja hallinnon kulut. Yhteensä nämä olivat noin -3,5 miljardia kruunua, jonka verran kulut siis laskivat.

Omistajille kuuluva nettotulos oli edelleen tappiollinen, mutta sen taso oli varsin siedettävä verrattuna edellisiin kvartaaleihin. Joka tapauksessa muutostyö jatkuu koko kuluvan vuoden, jonka johdosta tuloslaskelmaan voi vielä tulla erilaisia kertaluontoisia kuluja. Silti kustannuskurin vaikutukset alkavat jo näkymään, mikä antaa olettaa paremmasta tulevaisuudesta.

Näkymät 2018

Ericssonin näkymät pysyivät ennallaan.

Ericsson ohjeistaa, että RAN-markkinat laskevat noin -2 prosenttia. Kiinassa markkinat jatkavat laskuaan, mutta USA:n tilanne on positiivisempi. Siellä USA:n verouudistus lisää investointihalukkuutta.

Ericsson tavoittelee noin 10 miljardin kruunun kustannussäästöjä Q2/2018 loppuun mennessä. Tähän mennessä kuluja on saatu karsittua noin 8,5 miljardia kruunua, joten kustannussäästöohjelma etenee tavoitteessaan. Näistä uudelleenjärjestelyistä syntyy noin 5 – 7 miljardin kulut vuodelle 2018.

Yhtiön vuoden 2020 tavoiteohjelman mukaan tavoiteltu liikevaihto olisi noin 190 – 200 miljardia kruunua, bruttokate noin 37 – 39 prosenttia ja oikaistu liikevoittomarginaali yli 10 prosenttia.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteena (Talousmentor) on 190 miljardia kruunua. Tulosennustetta on tässä vaiheessa haastavaa antaa – ja jos jotain pitäisi arvata, niin se on -5,0…+5,0 miljardin kruunun haarukassa.

Ericssonin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Ericsson sijoituskohteena

Yara International

YARA INTERNATIONAL20.4.2018 | 330,00 NOK
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Yara:n Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee liikevaihdon ja tuloksen heikko kehittyminen, joka näkyy myös pääoman tuoton pisteissä. Myös vuosien 2016 ja 2017 osinkojen leikkaamiset laskevat pisteitä.

Yaran Q1/2018

 • liikevaihto: 2 856 M USD (2 683 M USD / +6,4 %)
 • nettotulos (osakkeenomistajille): 116 M USD (201 M USD / -42 %)
 • EPS: 0,42 USD (0,73 USD)

Yara vaihtoi raportointivaluutan kruunuista dollareiksi Q1/2018 alusta.

Q1:n liikevaihto kasvoi noin +6 prosenttia, mihin vaikutti positiivisesti lannoitteiden hintatason nousu. Sen sijaan toimitusmäärät olivat laskussa.

Vuonna 2017 Yaran nettotulos laski -40 prosenttia – ja samalla tavalla myös vuosi 2018 lähti liikkeelle. Tulokseen negatiivisesti vaikutti mm

 • -123 M USD energian ja raaka-aineiden hintojen nousu
 • -40 M USD palkkakustannusten nousu
 • -30 M USD korkeammat poistot
 • -24 M USD muiden toiminnan kulujen nousu
 • -61 M USD pienemmät valuuttakurssihyödyt
 • +29 M USD pienemmät verot

Näin kulut olivat -249 miljoonaa dollaria vertailukautta suuremmat, jotka söivät liikevaihdon tuoman +173 miljoonan dollarin hyödyn.

Perusliiketoiminnan kannalta merkittävimmät heikkoudet olivat maakaasun hintojen nousu, lannoitemarkkinoiden heikkous ja näin alhaiset marginaalit. Lisäksi markkinoilla on tällä hetkellä ylitarjontaa sekä ureasta että muista typpituotteista.

Yaran tehokkuusohjelma on tuonut Q1/2018 loppuun mennessä 275 miljoonan dollarin hyödyt. Yhtiön tavoitteena on saada noin 350 miljoonan dollarin hyödyt vuoden 2018 ja yhteensä 500 miljoonan dollarin hyödyt vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tämän takia Yara on kohdistanut toimenpiteitä toimintojen kehittämiseen sekä investointeja premium-luokan lannoitteisiin ja teollisiin sovelluksiin.

Yaran 6,50 NOK osinko irtoaa yhtiökokouksen (8.5.2018) jälkeisenä päivänä.

Näkymät 2018

Yara odottaa, että kaasun hinnat pysyvät korkealla tasolla myös Q2/2018 ajan.

Pidemmän ajan näkymistään Yara toteaa, että 4 viimeistä vuotta ruoan tuotanto on ylittänyt sen kulutuksen. Näin viljelijöiden ei ole kannattanut käyttää suuria summia lannoitteisiin, kun lisääntyvästä tuotannosta ei ole panostuksiin nähden hyötyä. Nyt odotettavissa on, että vihdoin kaudella 2018 kulutus ylittäisi tuotannon, jolloin lannoitteiden kysynnänkin odotettaisiin kääntyvät hienoiseen nousuun. Viljan hinta on hienoisessa nousussa, mutta tämä ei ole vielä näkynyt lannoitteiden hinnoissa.

Yaran viime vuoden ja Q1:n nihkeän kehityksen pohjalta voidaan antaa vain varsin karkeita arvioita (Talousmentor) tilikaudesta 2018.

 • liikevaihto: 11,7 – 12,0 Mrd USD (2017: 11,4 Mrd USD)
 • nettotulos: 450 – 500 M USD (477 M USD)
 • EPS: 1,65 – 1,83 M USD (1,75 USD)
 • PE: 23,0 – 25,6x (osakkeen hinta 330 NOK eli noin 42 USD)

Liikevaihdon kohdalla ajatus on, että se kasvaa alkuvuoden tapaan noin 4 – 6 prosentin tahdilla. Korkea energian hinta jarruttaa tuloksen kehitystä ja näin arviona on, että tulos jää vuoden 2017 tasolle. Näin siitäkin huolimatta, että yhtiö on saanut hyviä tuloksia kustannussäästöohjelmastaan.

Yaran Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Yara International sijoituskohteena

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 16/2018 tulospäivitykset”

Kommentit on suljettu.