Viikon 17/2018 tulospäivitykset (osa 1)

Kirjoituksessa Q1/2018 tulosyhteenvedot yhtiöiltä: Orion, Cramo, Technopolis, Telenor, Harley-Davidson, Alfa Laval ja Corning.

Lyhyesti:

 • Orion: Vuoden alku oli murheellinen, sillä liikevaihto (-7%) ja tulos (-19%) olivat selvässä laskussa. Kova hintakilpailu pudotti katteita, mikä näkyi raportoiduissa luvuissa. Diagnostican myynnistä 163 M euroa.

 • Cramo: Vahva startti vuodelle: Liikevaihtoa (+8%) tuki erityisesti Skandinavian kone- ja laitevuokraus sekä siirtokelpoisten tilojen vahva kehitys. Kannattavuus parani kaikissa segmenteissä ja nettotulos kasvoi +17,5%.
 • Technopolis: Oikaistu liikevaihto nousi (+5%) kasvaneen vuokrausasteen ja keskimääräisen vuokran ansiosta. EPRA-tulos kasvoi hieman (+2,1%) pienempien rahoituskulujen ja verojen johdosta
 • Harley-Davidson (USA): Pyörämyynti jatkoi laskuaan (-10%), mutta tästä huolimatta liikevaihto nousi (+3%). Tulos laski (-6%) uudelleenjärjestelykulujen seurauksena.
 • Alfa Laval (SWE): Vuosi alkoi vahvasti: Liikevaihto +9%, nettotulos +35% ja tilauskertymä +14%. Myyntiin vaikutti etenkin öljy- ja kaasuteollisuuden vahva veto. Tulos parani vahvan kysynnän ja yhtiön tehokkuusohjelman hyötyjen ansiosta.
 • Telenor (NOR): Liikevaihto laski hieman (-2%). Pakistanin, Myanmarin ja Bangladeshin n. -10% myynnin lasku mietityttää. Kustannuskurin ja rahoitustuottojen ansiosta tulos kasvoi selvästi. Yhtiö ehdottaa 4,40 NOK:n ylimääräistä osinkoa Itä-Euroopan liiketoimintojen myynnin johdosta.
 • Corning (USA): Liikevaihdon kasvusta (+5%) huolimatta perusliiketoiminnan tuloskunto jäi edellisvuodesta bruttokatteen laskun sekä kasvaneiden myynnin ja hallinnon kulujen seurauksena.

Alfa Laval (SWE)

ALFA LAVAL23.4.2018 | 218,00 SEK
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Alfa Laval:n Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkealla tasolla oleva liikearvon määrä sekä heikko tuloksen ja osingon kehitys. Pisteitä laskee myös korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna.

Alfa Laval:n Q1/2018

 • liikevaihto: 8 851 M SEK (8 126 M SEK / +8,9 %)
 • nettotulos: 1 049 M SEK (776 M SEK / +35,2 %)
 • EPS: 2,49 SEK (1,84 SEK)

Alfa Lavalin liiketoiminta osoitti käänteen merkkejä vuoden 2017 toisella puoliskolla ja hyvä kehitys jatkui myös Q1/2018 aikana. Korostetaan tässä kuitenkin heti, että vuosi sitten luvut olivat heikkoja, joten tästä syystä Q1:n kasvuluvut ovat komeita. Osake olikin tulosjulkistuspäivänä +5,3 prosentin nousussa.

Myös tilauskertymä (order intake) jatkoi hyvää kasvuaan Q1:llä ja oli 10,0 miljardia kruunua (Q1/2017: 8,8 Mrd SEK, +13,9 %).

Liikevaihto kasvoi +9 prosenttia ja nyt myös Marine-segmentti pääsi kasvun makuun (+5,2 %). Parasta myynnin kasvu oli Energy-segmentissä (+23 %), missä öljy- ja kaasuteollisuuden kasvanut aktiviteetti näkyi tilauksissa. Kokonaisuudessa kysyntä oli vahvaa kaikilla Alfa Lavalin päämarkkinoilla.

Myyntikate parani 35,4 prosenttiin, kun vuosi sitten se oli 33,9 prosenttia. Yhdessä kasvaneen myynnin kanssa myyntikate oli noin +380 miljoonaa kruunua suurempi. Yhtiön vuonna 2016 käynnistämä tehokkuusohjelman tulokset näkyvät tässä sekä osittain myös se, että Alfa Laval:n myynnistä suurempi osa oli palveluita.

Myynnin ja hallinnon kulut olivat noin -80 miljoonaa kruunua korkeammat kuin vuosi sitten, missä panostus myyntiin näkyy. Veroja kertyi vähemmän (+70 M SEK) maksettavaksi vaikka tulos oli korkeampi. Toisaalta rahoitustuotot olivat (-110 M SEK) alhaisemmat. Näin nettotulos oli noin +270 miljoonaa kruunua Q1/2017 parempi, missä kasvua noin +35 prosenttia vertailukauteen nähden.

Yhtiö ilmoitti myös myyvänsä Greenhouse-segmentistä lämmönsiirron (”Heat Excehanger Systems” ja ”Tubular Heat Exchangers”) liiketoimintoja. Nämä kaupat saadaan päätökseen Q2:n aikana. Yhtiö ei julkaissut kauppahintoja.

Näkymät 2018

Yhtiö arvioi varsin ympäripyöreästi Q2/2018:n näkymiä eli ”kysyntä tulee olemaan Q2/2018 samalla tasolla kuin Q1/2018”.

Koko tilikauden 2018 ennusteita nostettiin hieman hyvän Q1:n perusteella. Tässä karkeat ennusteet (Talousmentor):

 • liikevaihto: 37,0 – 38,0 Mrd SEK (2017: 35,3 Mrd SEK)
 • nettotulos: 3,3 – 3,5 Mrd SEK (3,0 Mrd SEK)

Arviot perustuvat siihen ajatukseen, että yhtiön hyvä tilauskertymäkehitys realisoituisi tilauksiksi vuoden 2018 aikana. Myös toiminnan tehokkuus näkyy tuloksen kasvuna. Tosin joitain kertaluontoisia tehokkuusohjelman kuluja tulee vielä 2018 tulokseen.

Alfa Laval:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Alfa Laval sijoituskohteena

Telenor (NOR)

TELENOR24.4.2018 | 173,90 NOK
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Telenor:n Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti osingon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta. Lisäksi pisteitä lähtee hitaasta liikevaihdon kasvusta.

Telenorin Q1/2018

 • liikevaihto: 27 138 M NOK (27 596 M NOK / -1,7 %)
 • EBITDA: 11 155 M NOK (10 371 M NOK / +7,6 %)
 • nettotulos (omistajille): 4 983 M NOK (4 168 M NOK / +19,6 %)

Telenor ilmoitti myyvänsä Itä-Euroopan (Bulgaria, Unkari ja Montenegro & Serbia) liiketoiminnot. Näin nämä maat on merkitty myytäviin liiketoimintoihin, ja siten Telenor on antanut uudet vertailutiedot.

Telenor kertoi saaneensa yli 2 miljoonaa asiakasta lisää. Tästä huolimatta liikevaihto laski hieman, missä pahin liikevaihdon lasku nähtiin Pakistanissa (-12,7 %), Myanmarissa (-11,2 %) ja Bangladeshissa (-9,9 %). Yhtiön mukaan Bangladeshin ja Pakistanin tilanne on tasaantunut maaliskuun aikana. Myanmarissa hintakilpailu on kovaa neljännen operaattorin pyrkiessä markkinoille.

Sen sijaan liikevaihto kehittyi hyvin Malesiassa (+6,8 %) ja Ruotsissa (+4,5 %).

EBITDA, joka Telenorin kohdalla näyttää ehkä jollain tavalla todellisen tuloksentekokyvyn, jatkoi jo vuonna 2017 alkanutta hyvää kehitystään ja se oli +7,6 prosentin kasvussa. Tätä parannusta selittää yhtiön vuonna 2017 aloittama kustannuskuri.

Omistajille kuuluva nettotulos kasvoi lähes +20 prosenttia, mihin vaikutti em. EBITDA:n tekijät sekä rahoitustuotot, jotka olivat nyt positiiviset +2,0 miljardia NOK, kun vuosi sitten ne olivat negatiiviset -0,9 miljardia NOK. Sen sijaan poistot (+0,6 Mrd NOK) ja verot (+0,7 Mrd NOK) olivat nyt korkeampia.

Keskeisintä Q1-tuloksessa oli siis liikevaihdon hienoinen lasku, missä mietittävää aiheuttaa Pakistanin, Myanmarin ja Bangladeshin noin -10 – 12 prosentin tasolla olevat laskut. Toisaalta yhtiön kustannuskuri puree hyvin, mikä näkyy EBITDA:n hyvänä kehityksenä.

Ylimääräinen osinko

Kuten todettua, niin Telenor on myymässä Itä-Euroopan liiketoimintansa. Kauppa vaatii vielä viranomaishyväksynnät ja kaupan odotetaan toteutuvan Q3/2018 aikana. Kauppahinta on 2,8 miljardia dollaria eli noin 27 miljardia NOK.

Yhtiö ehdottaa 2.5.2018 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Telenor maksaa ylimääräisen 4,40 NOK:n osingon, kun liiketoimintojen myynti on saatu tehtyä.

Telenorin normaali osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 8,10 NOK, mikä maksetaan kahdessa erässä: toukokuussa 4,20 NOK ja marraskuussa 3,90 NOK. Ensimmäinen näistä osingoista irtoaa siis yhtiökokouksen (2.5.2018) jälkeisenä päivänä.

Näkymät 2018

Telenorin vuoden 2018 näkymät:

 • liikevaihdon orgaaninen kasvu on 1 – 2 prosenttia
 • orgaaninen EBITDA kasvaa 2 – 3 prosenttia

Itä-Euroopan toimintojen myynnin johdosta koko tilikauden lukuja ei kannata lähteä arvailemaan.

Telenorin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Telenor sijoituskohteena

Orion

ORION24.4.2018 | 23,75 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Orionin Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee yhtiön liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys. Lisäksi osingon pysyminen paikallaan vuonna 2015 laskee pisteitä. Yrityksen tase on vahvassa kunnossa.

Orionin Q1/2018

 • liikevaihto: 247,2 M EUR (265,5 M EUR / -6,9 %)
 • nettotulos (raportoitu): 57,1 M EUR (70,3 M EUR / -18,8 %)
 • EPS (jatkuvat toiminnot): 0,38 EUR (0,48 EUR)

Orionin liikevaihto ja nettotulos jäivät selvästi edellisvuodesta. Osake olikin yli -10 prosentin laskussa tulosjulkistuspäivänä.

Parkinsonlääkkeiden (Stalevo, Comtess ja Comtan) myynti jatkoi laskuaan (-8 %), mutta Easyhaler-tuoteperheen myynti (+20 %) korvasi tätä laskua. Myös tehohoitorauhoitteen Dexdorin myynti oli edelleen kasvussa, mutta sen kehitys oli aiempaa vaimeampaa (+5 %). Tähän vaikutti geneerisen kilpailun alkaminen. Kokonaisuutena Alkuperälääkkeiden myynti (247 M EUR) laski -7 prosenttia vertailukauteen nähden.

Myös Erityistuotteiden liikevaihto laski (-6 %), missä edelleen kiristynyt hintakilpailu Suomessa (ns. hintaputken kavennus) vaikutti liikevaihtoon laskevasti. Orion arvioi, että vuonna 2017 vaikutus myyntiin oli -15 miljoonaa euroa, niin vastaavanlainen vaikutus nähdään myös vuonna 2018. Orionilla on ollut haasteita myös tarjouskilpailuissa, sillä se ei voittanut Tanskan (syksy 2017) eikä Norjan (2018) tarjouskilpailua.

Raportoitu nettotulos laski lähes -20 prosenttia. Liikevaihto laski -18 miljoonaa euroa ja tulos -13 miljoonaa euroa, joten varsin heikosti kulupuoli jousti liikevaihdon laskuun. Tämä näkyi erityisesti ”myytyjen suoritteiden kulujen” pysyminen -97,6 miljoonassa eurossa. Eli kova hintakilpailu näkyy katteiden heikentymisenä.

Orion itse kommentoi Q1-tulosta:

”Liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttivat muun muassa tuotteiden generisoituminen, kiristynyt hintakilpailu, pienemmät etappimaksut sekä valuuttakurssimuutokset. Vertailukausi oli poikkeuksellisen vahva.”

Diagnostican myynti

Orion kertoi, että se on saanut päätökseen Diagnostica-yksikön myynnin. Kauppahintana on 163 miljoonaa euroa, jonka lisäksi yhtiöllä on mahdollisuus saada enintään 60 miljoonaa euroa lisäkauppahintana. Tämä lisä tulee, jos ostaja myy Diagnostican aikanaan eteenpäin ja saa siitä ”hyvän” pääoman tuoton. Tämä 60 miljoonaa euroa on varsin epävarmalla pohjalla, joten ”se tulee, jos on tullakseen”.

Orion kirjaa myynnistä noin 128 miljoonan euron myyntivoiton vuoden 2018 tulokseen.

Orion totesi, että ”Myyntivoitto vahvistaa Orionin omaa pääoma−asemaa ja kykyä jatkossakin saavuttaa myös osingonjakotavoitteet”.

Nykyinen osingon taso on noin 200 – 210 miljoonaa euroa, joten kaupasta saatu 163 miljoonaa euroa kattaa tästä ison osan.

Näkymät 2018

Orion arvioi, että vuoden 2018

 • liikevaihto on samalla tasolla tai laskee hieman vuodesta 2017 (1 034 M EUR ilman Diagnosticaa)
 • liikevoitto ilman olennaisia myyntivoittoja laskee vuodesta 2017 (284 M EUR ilman Diagnosticaa)

Arvioiden perusteluina oli mm.

 • tuotteiden generisoituminen ja hintakilpailun kiristyminen
 • Suomen hintakilpailu jatkuu kireänä
 • yhtiö panostaa kasvuun, mikä näkyy tuloskehityksessä lyhyellä aikavälillä
 • erään sopimusyhteistyökumppanin päätös lopettaa Orionin tuotteen myynti. Tämän liikevaihto oli 16 miljoonaa euroa vuonna 2017

Orionin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Orion sijoituskohteena

Corning (USA)

CORNING INC24.4.2018 | 26,75 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Corning:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti osingonjaon heikkoudet muutaman vuoden takaa sekä nettotuloksen laskutrendi. Vahva tase näkyy siinä, että ROE:n ja ROI:n pisterajat eivät ole ylittyneet.

Corning:n Q1/2018

 • liikevaihto: 2 500 M USD (2 375 M USD / +5,3 %)
 • liiketulos (ebit): 194 M USD (413 M USD / -53 %)
 • nettotulos: -589 M USD (86 M USD / – %)

Corning:n Q1/2018 liikevaihto nousi noin +5 prosenttia, missä etenkin Environmental Technologies (+17 %) ja Optical Communications (+8 %) -segmenttien myynti kehittyi hyvin. Tätä tuki autoteollisuuden edelleen jatkuva vahva veto sekä yritysten investoinnit palvelinkeskuksiin ja tiedonsiirtonopeuden kasvattamiseksi (valokuitu).

Sen sijaan Gorilla-lasia valmistava Speciality Materials -segmentin myynti laski -7 prosenttia vuoden takaisesta. Corningilta on tulossa päivitetty versio Gorilla-lasista vielä tämän vuoden aikana. LCD-näyttöpaneeleja valmistavan Display Technologies segmentin myynti jäi -5 prosenttia viime vuodesta. Tähän vaikutti myyntihintojen lasku.

Corning:n kohdalla liiketulos (ebit) on nettotulosta käyttökelpoisempi mittari tuloksentekokyvyn kehitykselle. Liiketulos romahti yli -50 prosenttia. Liikevaihto oli +125 miljoonaa dollaria edellisvuotista parempi, mutta se haihtui pois jo heti toisella rivillä, kun bruttokate jäi 955 miljoonaan dollariin (Q1/2017: 951 M USD).

Lisäksi myynnin ja hallinnon kulut olivat +180 miljoonaa ja tuotekehityksen kulut +40 miljoonaa dollaria (yhteensä 220 M USD) edellisvuotista korkeammat, minkä johdosta liiketulos jäi vain 194 miljoonaan dollariin (Q1/2017: 413 M USD).

Raportoitu nettotulos romahti tappiolliseksi, mitä selittää valuuttakurssijohdannaisten sisältyminen tuloslaskelmaan. Q1/2018 johdannaisten laskennallinen tappio oli -622 miljoonaa dollaria kun vuosi sitten tappioita oli -438 miljoonaa dollaria. Nämä kun oikaistaan tuloksesta pois, niin Q1/2018 tulos olisi ollut +33 miljoonaa dollaria (Q1/2017: +524 M USD).

Ero kasvoi liiketuloksesta, mutta tälle kvartaalille kertyi veroja -124 miljoonaa dollaria kun vuosi sitten tuli +66 miljoonaa dollaria veroetua.

Yhteenvetona: liikevaihdon kasvusta huolimatta perusliiketoiminnan tuloskunto jäi edellisvuodesta bruttokatteen laskun sekä kasvaneiden myynnin ja hallinnon kulujen seurauksena.

Corning jatkoi omien osakkeiden osto-ohjelmaa ja osti Q1:n aikana omia osakkeitaan noin 800 miljoonalla dollarilla. Tämä on valtava summa, sillä kvartaaliosinkoihin kului noin 180 miljoonaa dollaria.

Näkymät 2018

Corning piti vuoden 2018 näkymänsä ennallaan eli

 • liikevaihto: +7 % (2017: 10,1 Mrd USD)
 • bruttokate: noin 41 % liikevaihdosta
 • myynnin kulut noin 1,5 Mrd USD ja t&k-kulut noin 0,9 Mrd USD
 • veroaste: noin 20 – 22 %
 • capex: hieman yli 2,0 Mrd USD

Näiden arvioiden avulla saadaan liikevaihtoennusteeksi noin 10,7 – 10,8 miljardia dollaria, josta bruttokatteeksi jää noin 4,3 – 4,4 miljardia dollaria. Kun tästä vähennetään myynnin ja t&k-kulut sekä poistot (0,1 Mrd USD), niin päädytään noin 1,75 – 1,9 miljardin dollarin liikevoittoarvioon.

Tulokseen ennen veroja on useampana vuotena sisältynyt kaikenlaisia kertaluontoisia eriä. Mutta jos arvioidaan, että nämä vetäisivät tuloksen ennen veroja noin 1,6 miljardiin dollariin ja jos tästä otetaan verot (20 %) pois niin päädytään noin 1,3 – 1,4 miljardin dollarin nettotulosarvioon. MUTTA, kuten Q1/2018 tuloksesta nähtiin, niin valuuttakurssijohdannaisten laskennalliset tappiot voivat heilauttaa tulosta voimakkaastikin, joten tämä erä voi vetää edellä laskettua nettotulosarviota alaspäin.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,75 dollaria (ed. 12 kk: 0,645 USD), mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (26,75 USD) noin 2,8 prosentin osinkotuoton.

Corning:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Corning sijoituskohteena

Harley-Davidson (USA)

HARLEY-DAVIDSON25.4.2018 | 42,01 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Harley-Davidsonin Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee sekä liikevaihdon että nettotuloksen lyhyen aikavälin heikko kehitys. Myös Financial Services -segmentin aiheuttama vaikutus velkaisuuteen pienentää arvolukua. Financial Services -segmentin vaikutuksen eliminointi voisi nostaa arvolukua parilla pisteellä.

Harley-Davidsonin Q1/2018

 • liikevaihto: 1 542 M USD (1 502 M USD / +2,7 %)
 • nettotulos: 174,8 M USD (186,4 M USD / -6,4 %)
 • EPS: 1,03 USD (1,05 USD)
 • pyörätoimitukset: 63 944 (70 831 / -9,7 %)

Harley-Davidsonin pyörätoimitukset jälleenmyyjille jatkoivat laskuaan (-9,7 %) ja yhtiön tavoitteena on pitää varastot kysyntää vastaavilla tasoilla. Toimitusmäärät laskivat etenkin USA:ssa (-15 %), kun taas muualla maailmassa nähtiin hienoista kasvua (+0,4 %). Yhtiön markkinaosuus laski 50,4 prosenttiin (Q1/2017: 51,3 %).

Liikevaihto nousi kuitenkin lähes +3 prosenttia, sillä yhtiö on pystynyt nostamaan pyörien hintoja. Lisäksi valuuttakurssimuutokset tukivat kasvavaa liikevaihtoa.

Nettotulos laski -6 prosenttia, mihin vaikutti mm. noin -47 miljoonan dollarin uudelleenjärjestelykulut. Yhtiö on virtaviivaistamassa tuotantoaan, josta aiheutuu kuluja tuleville parille vuodelle yhteensä noin 170 – 200 miljoonaa dollaria. Varsinaisia säästöjä alkaa kertymään vuodesta 2020 alkaen noin 65 – 75 miljoonaa dollaria per vuosi.

Tulokseen positiivisesti vaikutti myös alhaisempi veroaste, joka nyt oli noin 24 prosenttia (Q1/2017: 34,5 %).

Jos uudelleenjärjestelykulut oikaisee pois, niin tulos ennen veroja, olisi ollut noin 277 miljoonaa dollaria (Q1/2017: 285 M USD). Alhaisempi veroaste olisi kääntänyt nettotuloksen vertailukautta paremmaksi eli noin 210 miljoonaan dollariin (Q1/2017: 186 M USD).

Eli numeroita pyörittämällä tulos olisi ollut parempi. Mutta, se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että pyörätoimitukset ovat edelleen laskussa. Tämä trendi pitäisi saada käännettyä, sillä pelkästään kuluja karsimalla tuloskuntoa ei pidetä kohtuullisena – ainakaan kovin kauaa.

Yhtiö aikoo julkistaa sähkömoottoripyörän seuraavan 18 kk:n aikana.

Näkymät 2018

Harley-Davidson aikoo kertoa kesällä 2018 tarkemmin päivitetystä strategiasta, jolla yhtiö saadaan taas uuteen iskuun.

Harley-Davidsonin näkymäarvioihin ei tullut muutoksia. Näin koko vuoden 2018 pyörätoimitusten odotetaan jäävän 231 000 – 236 000 pyörään, mikä on noin 3 – 5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017 (242 788).

Q2/2018 pyörätoimitusten odotetaan olevan noin 67 500 – 72 500 pyörää, mikä olisi noin 10 – 20 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten (Q2/2017: 81 807). Jälleenmyyjien varastotasojen odotetaan pysyvän ennallaan, joten yhtiö vastaa tähän alhaisemmilla toimituksilla.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 liiketulosmarginaali on noin 9,5 – 10,5 prosenttia, mikä sisältää tuotannon virtaviivaistamisen kustannuksia noin 120 – 140 miljoonaa dollaria. Verouudistuksen johdosta yhtiön veroaste laskee nykyiseltä noin 33 – 39 prosentin tasolta 23,5 – 25 prosenttiin, joten uudistuksesta on selkeä hyöty Harley Davidsonille.

Näin voidaan arvioida (Talousmentor), että tilikauden 2018

 • liikevaihto: noin 5,5 – 5,6 Mrd USD (2017: 5,6 Mrd USD)
 • nettotulos: noin 525 – 575 M USD (575 M USD)
 • 12 kk:n osinko: 1,485 USD (ed. 12 kk 1,465 USD)
 • osinkotuotto: 3,5 prosenttia (osakkeen hinta 42 USD)

Harley-Davidson:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Harley-Davidson sijoituskohteena

Cramo

CRAMO25.4.2018 | 18,07 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Cramon Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee osingon heikko kehitys sekä alhaiset pääomien tuotot (ROE ja ROI).

Cramon Q1/2018

 • liikevaihto: 175,3 M EUR (162,9 M EUR / +7,6 %)
 • nettotulos: 14,8 M EUR (12,6 M EUR / +17,5 %)
 • EPS: 0,33 EUR (0,28 EUR)

Cramon vuosi lähti vahvasti liikkeelle liikevaihdon kasvaessa lähes +8 prosenttia. Kasvuun vaikutti moni tekijä:

 • Yritysostot (etenkin KBS Infran hankinta), joka toi oman panoksensa Q1:n lukuihin (vaikutus +3,7 M EUR)
 • IFRS-standardin muutokset, joka kasvatti raportoitua liikevaihtoa (+3,8 M EUR)
 • Latvian ja Kalingradin sekä Tanskan toimintojen myynnit vuonna 2017, jotka olivat mukana Q1/2017 luvuissa, mutta eivät enää Q1/2018 luvuissa (-5,9 M EUR)
 • valuuttakurssimuutokset (-4,9 M EUR)

Yhteensä näiden vaikutus oli -3,3 miljoonaa euroa, mutta tästäkin huolimatta liikevaihto kasvoi +12,4 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa tuki erityisesti Skandinavian kone- ja laitevuokraus sekä siirtokelpoisten tilojen vahva kehitys.

Skandinaviassa liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla, missä Tanskan liiketoimintojen myynti sekä valuuttakurssimuutokset vetivät liikevaihtoa alaspäin. Sen sijaan orgaaninen kasvu oli vahvaa (+9,9 %), joka piti liikevaihdon muuttumattomana. Ruotsissa myyntiä kasvatti suuret projektit sekä markkinoiden aktiivisuus. Tukholmassa tilanne on tasaantumassa. Norjassa hyvää oli kysynnän kasvu ja korkeat käyttöasteet.

Suomessa ja Itä-Euroopassa liikevaihto kasvoi +5,2 prosenttia, missä etenkin Puolan, Liettuan ja Viron kehitys oli vahvaa. Suomessa myynti kasvoi +3,9 prosenttia ja positiivinen markkinakehitys jatkui etenkin suurissa kaupungeissa.

Keski-Euroopassa liikevaihto kasvoi +29 prosenttia, missä yritysostot toivat suurimman vaikutuksen. Myös orgaaninen kasvu oli vahvaa (+7,5 %), ja hyvä markkinatilanne Tsekeissä ja Slovakiassa jatkui.

Kannattavuus parani kaikissa liiketoimintasegmenteissä, mikä näkyi nettotuloksen 2,2 miljoonan euron eli +17,5 prosentin kasvuna. Tulosta tuki kasvanut liikevaihto sekä parantuneet marginaalit.

Siirtokelpoisten tilojen H2/2017 alkanut hyvä kehitys jatkui ja liikevaihto kasvoi +25 prosenttia. Tähän IFRS-standardin muutos toi oman lisän (+3,8 M EUR), mutta orgaaninen kasvu oli sekin vahvaa eli lähes +11 prosenttia. Hyvään kehitykseen vaikutti projektitoimitusten kasvu kaikilla markkina-alueilla.

Kokonaisuutena siis vahva startti vuodelle 2018.

Näkymät vuodelle 2018

Cramo piti näkymät ennallaan:

rakentamisen markkinanäkymät vuodelle 2018 ovat Cramo-maissa pääosin myönteiset. Kasvua on odotettavissa edelleen, vaikkakin monissa maissa vuonna 2017 kiihtyneen kasvuvauhdin arvioidaan tasaantuvan”.

Rakentamisen kokonaismarkkinan odotetaan (Euroconstruct ja Forecon) kasvavan:

 • Ruotsi, Norja ja Suomi: +3,5 %
 • Itävalta ja Saksa: +1,0 – 1,5 %
 • Tsekki, Slovakia, Unkari ja Puola: +9,3 %
 • Baltia: +3,4 %
 • Venäjä: +5 %

Yhtiön tiedotteessa on myös kerrottu, että

European Rental Association (ERA) ennustaa kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän vuonna 2018 kaikissa ERA:n ennusteiden piirissä olevissa maissa, joissa Cramolla on toimintaa. Forecon arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan noin 7-8 prosenttia Suomessa, 3 prosenttia Ruotsissa sekä 2 prosenttia Virossa ja Liettuassa vuonna 2018.”

Lisäksi on hyvä muistaa, että hankittu saksalaisen KBS Infra, tuonee noin +35 miljoonan euron lisän Cramon liikevaihtoon vuonna 2018.

Näillä ennusteilla Cramon 2018 tilanne vaikuttaa siis varsin hyvältä.

Cramon Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Cramo sijoituskohteena

Technopolis

TECHNOPOLIS25.4.2018 | 3,68 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Technopolis Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti taseen heikko kunto. Velkaa on paljon eikä pääoman tuottoluvutkaan ole hyviä. Myös heikko osingon kehitys laskee pisteitä.

Technopoliksen Q1/2018

 • liikevaihto: 42,9 M EUR (44,3 M EUR / -3,2 %)
 • EPRA-tulos: 14,4 M EUR (14,1 M EUR / +2,1 %)
 • nettotulos (osakkeenomistajille): 22,6 M EUR (16,5 M EUR / +40 %)
 • EPS: 0,14 EUR (0,10 EUR)

Q1/2018 liikevaihto laski -3 prosenttia, mutta jos luvuista oikaisee loppuvuoden 2017 Jyväskylän liiketoimintojen myynnin, niin liikevaihto kasvoi +5 prosenttia verrattuna Q1/2017. Liikevaihtoon vaikutti positiivisesti muutokset kiinteistökannassa, vuokrausasteen nousu 95,8 prosenttiin (93,5 %) sekä vuokrien nousu.

Palveluliiketoiminta jatkoi myöskin kasvuaan ja sen liikevaihto oli 6,3 miljoonaa euroa (Q1/2017: 6,0 M EUR). Tässäkin Jyväskylän liiketoimintojen myynti hieman vääristää kasvulukuja. Palveluliiketoiminta vastaa nyt noin 14,7 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta.

Raportoitu nettotulos oli 24,6 miljoonaa euroa (Q1/2017: 18,8 M EUR), mistä osakkeenomistajien osuus oli 22,6 miljoonaa euroa. Nettotulokseen vaikuttaa sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset, jotka Q1:llä olivat +9,7 miljoonaa euroa. Kun tämän oikaisee pois, niin tulos (osakkeenomistajat) olisi ollut 12,9 miljoonaa euroa, missä kasvua edellisvuoteen +23 prosenttia.

Suomessa liikevaihto oli 26,8 miljoonaa euroa (Q1/2017: 28,7 M EUR). Tämä laski Jyväskylän kiinteistöjen myynnin seurauksena. Vuokrausaste nousi 95,0 prosenttiin (Q1/2017: 91,3 %) ja keskimääräinen vuokra nousi 17,5 EUR/m2/kk (Q1/2017: 17,3 EUR). Vuokrattavaa pinta-alaa on nyt noin -13 prosenttia vähemmän eli 421 000 m2, kun vuosi sitten sitä oli 483 700 m2.

Skandinaviassa liikevaihto laski 6,4 miljoonaan euroon (Q1/2017: 6,7 M EUR). Tähän vaikutti vuokrausasteen lasku 93,9 prosenttiin (Q1/2017: 95,4 %) sekä keskimääräisen vuokran lasku 19,3 EUR/m2/kk (Q1/2017: 20,9 EUR). Valuuttakursseilla (NOK ja SEK) oli negatiivinen vaikutus keskivuokriin sekä noin -0,4 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Göteborgin kampuksella vuokralaisena on yksi vuokralainen. Q4/2017 raportissa Technopolis kertoi, että vuokraa olisi tarkistettu vuodenvaihteessa, mutta ainakaan Q1:n raportin mukaan tämä ei näy luvuissa. Joko vuokraa ei saatu nostettua tai sitten vuokra nousee viiveellä.

Baltic-Rim -segmentin liikevaihto oli 9,7 miljoonaa euroa (Q1/2017: 8,9 M EUR). Kasvua tuki vuokrattavan pinta-alan sekä keskimääräisen vuokran kasvu (15,6 -> 15,8 EUR/m2/kk). Vuokrausaste on edelleen erittäin korkealla eli 99,7 prosentissa (Q1/2017: 99,3 %).

Käyttökate laski Suomessa -1,3 miljoonaa euroa, mutta nousi Batlti-Rim -segmentissä (+0,6 M EUR). Skandinavia-segmentissä käyttökate pysyi edellisen vuoden tasolla.

EPRA-tulos kasvoi hieman ja kasvu johtui pienemmistä rahoituskulusta ja veroista.

Näkymät 2018

Technopolis piti vuoden 2018 näkymät ennallaan:

 • liikevaihto on vuoden 2017 tasolla (2017: 180 M EUR)
 • käyttökate on vuoden 2017 tasolla tai hieman alhaisempi (2017: 97,1 M EUR)

Technopoliksen Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Technopolis sijoituskohteena

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 17/2018 tulospäivitykset (osa 1)”

Kommentit on suljettu.