Viikon 17/2018 tulospäivitykset (osa 2/2)

Kirjoituksessa Q1/2018 tulosyhteenvedot yhtiöiltä: Amer Sports, Kemira, UPM, Stora Enso, Olvi, Tieto, Lassila-Tikanoja ja Betsson (SWE).

Lyhyesti:

 • Amer Sports: Liikevaihto (-6%) laski valuuttakurssimuutosten seurauksena. Bruttokate parani paremman kanavajakauman ja korkeampikatteisemman myynnin johdosta.

 • Kemira: Liikevaihto nousi (+7%) paikallisissa valuutoissa, mutta valuuttakurssien muutosten jälkeen kasvu jäi +1%. Liuskeöljy- ja kaasuliiketoiminta kehittyi hyvin (+21%).
 • UPM: Tulos kasvoi selvästi (+29%) nousseiden hintojen ja kysynnän johdosta. Sellun hinnannousun hyödyntäminen jäi vajavaiseksi P-Euroopan puunkorjuun haasteiden seurauksena.
 • Stora Enso: Liikevaihto (+3%) ja tulos (+155%). Hyvää kehitystä tuki hintojen ja kysynnän nousu sekä toiminnan tehostuminen.
 • Tieto: Liikevaihto kasvoi (+3%) hankitun Avegan sisältyessä Q1:n lukuihin. Nettotulos (+88%) parani Avegan sekä tehokkuusohjelman seurauksena.
 • Olvi: Liikevaihto ja tulos vertailukauden tasolla. Koko vuoden tuloskehityksen kannalta merkittävää on tulevan kesäsesongin pituus sekä suotuisat säät.
 • Lassila-Tikanoja: Liikevaihto (+22%) kasvoi hankitun L&T FM:n vetämänä. Tulos (-47%) laski roimasti materiaali- ja palkkakustannusten nousun seurauksena.
 • Betsson (SWE): Tulosta (-12%) painoi peliverojen ja lisenssimaksujen nousu sekä kasvaneet markkinointipanostukset. Yhtiön osinko (2,84 SEK) jälleen lunastusosakkeilla (”redemption share”).

Betsson (SWE)

BETSSON25.4.2018 | 61,88 SEK
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Betssonin Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee oikeastaan kevään 2018 osingon lasku. Lisäksi yhtiön CEO ja CFO:n lähteminen vuoden 2017 aikana ja yhtiön alhainen markkina-arvo vievät pisteitä.

Betssonin Q1/2018

 • liikevaihto: 1 210 M SEK (1 102 M SEK / +9,8 %)
 • nettotulos: 187,9 M SEK (214,4 M SEK / -12,4 %)
 • EPS: 1,36 SEK (1,55 SEK)

Q1/2018 liikevaihto kasvoi noin +10 prosenttia, missä keväällä 2017 hankitut NetPlay ja Premier Casino toivat vielä oman lisänsä tälle kvartaalille. Orgaaninen kasvu oli +4 prosenttia. Liikevaihdon kasvua veti ylöspäin Casino-pelien suosio (+12 %) ja myös urheiluvedonlyönti kasvoi (+5 %). Mobiilipelit vastasivat jo 60 prosenttia koko Q1:n liikevaihdosta.

Asiakkaita oli Q1/2018 lopussa noin 13,3 miljoonaa ja aktiivisia asiakkaita noin 607 800 (Q1/2017: 607 300). Aktiivisten asiakkaiden määrä on pysytellyt tällä noin 600 000 tasolla jo Q4/2016 alkaen.

Tuloskehitys jatkoi edelleen laskussa (-12 %). Tulokseen vaikutti negatiivisesti kasvaneet peliverot ja -lisenssimaksut (-50 M SEK), markkinointipanostukset (-33 M SEK), henkilöstökulut (-30 M SEK) sekä valuuttakurssimuutokset (-6 M SEK). Keväällä 2017 hankitut NetPlay ja Premier Casinon tuloksentekokyvyssä on vielä haasteita. Kuinka isoja? Sitä raportti ei kerro.

Kasvaneisiin henkilöstökuluihin sisältyy tehostamistoimenpiteiden -15 miljoonan kruunun kertaluontoiset kulut. Tehostamistoimenpiteiden pitäisi tuoda noin 50 – 60 miljoonan kruunun vuosittaiset säästöt.

Betsson maksaa osingon (osinkoehdotus 2,84 SEK) jälleen lunastusosakkeilla (”redemption share”). Lunastusosake irtoaa yhtiökokouksen (15.5.2018) jälkeisenä päivänä. Kauppaa tällä osakkeella voi käydä 25.5 – 8.6.2018 välisenä aikana, jonka jälkeen yhtiö lunastaa ne automaattisesti. Tällöin rahat tulevat tilille 15.6.2018. Osingon määrä voi vielä muuttua, mikäli osakemäärä muuttuu ennen yhtiökokousta.

Näkymät 2018

Yhtiö arvioi, että kesän jalkapallon World Cup lisäävät urheiluvedonlyönnin kiinnostavuutta. Yhtiö arvioi myös, että liikevaihto reguloiduilla markkinoilla jatkaa kasvuaan vuonna 2018.

Huhtikuun aikana päiväkohtainen liikevaihto oli hienoisessa laskussa verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Kuten todettua, niin aktiivisten asiakkaiden määrä on pysytellyt noin 600 000 tasolla Q4/2016 lähtien. Tähän lukemaan on jatkossa hyvä kiinnittää huomiota – vaikkakin jalkapallon World Cup todennäköisesti lisääkin aktiivisten asiakkaiden määrää tulevina kvartaaleina.

Betssonin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Betsson sijoituskohteena

Lassila-Tikanoja

LASSILA-TIKANOJA26.4.2018 | 17,14 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Lassila-Tikanojan Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee osingon kehityksen heikkous sekä liikevaihdon että tuloksen nihkeä kehitys.

L&T:n Q1/2018

 • liikevaihto: 196,5 M EUR (161,3 M EUR / +21,8 %)
 • nettotulos: 2,2 M EUR (4,1 M EUR/ -47 %)
 • EPS: 0,06 EUR (0,11 EUR)

Liikevaihto kasvoi hankitun L&T FM AB:n vetämänä noin +22 prosenttia. Ilman sitä, orgaaninen kasvu oli +4 prosenttia.

Yhtiön tulos jäi selvästi vertailukaudesta ja tätä voi pitää pettymyksenä. Osake lähti tulospäivän aamuna noin -5 prosentin laskuun. L&T:n liikevoitosta vastaa noin 70 prosenttisesti Ympäristöpalvelut-segmentti, ja sen tulos laski Q1:llä 4,4 miljoonaan euroon (Q1/2017: 6,4 M EUR). Segmentin tulosta rasittivat korkeammat tuotantokustannukset sekä kausiluontoisten palvelujen siirtyminen Q2:lle.

Teollisuuspalveluiden tulos kehittyi positiivisesti (0,4 vs -0,2 M EUR) markkina-aseman vahvistumisesta ja toiminnan tehostumisesta johtuen.

Noin +35 miljoonaa euroa parempi liikevaihto suli oikeastaan kasvaneiden materiaali ja palvelukustannusten (-19 M EUR) ja palkkakustannusten (-21 M EUR) seurauksena.

Näkymät 2018

L&T:n piti näkymänsä vuodelle 2018 ennallaan: liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan nousevan vuodesta 2017.

Kuten jo Q4/2017 totesin, niin tämän pitäisi olla selvää, sillä kesällä 2017 hankitun ”L&T FM AB”-yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli noin 100 miljoonaa ja liikevoitto noin 6 – 7 miljoonaa euroa.

Yhtiö kertoi, että tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi +2,1 prosenttia ilman L&T FM:n vaikutusta. Näin tämä liikevaihto olisi ollut noin 675 miljoonaa euroa (2016: 661,8 M EUR). Kun tähän lisätään em. L&T FM:n 100 miljoonaa euroa sekä arvioidaan liikevaihdon nousevan +2 prosenttia vuonna 2018, niin liikevaihtoennusteena (Talousmentor) vuodelle 2018 on noin 790 – 800 miljoonaa euroa.

Lisäksi voidaan arvioida (Talousmentor), että jos yhtiön liikevoitto (ebit) ilman L&T FM:ää pysyy vuoden 2017 tasolla (noin 44 M EUR), ja jos L&T FM tuo noin 5 miljoonan euron lisän, niin silloin liikevoiton tulisi olla kutakuinkin 50 miljoonan euron tasolla. Ja, kun muistetaan, että L&T:llä oli FM:n integraatioon sekä ERP-järjestelmän ongelmiin liittyviä ylimääräisiä kuluja vuonna 2017, niin ebit:n voisi odottaa kasvavan vielä hieman em. 50 miljoonasta eurosta.

Jos rahoituskuluja on edellisvuosien tapaan noin 1-2 miljoonaa euroa ja veroprosentti on noin 20 %, niin tulosennusteeksi voidaan arvioida karkeasti 40 – 42 miljoonaa euroa. Tämä arvioi ei sisällä mahdollisia kertaluontoisia eriä tai muita vastaavia yllätyksiä.

L&T:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
L&T sijoituskohteena

UPM

UPM26.4.2018 | 29,00 EUR
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

UPM:n Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys. UPM:n tase on hyvässä kunnossa ja osakkeen hintakin on PE-luvuilla mitattuna kohtuullinen.

UPM:n Q1/2018

 • liikevaihto: 2 512 M EUR (2 482 M EUR / +1,2 %)
 • nettotulos: 309 M EUR (240 M EUR / +29 %)
 • EPS: 0,58 EUR (0,45 EUR)

UPM totesi tulosraportissaan, että ”tämä oli 20. perättäinen kvartaali, jolloin tulos nousi”.

Q1/2018 liikevaihto oli noin +30 miljoonaa parempi kuin vuosi sitten. Tähän vaikutti positiivisesti kasvaneet toimitusmäärät sekä myyntihintojen nousu oikeastaan kaikissa liiketoiminnoissa ja tuotteissa.

Toisaalta sellun kohdalla UPM ei päässyt täysin hyötymään vahvasta kysynnästä. Tähän vaikutti puunkorjuun haasteet P-Euroopassa.

Hyvää oli:

Biorefining-segmentin (joka sisältää selluliiketoiminnot) liikevaihto kasvoi +61 miljoonaa euroa ja liikevoitto +68 miljoonaa euroa. Toimintaa oli siis saatu tehostettua vuoden takaiseen nähden.

Speciality Papers -segmentin +13 miljoonan euron liikevaihdon kasvu. Liikevoitto oli hieman edellisvuotta alhaisempi (-0,8 M EUR). Yhtiö pystyi nostamaan myyntihintoja, mikä näkyi liikevaihdossa, mutta korkeampi sellun hinta haittasi tämän segmentin tulosta.

Heikompaa oli:

Tarralaminaatteja valmistavan Raflatac-segmentin liikevaihto laski -26 miljoonaa ja liikevoitto -6 miljoonaa euroa. Hinnat nousivat, mutta toimitusmäärät laskivat, minkä lisäksi valuuttakurssimuutokset vaikuttivat negatiivisesti lukuihin.

Communication Papers (ent. Paper ENA) -segmentin liikevaihto laski -22 miljoonaa euroa, mutta liikevoitto nousi +24 miljoonaa euroa. Tosin liikevoittoon sisältyi mm. Saksassa sijaitsevien vesivoimaloiden myynti. Vertailukelpoinen liikevoitto laski -8 miljoonaa euroa.

Q1/2018 nettotulos oli selvästi edellisvuotista parempi. Tulokseen sisältyi em. Saksassa sijaitsevien vesivoimaloiden myynnistä saatu +30 miljoonan euron voitto. Kun tämän oikaisee pois, niin nettotulos kasvoi +39 miljoonaa euroa, joka on hieman parempi kuin liikevaihdon kasvu (+30 M EUR). Tässäkin tehostunut toiminta näkyy.

Yleisesti ottaen yhtiö on saanut vietyä hinnankorotukset hyvin läpi ja markkinakysyntä oli edelleen hyvällä tasolla.

UPM korollisten velkojen määrä laski reippaasti ja on nyt 865 miljoonaa euroa. Vielä muutama vuosi sitten velkaa oli 3 – 4 miljardia euroa, joten velkaa on lyhennetty nopealla tahdilla. Käteistä yhtiöllä on nyt 528 miljoonaa euroa, joten nettovelkaa on 337 miljoonaa euroa. Velkamäärän lasku antaa puskuria tehdä yritysjärjestelyjä tai ottaa vastaan laskeva suhdannetilanne.

Näkymät vuodelle 2018

Yhtiö toteaa, että ”UPM saavutti ennätystuloksen vuonna 2017 ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan edelleen vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017″. Kysyntä jatkunee hyvänä ja myyntihintojen odotetaan nousevan. Toisaalta myös tuotantokustannukset jatkavat nousuaan vuonna 2018.

Vuoden 2018 alun valuuttakurssit olivat epäsuotuisammalla tasolla kuin 2017.

UPM toteaa myös, Q2:lla on tulokseen vaikuttavia merkittäviä kunnossapitotoimenpiteitä erityisesti Biorefining-segmentissä. Toivottavasti hyvä sellun kysyntä ja hintataso jatkuu vielä kunnossapitotoimenpiteiden jälkeenkin.

UPM:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
UPM sijoituskohteena

Amer Sports

AMER SPORTS26.4.2018 | 24,30 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Amer Sports:n Talousmentor-arvoluku on 21/30, missä hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta. Pisteitä laskee myös alle tavoitetason olevat pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI). Muutoin yrityksen tase on vahvassa kunnossa ja tuloksentekokyky on hyvällä tasolla.

Amer Sports:n Q1/2018

 • liikevaihto: 623,8 M EUR (664,2 M EUR / -6,1 %)
 • nettotulos: 24,6 M EUR (17,5 M EUR / +40 %)
 • EPS: 0,21 EUR (0,15 EUR)

Vuosi 2018 lähti käyntiin -6 prosentin liikevaihdon laskulla ja pahiten laski Pallopelit-segmentti (-11 %). Laskuun vaikutti vahvistunut euro, ja vertailukelpoisin valuutoin laskettuna kokonaisliikevaihto nousi +1 prosentin.

Vahvaa liikevaihdon kehitys oli Aasiassa ja etenkin Kiinassa, missä liikevaihto kasvoi +20 prosenttia. Kiinan liikevaihto (38 M EUR) on vielä noin 6 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta, joten menee vielä jokunen tovi ennen kuin sen osuus alkaa olemaan riittävän painava. Suunta on toki oikea.

”Modernit myyntikanavat” kattavat jo noin 30 prosenttia myynnistä.

Raportoitu nettotulos kasvoi kuitenkin noin +40 prosenttia, mutta vertailukauteen sisältyi erilaisia kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja -6,7 miljoonaa euroa. Tämä huomioiden tulos kasvoi vain hieman. Näin siis, vaikka liikevaihto laski -40 miljoonaa euroa. Tätä selittää oikeastaan kaksi tekijää:

1) Bruttokate parani 46,8 prosenttiin (Q1/2017: 44,7 %) mikä tarkoitti noin +35 miljoonaa euroa parempaa katetta. Tämä oli seurausta parantuneesta kanavajakaumasta sekä korkeakatteisemman myynnin osuudesta.

2) myynnin ja markkinoinnin kulut olivat noin -18 miljoonaa euroa alhaisemmat kuin vuosi sitten.

Markkinoille tulosraportti ei kuitenkaan kelvannut ja osake on noin -7…-9 prosentin laskussa tulosjulkistuksen jälkeen. Ehkä markkinat odottivat kasvulukemia, mutta nyt liikevaihto laski (tai valuuttaoikaistuna +1 %) ja oikaistu tulos jäi edellisvuoden tasolle.

Näkymät 2018

Amer piti näkymät ennallaan eli se odottaa, että vuoden 2018 (vertailukelpoisin valuutoin ja ilman vertailukelpoisia eriä)

 • liikevaihto kasvaa vuodesta 2017
 • liiketulos (ebit) kasvaa vuodesta 2017

Yhtiö tarkentaa vielä, että ”tukkukaupan haasteiden johdosta kasvun odotetaan vaihtelevan kvartaalien välillä”. Amer jatkaa panostuksia digitaalisuuteen ja omaan vähittäiskauppaan sekä tehostaa edelleen toimintaansa.

Näkymissä kiinnittäisin huomiota reunaehtoihin ja varsinkin kohtaan ”vertailukelpoisin valuutoin”. Q1:llä liikevaihto laski -6 prosenttia, mutta vertailukelpoisin valuutoin kasvua oli +1 prosenttia. Eli vaikutus voi olla varsin iso.

Amer Sports:n Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Amer Sports:n sijoituskohteena

Tieto

TIETO26.4.2018 | 29,86 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Tiedon Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee osakkeen korkeahko hinta PE-luvuilla mitattuna sekä voitonjaon heikkoudet (osakemäärä kasvaa ja osingonmaksusuhde on yli 100%).

Tiedon Q1/2018

 • liikevaihto: 406,3 M EUR (393,1 M EUR / +3,4 %)
 • nettotulos: 29,9 M EUR (15,9 M EUR / +88 %)
 • EPS: 0,41 EUR (0,22 EUR)

Tiedon Q1/2018 liikevaihto kasvoi +3,4 prosenttia, missä hankittujen liiketoimintojen (Avega) vaikutus oli +13 miljoonaa euroa. Ja juuri tämän verran liikevaihto kasvoikin. Orgaanisestikin kasvua tuli paikallisissa valuutoissa +3 prosenttia, minkä valuuttakurssivaikutukset (-11 M EUR) kuitenkin söivät pois.

Pilvipalveluiden myynti kasvoi +23 prosenttia alkuvuoden aikana, kun taas perinteisen infrastruktuuripalveluiden myynti lasku (-6 %) jatkui. Tämä kuvaa hyvin sitä, miten asiakkaat siirtävät ohjelmistojaan perinteisistä konesaleista pilveen.

Tiedon mukaan finanssisektorin markkinat ovat edelleen suhteellisen aktiiviset ja lukuisia kehitysohjelmia on käynnissä ja suunnitteilla. Terveydenhuolto- ja hyvinvointisektorilla on suunnitteilla suuria kehityshankkeita kaikissa Pohjoismaissa. Suomen sote-vääntö hillitsee tällä hetkellä kehityshankkeiden käynnistyksiä, kun soten tilanne on vieläkin auki. 5G-teknologia tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Nettotulos parani selvästi, mitä tuki Avegan sisältyminen lukuihin sekä toiminnan tehostamisohjelman +10 miljoonan euron vaikutus.

Tieto osti alkuvuoden 2018 aikana kaksi yhtiötä eli Petrostreamz ja NSEC. Näiden yhteenlaskettu liikevaihto on 6 miljoonaa euroa, joten varsin pienistä yrityksistä on kyse.

Näkymät 2018

Tieto piti arviot ennallaan eli, että ”oikaistu liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (2017: 161,4 M EUR)”.

Lisäksi Tieto tavoittelee markkinoita nopeampaa kasvua ja jatkaa kasvuinvestointeja. Pääpaino on kiihdyttää kasvua Ruotsin konsultointilähtöisillä markkinoilla, jota tavoitetta hankittu Avega-yhtiökin tukee.

Tulosajureina yhtiö mainitsee mm:

 • +20 M EUR tehostamisohjelman säästöt, joista jo 10 miljoonaa euroa saatiin Q1:n aikana
 • -30 M EUR palkkainflaation aiheuttama henkilöstökulujen nousu
 • -8 M EUR valuuttakurssien negatiivinen vaikutus tulokseen ja -37 M EUR liikevaihtoon, mikäli nykyinen kurssitaso pitää loppuvuoden ajan

Tilikauden 2018 karkeina ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 1,6 Mrd EUR (2017: 1,5 Mrd EUR)
 • nettotulos: 120 M EUR (108 M EUR)
 • EPS: 1,63 EUR

Vuoden 2017 tulokseen sisältyi noin 23 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut, joten tämä huomioiden tulos olisi (ilman verovaikutusta) ollut noin 130 miljoonaa euroa. Tähän nähden nettotulosarvio on ehkä turhan pessimistinen. Toisaalta yhtiön mainitsemien tulosajureiden yhteisvaikutus on -18 miljoonaa euroa, joten ennustettuun nettotulokseen tarvittaisiin vielä noin +10 miljoonaa euroa lisää.

Tiedon Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Tieto sijoituskohteena

Kemira

KEMIRA27.4.2018 | 10,96 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Kemiran Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti voitonjaon heikkoudet sekä heikot pääomien tuottoluvut. Myös liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet heikosti pitkällä aikavälillä.

Kemiran Q1/2018

 • liikevaihto: 613,7 M EUR (610,0 M EUR / +0,6 %)
 • nettotulos (omistajille): 21,3 M EUR (18,3 M EUR / +16,4)
 • EPS: 0,14 EUR (0,12 EUR)

Kemiran Q1/2018 liikevaihto kasvoi +0,6 prosenttia ja oli +3,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten. Epäedulliset valuuttakurssimuutokset kuitenkin painoivat liikevaihdon euromääräistä kasvua, sillä paikallisissa valuutoissa laskien liikevaihto nousi +7 prosenttia. Liikevaihtoon positiivisesti vaikutti myyntihintojen ja -määrien kasvu.

Omistajille kuuluva tulos nousi prosenteissa selvemmin (+16 %) ja euroissa +3 miljoonaa euroa. Tulosta painoi korkeammat raaka-ainekustannukset, mutta yhtiö oli saanut siirrettyä kohonneita kustannuksia myyntihintoihin, mikä kompensoi kustannusten nousun vaikutusta. Tulokseen positiivisesti vaikutti rahoituskulujen lasku (-2,8 M EUR).

Yhtiön johto totesikin Q1-raportissa, että raaka-aineiden kustannusnousut pitää pystyä siirtämään myyntihintoihin aiempaa nopeammin.

Pulp & Paper -segmentin Americas-alueella (kattaa siis E- ja P-Amerikan) liikevaihto laski -14 prosenttia suurelta osin valuuttakurssien vaikutuksen johdosta. Myynti laski prosessi- ja paperikemikaaleissa haastavan markkinaympäristön vuoksi. Sen sijaan sellukemikaalien myynnin kasvu jatkui.

Kemira odottaa Kiinan yhteysyritysjärjestelyn saatavan päätökseen Q2:n aikana, minkä pitäisi vahvistaa markkina-asemaa sekä parantaa kannattavuutta.

Industry & Water -segmentin liikevaihtoa tuki liuskeöljy- ja kaasuliiketoiminnan vahva kasvu (+21 %). Segmentin käyttökate parani selvästi (+21 %), missä myyntimäärien ja -hintojen nousu enemmän kuin kompensoi kustannustason nousun.

Näkymät 2018

Kemira piti näkymät ennallaan eli yhtiö odottaa operatiivisen käyttökatteen kasvavan edellisvuoden 311 miljoonasta eurosta.

Tämän näkymäarvion pohjalta arvioin tilikauden 2018 tulokseksi 95 – 100 miljoonaa euroa seuraavasti.

Tilikauden 2017 raportoitu käyttökate oli 282 miljoonaa euroa, mihin sisältyi Kemiran mukaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä noin -29 miljoonan euron edestä. Mikäli tämän vuoden vertailukelpoiset erät ovat edellisvuotta selvästi alhaisemmat eli noin -10 miljoonaa euroa, niin käyttökate olisi silloin noin 300 miljoonassa eurossa. Ja jos yhtiö arvioi (operatiivisen) käyttökatteen kasvavan, niin olkoon se silloin 305 – 310 miljoonaa euroa,

Vuonna 2017 poistojen (-141 M EUR) ja rahoituskulujen (-29 M EUR) yhteisvaikutus oli noin -170 miljoonaa euroa. Jos arvioidaan, että nämä ovat nyt hieman tätä suuremmat (esimerkiksi -180 M EUR), niin tulos ennen veroja olisi noin 125 – 130 miljoonaa euroa.

Jos veroja menee vuoden 2017 tapaan noin 25 prosenttia, niin silloin tilikauden 2018 tulos asettuisi karkeasti laskien noin 95 – 100 miljoonaan euroon.

Kemiran Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Kemira sijoituskohteena

Olvi

OLVI27.4.2018 | 28,30 EUR
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Olvin Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti epätasainen osingon kehitys, omistuksen keskittyminen ja alhainen markkina-arvo. Olvin tuloksentekokyky on hyvä ja tase on hyvässä kunnossa.

Olvin Q1/2018

 • Liikevaihto: 70,6 M EUR (70,7 M EUR / -0,1 %)
 • Nettotulos: 5,6 M EUR (5,5 M EUR / +1,7 %)
 • EPS: 0,27 EUR (0,26 EUR)

Olvin Q1/2018 liikevaihto jäi viime vuoden tasolle. Myynti kehittyi hyvin Suomessa (+5,0 %), mutta oli laskussa Virossa (-13,5 %) ja Latviassa (-12,6 %).

Baltian kohdalla on hyvä muistaa viime vuoden veronkorotusten vaikutus alkuvuoden myyntiin. Silloin tavaraa ostettiin runsaasti varastoon, minkä johdosta vertailukauden luvut olivat ennätystasoa.

Veronkorotuksen jälkeen Viron laiva- ja satamakauppa on laskenut ja myyntiä on siirtynyt Latvian rajalle.

Raportoitu tulos nousi hieman (+1,7 %). Suomessa (+0,2 M EUR) ja Liettuassa (+0,1 M EUR) tulos kehittyi hyvin, mutta oli laskussa Virossa (-0,2 M EUR) ja Latviassa (-0,1 M EUR). Valko-Venäjän liikevaihto ja tulos olivat euroissa edellisvuoden tasolla. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto ja tulos paranivat selvästi.

Kokonaisuutena euromääräiset muutokset vertailukauteen olivat varsin pieniä. Koko vuoden tuloskehityksen kannalta merkittävää onkin tulevan kesäsesongin pituus sekä suotuisat ja lämpimät ilmat.

Yhtiö sai tarvittavat viranomaisluvat Servaali Oy:n ostoon 3.4.2018. Näin se liittyy Olvin lukuihin Q2:sta alkaen.

Näkymät 2018

Olvi piti vuoden 2018 näkymät ennallaan

 • liikevaihto kasvaa hieman (2017: 345,2 M EUR)
 • liikevoitto (ebit) on edellisvuoden tasolla (2017: 44,7 M EUR)

Tulkitsen näkymiä siten, että Servaalin luvut eivät sisälly arvioon.

Yhtiö toteaa myös, että

Kvartaalitulosten arvioidaan vuonna 2018 muodostuvan eri tavalla vuoteen 2017 verrattuna, tuloksen painottuessa edellistä vuotta enemmän toiselle vuosipuoliskolle.

Olvin Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Olvi sijoituskohteena

Stora Enso

STORA ENSO27.4.2018 | 16,45 EUR
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Stora Enson Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee osingon pysyminen 0,30 eurossa vuosina 2012-2015, heikko liikevaihdon kehitys sekä alhaiset pääoman tuottoluvut. Myös osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna on noussut korkeaksi.

Stora Enson Q1/2018

 • liikevaihto: 2 579 M EUR (2 497 M EUR / +3,3 %)
 • nettotulos: 273 M EUR (107 M EUR / +155 %)
 • EPS: 0,35 EUR (014 EUR)

Stora Enson vuosi 2018 alkoi vahvasti.

Liikevaihto kasvoi (+3 %) kaikissa 5 segmentissä ja kehitystä tuki myyntihintojen nousu ja parantunut myynnin jakauma. Myös Beihain, Murów’n ja Varkauden tehtaiden sisältyminen Q1/2018 lukuihin vaikutti positiivisesti liikevaihtoon.

Liikevaihtoon negatiivisesti vaikutti epäsuotuisat valuuttakurssimuutokset sekä Puumerkin myynti Q4/2017.

Kaikkien tuotekategorioiden (pakkauskartonki, aaltopahvi, paperi, puutuotteet ja paperi) hinnat olivat joko korkeampia tai hieman korkeampia kuin edellisellä kvartaalilla tai vuosi sitten. Kuluttajakartongin ja paperin kysyntä oli hieman heikompaa kuin Q4/2017, muiden tuotekategorioiden kysyntä oli vakaata tai hieman vahvempaa.

Kannattavuusohjelma on loppusuoralla ja odotettavissa olevat säästöt ovat 70 miljoonaa euroa, kun aikaisempi arvio oli 50 miljoonaa euroa.

Nettotulos kasvoi +155 prosenttia, johon liikevaihdon tekijät (hintojen nousu ja toimitusmäärien kasvu) vaikuttivat positiivisesti. Lisäksi kustannustenhallinta näkyy luvuissa. Kehitys oli hyvää kaikilla liiketoiminta-alueilla – ja nyt myös paper-segmentissä.

Noin +80 miljoonaa euroa parempi liikevaihto kasvoi kulujen laskun myötä niin, että tulos oli +165 miljoonaa euroa vertailukautta parempi. Varaston muutos (+48 M EUR), liiketoiminnan muiden kulujen lasku (+20 M EUR) ja pienemmät poistot (+19 M EUR) selittävät osaltaan tätä parannusta.

Verot olivat edellisvuoden tasolla (noin 60 M EUR) vaikka tulos oli selvästi parempi.

Raportissa segmenttikohtaiset hehkutukset:

 • Consumer Board: Ennätyskorkean operatiivisen liiketuloksen vauhdittajina voimakas kasvu ja toiminnan tehostuminen
 • Packaging Solutions: Neljäs peräkkäinen vuosineljännes, jolloin divisioona ylsi ennätykselliseen liikevaihtoon ja kannattavuuteen.
 • Biomaterials: Kaikkien aikojen ennätystulos vastatuulesta (valuuttakurssimuutokset) huolimatta
 • Wood Products: Ennätyksellisen hyvä ensimmäinen neljännes
 • Paper: Operatiivinen liiketulosprosentti korkeimmillaan 10 vuoteen

Näkymät 2018

Yhtiö arvioi, että Q2/2018

 • liikevaihto on samalla tai hieman korkeammalla tasolla kuin Q1/2018 (2 579 M EUR).
 • operatiivinen liikevoitto on samalla tai jonkin verran alhaisemmalla tasolla kuin Q1/2018 (369 M EUR).
 • huoltoseisokkien vaikutus on 40 miljoonaa euroa suurempi kuin Q1/2018

Vuosi sitten liikevaihto oli 2 528 miljoonaa ja operatiivinen liikevoitto 219 miljoonaa euroa.

Stora Enson Talousmentor-yritysanalyysi on päivitetty:
Stora Enso sijoituskohteena

Yksi ajatus artikkelista “Viikon 17/2018 tulospäivitykset (osa 2/2)”

Kommentit on suljettu.